Paginacija

Otvorenost i zaštita bežičnih mreža na području Republike Hrvatske
Otvorenost i zaštita bežičnih mreža na području Republike Hrvatske
Jasmin Redžepagić
Sažetak – Analizirano je stanje bežičnih računalnih mreža na području RH, izravnim mjerenjem, te na osnovu prikupljenih podataka dobivene su informacije o tome koje se vrste mreža koriste najčešće, koji su najčešće korištene vrste enkripcije, te koliko je zapravo zauzet frekvencijski spektar. Većina mreža koristi moderne tehnologije zaštite, no to nije posljedica korisničke konfiguracije nego truda operatera da zaštite svoje korisnike. Nažalost, to znači i da sigurnost...
Outsourcing - praćenje učinkovitosti kroz metriku i definiranu razinu usluge
Outsourcing - praćenje učinkovitosti kroz metriku i definiranu razinu usluge
Dubravko Hlede
Eksternalizacijom (eng. outsourcing) IT usluga moguće je postići visoku razinu usluge i to uz smanjene troškove posjedovanja IT resursa. Prilikom definiranja IT usluga koje će se eksternalizirati, nužno je precizno definirati očekivanja i razinu usluge. S precizno definiranim ključnim indikatorima performansi (eng. Key Performance Indicator, KPI), moguće je djelovati proaktivno na razinu i kvalitetu usluga. Ključan proces u definiranju razine IT usluga je povezivanje glavnih...
PAMETNA SKLOPKA
PAMETNA SKLOPKA
Ivan Jović
Integrirani sustav kućne automatizacije sada postaje trend koji je nezaobilazan u konceptu modernih domova. U ovom radu napravljen je i osmišljen pametni modul koji s s lakoćom implementira u postojeće električne sklopke koje imamo u domu izbjegavajući skupocjene sustave te naknadne instalacijske radove. Cjelokupan sustav smanjuje preveliku i nepotrebnu potrošnju električne energije u prostorima u kojima trenutno ne boravimo te rezultira boljom energetskom učinkovitošću prostora...
PENETRACIJSKO TESTIRANJE
PENETRACIJSKO TESTIRANJE
Dorian Velović
U ovom radu govorit ću o penetracijskom testiranju i kibernetičkom kriminalu. Na početku ću opisivati operacijski sustav Kali Linux, kojim ću se služiti kroz cijeli rad. Kako bi što više približio temu, objasnit ću termine i metodologije vezane za penetracijsko testiranje te nakon toga, kroz rad ću demonstrirati i opisati svaku fazu penetracijskog testiranja. U svakoj fazi, biti će detaljno opisani alati, tehnike i procedure kojima ću se koristiti kao što su whois,dnsrecon,nmap...
PERCEPCIJA PROMOCIJE PAMETNIH TELEFONA PUTEM INSTAGRAMA KROZ INFLUENCER MARKETING U HRVATSKOJ
PERCEPCIJA PROMOCIJE PAMETNIH TELEFONA PUTEM INSTAGRAMA KROZ INFLUENCER MARKETING U HRVATSKOJ
Karlo Milković
Rad obrađuje široku pojavu i utjecaj influencer marketinga kao novog učinkovitog oblika marketinga koji u današnjem digitalnom svijetu oglašavanja uvelike doprinosi kvalitetnom ostvarivanju marketinških ciljeva i strategija koje brendovi postavljaju. Rad će detaljno obraditi kako i na koji način ovaj oblik marketinga, koji je preuzeo mješavinu starih i novih marketinških alata, unaprjeđuje oglašavanje poslovanja i efektivno se implementira u moderne marketinške kampanje...
POBOLJŠANJE DIJAGNOSTIKE PREKIDA PRETPLATNIČKOG ODNOSA POMOĆU DUBINSKE ANALIZE INTERNETSKOG SADRŽAJA
POBOLJŠANJE DIJAGNOSTIKE PREKIDA PRETPLATNIČKOG ODNOSA POMOĆU DUBINSKE ANALIZE INTERNETSKOG SADRŽAJA
Zdravko Kunić
Kod institucija koje organiziraju sezonske koncertne cikluse prisutan je poslovni problem zadržavanja pretplatnika. Budući da je za zadržavanje pretplatnika koji će s velikom vjerojatnošću obnoviti pretplatu potreban bitno manji marketinški napor, institucijama je potrebna pomoć pri identifikaciji pretplatnika koji razmišljaju o tome da ne obnove pretplatu. U radu su uspoređena dvije varijante modela koji to omogućuju. U prvoj varijanti se model temelji isključivo na...
POKRETANJE OPERACIJSKOG SUSTAVA KORIŠTENJEM iSCSI PROTOKOLA
POKRETANJE OPERACIJSKOG SUSTAVA KORIŠTENJEM iSCSI PROTOKOLA
Nikola Landripet
Ova tema izabrana je kako bi se pokazalo korištenje centraliziranih resursa u okruženjima sa puno klijentskih računala. Kada se radi o takvim okruženjima, a bez centraliziranih sustava, tada se pojavljuju i veliki troškovi održavanja, moraju se poštivati određene politike glede podataka koje čuvamo i koji predstavljaju vitalni dio poslovanja. Ako se dogodi kvar diska na nekom od klijentskih računala, vraćanje podataka sa takvih diskova može biti veoma skupo ako ne i nemoguće....
POVEZANOST OSOBINA LIČNOSTI I PRIHVAĆANJA PRANKVERTISINGA
POVEZANOST OSOBINA LIČNOSTI I PRIHVAĆANJA PRANKVERTISINGA
Marija Parić
Odlučila sam istražiti ovu temu jer smatram da je to područje nedovoljno istraženo, a zanimljivo je istraživati nove strategije oglašavanja. Cilj mog istraživanja je dobiti bolje razumijevanje o percepciju potrošača o ovoj novoj strategiji oglašavanja te istražiti kako njihovi životni stavovi i osobine ličnosti utječu na prihvaćanje i tumačenje prank oglasa. Istraživanje je miješanog tipa, provedeno na n=100 ispitanika različitih dobnih skupina u Hrvatskoj. Provest...
POZICIONIRANJE I STRATEGIJA ONLINE OGLAŠAVANJA ZA OPG NA TRŽIŠTU PRIRODNE HRANE
POZICIONIRANJE I STRATEGIJA ONLINE OGLAŠAVANJA ZA OPG NA TRŽIŠTU PRIRODNE HRANE
Rebeka Gašpar Curman
Ovaj rad daje teorijski i činjenični prikaz digitalnog oglašavanja, a potom u praktičnom dijelu uzima primjer OPG-a koji se bavi organskim uzgojem namirnica te pokazuje kako se isti može pozicionirati na tržištu i iskoristiti potražnju za organski uzgojenim namirnicama. U svrhu istraživanja tržišta provodila se online anketa koja je ispitala potrebe, želje, motive konzumacije zdravih namirnica i navike potrošača. Pored ankete, koristili su se i sekundarni izvori podataka kako...
PRAĆENJE LOKACIJA OPREME POMOĆU TEHNOLOGIJE RADIOFAROVA
PRAĆENJE LOKACIJA OPREME POMOĆU TEHNOLOGIJE RADIOFAROVA
Tomislav Papić
Cilj ovog rada je pokazati kako pomoću tehnologije radiofarova (engl. beacons) možemo pratiti lokaciju opreme, prije svega u zatvorenim prostorima, iako nema prepreka da se isti princip može primijeniti i na otvorenom. Radiofarovi su temeljeni na BLE1 tehnologiji i često se koriste u kombinaciji s mobilnim uređajima. Hipoteza koju želimo dokazati je da se pomoću ovakvog pristupa može uspješno locirati dio opreme do preciznosti od 1 m i na taj način znatno efikasnije pratiti njihovu...
PRAĆENJE PROFITABILNOSTI S CILJEM OPTIMIZACIJE PROCESA
PRAĆENJE PROFITABILNOSTI S CILJEM OPTIMIZACIJE PROCESA
Zlatko Herzl
U završnom radu obrađena je tema praćenja i analize profitabilnosti aktivnog poslovanja. U radu je stavljen fokus na prikupljanje, obradu i prezentiranje rezultata obrađenih podataka. Teorijski dio usmjeren je na ekspertne sustave kao moguće alate za rad s podacima te njihova primjena – od ulaza podataka, transformacije do izlaznih rezultata. Kroz rad će biti opisani izvori podataka u kojima se nalaze prihodi i rashodi te način objedinjavanja različitih izvora u zajedničku bazu....
PREDNOSTI I PRIMJENA DROPSHIPPING-A KAO METODE E-POSLOVANJA – REALIZACIJA PROJEKTA NA PLATFORMI
 SHOPIFY
PREDNOSTI I PRIMJENA DROPSHIPPING-A KAO METODE E-POSLOVANJA – REALIZACIJA PROJEKTA NA PLATFORMI SHOPIFY
Karlo Knežević
Radom se želi pokazati prednost dropshippinga kao jedne od metoda e-trgovine koja je realizirana na platformi Shopify. Cilj je obuhvatiti sve procese koji uključuju njegovo pokretanje. Kroz istraživanje tržišta i ispitivanje niša, određeno je koji se točno proizvodi prodaju te na koji način se komunicira prema ciljanoj skupini. Izrada financijskog plana uključuje određivanje cijena, definiranje marža te planiranje poslovanja. Izrada marketinškog plana uključuje analizu...

Paginacija