Paginacija

PRIMJENA STROJNOG UČENJA U KONTEKSTU FUNKCIJSKOG JEZIKA HASKELL
PRIMJENA STROJNOG UČENJA U KONTEKSTU FUNKCIJSKOG JEZIKA HASKELL
Luka Hadžiegrić
Porastom kompleksnosti programskih rješenja funkcijska paradigma postaje sve značajnija u razvoju softvera jer obećava veću modularnost, stabilnost i razumljivost programskog koda. Ovaj rad istražuje funkcijski pristup izradi softvera kroz izradu fiktivne pametne kuharice i primjenu algoritma strojnog učenja.
PRIČUVNE KOPIJE – SIGURNOST PODATAKA U WINDOWS SERVERU 2012 R2
PRIČUVNE KOPIJE – SIGURNOST PODATAKA U WINDOWS SERVERU 2012 R2
Alen Hajnić
U današnje vrijeme poslovanje većine organizacija ovisi o informatičkom sustavu i zato je ključno ulagati u njega te ga na pravi način administrirati. Ipak, uvijek postoji mogućnost da će doći do određenih gubitaka podataka, a najčešće su podaci najvrjednija imovina organizacije. Pričuvna kopija (engl. Backup) je kopija originalnih podataka koju spremamo na nekoj drugoj lokaciji, a koju možemo jednostavno povratiti ukoliko se ukaže potreba. Dvije su kategorije pričuvnih...
PROBIJANJE LOZINKI PUTEM HASHCAT PROGRAMA
PROBIJANJE LOZINKI PUTEM HASHCAT PROGRAMA
Zlatko Paleka
Većina ljudi danas koristi lozinke u nekom obliku. Također, činjenica je da velik broj ljudi ne vodi dovoljno računa o tome kakve lozinke koriste1, tj. koliko jednostavnu ili kompleksnu lozinku imaju, niti razmišljaju o posljedicama kada bi im ta lozinka bila otkrivena. Koliko duga treba biti lozinka kako bi bila sigurna za korištenje? Ako imamo zakriptiranu 7-zip datoteku, koje vrste napada postoje za probijanje te lozinke? Koliko je vremena potrebno za tako nešto te može li se i...
PROCES DONOŠENJA ODLUKE O KUPNJI AUTOMOBILA NA PRIMJERU GENERACIJE Y
PROCES DONOŠENJA ODLUKE O KUPNJI AUTOMOBILA NA PRIMJERU GENERACIJE Y
Antonija Desović
Predmet ovog završnog rada je proces donošenja odluke o kupnji automobila. Ciljna skupina su pripadnici generacije Y koji se još nazivaju milenijcima. U današnje vrijeme tehnologija je postala dio potrošačevog svakodnevnog života, a najbolji primjer takvih potrošača su upravo pripadnici generacije Y. Naime, njihova sklonost tehnologiji utjecala je na način na koji kupuju proizvode i usluge, pa tako i automobile. Cilj ovog završnog rada je pobliže proučiti kupovno ponašanje...
PROCES IZRADE SIGURNOSNE POLITIKE
PROCES IZRADE SIGURNOSNE POLITIKE
Dragutin Matoić
Živeći u vremenu sveopće informatizacije i internetizacije gdje su informacijski sustavi nezaobilazni u svakodnevnom životu i poslu ljudi na tim sustavima pohranjuju informacije koje su im neophodne za obavljanje svakodnevnih poslova. Ljudi projektiraju i izrađuju informacijske sustave tako da su im dostupni u bilo koje vrijeme, sa bilo koje lokacije i bilo koje vrste uređaja. Na putu razvoja korištenih tehnologija i sustava razvijali su se i oni koji bi se htjeli domoći podataka...
PROCES PLANIRANJA I IZRADE EFIKASNOG PRIJENOSA INFORMACIJE KROZ VIDEO FORMAT
PROCES PLANIRANJA I IZRADE EFIKASNOG PRIJENOSA INFORMACIJE KROZ VIDEO FORMAT
Domagoj Pauković Sirovica
Povod za odabir teme "Proces planiranja i izrade efikasnog prijenosa informacije kroz video format" je prvenstveno bila vlastita želja za proširivanjem i utvrđivanjem stečenog znanja u području video produkcije. Video kao prijenosni medij obuhvaća veliko područje koje zahtjeva opširno znanje u raznim područjima poslovnih djelatnosti (branšama) dizajna i multimedije, te proces samog planiranja i izrade može biti dosta kompleksan i zbunjujuć. Ideja koja stoji iza ovog rada je...
PRODAJA SPORTSKIH ARTIKLA DROPSHIPPING NAČINOM ONLINE PRODAJE
PRODAJA SPORTSKIH ARTIKLA DROPSHIPPING NAČINOM ONLINE PRODAJE
Anton Hrenić
Cilj ovog rada je predstaviti koncept dropshipping-a, odnosno model direktne prodaje, tako da ću kreirati brend i funkcionalnu web-stranicu koja će sadržavati proizvode sportskih artikla u kontekstu tog brenda. Nastojat ću obuhvatiti sve kvalitete i nedostatke ovakvog poslovnog modela. Nakon istraživanja tržišta i razradom poslovnog plana koristit ćemo se platformom Shopify za izradu web-stranice uz pomoć njegovog priključka Oberlo s kojima ćemo prikupiti proizvode od stranice...
PROGNOSTIČAR OCJENA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA
PROGNOSTIČAR OCJENA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA
Josip Koprivić
Nije uvijek moguće točno procijeniti je li težina školskih ispita prikladna za potrebe svladavanja gradiva. Aplikacija čija je struktura opisana u ovom radu predviđa bodove završne ocjene učenika portugalskih srednjih škola prema bodovima iz prvog semestra te pomoću određenih općih podataka o učeniku. Aplikacija prema predviđenim bodovima kategorizira učenike u 3 kategorije i prikazuje njihove podatke (uključujući predviđene bodove) u tablici. Aplikacija za predviđanje...
PROGRAMSKI ALAT ZA SAMOPOSLUŽNE SUSTAVE ZADATAKA
PROGRAMSKI ALAT ZA SAMOPOSLUŽNE SUSTAVE ZADATAKA
Luka Lukač
Cilj ovog završnog rada je predstaviti programsko rješenje za samoposlužne sustave zadataka kao jednu od glavnih metoda prilikom izrade aplikacija agilnim razvojem. Za izradu programskog rješenja korišteni su alati Visual Studio i SQL Server 2014 Managment Studio. Programski okvir koji je korišten je ASP.NET. Uz pregled i opis glavnih Lean metoda ovaj rad donosi i praktične primjere korištenja nekih od metoda u izradi programskog rješenja. Kanban ploča koja služi za pregled i...
PROGRAMSKO RJEŠENJE ZA EVIDENCIJU POSLOVNE DOKUMENTACIJE
PROGRAMSKO RJEŠENJE ZA EVIDENCIJU POSLOVNE DOKUMENTACIJE
Ivan Peranović
Zadatak završnog rada je, u kratkim crtama opisati proces izrade programskog rješenja te ga primijeniti na praktičnom primjeru. Za tu potrebu osmišljeno je programsko rješenje za potrebe manje organizacije specijalizirane za poslove izrade dokumentacije iz područja zaštite prirode i okoliša. Pri odabiru teme, temelj je bila ideja da se kroz praktičnu primjenu iskoristiti dio znanja dobivenog prilikom školovanja na Visokoj školi za primijenjeno računarstvo iz Zagreba. Proces...
PROGRAMSKO RJEŠENJE ZA UPRAVLJANJE ODABIROM ŽELJENIH POKLONA
PROGRAMSKO RJEŠENJE ZA UPRAVLJANJE ODABIROM ŽELJENIH POKLONA
Luka Kolonić
U ovom radu, fokus je bio na stvaranju Android mobilne aplikacije za darivanje poklona korištenjem programskog jezika Kotlin, Android Studija te baze podataka SQLite. Prije samog početka implementacije, obavljeno je detaljno istraživanje tržišta, uključujući analizu direktnih i indirektnih konkurenata na tržištu. Tijekom procesa implementacije, definirani su zahtjevi vezani za karakteristike i funkcionalnosti aplikacije, uključujući funkcije poput jednostavne navigacije do...
PROJEKTIRANJE LAN MREŽA PRIJEDLOG UNAPRJEĐENJA MREŽNE INFRASTRUKTURE ZA LAN MREŽU
PROJEKTIRANJE LAN MREŽA PRIJEDLOG UNAPRJEĐENJA MREŽNE INFRASTRUKTURE ZA LAN MREŽU
Petar Šimić
Obzirom na današnji razvoj tehnologije, lokalne računalne mreže(eng. Local Area Networks, skraćeno LAN) kao opće prihvaćen i jeftin način dijeljenja podataka čine okosnicu modernog poslovanja.. Ideja rada je opisati potrebne elemente, osnovne konfiguracije i analizirati modele dizajna lokalne računalne mreže za srednje veliko poduzeće sukladno današnjim zahtjevima. Nakon opisa elemenata i slojeva lokalnih mreža izrađena su i testirana dva prijedloga unaprijeđenja. Za...

Paginacija