Paginacija

PREDVIĐANJE CIJENA DIONICA UZ POMOĆ TEHNIKA RUDARENJA PODATAKA
PREDVIĐANJE CIJENA DIONICA UZ POMOĆ TEHNIKA RUDARENJA PODATAKA
Vanja Pandžić
Mogućnost predviđanja kretanja tržišta predstavlja zanimljiv problem, kako financijskom sektoru, tako i ekonomskoj znanosti, a pozitivno rješenje istoga predstavljalo bi rušenje „Hipoteze Slučajnog Hoda“ (Random Walk Hypothesis) s ekonomske strane te novu, izrazito usmjerenu i preciznu strategiju trgovanja sa strane financijskog sektora. Prepreku uspješnom predviđanju predstavlja velik broj poznatih (i nepoznatih!) faktora koji utječu na kretanje cijena i tehničkoj analizi...
PREDVIĐANJE CIJENA NEKRETNINA ALGORITMOM SLUČAJNIH ŠUMA
PREDVIĐANJE CIJENA NEKRETNINA ALGORITMOM SLUČAJNIH ŠUMA
Alen Hodžić
Rad se bavi utjecajem raznolikog broja parametara na utjecaj cijene nekretnina na tržištu s primjerom na velikom tržištu Rusije. Podaci korišteni u radu dobiveni su od najveće banke u Rusiji i Istočnoj Europi, Sberbank, tijekom natjecanja na kaggle.com. Za analizu u ovom radu odabran je algoritam slučajnih šuma koji je, uspoređen sa drugim algoritmima, pokazao prednosti i mane u predviđanju tržišne cijene nekretnina. Osim samog algoritma slučajnih šuma napravljena je i analiza...
PREGLED PROPUŠTENIH KULTURNIH OBJEKATA NA PRAĆENOJ RUTI
PREGLED PROPUŠTENIH KULTURNIH OBJEKATA NA PRAĆENOJ RUTI
Tomislav Šulentić
Završni rad govori o praćenju propuštenih kulturnih objekata na ruti koju korisnik odabere te detaljni prikaz položaja tih objekata i kratki opis o njima koji omogućuju korisniku mogućnost da u budućnosti ne propusti navedene objekte ako su oni u sferi korisnikovih interesa. Početni dio rada se odnosi na anketu kojom testiramo varijabilnost aplikacije. Anketiranje će se vrštiti nad ispitanicima za koje smatramo da bi mogli koristiti naše aplikacije. Glavni dio rada obrađuje...
PREPOZNAVANJE BROJEVA IZ MNIST SKUPA PODATAKA KORISTEĆI STROJNO UČENJE
PREPOZNAVANJE BROJEVA IZ MNIST SKUPA PODATAKA KORISTEĆI STROJNO UČENJE
Hrvoje Šuta
Svrha ovog rada je proučavanje algoritama strojnog učenja i metoda prepoznavanja rukopisa koristeći pritom MNIST skup podataka koji sadrži u sebi zapise 60 000 uzoraka brojeva pisanih rukom i skeniranih u 28x28 piksel formatu. Glavni izazov i cilj bilo je prepoznati odgovarajući algoritam koji bi se mogao koristit u rješavanju problema prepoznavanja brojeva.
PRIJEDLOG STRATEGIJE DIGITALNOG MARKETINGA I MONETIZACIJE KRONOGRAF BLOGA
PRIJEDLOG STRATEGIJE DIGITALNOG MARKETINGA I MONETIZACIJE KRONOGRAF BLOGA
Luka Patarčić
Tradicionalni blog odličan je primjer više mehanizama i koncepata digitalnog marketinga. Blog u marketinškom smislu primarno služi kao platforma za marketing kroz sadržaj te je danas popularan marketinški alat unutar strategije digitalnog marketinga brojnih tvrtki i internetskih trgovina. Iako je jedan internetski blog u usporedbi sa internetskom trgovinom često jednostavniji u konceptu i izvedbi, za kvalitetan internetski blog potrebno je pažljivo izrađena i implementirana...
PRIJEDLOG STRATEGIJE DIGITALNOG MARKETINGA ZA AGENCIJU VANJSKIH SPORTSKIH I ZABAVNIH AKTIVNOSTI
PRIJEDLOG STRATEGIJE DIGITALNOG MARKETINGA ZA AGENCIJU VANJSKIH SPORTSKIH I ZABAVNIH AKTIVNOSTI
Nives Gurović
Svjesna važnosti kvalitetnog nastupa u današnjem digitalnom, online svijetu u ovom radu sam započela digitalnu priču agencije koja je specijalizirana za pružanje usluga vanjskih sportskih i zabavnih aktivnosti. U radu sam se vodila svime onime što sam naučila za vrijeme trogodišnjeg studija počevši od samog planiranja do praktične realizacije dijelova strategije te davanja prijedloga za buduće aktivnosti agencije. Čitava strategija je potkrijepljena istraživanjima odnosno...
PRIMJENA AGILNE PROJEKTNE METODE I NOVIH MEDIJA NA KONCEPUTALNOM SAJAMSKOM PROJEKTU TECHEXPO
PRIMJENA AGILNE PROJEKTNE METODE I NOVIH MEDIJA NA KONCEPUTALNOM SAJAMSKOM PROJEKTU TECHEXPO
Anel Zukanović
Predmet ovog diplomskog rada je konceptualni sajamski projekt TechExpo na čijem primjeru je implementirana agilna metoda projektnog menadžmenta. Finalni rezultat je zamišljen kao cjeloviti projekt primjenjiv u praksi koji osim projektnog plana sadrži marketing plan i vizualna/kreativna rješenja. Ovaj projekt je izražen na inovativan način koncipiranja i izvedbe sajamskih projekata kao važnih alata integrirane tržišne komunikacije. Osim toga, u rad je implementirana moderna...
PRIMJENA BIHEVIORALNE BIOMETRIJE ZA SIGURAN PRISTUP INFORMACIJSKOM SUSTAVU
PRIMJENA BIHEVIORALNE BIOMETRIJE ZA SIGURAN PRISTUP INFORMACIJSKOM SUSTAVU
Nadan Marenković
Jednostruka autentikacija putem korisničke zaporke se koristi kako bi identificirali korisnika prema onome što korisnik zna, a to je korisničko ime, zaporka ili PIN. Takvim načinom autentikacije korisnički račun i informacijski sustav na koji se korisnik prijavljuje je izložen ranjivošću i ugrozama. Ovaj rad je usmjeren na izradu koncepta proširenja jednostruke autentikacije korisničkom zaporkom i tehnikom bihevioralne biometrije dinamikom tipkanja na tipkovnici. Dinamikom...
PRIMJENA BIOMETRIJE U ELEKTRONIČKOM POSLOVANJU
PRIMJENA BIOMETRIJE U ELEKTRONIČKOM POSLOVANJU
Hrvoje Lovrić
U ovom radu obraditi ću temu biometrije, dati kratki povijesni pregled, objasniti biometriju kao tehniku autentikacije - najkorištenije tehnike koje mjere i analiziraju fizičke i ponašajne karakteristike čovjeka u svrhu autentikacije. Opisat ću osnovne principe rada, klasifikaciju te međusobnu usporedbu biometrijskih tehnika. Objasniti ću zašto je biometrija jedna od najkorištenijih i najpouzdanijih metoda autentikacije. Pomoću besplatnih aplikacija pokazati ću i usporediti kako...
PRIMJENA BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
PRIMJENA BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Andrej Škegro
Blockchain tehnologija jedna je od najatraktivnijih tehnologija u računalnom svijetu unazad deset godina. Pozornost je privukla 2008. godine kada je netko pod pseudonimom Satoshi Nakamoto iskoristio sve prednosti blockchain tehnologija za kreiranje digitalnog novca Bitcoin. Temeljne karakteristike blockchain tehnologije su nepromjenjivost i sigurnost. Jednom zapisani podaci ne mogu biti promijenjeni niti brisani, dok sigurnost pružaju kriptografski algoritmi. Ova tehnologija može se...
PRIMJENA DATA SCIENCE METODOLOGIJE U OTKRIVANJU UZORAKA IZ VREMENSKIH SERIJA
PRIMJENA DATA SCIENCE METODOLOGIJE U OTKRIVANJU UZORAKA IZ VREMENSKIH SERIJA
Mario Jelić
Radom će se pokušati upotrijebiti REFII model nad binarnim audio zapisom, kako bi se dobio jedinstveni predložak pogodan za daljnju analizu. Rad je fokusiran na primjenu modela nad određenim podacima, u ovom slučaju audio zapisima. Fokusiran isključivo na istraživanje novog područja kako bi pokušali proširiti primjenu REFII modela, koji se čini pogodnim za primjenu nad audio zapisima. Osnovna tema rada je priprema podataka za upotrebu modela i upotreba modela nad podacima.
PRIMJENA DIGITALNE STRATEGIJE KOD TURISTIČKIH KAMPOVA U HRVATSKOJ
PRIMJENA DIGITALNE STRATEGIJE KOD TURISTIČKIH KAMPOVA U HRVATSKOJ
Sabina Softić
Cilj ovog rada je uvidjeti stanje i primjenu digitalne strategije u turističkim kampovima u Hrvatskoj; koje platforme i kanale komunikacije koriste kao dio njihove digitalne strategije; imaju li uopće digitalnu strategiju; osvijestiti postojanje platformi koje se mogu koristiti kako bi se povećao obujam poslovanja; uvidjeti koji su aktualni globalni i lokalni trendovi na području turizmu; koje su nastale promjene u ponašanju potrošača razvojem tehnologije te što je zapravo potrebno...

Paginacija