Paginacija

OPRAVDANOST IMPLEMENTACIJE FORTINET UTM RJEŠENJA U IT SUSTAV VELIKE TVRTKE
OPRAVDANOST IMPLEMENTACIJE FORTINET UTM RJEŠENJA U IT SUSTAV VELIKE TVRTKE
Marko Družijanić
Posljednja dva desetljeća znatno je porasla potreba za komunikacijom putem interneta u privatne i poslovne svrhe. S razvojem računalnih mreža i tehnologija, razvijaju se i novi oblici računalnih ugroza. Tvrtke koje poslovnu komunikaciju temelje na korištenju internetom, čine sve kako bi osigurale nesmetano poslovanje. Postoje tehnologije i rješenja koja tvrtke implementiraju kako bi se obranile od sve češćih računalnih i mrežnih napada, a jedna od mogućnosti je korištenje...
OPTIMIZACIJA POSLOVANJA DOSTAVNE SLUŽBE KORIŠTENJEM GENETSKIH ALGORITAMA
OPTIMIZACIJA POSLOVANJA DOSTAVNE SLUŽBE KORIŠTENJEM GENETSKIH ALGORITAMA
Martin Šaban
U ovom radu opisane su osnove genetskih algoritama, njihovi sastavni dijelovi, te način njihovog funkcioniranja. Objašnjena je podjela evolucijskog računarstva, grane umjetne inteligencije u koju genetski algoritmi spadaju. Zatim je opisan problem usmjeravanja vozila, te je ostvaren i opisan genetski algoritam za rješavanje spomenutog problema. Provedeno je testiranje s različitim parametrima algoritma, te je prikazana analiza rezultata.
OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESA KROZ SIX SIGMA METODOLOGIJU Optimizacija PCS-MHS sustava dopreme sirovina
OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESA KROZ SIX SIGMA METODOLOGIJU Optimizacija PCS-MHS sustava dopreme sirovina
Danijel Činčurak
Ovaj rad opisuje optimizaciju PCS-MHS sustava čiji je cilj povećanje protoka materijala kroz sustav, kako bi kapacitet sustava bio dostatan za budući očekivani volumen proizvodnje. Uslijed očekivanog povećanog obujma proizvodnje, pojavila se potreba za revizijom postojećeg poslovnog procesa koji se odvija svakodnevno i dio je radnih zadataka koje odrađujem u okviru svojeg radnog mjesta. Riječ je o poslovnom procesu dopreme potrebnih sirovina u proizvodne prostorije (vagaone),...
OPTIMIZACIJA PRIKAZA 3D MODELA U WEB PREGLEDNICIMA
OPTIMIZACIJA PRIKAZA 3D MODELA U WEB PREGLEDNICIMA
Josip Kuštan
Rad prolazi kroz proces izrade produkta kao temelj na kojega se može osloniti istraživanje o korisničkom iskustvu postojećih rješenja i produkta koji se izrađuje, u ovom slučaju galerije digitaliziranih 3D radova. Također se promatraju tehnologije koje mogu optimizirati put do kreiranja 3D modela, te njegovog prikaza na pristupačan i jednostavan način. Analiza kvalitativnog istraživanja daje uvid u bitne segmente korisničke percepcije o digitalnom 3D svijetu i njihovim potrebama....
OPTIMIZACIJA WEB-STRANICE NA PRIMJERU KOMPANIJE IZ AUTO INDUSTRIJE
OPTIMIZACIJA WEB-STRANICE NA PRIMJERU KOMPANIJE IZ AUTO INDUSTRIJE
Adriana Zečević
Tema ovog završnog rada je web-stranica kao alat marketinških komunikacija. Objašnjen je pojam online komunikacija, u kojim oblicima se pojavljuju, te koje su im karakteristike. Fokus je stavljen na one oblike koji su procijenjeni kao relevantni i koji su u skladu s mogućnostima klijenta. Na temelju toga odabrani su i kanali koji su predloženi za unapređenje nastupa klijenta u svrhu poboljšanja imidža i privlačenja novih korisnika. Također je za svaki pojedini kanal izrađen plan...
OSIGURAVANJE VISOKE DOSTUPNOSTI BAZA PODATAKA KORIŠTENJEM MICROSOFT TEHNOLOGIJA
OSIGURAVANJE VISOKE DOSTUPNOSTI BAZA PODATAKA KORIŠTENJEM MICROSOFT TEHNOLOGIJA
Vladimir Gladoić
U ovom završnom radu će se nastojati prikazati kako osigurati visoku dostupnost baza podatka u kritičnim IT sustavima. Jedna od glavnih zadaća sustava za visoku dostupnost je minimizirati vrijeme zastoja (engl. downtime) baza podataka, a samim time i maksimizirati dostupnost. Stoga su u radu prikazana neka od rješenja za visoku dostupnost te je posebna pažnja posvećena AlwaysOn tehnologiji, koja je preporučeno i aktualno Microsoftovo rješenje, a osigurava nas u potpunosti od gubitka...
OSIGURAVANJE VISOKE DOSTUPNOSTI I SIGURNOSTI EXCHANGE SERVERA
OSIGURAVANJE VISOKE DOSTUPNOSTI I SIGURNOSTI EXCHANGE SERVERA
Dorian Velović
U ovom radu opisat će se značajke Exchange Servera 2016, koje osiguravaju visoku dostupnost pozadinskih i pristupnih servisa. Također će se na primjeru objasniti visoka dostupnost baza sa podacima, te kako uz jednostavne korake kreirati razne politike za kontrolu tijeka klasificiranih informacija unutar poduzeća. Usporedba između implementacije on-prem i cloud rješenja u smislu budžeta biti će analizirana.
OSMIŠLJAVANJE VIZUALNOG IDENTITETA I E-COMMERCE AMBALAŽE TRADICIONALNIH IGRAČAKA HRVATSKOG ZAGORJA
OSMIŠLJAVANJE VIZUALNOG IDENTITETA I E-COMMERCE AMBALAŽE TRADICIONALNIH IGRAČAKA HRVATSKOG ZAGORJA
Barbara Zeba
Tradicija izrade drvenih igračaka Hrvatskog zagorja pojavljuje se u 19. stoljeću te se nastavlja sve do današnjih dana. Igračke se ističu svojim prepoznatljivim bojama i motivima koji krase njihov dizajn te nastaju unikatni proizvodi. Popularnost igračaka s vremenom pada, većinom zbog razvoja industrijalizacije i e-trgovine. Kako se hrvatska baština ne bi zaboravila, kreira se brend Traditio koji nudi tradicionalne igračke na suvremen način. Analizom ciljane skupine stvara se...
OSMIŠLJAVANJE VIZUALNOG IDENTITETA PROIZVODA ZA PČELINJI MED NEVLADINE NEPROFITNE UDRUGE KOJA DJELUJE U PODRUČJU SOCIJALNOG RADA
OSMIŠLJAVANJE VIZUALNOG IDENTITETA PROIZVODA ZA PČELINJI MED NEVLADINE NEPROFITNE UDRUGE KOJA DJELUJE U PODRUČJU SOCIJALNOG RADA
Tijana Paska Babić
Udruga za kreativni socijalni rad je nevladina neprofitna udruga iz Zagreba koja djeluje u svim područjima socijalnog rada i provodi aktivnosti sa svim skupinama društva koje su u stanju potrebe. Jedan od programa Udruge je „Edukativno-urbani pčelinjak“. Svrha programa je terapijska rehabilitacija korisnika radom s pčelama i proizvodnja domaćeg meda. Prodajom dobivenog meda financira se dio programa. Prepoznata potreba klijenta za stvaranjem uspješnog kruga samofinanciranja te za...
OUTDOOR/INDOOR OGLAŠAVANJE:EUROPSKO RUKOMETNO PRVENSTVO U ZAGREBU,2018.
OUTDOOR/INDOOR OGLAŠAVANJE:EUROPSKO RUKOMETNO PRVENSTVO U ZAGREBU,2018.
Franko Ratkušić
U ovom završnom radu nastoji se kreirati oglasna kampanja u kontekstu vanjskog i unutrašnjeg oglašavanja za potrebe odvijanja Europskog rukometnog prvenstva u Zagrebu, 2018. godine. Prvi dio rada posvećen je sveopćoj analizi i istraživanju. Opisuje se rukomet kao sport, te njegova povijest u Hrvatskoj. S obzirom na to da se radi o Europskom rukometnom prvenstvu, predstavljena je krovna europska rukometna institucija EHF, kao i glavni organizator nadolazećeg prvenstva Hrvatski...
OWNCLOUD
OWNCLOUD
Tomislav Bartolić
OwnCloud server nudi veću fleksibilnost malim, srednjim i velikim tvrtkama ali i kućnim korisnicima kroz svoju otvorenost prema onima koji ga žele koristiti. OwnCloud server i sama internetska aplikacija nisu dostupni nikome osim onima kojima je to striktno dozvoljeno, naravno veliku ulogu u tome ima i mrežna konfiguracija i općenito okruženje u kojem se server nalazi. Tvrtkama je na taj način maknuta velika psihološka barijera od pitanja „Tko vidi moje podatke?“. S druge strane...
Online JVM monitoring sustav
Online JVM monitoring sustav
Marin Pavić
Cilj ovog rada je povećati mogućnosti upravljanja Java aplikacijama korištenjem weba kao modernijeg sučelja. Danas u svijetu Java aplikacija postoje mnoga rješenja za praćenje performansi Java virtualne mašine na kojima se aplikacije pokreću. No sva ta rješenja su bazirana na činjenici da osoba ima pristup hardveru na kojem je pokrenuta aplikacija, ili da mora instalirati posebnu aplikaciju koja će te podatke pratiti. Praktičnim dijelom ovog završnog rada je ponuđeno...

Paginacija