Paginacija

PRIMJENA BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
PRIMJENA BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI
Andrej Škegro
Blockchain tehnologija jedna je od najatraktivnijih tehnologija u računalnom svijetu unazad deset godina. Pozornost je privukla 2008. godine kada je netko pod pseudonimom Satoshi Nakamoto iskoristio sve prednosti blockchain tehnologija za kreiranje digitalnog novca Bitcoin. Temeljne karakteristike blockchain tehnologije su nepromjenjivost i sigurnost. Jednom zapisani podaci ne mogu biti promijenjeni niti brisani, dok sigurnost pružaju kriptografski algoritmi. Ova tehnologija može se...
PRIMJENA DATA SCIENCE METODOLOGIJE U OTKRIVANJU UZORAKA IZ VREMENSKIH SERIJA
PRIMJENA DATA SCIENCE METODOLOGIJE U OTKRIVANJU UZORAKA IZ VREMENSKIH SERIJA
Mario Jelić
Radom će se pokušati upotrijebiti REFII model nad binarnim audio zapisom, kako bi se dobio jedinstveni predložak pogodan za daljnju analizu. Rad je fokusiran na primjenu modela nad određenim podacima, u ovom slučaju audio zapisima. Fokusiran isključivo na istraživanje novog područja kako bi pokušali proširiti primjenu REFII modela, koji se čini pogodnim za primjenu nad audio zapisima. Osnovna tema rada je priprema podataka za upotrebu modela i upotreba modela nad podacima.
PRIMJENA DIGITALNE STRATEGIJE KOD TURISTIČKIH KAMPOVA U HRVATSKOJ
PRIMJENA DIGITALNE STRATEGIJE KOD TURISTIČKIH KAMPOVA U HRVATSKOJ
Sabina Softić
Cilj ovog rada je uvidjeti stanje i primjenu digitalne strategije u turističkim kampovima u Hrvatskoj; koje platforme i kanale komunikacije koriste kao dio njihove digitalne strategije; imaju li uopće digitalnu strategiju; osvijestiti postojanje platformi koje se mogu koristiti kako bi se povećao obujam poslovanja; uvidjeti koji su aktualni globalni i lokalni trendovi na području turizmu; koje su nastale promjene u ponašanju potrošača razvojem tehnologije te što je zapravo potrebno...
PRIMJENA DPLL ALGORITMA ZA PREPORUKU GLAZBE
PRIMJENA DPLL ALGORITMA ZA PREPORUKU GLAZBE
Barbara Lončarić
Stručnjaci koji se bave potrošačima, sve češće koriste glazbu i targetiranje ljudskih osjetila koja imaju pozitivan učinak. Takvu vrstu marketinga nazivamo osjetilni marketing. Uporabom čimbenika koji pozitivno utječu na potrošače, postoji mogućnost stvaranja emocionalne povezanosti s njima, što na kraju dovodi do lojalnog, zadovoljnog korisnika. Želja je marketinških stručnjaka upoznati svoje potrošače te na temelju njihovih preferencija kreirati marketinšku...
PRIMJENA DUBOKOG UČENJA ZA DETEKCIJU STUPNJA SLIČNOSTI INDIVIDUALNOG UMJETNIČKOG STILA
PRIMJENA DUBOKOG UČENJA ZA DETEKCIJU STUPNJA SLIČNOSTI INDIVIDUALNOG UMJETNIČKOG STILA
Katarina Manhart
Ovaj rad istražuje u kojoj mjeri algoritam za duboko učenje može prepoznati karakteristike i stupanj sličnosti individualnog umjetničkog stila. Teorijski dio rada opisuje najvažnije istraživačke smjerove u području računalnih znanosti koji mogu doprinijeti umjetničkoj zajednici. Objašnjava se koncept konvolucijskih neuronskih mreža koje su posebno prilagođene za procesiranje slika. Zatim su izdvojene one značajke mreža koje na temelju prethodnih istraživanja pokazuju...
PRIMJENA I SPECIFIČNOSTI PROTOKOLA ZA ZAŠTITU DOMENE ELEKTRONIČKE POŠTE
PRIMJENA I SPECIFIČNOSTI PROTOKOLA ZA ZAŠTITU DOMENE ELEKTRONIČKE POŠTE
Hrvoje Međeši
Kroz ovaj rad cilj mi je bio objasniti i prikazati koliko je zapravo razmjena poruka elektroničkom poštom sigurna i koliko bitno može utjecati na korisnike kao i na organizacije. Osim sigurnost, glavni motiv mi je bio i provjeriti sa tehnološkog aspekta koji su sve mehanizmi i protokoli uključeni u cijeli taj proces. Zbog kompleksnosti teme odlučio sam se koristiti sve relevantne protokole električne pošte koji postoje: SMTP, IMAP i POP3 protokol, te istražiti njihove prednosti i...
PRIMJENA MQTT PROTOKOLA U PROCESU KONTROLE KVALITETE PROIZVEDENIH ELEKTRONIČKIH
 KOMPONENTI
PRIMJENA MQTT PROTOKOLA U PROCESU KONTROLE KVALITETE PROIZVEDENIH ELEKTRONIČKIH KOMPONENTI
Srećko Bartolić
Internet stvari (engl. Internet of Things, skraćeno IoT) je skup tehnologija, odnosno koncept koji postoji već duže vrijeme, no tek je u zadnjih nekoliko godina naglo porasla primjena IoT tehnologija. Razlog je većinom jeftinija proizvodnja uređaja i računala malih dimenzija i male potrošnje energije. Ujedno, utjecala je i potreba za pametnijom automatizacijom industrije, što se na internetu može pronaći pod nazivom Industrija 4.0 ili kao četvrta industrijska revolucija. IoT se...
PRIMJENA MREŽNE NB-IOT TEHNOLOGIJE U DOMENI INTERNETA STVARI
PRIMJENA MREŽNE NB-IOT TEHNOLOGIJE U DOMENI INTERNETA STVARI
Kristijan Štrk
Ovaj rad ima za cilj pokazati kako nova NB-IoT tehnologija ima značajnu prednost naspram LTE mrežne komunikacije u pogledu razmjene podataka kod IoT uređaja, te dokazati njegova bolja penetracijska svojstva u odnosu na LTE. Ovaj rad daje sažete informacije o LPWAN tehnologijama, te ih uspoređuje sa kratko-dometnim Wi-Fi i ZigBee i daleko-dometnim GPRS tehnologijama. Također, donosi usporedbu NB-IoT tehnologije, s njoj sličnom, LoRa tehnologijom. U praktičnom dijelu rada iznesena su...
PRIMJENA MVC RAZOR TEHNOLOGIJE U IZRADI APLIKACIJE ZA EVIDENCIJU RADNOG VREMENA
PRIMJENA MVC RAZOR TEHNOLOGIJE U IZRADI APLIKACIJE ZA EVIDENCIJU RADNOG VREMENA
Denis Raković
Evidencija radnog vremena zaposlenika vrlo je važan segment nadzora i upravljanja suvremenim poslovnim sustavima. Shodno toj činjenici, te činjenici da u poduzeću u kojem sam trenutno zaposlen postoje zamjetni nedostaci u vođenju istog, odlučio sam se za izradu aplikacije za evidenciju radnog vremena primjenom MVC Razor tehnologije. Aplikacija ima zadaću prikupljanja i obrade podataka koji omogućuju jednostavnije i kvalitetnije upravljanje ljudskim resursima. Aplikacija koja je dio...
PRIMJENA RFID TEHNOLOGIJE U MALOPRODAJNIM SUSTAVIMA
PRIMJENA RFID TEHNOLOGIJE U MALOPRODAJNIM SUSTAVIMA
Mario Jambrović
Završnim radom Primjena RFID tehnologije u maloprodajnim sustavima skreće se pozornost na prednosti RFID (engl. RFID1 – radio frequency identification) tehnologije kroz osvrt na mnoge primjere primjene RFID tehnologije u različitim industrijskim, gospodarskim i tehnološkim granama. Nažalost, zbog dugog perioda povrata investicije u RFID ista se gotovo i ne koristi u maloprodajnim sustavima stoga je posebna pozornost posvećena upravo projektnom zadatku u kojem se pomoću podataka...
PRIMJENA RFID TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU
PRIMJENA RFID TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU
Ivana Dugan
Rad opisuje RFID (Identifikacija putem radijske frekvancije; engl. Radio-frequency identification) tehnologiju, njeno nastajanje, razvoj i karakteristike. Obrađuje tag i čitač kao osnovne komponente svakog RFID sistema, različite načine dijeljenja tagova u kategorije (pasivni, djelomično aktivni i aktivni). Središnji dio rada opisuje primjenu RFID tehnologije, sličnosti raznih RFID sistema, njihove zajedničke funkcije i konceptualne pretpostavke. Nadalje, rad se bavi pitanjima...
PRIMJENA STORYTELLINGA U MARKETINGU SADRŽAJEM ZA BRAND ODJEĆE
PRIMJENA STORYTELLINGA U MARKETINGU SADRŽAJEM ZA BRAND ODJEĆE
David Milevoj
Kako bi na tržištu, koje je prepuno raznih modnih brendova, brend bio jedinstven i prepoznatljiv, potrebno je poduzeti niz marketinških aktivnosti. Brend u ovome završnome radu je Chypka, mladi hrvatski brend odjeće. Za potrebe rada provedeno je istraživanje koje je ispitanicima ponudilo nekoliko pristupa u storytellingu te se je prema analizi rezultata odredio najbolji pristup. Uz pomoć anketiranja ispitanika, intervjuom s osobom zaduženom za marketing i desk istraživanjem,...

Paginacija