Pages

ANALIZA SIGURNOSNIH PRIJETNJI I PRIMJENA MEHANIZAMA ZAŠTITE U LOKALNIM MREŽAMA POSLOVNIH ORGANIZACIJA
ANALIZA SIGURNOSNIH PRIJETNJI I PRIMJENA MEHANIZAMA ZAŠTITE U LOKALNIM MREŽAMA POSLOVNIH ORGANIZACIJA
Zdravko Stipetić
Zbog napretka tehnologije i među sustavne povezanosti što je omogućilo ubrzanje poslovanja, drastično se povećao i broj sigurnosnih incidenata u IT sustavima današnjih poslovnih organizacija. U ovom radu će biti opisane prijetnje koje mogu ugroziti normalno funkcioniranje mrežne infrastrukture te kritičnih infrastrukturnih servisa. Također, biti će opisane metode zaštite i nove tehnologije na tržištu koje služe za zaštitu sustava od pojedinih prijetnji. Neki napadi će biti...
ASP.NET MVC web aplikacija sa primjenom AngularJS-a
ASP.NET MVC web aplikacija sa primjenom AngularJS-a
Joško Bellotti
Ovaj rad služi kao opis procesa kreiranja web aplikacije koja kombinira AngularJS i ASP.NET MVC. Aplikacija predstavlja vježbu učenja AngularJS-a i rješavanja pojedinih praktičnih problema vezanih uz web development kao što su: drag-and-drop upload datoteka, kreiranje korisničkog sustava korištenjem ASP.NET Identity tehnologije, korištenje Entity Frameworka i općenito kombiniranja MVC-a i Angulara.
Alternative otvorenog koda Microsoft sustavima za kolaboraciju
Alternative otvorenog koda Microsoft sustavima za kolaboraciju
Kristian Dizdar
Ovaj rad se bavi testiranjem i implementacijom alternativnih rješenja otvorenog koda u kolaboraciji, s naglaskom na elektroničku poštu i nadzor mail sustava. Svrha ovog rada je prezentiranje rješenja s naglaskom na financijsku i infrastrukturnu isplativost za implementaciju u poslovnu okolinu i kao adekvatna zamjena Microsoftovom Exchangeu. Implementacijom open-source rješenja (mail servera i softverskih alata za administraciju) želi se postići što jeftinija, a kvalitetna opcija...
Aplikacija za kolaboraciju unutar IT tima
Aplikacija za kolaboraciju unutar IT tima
Verino Ćališ
U ovome radu cilj je izraditi aplikaciju koja će prvenstveno doprinijeti komunikaciji unutar tima ljudi. Jednostavnost same aplikacije treba olakšati komunikaciju između istih i/ili raznih odjela. Pod komunikacijom se podrazumijeva razmjena datoteka, obavijesti članovima tima, zadaci, jasna hijerarhija, te prikaz učinkovitosti. Komunikacija između članova informacijskog tima je bitna zbog različitih timova i razina, a u većini slučajeva svi moraju biti uključeni ili obaviješteni...
Centralizirano upravljanje SOHO usmjerivača preko univerzalnog web sučelja
Centralizirano upravljanje SOHO usmjerivača preko univerzalnog web sučelja
Davor Baksa
U ovom se radu obrađuje koncept izrade sustava za centralizirano upravljanje bežičnim usmjernicima u svrhu olakšavanja administracije istih. Posebna pozornost obraća se na funkcionalnost sustava iz korisničke perspektive , razradi sustava visoke dostupnosti, te brizi o sigurnosnim aspektima sustava. Sustav se uspoređuje sa trenutnim konkurentskim rješenjima te se zaključuje o isplativosti izrade i korištenja takvog sustava.
DIZAJN I IZRADA KORISNIČKOG SUČELJA ZA FILMSKI PORTAL
DIZAJN I IZRADA KORISNIČKOG SUČELJA ZA FILMSKI PORTAL
Sven Mrđen
Cilj ovog završnog rada je predstaviti i objasniti učinkovite metode dizajniranja korisničkih sučelja te opisati njihovu implementaciju kroz postupak izrade korisničkog sučelja filmskog web portala. Namjera ovog rada jest pružiti čitatelju uvid u cjelokupni proces izrade interaktivnog sučelja od faze prototipiziranja do faze implementacije i testiranja. Rad se sastoji od 5 glavnih, međusobno povezanih cjelina. Pregled projekta opisati će cilj praktičnog djela rada, navesti...
Desktop virtualizacija koristeći Citrix infrastrukturu
Desktop virtualizacija koristeći Citrix infrastrukturu
Fran Slivar
Ovaj rad obrađuje temu desktop virtualizacije koristeći Citrix infrastrukturu kao referentni model. Opisana je virtualizacija i desktop virtualizacija općenito, povijest, vrste, usporedba konkurentskih rješenja, implementacija i buduća primjena. Obrađena je Citrix virtualizacijska platforma bazirana na Citrix XenDesktop 7.13 produktu sa detaljnim objašnjenjem komponenti sa korisničke i poslužiteljske strane. U radu su objašnjeni neki od praktičnih primjera desktop virtualizacije...
E-škola web aplikacija za evidenciju školskih ocjena i praćenje studentskog uspjeha
E-škola web aplikacija za evidenciju školskih ocjena i praćenje studentskog uspjeha
Ivan Čiček
Tema ovog završnog rada je izrada web aplikacije za potrebe škole. Ideja je da ovakva aplikacija zamjeni postojeće načine rada u školi te da sve budu povezano na jedno mjesto. U samom radu je prikazan tek dio sveukupne ideje za aplikaciju na jedan od mogućih načina izvedbe. Rad započinjem uvodom u kojem opisujem problematiku što je ujedno i razlog mojeg odabira ove teme te prikazom dijagram slučajeva korištenja. Nakon toga slijedi opis tehnologija koje su korištene pri izradi...
EKOSUSTAV ZA IZRADU PRILAGOĐENIH WORDPRESS TEMA ZA DIGITALNE AGENCIJE
EKOSUSTAV ZA IZRADU PRILAGOĐENIH WORDPRESS TEMA ZA DIGITALNE AGENCIJE
Ivan Juras
uvrstio i optimizaciju performansi. Brzina učitavanja web stranice jedan je od signala za Google da je stranica kvalitetna, što joj daje prednost na rezultatima tražilice. Treća stvar koju sam razradio u ovoj temi je konsolidacija i stvaranje okruženja za nove programere. Ako digitalna agencija želi da održavanje i optimizacija web stranica budu jednostavni i bezbolni, potrebno je imati standarde u samom pisanju koda. Ovaj radni okvir napravljen je tako da cijeli tim usvoji neke...
Fitness Log
Fitness Log
Ivan Maras
Razlog iz kojeg sam predložio ovu temu za završni rad je taj što svoje slobodno vrijeme provodim vježbajući u teretani. Također pratim i plan prehrane i zato sam želio iskombinirati stečena znanja tijekom obrazovanja i znanja iz teretane i napraviti ovu web stranicu. Cilj ovog rada je pokazati način izrade web stranice ovoga tipa i način praćenja napretka u vježbanju/prehrani.
GAMIFIKACIJA U SPORTU NA IMPLEMENTACIJI RJEŠENJA U TENISU
GAMIFIKACIJA U SPORTU NA IMPLEMENTACIJI RJEŠENJA U TENISU
Đani Pašić
Diplomski rad govori o uvođenju elemenata gamifikacije u organiziranje i praćenje sportskih događaja na primjeru tenisa. Početni dio rada definira teoretsku podlogu vezanu uz koncept gamifikacije kroz primjere iz okruženja. Nastavak rada orijentiran je na rekreativni sport i probleme koje nailazimo u istome. Također, govori se o motivaciji u sportu i unaprjeđenju bavljenja sportom na temelju psihologije. Glavni dio rada započinje istraživanjem tržišta o unaprjeđenju bavljenja...
IMPLEMENTACIJA AIRWATCH PLATFORME U ODABRANO PODUZEĆE
IMPLEMENTACIJA AIRWATCH PLATFORME U ODABRANO PODUZEĆE
Mario Butorac
Kod stvaranja sustava u IT okruženju, važno je obratiti pažnju na uvjete za postojanu i kvalitetnu dostupnost sustava, napose jer isti značajno utječu u konačnici na složenost i izgradnju istog. U današnjem poslovnom svijetu omražena pojava je pad ili zastoj sustava u IT okruženju, kako samom poduzeću, tako i klijentima istog. Imati uslugu koja nije pouzdana i dostupna, u današnjem digitalnom svijetu visoke povezanosti, temeljni je razlog nezadovoljstva. Stoga, vrlo je važno da...

Pages