Pages

Aplikacija za kolaboraciju unutar IT tima
Aplikacija za kolaboraciju unutar IT tima
Verino Ćališ
U ovome radu cilj je izraditi aplikaciju koja će prvenstveno doprinijeti komunikaciji unutar tima ljudi. Jednostavnost same aplikacije treba olakšati komunikaciju između istih i/ili raznih odjela. Pod komunikacijom se podrazumijeva razmjena datoteka, obavijesti članovima tima, zadaci, jasna hijerarhija, te prikaz učinkovitosti. Komunikacija između članova informacijskog tima je bitna zbog različitih timova i razina, a u većini slučajeva svi moraju biti uključeni ili obaviješteni...
Centralizirano upravljanje SOHO usmjerivača preko univerzalnog web sučelja
Centralizirano upravljanje SOHO usmjerivača preko univerzalnog web sučelja
Davor Baksa
U ovom se radu obrađuje koncept izrade sustava za centralizirano upravljanje bežičnim usmjernicima u svrhu olakšavanja administracije istih. Posebna pozornost obraća se na funkcionalnost sustava iz korisničke perspektive , razradi sustava visoke dostupnosti, te brizi o sigurnosnim aspektima sustava. Sustav se uspoređuje sa trenutnim konkurentskim rješenjima te se zaključuje o isplativosti izrade i korištenja takvog sustava.
Implementacija i konfiguracija Google Rapid Response forenzičkog alata u svrhu udaljenog otkrivanja, nadzora i uklanjanja štetnog programskog koda
Implementacija i konfiguracija Google Rapid Response forenzičkog alata u svrhu udaljenog otkrivanja, nadzora i uklanjanja štetnog programskog koda
Aleksandar Komparić
Ovaj rad daje uvid u principe rada Google Rapid Response alata za udaljenu forenziku i odgovor na incidente. Opisuje elemente koje alat koristi te daje pregled mogućnosti koje alat posjeduje. Alat je implementiran u testnu okolinu te su pokrenuti moduli zvani tokovi i lovovi koji su ocijenjeni zanimljivima za analizu i potencijalnu detekciju malicioznih programa ili korisnika, po procijeni autora. Drugi dio rada se sastoji od dokumentiranja korištenja GRR-a, nailaženja na greške te...
Izrada aplikacije za evidenciju korištenja dana godišnjih odmora i plaćenih dopusta
Izrada aplikacije za evidenciju korištenja dana godišnjih odmora i plaćenih dopusta
Ivan Ceković
Spring je programski okvir otvorenog koda koji se koristi za izradu poslovnih Java web aplikacija. Sastoji se od više različitih projekata od kojih je najzanimljiviji Spring Boot jer sadrži sve ostale projekte, od kojih su najpoznatiji Spring Security, Spring Data i Spring MVC. Za pristup podacima iz baze podataka koristi se JDBC, JPA i Hibernate. Navedene tehnologije se kombiniraju kako bi se dobila optimalna brzina izvođenja aplikacije i razumljiviji kod. Za prikaz obrađenih podataka...
Izrada neuronskih mreža za izračun aerodinamičkog profila
Izrada neuronskih mreža za izračun aerodinamičkog profila
Jure Fadiga
Tema ovog rada biti će neuronske mreže. Prije svega, navest ću pod kojim su utjecajem i kako one nastale, koja im je bila svrha u doba njihova nastanka, a u koju su pak svrhu one korištene danas. Potom ću opisati postupak izrade vlastite neuronske mreže u programskom jeziku C#. Cilj ovog rada je izraditi vlastitu neuronsku mrežu koja će biti korištena u desktop aplikaciji kako bi napravila izračun aerodinamičkih profila.
Korištenje neuronskih mreža u iOS aplikacijama
Korištenje neuronskih mreža u iOS aplikacijama
Hrvoje Baić
U ovom radu rješava se problem prepoznavanja rukom pisanih slova na mobilnom uređaju korištenjem neuronske mreže. Takav problem bilo bi gotovo nemoguće riješiti proceduralnim programiranjem. Srž rada je implementacija mreže koja se može koristiti i u drugim aplikacijama za rješavanje sličnih problema. Prvi dio bavi se teorijom, vrstama neurona i načinima treniranja. Drugi dio detaljno opisuje značajne dijelove koda i implementaciju.
Korištenje vizualizacijskih tehnika kod sna analize u uvjetima informacijskog ratovanja
Korištenje vizualizacijskih tehnika kod sna analize u uvjetima informacijskog ratovanja
Srečko Zajec
Rad se bavi problematikom informacijskog ratovanja u kontekstu propagiranja vijesti na društvenim mrežama koja predstavlja izrazito dinamično i kompleksno područje. Aktualnost teme, a ujedno i izrazito mali broj radova iz ovog područja, zahtijevala je sveobuhvatan i sistematičan pristup u razradi ovog rada. Iz razloga praktičnosti pribjeglo se tematici rada koji se bazira na vizualizaciji mrežnih podataka o specifičnim aktivnostima na socijalnim mrežama (Facebook) korištenjem SNA...
Pametno parkiralište korištenjem Interneta stvari i Wi-Fi tehnologije
Pametno parkiralište korištenjem Interneta stvari i Wi-Fi tehnologije
Andrej Pavelić
Tijekom izrade rada bit će razvijen sustav koji će pomoći ljudima u pronalasku slobodnog parkirnog mjesta te pritom smanjiti gužve na cestama. Pametno parkiralište korištenjem Interneta stvari i Wi-Fi tehnologije nije najoptimalnije rješenje zbog kompleksnosti instalacije, integracije i visokih troškova. Ideja samog sustava je korisna i potrebna za građane, ali potrebno je pronaći alternativno rješenje koje će biti jednostavnije za uvođenje, a jednako korisno za stanovništvo.
Primjena specijalnih mehanika putovanja kroz vrijeme i prostor u razvoju video igara
Primjena specijalnih mehanika putovanja kroz vrijeme i prostor u razvoju video igara
Filip Ivanko
U ovom radu planiram istražiti zajedničke značajke računalnih igara koje koriste specijalne mehanike kretanja neprostornim dimenzijama, bilo putovanje kroz vrijeme ili nekom drugom vrstom neprostornih dimenzija. Kroz istraživanje koje ću provesti odredit ću zajedničke značajke ovakvih igara i implementirati ih u razvoj prototipa računalne igre. U ovom radu postavljam tri hipoteze. Prva je da igre ovog tipa na manjem prostoru stvaraju veću kompleksnost i stoga imaju manje nivoe....
Proces realizacije fotogrametrijskog projekta
Proces realizacije fotogrametrijskog projekta
Vanja Žunić
Ideja rada je prezentirati međuodnos tehnologije i digitalnog (3D) dizajna. Ovim se radom nastoji prikazati procedure dokumentiranja materijala u raznim uvjetima okoline, istraživanje kapaciteta, preciznosti i sposobnosti programa za fotogrametriju, te post – produkcijska primjena modela nastalog ovim pristupom. Finalna poglavlja rada elaboriraju korisnost, isplativost i primjenu produkta nastalog fotogrametrijskim procesom, te njegovoj poziciji na današnjem suvremenom tržištu.
Sigurna komunikacija unutar MPLS L3 VPN oblaka
Sigurna komunikacija unutar MPLS L3 VPN oblaka
Josip Maloča
Komunikacija između udaljenih lokacija uvijek je izazov u smislu sigurnosti, redundancije i pouzdanosti, a posebno ako se ta komunikacija odvija preko infrastrukture koja nije pod vlastitim nadzorom. WAN (eng. Wide Area Network) segment koji povezuje udaljene lokacije mora, uz sve navedeno, omogućiti kategorizaciju i određivanje prioriteta mrežnog prometa. U ovom će radu biti predstavljen jedan način kako se ovi zahtjevi mogu zadovoljiti, a to je napredna implementacija MPLS (eng....
Sigurnosna inteligencija u korporacijama
Sigurnosna inteligencija u korporacijama
Grga Jovanovski
U ovom radu objašnjeno je što je sigurnosna inteligencija te kako ju korporacije koriste za održavanje sigurnosti informacijskog sustava. Objašnjeni su pojmovi koji čine sigurnosnu inteligenciju, sigurnost i inteligencija. Spomenuti su zakoni i pravne regulative povezane uz sigurnost informacijskih sustava. Prikazani su trendovi računalnog kriminala u Republici Hrvatskoj i broj razriješenih slučajeva. Objašnjene su najpoznatije prijetnje informacijskom sustavu korporacije te...

Pages