Paginacija

OSIGURAVANJE VISOKE DOSTUPNOSTI I SIGURNOSTI EXCHANGE SERVERA
OSIGURAVANJE VISOKE DOSTUPNOSTI I SIGURNOSTI EXCHANGE SERVERA
Dorian Velović
U ovom radu opisat će se značajke Exchange Servera 2016, koje osiguravaju visoku dostupnost pozadinskih i pristupnih servisa. Također će se na primjeru objasniti visoka dostupnost baza sa podacima, te kako uz jednostavne korake kreirati razne politike za kontrolu tijeka klasificiranih informacija unutar poduzeća. Usporedba između implementacije on-prem i cloud rješenja u smislu budžeta biti će analizirana.
OUTDOOR/INDOOR OGLAŠAVANJE:EUROPSKO RUKOMETNO PRVENSTVO U ZAGREBU,2018.
OUTDOOR/INDOOR OGLAŠAVANJE:EUROPSKO RUKOMETNO PRVENSTVO U ZAGREBU,2018.
Franko Ratkušić
U ovom završnom radu nastoji se kreirati oglasna kampanja u kontekstu vanjskog i unutrašnjeg oglašavanja za potrebe odvijanja Europskog rukometnog prvenstva u Zagrebu, 2018. godine. Prvi dio rada posvećen je sveopćoj analizi i istraživanju. Opisuje se rukomet kao sport, te njegova povijest u Hrvatskoj. S obzirom na to da se radi o Europskom rukometnom prvenstvu, predstavljena je krovna europska rukometna institucija EHF, kao i glavni organizator nadolazećeg prvenstva Hrvatski...
OWNCLOUD
OWNCLOUD
Tomislav Bartolić
OwnCloud server nudi veću fleksibilnost malim, srednjim i velikim tvrtkama ali i kućnim korisnicima kroz svoju otvorenost prema onima koji ga žele koristiti. OwnCloud server i sama internetska aplikacija nisu dostupni nikome osim onima kojima je to striktno dozvoljeno, naravno veliku ulogu u tome ima i mrežna konfiguracija i općenito okruženje u kojem se server nalazi. Tvrtkama je na taj način maknuta velika psihološka barijera od pitanja „Tko vidi moje podatke?“. S druge strane...
Online JVM monitoring sustav
Online JVM monitoring sustav
Marin Pavić
Cilj ovog rada je povećati mogućnosti upravljanja Java aplikacijama korištenjem weba kao modernijeg sučelja. Danas u svijetu Java aplikacija postoje mnoga rješenja za praćenje performansi Java virtualne mašine na kojima se aplikacije pokreću. No sva ta rješenja su bazirana na činjenici da osoba ima pristup hardveru na kojem je pokrenuta aplikacija, ili da mora instalirati posebnu aplikaciju koja će te podatke pratiti. Praktičnim dijelom ovog završnog rada je ponuđeno...
Opravdanost primjene OpenStack-a u malim organizacijama
Opravdanost primjene OpenStack-a u malim organizacijama
Vedran Devčić
Razvoj OpenStack-a je počeo 2010. godine kao udruženi projekt između RackSpace-a i NASA-e. Danas mnogo organizacija koristi OpenStack kao interni Infrastrukture kao Servis oblak. OpenStack se sastoji od upravljačke ploče (koja služi za jednostavno upravljanje OpenStack okolinom). Korisnici ga koriste za izradu instanci i virtualnih mašina. Administratori ga koriste kako bi napravili slike operativnih sustava koje korisnici mogu koristiti te identifikacijskih servisa (koji služe za...
Optimizacija projektnih procesa u IT-u korištenjem agilnih metodologija
Optimizacija projektnih procesa u IT-u korištenjem agilnih metodologija
Ivan Kosovec
U suvremenom ekonomskom okruženju brzina reakcije na zahtjeve tržišta predstavlja ključ uspjeha. To je posebno vidljivo u IT sektoru, gdje brze tržišne promjene prate i promjene u tehnologiji. Kako se upravo IT sektor često razvija kroz projektni pristup, važno je poznavati različite metode upravljanja projektima, njihove specifičnosti, snage i slabosti Takvo znanje omogućava odabir najprikladnije metode za specifičan projekt, što može olakšati procese koji se odvijaju tijekom...
Organizacija i upravljanje dokumentima
Organizacija i upravljanje dokumentima
Hrvoje Glavan
Ovo je moje osobno putovanje i iskustvo u kreiranju malo većeg projekta ispočetka. Glavni ciljevi uključuju učenje i istraživanje raznih dostupnih opcija u domeni postavljanja i upravljanja projektima, kreiranja ugodnog radnog okruženja te procesa gradnje. To uključuje isprobavanje i rad sa nekolicinom popularnih JavaScript framework-ova skupa sa Java Spring pozadinom sve dok smo adaptabilni i spremni na promjene.
Otvorenost i zaštita bežičnih mreža na području Republike Hrvatske
Otvorenost i zaštita bežičnih mreža na području Republike Hrvatske
Jasmin Redžepagić
Sažetak – Analizirano je stanje bežičnih računalnih mreža na području RH, izravnim mjerenjem, te na osnovu prikupljenih podataka dobivene su informacije o tome koje se vrste mreža koriste najčešće, koji su najčešće korištene vrste enkripcije, te koliko je zapravo zauzet frekvencijski spektar. Većina mreža koristi moderne tehnologije zaštite, no to nije posljedica korisničke konfiguracije nego truda operatera da zaštite svoje korisnike. Nažalost, to znači i da sigurnost...
Outsourcing - praćenje učinkovitosti kroz metriku i definiranu razinu usluge
Outsourcing - praćenje učinkovitosti kroz metriku i definiranu razinu usluge
Dubravko Hlede
Eksternalizacijom (eng. outsourcing) IT usluga moguće je postići visoku razinu usluge i to uz smanjene troškove posjedovanja IT resursa. Prilikom definiranja IT usluga koje će se eksternalizirati, nužno je precizno definirati očekivanja i razinu usluge. S precizno definiranim ključnim indikatorima performansi (eng. Key Performance Indicator, KPI), moguće je djelovati proaktivno na razinu i kvalitetu usluga. Ključan proces u definiranju razine IT usluga je povezivanje glavnih...
PAMETNA SKLOPKA
PAMETNA SKLOPKA
Ivan Jović
Integrirani sustav kućne automatizacije sada postaje trend koji je nezaobilazan u konceptu modernih domova. U ovom radu napravljen je i osmišljen pametni modul koji s s lakoćom implementira u postojeće električne sklopke koje imamo u domu izbjegavajući skupocjene sustave te naknadne instalacijske radove. Cjelokupan sustav smanjuje preveliku i nepotrebnu potrošnju električne energije u prostorima u kojima trenutno ne boravimo te rezultira boljom energetskom učinkovitošću prostora...
PENETRACIJSKO TESTIRANJE
PENETRACIJSKO TESTIRANJE
Dorian Velović
U ovom radu govorit ću o penetracijskom testiranju i kibernetičkom kriminalu. Na početku ću opisivati operacijski sustav Kali Linux, kojim ću se služiti kroz cijeli rad. Kako bi što više približio temu, objasnit ću termine i metodologije vezane za penetracijsko testiranje te nakon toga, kroz rad ću demonstrirati i opisati svaku fazu penetracijskog testiranja. U svakoj fazi, biti će detaljno opisani alati, tehnike i procedure kojima ću se koristiti kao što su whois,dnsrecon,nmap...
POBOLJŠANJE DIJAGNOSTIKE PREKIDA PRETPLATNIČKOG ODNOSA POMOĆU DUBINSKE ANALIZE INTERNETSKOG SADRŽAJA
POBOLJŠANJE DIJAGNOSTIKE PREKIDA PRETPLATNIČKOG ODNOSA POMOĆU DUBINSKE ANALIZE INTERNETSKOG SADRŽAJA
Zdravko Kunić
Kod institucija koje organiziraju sezonske koncertne cikluse prisutan je poslovni problem zadržavanja pretplatnika. Budući da je za zadržavanje pretplatnika koji će s velikom vjerojatnošću obnoviti pretplatu potreban bitno manji marketinški napor, institucijama je potrebna pomoć pri identifikaciji pretplatnika koji razmišljaju o tome da ne obnove pretplatu. U radu su uspoređena dvije varijante modela koji to omogućuju. U prvoj varijanti se model temelji isključivo na...

Paginacija