Kontakt

Visoko učilište Algebra:

Adresa: Ilica 242, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: 385 (0)1 2222 182
Fax: 385 (0)1 2222 183
E-mail: info@racunarstvo.hr

Prijavni ured

Voditelj: Milan Dukić
E-mail: prijavni.ured@racunarstvo.hr
Telefon: 385 (0)1 2222 148
Fax: 385 (0)1 2222 183

Centar karijera

Voditelj: Martina Matejić
Tel: 385 (0)1 2222 180
Fax: 385 (0)1 2222 180
E-mail: martina.matejic@algebra.hr

Studentska referada

Voditeljica: Tihana Babić, prof.
Telefon:385 (0)1 2222 182
Algebra call centar 385 (0)1 2332 861
Fax:385 (0)1 2222 183
E-mail:
info@racunarstvo.hr
prijave@racunarstvo.hr