Paginacija

STORAGE SPACES FAILOVER NA WINDOWS SERVERU 2012
STORAGE SPACES FAILOVER NA WINDOWS SERVERU 2012
Ivan Lekić
Ovaj diplomski rad opisuje istraživanje i opis storage spaces-a i implementaciju storage spaces failovera. Nakon početnog uvoda slijedi opisivanje storage spacesa te načina na koji oni funkcioniraju. Opisuju se dijelovi storage spacesa te kako oni funkcioniraju i od čega su sastavljeni. Prostor za pohranu je temelj svakog failover sustava. Bez pohrane nema failovera i usluga koja se pruža postaje nedostupna. Nadalje rad opisuje način na koji se izrađuju storage pools, virtualni...
STRATEGIJA DIGITALNE KOMUNIKACIJE ZA KAMP KASTANIJA NOVIGRAD
STRATEGIJA DIGITALNE KOMUNIKACIJE ZA KAMP KASTANIJA NOVIGRAD
Gregor Bajić
Budući da završavam studij digitalnog marketinga i imam višegodišnje iskustvo u turističkom sektoru, odlučio sam povezati ova dva područja i napisati rad o kampovima s mobilnim kućicama u Hrvatskoj i njihovu predstavljanju na digitalnim platformama. Ako smo dobro upoznati s demografskim karakteristikama naših korisnika, njihovim navikama, interesima i modelima ponašanja, alati digitalnih marketinških komunikacija omogućuju nam precizno ciljanje, povećavanje poznatosti branda i...
STRATEGIJA DIGITALNOG MARKETINGA ZA DENTALNU POLIKLINIKU K2
STRATEGIJA DIGITALNOG MARKETINGA ZA DENTALNU POLIKLINIKU K2
Paula Maričić
U završnom radu „Strategija digitalnog marketinga za dentalnu polikliniku K2“ obuhvaćena je analiza zatečenog stanja, proces redizajna mrežnog sjedišta, redizajn logotipa, izrada digitalne marketinške strategije koja obuhvaća sadržajnu strategiju, strategiju nastupa na društvenim mrežama i oglašivačku strategiju, na kraju čega su predstavljeni rezultati koji su ostvareni kroz provedbu aktivnosti iz strategije.
STRATEGIJA MARKETINGA KROZ SADRŽAJ ZA DM - DROGERIE MARKT
STRATEGIJA MARKETINGA KROZ SADRŽAJ ZA DM - DROGERIE MARKT
Iva Lemaić
Marketing kroz sadržaj je jedan od najvažnijih trendova u digitalnom marketingu jer omogućava diferencijaciju od konkurencije, te se nalazi u središtu najuspješnijih kampanja digitalnog marketinga. Obzirom da relevantan sadržaj povezuje kompaniju s potrošačima, trebao bi se još bolje provesti kroz marketinški nastup DM-a. Specifična prednosti ovog trenda je da kvalitetan sadržaj može poslužiti i u svrhu educiranja korisnika. Preko dobrog sadržaja korisnicima je moguće...
STRATEGIJA ONLINE MARKETINŠKOG NASTUPA I MJERENJE UČINKOVITOSTI
STRATEGIJA ONLINE MARKETINŠKOG NASTUPA I MJERENJE UČINKOVITOSTI
Marina Dugić
Temeljni cilj ovog Završnog rada je detaljno analiziranje i upoznavanje s procesom kreiranja strategije online marketinškog nastupa te izrada same strategije za vlastiti modni blog. Ideja je bila odabrati najbolje internet marketinške aktivnosti za promociju bloga, s njima se upoznati u teoretskom dijelu rada te u praktičnom dijelu postaviti ciljeve i detaljno razraditi strategiju. Radi tematike bloga, fokus oglašavanja bio je na društvenim mrežama. Pošto blog nije profitabilan u...
STRATEGIJA ONLINE MARKETINŠKOG NASTUPA I MJERENJE UČINKOVITOSTI
STRATEGIJA ONLINE MARKETINŠKOG NASTUPA I MJERENJE UČINKOVITOSTI
Marina Dugić
Temeljni cilj ovog Završnog rada je detaljno analiziranje i upoznavanje s procesom kreiranja strategije online marketinškog nastupa te izrada same strategije za vlastiti modni blog. Ideja je bila odabrati najbolje internet marketinške aktivnosti za promociju bloga, s njima se upoznati u teoretskom dijelu rada te u praktičnom dijelu postaviti ciljeve i detaljno razraditi strategiju. Radi tematike bloga, fokus oglašavanja bio je na društvenim mrežama. Pošto blog nije profitabilan u...
SUSTAV ZA AUTOMATSKO GENERIRANJE SUČELJA U WEB APLIKACIJAMA
SUSTAV ZA AUTOMATSKO GENERIRANJE SUČELJA U WEB APLIKACIJAMA
Filip Bebić
U ovom radu je opisan sustav za generiranje koda sučelja internetskih formi u svrhu ubrzavanja razvoja web aplikacija. Iako na tržištu postoje brojni alati koji postižu slične rezultate, trenutno niti jedan od njih nema značajne mogućnosti integracije u postojeće podatkovno okruženje. U svom radu pokazao sam mogućnost izrade ovakvog sustava sa minimalnom količinom kôda i sa potrebnim kapacitetima za proširenje funkcionalnosti kakav je nužan za praktično poslovanje.
SUSTAV ZA DETEKCIJU LICA SA UPOZORENJEM NA MOBILNOM UREĐAJU
SUSTAV ZA DETEKCIJU LICA SA UPOZORENJEM NA MOBILNOM UREĐAJU
Mario Vegh
Ovaj rad prikazuje cjelovito rješenje praćenja dolaznosti studenata na nastavu. Student pri ulasku u učionicu napravi prepoznavanje lica te mu u realnom vremenu pristiže obavijest na mobitel da je uspješno prisustvovao predavanju. Svrha praktičnog rada je suzbijanje lažnih potpisa od strane kolega, a isto tako i pomoć studentu da nadoknadi predavanja ili vježbe na koje nije stigao doći. Ovaj rad sastoji se od Android aplikacije, Python desktop aplikacije, Python konzolne aplikacije...
SUSTAV ZA KONTROLE VERZIJA U KOLABORACIJSKOM OKRUŽENJU
SUSTAV ZA KONTROLE VERZIJA U KOLABORACIJSKOM OKRUŽENJU
Albert Huzejrović
U ovome radu prezentira se programsko rješenje sustava za verzioniranje u kolaboracijskom okruženju. Verzioniranje je važan dio svakog programa ili proizvoda te svaki program ili proizvod prolazi kroz više iteracija u svojem životnom vijeku. Postoje dva tipa sustava za kontrole verzija: distribuirani i centralizirani. Git, Mercurial i Darcs su distribuirani sustavi za kontrole verzija te ih razlikuje način pohrane i težina korištenja. Desktop aplikacija je izvedena u WPF-u i pruža...
SUSTAV ZA NADZOR VLAŽNOSTI I NAVODNJAVANJE TLA
SUSTAV ZA NADZOR VLAŽNOSTI I NAVODNJAVANJE TLA
Dino Mudrovčić
Ovaj rad prikazuje cjelovito rješenje sustava za nadzor vlažnosti i navodnjavanje tla. Korisnik se prijavljuje u Android aplikaciju i odabirom lokacije pregledava stanje dobivenih vrijednosti sa senzora, vremensku prognozu te kontrolira stanje ventila za vodu. Podatci sa senzora prikupljaju se pomoću Arduino kompatibilnih pločica, kao i slanje tih podataka te kontrola ventila za vodu. Za pohranu podataka sa senzora, statusa ventila za vodu i lokacije senzora, koristi se Firebase baza...
SUSTAV ZA NAPLAĆIVANJE JAVNOG PRIJEVOZA
SUSTAV ZA NAPLAĆIVANJE JAVNOG PRIJEVOZA
Igor Mandić
Ideja razvoja sustava nastala je iz želje da se ljudima putem tehnologije olakša i pojednostavi svakodnevni život. Giganti poput Applea i Googlea uvode ljude u novu tehnološku dob u kojoj im se pruža prilika da dosta trivijalnih zadataka koje neprestano odraĎuju automatiziraju, olakšaju ili u potpunosti uklone, kako bi imali više vremena koncentrirati se na stvari koje su uistinu bitne.
SUSTAV ZA OCJENJIVANJE JAHTI
SUSTAV ZA OCJENJIVANJE JAHTI
Vito Žuvanić
Osnovni cilj Sustava za ocjenjivanje jahti je evidencija i pregled ocjena jahti. Sustav se sastoji od baze podataka, web servisa, mobilne aplikacije namijenjene krajnjim korisnicima, odnosno klijentima, i web aplikacije namijenjene administratorima, odnosno zaposlenicima. Mobilna aplikacija izrađena je u Xamarinu i namijenjena je klijentima, da mogu unositi ocjene. Aplikacije je instalirana na nekoliko tableta koji se predaju klijentima na ispunjavanje nakon što vrate jahtu, odnosno...

Paginacija