Pages

RAČUNALNA FORENZIKA
RAČUNALNA FORENZIKA
Antonio Matijašec
Računalna forenzika je mlada, brzo rastuća disciplina u informacijskim tehnologijama. Fokusira se na pronalaženje dokaza nakon što se dogodio određeni incident, primjerice, krađa podataka. U računalnoj forenzici puno se toga svodi na standardizirane procedure, a temeljna je procedura, koja i sama ima podprocedure, sljedeća: pripremanje za incident, prikupljanje dokaza, analiza dokaza te izrada završne dokumentacije, tj. izvještaja. Glavni je cilj računalne forenzike napraviti...
RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZACIJA
RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZACIJA
Tina Grdić
U završnom radu prikazane su osnove virtualizacijskih tehnologija te detaljno objašnjena Red Hat Enterprise virtualizacijska okolina zajedno s pripadajućim osobinama. U završnom djelu rada razmatrana okolina uspoređena je s konkurentskim tehnologijama na tržištu.
REDUNDANTNOST EXCHANGE 2013 MAIL SUSTAVA
REDUNDANTNOST EXCHANGE 2013 MAIL SUSTAVA
Tomislav Pokić
Kako bi se osigurala visoka dostupnost sustava Microsoft Exchange 2013 potrebno je osigurati sve njegove uloge. U ovom radu obrađene su uloge CAS i Mailbox poslužitelja te visoka dostupnost sustava na razini podatkovnih centara. Ideja rada je dati prikaz metoda s prednostima i manama kako bi čitatelj mogao sam odlučiti koja je metoda njemu potrebna prilikom implementacije visoko dostupnog Exchange sustava. Rezultat rada je implementacija visoko dostupnog sustava kod korisnika koja će...
REKONSTRUKCIJA MODELA POMOĆU BESPILOTNE LETJELICE
REKONSTRUKCIJA MODELA POMOĆU BESPILOTNE LETJELICE
Mateo Vlatković
Cilj ovog rada je prikazati kako je uz pomoć bespilotne letjelice i visoko rezolucijskih fotografija moguće rekonstruirati objekt. Unutar rada obradit ću temu fotogrametrije te analizirati i objasniti tehnike i načine snimanja bespilotnom letjelicom. Opisat ću korake i postupke provedene prilikom pripreme za snimanje te završne softverske obrade podataka. Rekonstruirani objekt izmjeriti ću i ispisati koristeći trodimenzionalni pisač. Razvoj tehnologije izrade bespilotnih letjelica...
RESPONZIVNI JEDNOSTRANIČNI PORTAL ZA PONUDU I POTRAŢNJU USLUGA
RESPONZIVNI JEDNOSTRANIČNI PORTAL ZA PONUDU I POTRAŢNJU USLUGA
Matija Barišić
Korištenjem jezika za označavanje HTML definirani su struktura i sadržaj internetske stranice. Tako je stranica podijeljena u tri logičke cjeline: zaglavlje, sadržaj te podnožje. Uobičajeno, zaglavlje stranice čine metapodaci i poveznice prema svim potrebnim vanjskim datotekama. Sadržaj čine unutarnje poveznice namijenjene dohvaćanju podataka vezanih uz odabrane usluge. Na dnu stranice je smješteno podnožje, koje je prvenstveno namijenjeno za kontakt s korisnicima, potencijalnim...
REVIZIJA MREŽNE INFRASTRUKTURE
REVIZIJA MREŽNE INFRASTRUKTURE
Boris Leko
Revizija informatičkih sustava predstavlja proces prikupljanja i evaluacije dokaza na temelju kojih se može utvrditi čuva li se imovina informacijskog sustava tvrtke na odgovarajući način, održava li se integritet podataka, omogućuje li se efikasno ostvarivanje organizacijskih ciljeva te koriste li se resursi djelotvorno. Jedan od glavnih podsustava cjelokupnog IT okruženja je mrežna infrastruktura. Korištenjem specijalističkih alata za reviziju mrežne infrastrukture i...
RUDARENJE TEKSTA: ANALIZA SENTIMENTA
RUDARENJE TEKSTA: ANALIZA SENTIMENTA
Igor Durbek
Rad pruža pogled na rudarenje teksta, s posebnim naglaskom na analizu sentimenta. Rad također uključuje iznalaženje teksta, koje vidi kao dio rudarenja teksta, te strojno učenje, s naglaskom na zadatak klasifikacije.Rad obuhvaća razne dijelove procesa rudarenja teksta, od procesa poput pretprocesiranja i korjenovanja, do praktičnih zadataka poput pronalaska plagijata, analize sentimenta recenzija bebinih proizvoda, i sličnih zadataka.Rad demonstrira praktičnu korisnost rudarenja...
Razvoj aplikacija za Azure platformu
Razvoj aplikacija za Azure platformu
Nikola Ratković
Rad se bavi konceptom računalstva u oblaku (engl. cloud computing) i razvojem aplikacija u oblaku i to na Windows Azure platformi. Rad polazi od definiranja današnje percepcije pojma računalstva u oblaku te razmatra trendove i okolnosti koje omogućuju pomak dijela računalstva ka oblaku. Uvidom u povijesni kontekst, paradigme i tehnologiju uočava se da su koncepti računalstva u oblaku – virtualizacija, mainframe računala, distribuirani sustavi i slično – otprije poznati, a...
Razvoj grafičkih kartica na osobnim računalima
Razvoj grafičkih kartica na osobnim računalima
Saša Žunec
Grafiĉka kartica je raĉunalna komponenta, koja naredbe i instrukcije dobivene od centralne procesorske jedinice (engl. Central Processing Unit, skraćeno CPU), dohvaća, obraĊuje te zatim šalje na perifernu izlaznu jedinicu odnosno raĉunalni monitor. Prve generacije grafiĉkih kartica na osobnim raĉunalima, imale su ulogu mosta izmeĊu CPU-a te raĉunalnog monitora, odnosno cjelokupna obrada slike se izvršavala na CPU-u. Uzlet grafiĉkih kartica dogodio se uvoĊenjem grafiĉkog...
Razvoj mobilnih aplikacija za Android operativne sustave
Razvoj mobilnih aplikacija za Android operativne sustave
Josip Božić
U ovom radu opisane su osnove operativnog sustava Android te princip njegova rada. Osim opisa samog sustava, opisani su i osnovni elementi razvoja aplikacija za Android, kao i najbolje prakse prilikom više mogućih načina rješavanja problema. Detaljno su opisani zahtjevi za početak razvoja i sam razvoj aplikacije od sučelja do pozadinskog koda, uključujući razne komponente aplikacije. Na kraju je opisan postupak objavljivanja aplikacije na Android trgovinu aplikacija, čime...
Razvoj poslovne ideje i marketinškog plana za mobilnu aplikaciju “Snow Buddy”
Razvoj poslovne ideje i marketinškog plana za mobilnu aplikaciju “Snow Buddy”
Nikola Škarica
U ovom radu se razvija poslovni i marketinški plan za unaprijeđenje postojećih usluga rezerviranja učitelja skijanja. Unaprijeđenje se bazira na programskom rješenju za pametne telefone i opisuje se kroz usporednu analizu postojećih usluga zajedno s prikazom grafičkog sučelja predloženog programskog rješenja. Prilikom definiranja poslovnog modela uzele su se u obzir prednosti uspješnih digitalnih usluga iz drugih industrija i prilagodile na predloženo rješenje. Za...
Razvoj računalne 2D igre
Razvoj računalne 2D igre
Matija Pufnik
Ovaj rad prikazuje proces razvoja računalne igre od početne ideje do gotovog proizvoda. Počinje objašnjenjem početne faze razvoja koja se odnosi na dizajniranje igre te se nastavlja prikazom procesa vezanih za izradu te igre. Objekti likova i ostali elementi koji će se rabiti u igri bit će izrađeni s pomoću alata Adobe Photoshop, a dizajnirana će igra biti izrađena u računalnom programu Construct 2. Prije prikaza izrade same igre objasnit će se važni pojmovi vezani za izradu...

Pages