Pages

Analiza performansi Eduroam bežične mreže
Analiza performansi Eduroam bežične mreže
Robert Jurak
Uz proučavanje tehnologija koje se koriste u eduroam mreži, globalnoj roaming usluzi zamišljenoj pod okriljem europske udruge akademskih i istraživačkih mreža, primarni cilj ovog rada su mjerenja njenih performansi, pronalaženje potencijalnih nedostataka i prijedloga za rješavanje istih. Tehnologije korištene u eduroam mreži izuzetno su sigurne, pouzdane, pristupačne i jednostavne za korištenje od strane krajnjeg korisnika. Kvaliteta pristupa mreži mjerena je testiranjem...
Analiza pokrivenosti i jačine ometajućih signala prije implementacije bežične računalne mreže
Analiza pokrivenosti i jačine ometajućih signala prije implementacije bežične računalne mreže
Marin Radotić
Analiza pokrivenosti i jačine ometajućih signala predstavlja ključan korak u implementaciji bežične računalne mreže. Bez učinkovite analize prije implementacije mreža neće raditi prema očekivanjima i potrebama korisnika što može rezultirati poteškoćama u radu zaposlenika kojima je bežična mreža nužna za uspješno obavljanje posla. Provedbom analize pokrivenosti prostora i jačine ometajućih signala prije implementacije detektiraju se svi potencijalni problemi i izvori...
Analiza primjene određenih fizikalnih principa u filmovima
Analiza primjene određenih fizikalnih principa u filmovima
Nikola Ančić
U ovom završnom radu analizirana je primjena fizikalnih koncepata u filmovima. U prvom dijelu rada opisani su fizikalni koncepti koje smo analizirali u filmovima, načini snimanja scena, produkcija i post produkcija filmova koje smo koristili kao primjer u analizi. U središnjem dijelu rada analizirane su scene iz filmova s ciljem razmatranja jesu li u izabranim scenama poštivani fizikalni koncepti ili nisu. U završnom dijelu rada prikazani su rezultati istraživanja koje je provedeno s...
Analiza rizika i procedure oporavka ICT sustava
Analiza rizika i procedure oporavka ICT sustava
Marinko Uzelac
Analiza rizika i procedure oporavka ICT (Information and Communication Technology) sustava se sastoji od trenutnog stanja firme gdje se radi opis sustava iz kojega se uočavaju i rješavaju rizici. Radi se fizički opis lokacija, infrastrukture, smještaja opreme te na koji način je organiziran IT. Potom se uočavaju kritični resursi i definiraju se prioriteti nakon čega se pravi analiza rizika. Analiza rizika sastoji se od opisa rizika, koje su posljedice ako se on ostvari, što je...
Android aplikacija za autentifikaciju korištenjem biometrijske metode
Android aplikacija za autentifikaciju korištenjem biometrijske metode
Marko Tonković
Ovaj rad prikazuje mobilnu aplikaciju za Android platformu koja pomoću OpenCV knjižnice za računalni vid vrši funkciju detekcije lica, treniranje modela za prepoznavanje lica te na kraju i samo prepoznavanje lica. Za implementaciju računalnog vida potrebno je korištenje prirodnog koda napisanog u C/C++ programskim jezicima koji se pozivaju pomoću JNI sučelja i integriraju u Android okolinu preko NDK komponente. Uz funkcionalnost vezanu za računalni vid aplikacija ujedno i omogućava...
Aplikacija za kolaboraciju unutar IT tima
Aplikacija za kolaboraciju unutar IT tima
Verino Ćališ
U ovome radu cilj je izraditi aplikaciju koja će prvenstveno doprinijeti komunikaciji unutar tima ljudi. Jednostavnost same aplikacije treba olakšati komunikaciju između istih i/ili raznih odjela. Pod komunikacijom se podrazumijeva razmjena datoteka, obavijesti članovima tima, zadaci, jasna hijerarhija, te prikaz učinkovitosti. Komunikacija između članova informacijskog tima je bitna zbog različitih timova i razina, a u većini slučajeva svi moraju biti uključeni ili obaviješteni...
Blok Chain tehnologije u transakcijskim sustavima
Blok Chain tehnologije u transakcijskim sustavima
Tomislav Forko
Ideja ovog rada je približiti i objasniti rad sustava za upravljanje transakcijama. Porastom količine podataka u poslovanju dolaze sve veći zahtjevi za brzom dostupnosti tih podataka. Dostupnost podataka danas je vrlo upitna čak i cloud rješenja koja se nude u pozadini su opet centralizirani serveri. U radu u nastavku opisan je sustav koji ima naglasak na decentralizaciju, skalabilnost, brzinu pristupa, sigurnost. Mnoge tvrtke ali i državne institucije teže rješenju koji omogućava...
CENTRALIZIRANA ADMINISTRACIJA KORIŠTENJEM POWERCLI-A
CENTRALIZIRANA ADMINISTRACIJA KORIŠTENJEM POWERCLI-A
Filip Boljat
U ovom završnom radu kreirao sam skriptu za kreiranje, brisanje i vraćanje virtualnih mašina u prijašnje stanje. Glavna motivacija za uzimanje ovakve teme bila mi je osobno zanimanje u području skriptiranja, od prvog puta kada sam se upoznao sa skriptiranjem želio sam naučiti kako pisati i razumjeti što skripta radi. Uz to, spoznaja da je korištenje skripti nešto što svaka ozbiljna IT organizacija koristi još dodatno me motiviralo da kreiram skriptu. Za potrebe pisanja skripte...
CLICKJACKING I CROSS-SITE REQUEST FORGERY
CLICKJACKING I CROSS-SITE REQUEST FORGERY
Marko Šalković
Cilj ovog završnog rada je analiza tema clickjacking i cross-site request forgery, koja treba pružiti objašnjenja ova dva napada koja uključuju odgovore na pitanjašto su ta dva napada; kako do njih dolazi; kako oni utječu na korisnike web aplikacija i kako se obraniti od njih. Sadržaj ovog završnog rada odgovora na navedena pitanja u cilju podizanja osviještenosti o ovim temama koje se javljaju u praksi odnosno u svakodnevnom životu korisnika web aplikacija.
CSS3 UPITI O KORISNIČKOM MEDIJU
CSS3 UPITI O KORISNIČKOM MEDIJU
Matea Lukavski
Svakim danom na tržištu se pojavljuje sve više uređaja kojima korisnici imaju mogućnost pristupa Internetu. Korisnici posjeduju nekolicinu raznolikih uređaja u različitim oblicima i veličinama, no pred programere web-stranica postavlja se veliki izazov, kako pružiti vrhunsko korisničko iskustvo na različitim veličinama zaslona? Web-stranice koje nisu prilagođene za sve vrste uređaja, kao npr. za pametne telefone, pri pregledavanju, raspored s fiksnom širinom se skuplja kako...
Centralizirano upravljanje SOHO usmjerivača preko univerzalnog web sučelja
Centralizirano upravljanje SOHO usmjerivača preko univerzalnog web sučelja
Davor Baksa
U ovom se radu obrađuje koncept izrade sustava za centralizirano upravljanje bežičnim usmjernicima u svrhu olakšavanja administracije istih. Posebna pozornost obraća se na funkcionalnost sustava iz korisničke perspektive , razradi sustava visoke dostupnosti, te brizi o sigurnosnim aspektima sustava. Sustav se uspoređuje sa trenutnim konkurentskim rješenjima te se zaključuje o isplativosti izrade i korištenja takvog sustava.
Centralna procesorska jedinica
Centralna procesorska jedinica
Norman Momčilović
Centralna procesorska jednica (engl. Central Procesing Unit, skraćeno CPU) je glavna i središnja komponenta svakog računala koja služi za prihvaćanje i obradu binarnih podatka te zatim tako obrađene podatke predaje ostalim dijelovima računala. Osnovni dijelovi svakog procesora su: aritmetičko-logička jedinica, upravljačka jedinica i registri. Čimbenici koji utječu na snagu procesora su: frekvencija radnog takta, duljina procesorske riječi koju obrađuje, količina priručne...

Pages