Pages

IMPLEMENTACIJA RIAK I RIAK-CS SUSTAVA
IMPLEMENTACIJA RIAK I RIAK-CS SUSTAVA
Tomislav Forko
deja ovog rada je približiti i objasniti rad sustava za pohranu i visoku dostupnost podataka. Porastom količine podataka u poslovanju dolaze sve veći zahtjevi za brzom dostupnosti tih podataka. Mnoge tvrtke koje se bave prikazivanjem sadržaja većoj populaciji teže ovakvom tipu pohrane svojih podataka. Ovaj rad opisuje jedan od sustava pohrane takvih podataka i naziva se Riak. Riak je sustav koji može podnijeti ogroman broj upita za podacima. Svojom zamišljenom infrastrukturom pruža...
IMPLEMENTACIJA RJEŠENJA ZA BALANSIRANJE HTTP MREŽNOG PROMETA
IMPLEMENTACIJA RJEŠENJA ZA BALANSIRANJE HTTP MREŽNOG PROMETA
Alen Hajnić
Svrha ovog rada je predstavljanje novog rješenja za balansiranje HTTP mrežnog prometa koje je potrebno implementirati u poslovnu organizaciju koja je izmišljena za potrebe ovog rada. Prvo je objašnjeno što je to HTTP protokol i zašto je on važan. Nadalje, u radu se opisuje što su to i kako rade uređaji za balansiranje mrežnog prometa (engl. Load Balancer, kratica LB) te koje vrste postoje. Opisano je trenutno NLB (engl. Network Load Balancing) rješenje otvorenog koda HAProxy koje...
IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE DIGITALNIH KOMUNIKACIJA ZA USLUGU TURISTIČKOG SMJEŠTAJA
IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE DIGITALNIH KOMUNIKACIJA ZA USLUGU TURISTIČKOG SMJEŠTAJA
Stefani Bujanović
U završnom radu „Implementacija strategije digitalnih komunikacija za uslugu turističkog smještaja“ razmatrat će se i implementirati digitalni alati i procesi prilikom kreiranja i pozicioniranja novog branda na tržištu kontinentalnog turizma. U poglavlju „Opis poduzetničkog projekta i zadatka„ opisana je turistička usluga koja će prerasti u brand. Opisani su i ciljevi, budžet te zadaci koji su bili potrebni za njegovo nastajanje. Digitalne komunikacije predstavljaju...
IMPLEMENTACIJA SUSTAVA PRAĆENJA KRETANJA OSOBA PREKO RFID ČITAČA
IMPLEMENTACIJA SUSTAVA PRAĆENJA KRETANJA OSOBA PREKO RFID ČITAČA
Hrvoje Hlupić
Cilj ovog završnog rada je napraviti sustav od nekoliko različitih hardverskih i softverskih komponenti pomoću kojeg bi se automatski pratio broj ulaza i izlaza osoba kroz štićeni prolaz. Iako takvi komercijalni sustavi postoje, trenutno su cjenovno nepristupačni i kompleksni. Kroz ovaj rad pokazat će se kako je moguće kombinacijom različitih postojećih i jednostavnih tehnologija i hardverskih komponenti sastaviti jedan sustav koji bi imao takvu funkcionalnost, a bio bi cjenovno...
IMPLEMENTACIJA UREĐAJA ZA SVEOBUHVATNO UPRAVLJANJE PRIJETNJAMA
IMPLEMENTACIJA UREĐAJA ZA SVEOBUHVATNO UPRAVLJANJE PRIJETNJAMA
Daniel Brleković
Sve većom potrebom za komunikacijom i poslovanjem putem računalnih mreža i Interneta razvijaju se i sve složenije prijetnje računalnim sustavima. Kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja, tvrtke se moraju zaštititi od prijetnji. Jedno od rješenja za tvrtke srednje veličine, uz dodatne metode zaštite, je implementacija uređaja za sveobuhvatno upravljanje prijetnjama. Implementacijom uređaja za sveobuhvatno upravljanje prijetnjama dodaje se mrežnoj sigurnosti dodatni set...
IMPLEMENTACIJA WEB SIGURNOSTI SREDNJE VELIKE TVRTKE
IMPLEMENTACIJA WEB SIGURNOSTI SREDNJE VELIKE TVRTKE
Andrej Levatić
U poslovnim okruženjima kakva su danas uobičajena nezamislivo je imati u potpunosti efikasno poslovanje bez korištenja tehnologija kao što je Internet koji je prisutan u svakom poslovnom okruženju. Korištenjem tehnologije kao što je Internet, poslovanje je konstantno ugroženo malicioznim prijetnjama (npr. malware, phishing, virusi itd.) koje svakodnevno mogu ugroziti poslovanje. Valja naglasiti da je većina organizacija barem jednom bila kompromitirana tijekom svoga radnog vijeka, a...
IMPROVING A HPB PLC. BUSINESS PROCESS VIA COBIT 5 MEASURED BY THE BALANCE SCORE CARD
IMPROVING A HPB PLC. BUSINESS PROCESS VIA COBIT 5 MEASURED BY THE BALANCE SCORE CARD
Jasna Tutić
Strategija poslovanje je područje koje je pokrivenom mnogim metodološkim okvirima i alatima, od trenutka postavljanja dijagnoze pozicije tvrtke, proizvoda ili usluge na tržištu, preko donošenja odluke o aktivnostima koje treba provesti kako bi se zadana strategija implementirala, pa sve do metodoloških okvira i alata koji se koriste za nadgledanje i upravljanje implementacijom i isporukom Strategije. Većina tih metodoloških okvira i alata su orijentirani na kompaniju kao cjelinu ili...
INFLUENCER MARKETING KAO MOĆAN ALAT PROMOCIJE BRANDA
INFLUENCER MARKETING KAO MOĆAN ALAT PROMOCIJE BRANDA
Domagoj Pale
Rad sadrži analizu influencer marketinga u svijetu i Hrvatskoj te je uz pomoć marketinških stručnjaka i domaćih influencera prikazano kako on izgleda u praksi, iz perspektive influencera i oglašivača. Pokazalo se da influencer marketing u Hrvatskoj raste onako kao i u svijetu, iako kod nas budžeti i povjerenje prema influencerima ipak nisu na razini kao na najrazvijenijim tržištima. Također, u ovom radu opisano je što influencer marketing zapravo jest, kako se uklapa u...
INFLUENCERI KAO EFIKASAN ALAT DIGITALNIH TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA
INFLUENCERI KAO EFIKASAN ALAT DIGITALNIH TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA
Josipa Pažin
Posljednjih godina u Hrvatskoj raste učestalost korištenja društvenih mreža, a time i influencera kao alata u digitalnim tržišnim komunikacijama. Influenceri su javne i poznate osobe koje djeluju na društvenim mrežama i imaju utjecaja na publiku koja ih prati. U ovom radu opisan je pojam influencera kako bi se stekao uvid u način njihovog djelovanja i održavanja autentičnost. Influenceri kompanijama pomažu pri dosezanju publike koja nije upoznata s brandom ili proizvodima koje...
INFORMACIJSKI SUSTAV ZA PRAĆENJE STATUSA AUTOMOBILA ZA VRIJEME VOŽNJE
INFORMACIJSKI SUSTAV ZA PRAĆENJE STATUSA AUTOMOBILA ZA VRIJEME VOŽNJE
Tin Jurković
Veliki broj automobila, posebno onih starije proizvodnje, nemaju ugrađene napredne sustave za praćenje podataka iz vozila te su vozači ograničeni na svega nekoliko informacija o svome vozilu. Ovaj rad usmjeren je na izradu aplikacije koja korisnicima vozila omogućava pristup informacijama do kojih je moguće doći obzirom na karakteristike vozila (proizvođač i godina proizvodnje) u jednostavnoj i prikladnoj formi putem mobitela. Podatci koje je u najvećem broju slučajeva moguće...
INSTALACIJA ENDPOINT PROTECTION-A KROZ SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER 2012
INSTALACIJA ENDPOINT PROTECTION-A KROZ SYSTEM CENTER CONFIGURATION MANAGER 2012
Mario Cvrtila
U završnom radu biti će objašnjeni svi procesi koji su potrebni za distribuiranu instalaciju SCEP-a (engl. System Center 2012 Endpoint Protection) na klijente kroz SCCM (engl. System Center Configuration Manager 2012). To uključuje sve poslužiteljske, klijentske i mrežne servise kako bi se instalacija uspješno odradila kroz SCCM na klijentska računala.
INTERNET of THINGS (IoT)- IZAZOVI I MOGUĆNOSTI CYBER SIGURNOSTI POVEZANE S IoT-om
INTERNET of THINGS (IoT)- IZAZOVI I MOGUĆNOSTI CYBER SIGURNOSTI POVEZANE S IoT-om
Darko Gelo
IoT nije bez razloga prozvan 4. industrijskom revolucijom. Definitivno je prisutan u svim poljima, od kućanstva, autoindustrije, financija, zdravstva, pametnih gradova, energetike i brojnih drugih područja. Cilj je IoT-a povezati nepovezano tako da je sve međusobno umreženo, integrirano i dostupno na Internetu. U konačnici, smisao Interneta stvari je omogućiti ljudima putem ICT tehnologija živjeti kvalitetnije, raditi pametnije, generirati prihode i smanjiti troškove. Kroz rad...

Pages