Pages

3D idejno rješenje interijera
3D idejno rješenje interijera
Fran Šepat
U ovom radu prikazan je proces istraživanja, izrade i pripreme za završni prikaz idejnog rješenja 3D modela interijera. Projekt je nastao kako bi se objasnila načela rada i opisalo rješavanje problematike. Za potrebe rada korištene su metode vizualnog istraživanja elemenata, dizajniranja prostora, pripreme skica i referenci za modeliranje, procjene detalja, organizacije scene, izrade i teksturiranja modela te priprema za renderiranje i postprodukciju završnih vizualizacija.
3D modeliranje, animacija i osvjetljenje interijera i eksterijera Seoski turizam
3D modeliranje, animacija i osvjetljenje interijera i eksterijera Seoski turizam
Ana Tokić
U ovom diplomskom radu biti će objašnjeni principi i načini modeliranja, animiranja i osvjetljenja popraćen praktičnim primjerom seoskog turizma u prilogu rada. Biti će govora općenito o 3D modeliranju i tipovima modeliranja, načinima izrade jednostavnih i složenih objekata te primjene modifikatora nad objektima. Objašnjen će biti postupak teksturiranja objekata na sceni te koliko teksture i osvjetljenje utječu na završni izgled i postizanje realističnosti scene. Animacija,...
AGREGIRANJE RIZIKA NARUŠAVANJA PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA NA MOBILNIM UREĐAJIMA
AGREGIRANJE RIZIKA NARUŠAVANJA PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA NA MOBILNIM UREĐAJIMA
Andrea Stepić
Digitalnoj transformaciji društva svjedočimo kroz brzi rast digitalizacije usluga i pojavu velikog broja online servisa i aplikacija kojima svojevoljno i bez puno razmišljanja dajemo velike količine svojih osobnih i drugih privatnih podataka. Rad istražuje kakvi su trenutni trendovi u industriji mobilnih aplikacija vezano za privatnost te pojašnjava kriterije transparentnosti izjava o privatnosti proizašle iz Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Slijedi pregled dozvola mobilnih...
ALGORITMI ZA PROCEDURALNO GENERIRANJE SADRŽAJA U RAČUNALNIM IGRAMA
ALGORITMI ZA PROCEDURALNO GENERIRANJE SADRŽAJA U RAČUNALNIM IGRAMA
Marko Panić
Glavna tema diplomskog rada je proceduralno generiranje sadržaja u računalnim igrama pomoću programskih algoritama, na praktičnom primjeru dvodimenzionalne igre izrađene pomoću Unity alata. U prvom dijelu rada su opisani odabrani softverski alati korišteni prilikom praktične izrade računalne igre, te njihove osnove komponente. Nakon toga su opisani glavni koncepti i ideja same igre, te osnovni elementi u sklopu Unity-a od kojih je ona izrađena. Svi elementi igre su praćeni s...
ANALIZA FUNKCIONALNOSTI APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE MOBILNIM UREĐAJIMA
ANALIZA FUNKCIONALNOSTI APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE MOBILNIM UREĐAJIMA
Hrvoje Lovrić
U ovom radu obradit ću temu sustava za upravljanje mobilnim uređajima (Mobile Device Managementa) odnosno, fokusirat ću se na rješenje MobileIron kao jedno od mnogih softvera za Mobile Device Management. Dat ću kratki povijesni pregled, objasniti Mobile Device Management kao sustav, što je, kako se koristi, zašto bi ga uopće koristili te detaljnije objasniti aplikacije, funkcionalnost samog MobileIrona. Usporedit ću MobileIron s ostalim softverskim rješenjima za Mobile Device...
ANALIZA HRVATSKOG TRŽIŠTA CRAFT PIVA NA PRIMJERU MIKRO PIVOVARE
ANALIZA HRVATSKOG TRŽIŠTA CRAFT PIVA NA PRIMJERU MIKRO PIVOVARE
Andrija Ražnatović
U zadnjih pet godina po uzoru na sličan pokret nastao u Sjedinjenim Američkim Državama, pojavljuje se novi segment u hrvatskoj pivskoj industriji - craft pivovare, male nezavisne pivovare s autorskim potpisom, malom količinom proizvodnje, u privatnom vlasništvu i koje proizvode karakteristične pivske stilove. Hrvatska pivska industrija je najvećim dijelom tržišta pod kontrolom tri velike pivovare u vlasništvu stranih korporacija, a pivski stil na koji se fokusiraju je lager. Kao...
ANALIZA KORISNIČKOG ISKUSTVA U B2B E-TRGOVINI NA PRIMJERU E-TRGOVINE TEHNIČKOM OPREMOM
ANALIZA KORISNIČKOG ISKUSTVA U B2B E-TRGOVINI NA PRIMJERU E-TRGOVINE TEHNIČKOM OPREMOM
Ana Jezidžić
Kad je riječ o e-trgovini većina ljudi najprije pomisli na tradicionalnu, e-trgovinu usmjerenu prema krajnjem kupcu (B2C). S obzirom na to da je prodaja u B2B e-trgovini dvostruko veća od prodaje u B2C e-trgovini, zanimljivo je istražiti i prikazati koje su to posebnosti B2B internetske trgovine, po čemu se ona razlikuje od B2C, kakvo je korisničko iskustvo, „put“ koji korisnik prolazi (tzv. customer journey) u istoj, kako mjeriti uspješnost B2B internetske trgovine i sl. Sve to...
ANALIZA KRIPTOGRAFSKIH ALGORITAMA
ANALIZA KRIPTOGRAFSKIH ALGORITAMA
Goran Štuc
U ovom radu bavimo se konceptima i mogućnostima dvaju raširenih kriptografskih algoritma. Cilj rada je upoznati čitatelja s prednostima, ali i nedostatcima korištenja RC4 i AES kriptografskih algoritama te usporedba performansi i implementacija navedenih algoritama s različitim veličinama ključeva te mogućnosti provjere korištenja pogrešnog dekripcijskog ključa. RC4 kao najkorišteniji simetrični kriptografski algoritam toka izabran je radi svoje raširenosti i jednostavnosti...
ANALIZA OBRAZACA PONAŠANJA KORISNIKA KROZ DIGITALNE KOMUNIKACIJSKE KANALE TIJEKOM INTERNET KUPOVINE PRIMJENOM METODA NAPREDNE ANALITIKE I INTERAKTIVNE VIZUALIZACIJE
ANALIZA OBRAZACA PONAŠANJA KORISNIKA KROZ DIGITALNE KOMUNIKACIJSKE KANALE TIJEKOM INTERNET KUPOVINE PRIMJENOM METODA NAPREDNE ANALITIKE I INTERAKTIVNE VIZUALIZACIJE
Tin Trputec
Rad se bavi anlizom ponašanja korisnika putem digitalnih kanala na temelju podataka iz Google Analytics, Google AdWords i Facebook Ads Manager sustava. U radu su metodama interaktivne vizualizacije kroz Google Data Studio alat prikazani dobiveni rezultati koji su nastali analizom agregiranih podataka. Međusobnim povezivanjem informacija dobivenih analizom pojedinih segmenata prodajnog procesa kreirana je šira slika o bihevioralnim karakteristikama korisnika, te kakvu vrijednost stvaraju...
ANALIZA PERFORMANSI PODATKOVNIH USLUGA ZA RAZLIČITA PROMETNA OPTEREĆENJA U JAVNOJ POKRETNOJ MREŽI SUSTAVA LTE
ANALIZA PERFORMANSI PODATKOVNIH USLUGA ZA RAZLIČITA PROMETNA OPTEREĆENJA U JAVNOJ POKRETNOJ MREŽI SUSTAVA LTE
Karlo Čolak
Podatkovni promet u mobilnim mrežama od dolaska iPhone-a na tržište 2007. godine bilježi eksponencijalni rast čija je kvaliteta podatkovnih usluga uspješno održana, unatoč godišnjem rastu u rasponu od 80% do 100% u zadnjih nekoliko godina. Cilj ove teme je analizirati kako se uslijed različitog kapacitivnog opterećenja mijenja korisničko iskustvo u javnim mobilnim mrežama gdje će se najviše pozornosti dati periodu maksimalnog opterećenja – Busy hour (BH) te periodu...
ANALIZA SIGURNOSNIH PRIJETNJI I PRIMJENA MEHANIZAMA ZAŠTITE U LOKALNIM MREŽAMA POSLOVNIH ORGANIZACIJA
ANALIZA SIGURNOSNIH PRIJETNJI I PRIMJENA MEHANIZAMA ZAŠTITE U LOKALNIM MREŽAMA POSLOVNIH ORGANIZACIJA
Zdravko Stipetić
Zbog napretka tehnologije i među sustavne povezanosti što je omogućilo ubrzanje poslovanja, drastično se povećao i broj sigurnosnih incidenata u IT sustavima današnjih poslovnih organizacija. U ovom radu će biti opisane prijetnje koje mogu ugroziti normalno funkcioniranje mrežne infrastrukture te kritičnih infrastrukturnih servisa. Također, biti će opisane metode zaštite i nove tehnologije na tržištu koje služe za zaštitu sustava od pojedinih prijetnji. Neki napadi će biti...
ANALIZA SIGURNOSTI BANAKA PREMA JAVNO DOSTUPNIM PODACIMA
ANALIZA SIGURNOSTI BANAKA PREMA JAVNO DOSTUPNIM PODACIMA
Ena Matvej
Uz pretpostavku da nijedan sustav nije savršen, a pogotovo uzevši u obzir faktor ljudske pogreške, postoji velika vjerojatnost da zaposlenici banaka predstavljaju značajan potencijalni sigurnosni incident koji ne treba zanemariti. U radu će biti analizirano koliko je informacija koje predstavljaju određen rizik za sustav moguće prikupiti o bankama preko interneta na javno dostupnim mjestima.

Pages