Pages

3D idejno rješenje interijera
3D idejno rješenje interijera
Fran Šepat
U ovom radu prikazan je proces istraživanja, izrade i pripreme za završni prikaz idejnog rješenja 3D modela interijera. Projekt je nastao kako bi se objasnila načela rada i opisalo rješavanje problematike. Za potrebe rada korištene su metode vizualnog istraživanja elemenata, dizajniranja prostora, pripreme skica i referenci za modeliranje, procjene detalja, organizacije scene, izrade i teksturiranja modela te priprema za renderiranje i postprodukciju završnih vizualizacija.
3D modeliranje, animacija i osvjetljenje interijera i eksterijera Seoski turizam
3D modeliranje, animacija i osvjetljenje interijera i eksterijera Seoski turizam
Ana Tokić
U ovom diplomskom radu biti će objašnjeni principi i načini modeliranja, animiranja i osvjetljenja popraćen praktičnim primjerom seoskog turizma u prilogu rada. Biti će govora općenito o 3D modeliranju i tipovima modeliranja, načinima izrade jednostavnih i složenih objekata te primjene modifikatora nad objektima. Objašnjen će biti postupak teksturiranja objekata na sceni te koliko teksture i osvjetljenje utječu na završni izgled i postizanje realističnosti scene. Animacija,...
ALGORITMI ZA PROCEDURALNO GENERIRANJE SADRŽAJA U RAČUNALNIM IGRAMA
ALGORITMI ZA PROCEDURALNO GENERIRANJE SADRŽAJA U RAČUNALNIM IGRAMA
Marko Panić
Glavna tema diplomskog rada je proceduralno generiranje sadržaja u računalnim igrama pomoću programskih algoritama, na praktičnom primjeru dvodimenzionalne igre izrađene pomoću Unity alata. U prvom dijelu rada su opisani odabrani softverski alati korišteni prilikom praktične izrade računalne igre, te njihove osnove komponente. Nakon toga su opisani glavni koncepti i ideja same igre, te osnovni elementi u sklopu Unity-a od kojih je ona izrađena. Svi elementi igre su praćeni s...
ANALIZA HRVATSKOG TRŽIŠTA CRAFT PIVA NA PRIMJERU MIKRO PIVOVARE
ANALIZA HRVATSKOG TRŽIŠTA CRAFT PIVA NA PRIMJERU MIKRO PIVOVARE
Andrija Ražnatović
U zadnjih pet godina po uzoru na sličan pokret nastao u Sjedinjenim Američkim Državama, pojavljuje se novi segment u hrvatskoj pivskoj industriji - craft pivovare, male nezavisne pivovare s autorskim potpisom, malom količinom proizvodnje, u privatnom vlasništvu i koje proizvode karakteristične pivske stilove. Hrvatska pivska industrija je najvećim dijelom tržišta pod kontrolom tri velike pivovare u vlasništvu stranih korporacija, a pivski stil na koji se fokusiraju je lager. Kao...
ANALIZA KORISNIČKOG ISKUSTVA U B2B E-TRGOVINI NA PRIMJERU E-TRGOVINE TEHNIČKOM OPREMOM
ANALIZA KORISNIČKOG ISKUSTVA U B2B E-TRGOVINI NA PRIMJERU E-TRGOVINE TEHNIČKOM OPREMOM
Ana Jezidžić
Kad je riječ o e-trgovini većina ljudi najprije pomisli na tradicionalnu, e-trgovinu usmjerenu prema krajnjem kupcu (B2C). S obzirom na to da je prodaja u B2B e-trgovini dvostruko veća od prodaje u B2C e-trgovini, zanimljivo je istražiti i prikazati koje su to posebnosti B2B internetske trgovine, po čemu se ona razlikuje od B2C, kakvo je korisničko iskustvo, „put“ koji korisnik prolazi (tzv. customer journey) u istoj, kako mjeriti uspješnost B2B internetske trgovine i sl. Sve to...
ANALIZA KRIPTOGRAFSKIH ALGORITAMA
ANALIZA KRIPTOGRAFSKIH ALGORITAMA
Goran Štuc
U ovom radu bavimo se konceptima i mogućnostima dvaju raširenih kriptografskih algoritma. Cilj rada je upoznati čitatelja s prednostima, ali i nedostatcima korištenja RC4 i AES kriptografskih algoritama te usporedba performansi i implementacija navedenih algoritama s različitim veličinama ključeva te mogućnosti provjere korištenja pogrešnog dekripcijskog ključa. RC4 kao najkorišteniji simetrični kriptografski algoritam toka izabran je radi svoje raširenosti i jednostavnosti...
ANALIZA OBRAZACA PONAŠANJA KORISNIKA KROZ DIGITALNE KOMUNIKACIJSKE KANALE TIJEKOM INTERNET KUPOVINE PRIMJENOM METODA NAPREDNE ANALITIKE I INTERAKTIVNE VIZUALIZACIJE
ANALIZA OBRAZACA PONAŠANJA KORISNIKA KROZ DIGITALNE KOMUNIKACIJSKE KANALE TIJEKOM INTERNET KUPOVINE PRIMJENOM METODA NAPREDNE ANALITIKE I INTERAKTIVNE VIZUALIZACIJE
Tin Trputec
Rad se bavi anlizom ponašanja korisnika putem digitalnih kanala na temelju podataka iz Google Analytics, Google AdWords i Facebook Ads Manager sustava. U radu su metodama interaktivne vizualizacije kroz Google Data Studio alat prikazani dobiveni rezultati koji su nastali analizom agregiranih podataka. Međusobnim povezivanjem informacija dobivenih analizom pojedinih segmenata prodajnog procesa kreirana je šira slika o bihevioralnim karakteristikama korisnika, te kakvu vrijednost stvaraju...
ANALIZA SIGURNOSNIH PRIJETNJI I PRIMJENA MEHANIZAMA ZAŠTITE U LOKALNIM MREŽAMA POSLOVNIH ORGANIZACIJA
ANALIZA SIGURNOSNIH PRIJETNJI I PRIMJENA MEHANIZAMA ZAŠTITE U LOKALNIM MREŽAMA POSLOVNIH ORGANIZACIJA
Zdravko Stipetić
Zbog napretka tehnologije i među sustavne povezanosti što je omogućilo ubrzanje poslovanja, drastično se povećao i broj sigurnosnih incidenata u IT sustavima današnjih poslovnih organizacija. U ovom radu će biti opisane prijetnje koje mogu ugroziti normalno funkcioniranje mrežne infrastrukture te kritičnih infrastrukturnih servisa. Također, biti će opisane metode zaštite i nove tehnologije na tržištu koje služe za zaštitu sustava od pojedinih prijetnji. Neki napadi će biti...
ANALIZA SUSTAVA GEOLOCIRANJA VOZILA U TVRTKI ZET
ANALIZA SUSTAVA GEOLOCIRANJA VOZILA U TVRTKI ZET
Mladen Kukec
Za poboljšanje i modernizaciju komunikacija u tvrtki ZET bilo je potrebno uvoĎenje TETRA digitalne komunikacijske radijske mreţe. TETRA ima standardizirana sučelja i aplikacije te se stalno razvija i prati nova mreţna dostignuća. Takav standard pokazuje svoju dugovječnost te svojom isplativošću zanimljiv je organizacijama, a pogotovo u javnom sektoru. Tvrtka Zet je prepoznala pogodnosti TETRA infrastrukture pa je za komunikaciju sa putnicima i prometnim osobljem, te za potrebe...
ANALIZA TRŽIŠTA I IZRADA IGRE U UNITY OKVIRU
ANALIZA TRŽIŠTA I IZRADA IGRE U UNITY OKVIRU
Šime Kulišić
Analizom tržišta igara u određenom segmentu donosimo zaključke o specifičnim značajkama koje svakoj igri „nedostaju“ da bi zadovoljili sva očekivanja korisnika. Takva analiza je sprovedena nad 6 naslova unutar određenog žanra igara. Te najpopularnije tražene značajke, uz ostale zajedničke elemente, su nam poslužile kao baza pri dizajniranju igre koja bi spadala u okvir tog žanra. Opravdanje ovakvog pristupa je da takvom analizom bi dobili proizvod koji bi se svidio...
ANDROID SUSTAV ZA PRAĆENJE LOKACIJE KORISNIKA
ANDROID SUSTAV ZA PRAĆENJE LOKACIJE KORISNIKA
Igor Znika
Tema završnog rada je praćenje lokacije korisnika u vremenskim intervalima na koje on može utjecati. Sama ideja osmišljena je u cilju praćenja korisnika te mogućnosti pregledavanja njegovih lokacija. Cilj je prvog dijela rada pobliže se upoznati s web-tehnologijom, konkretno sa Spring programskim okvirom, tehnologijom koja olakšava rad s bazom (engl. ORM), konkretno Hibernate programskim okvirom, kao i operacijskim sustavom Android. Web-aplikacija razvijena je u Eclipse razvojnoj...
ANTI-SPAM I ANTI-MALWARE ZAŠTITA U EXCHANGE SUSTAVU
ANTI-SPAM I ANTI-MALWARE ZAŠTITA U EXCHANGE SUSTAVU
Marko Vojković
Kroz ovaj završni rad se objašnjavaju pojmovi uz temu anti-malware i anti-spam zaštite, kao i Microsoft Exchange sustava U uvodnome dijelu tekst uvodi čitatelja u problematiku razvoja računalnih sustava i programa. U drugome poglavlju definirani su pojmovi zaštite računala, u nastavku su objašnjene prijetnje računalima. U trećem poglavlju je pojmovno i kronološki opisan razvoj anti-malware i anti-spam zaštite U četvrtome poglavlju detaljno je razrađena tema anti-spam...

Pages