Pages

APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE AUTOSERVISOM
APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE AUTOSERVISOM
Luka Pupak
Tema ovog rada razvoj je softverskog rješenja koje bi služilo kao centralni informacijski sustav u radu autoservisa te time omogućilo njegovu veću produktivnost. Opisan je razvoj baze podataka, web aplikacijskog programskog sučelja (engl. web application programming interface, skraćeno web API) te web i mobilne aplikacije korištenjem modernih klijentskih i serverskih tehnologija kao što su ASP.NET Web API, Entity Framework, React i React Native.
APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE PODACIMA O KLIJENTIMA I UGOVORIMA
APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE PODACIMA O KLIJENTIMA I UGOVORIMA
Ivana Kasalo
Ubrzani način života doveo je do ubrzanog vođenja poslovanja te se većina administrativnih poslova pokušava automatizirati. U ovoj aplikaciji je prikazan mali dio te automatizacije, odnosno kreiranje dokumenata kroz predloške i organiziranje dokumenata, što ubrzava proces pretrage. Brzim razvojem tehnologija, potreba za interoperabilnošću sustava je sve veća, a prelazak na novu verziju treba biti brz i jednostavan. U tom vidu aplikacija je podijeljena na serversku i klijentsku...
APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE PRIJEVODIMA UNUTAR KODA DRUGIH APLIKACIJA
APLIKACIJA ZA UPRAVLJANJE PRIJEVODIMA UNUTAR KODA DRUGIH APLIKACIJA
Kris Peklarić
Ideja ovog rada je izrada desktop aplikacije koja se bavi upravljanjem prijevodima unutar koda kako bi olakšala svakodnevne situacije sa kojima se programeri susreću te im uštedjela vrijeme koje se troši na taj posao. Aplikacija učitava određeni projekt u memoriju tako da prolazi kroz sve datoteke te pronalazi rezervirana mjesta za prijevode. Nakon učitavanja prijevoda korisnik može preko sučelja aplikacije dodavati nove prijevode ili mijenjati postojeće. Svaki projekt sadrži...
ASCHENWELT GAME DESIGN DOKUMENT
ASCHENWELT GAME DESIGN DOKUMENT
Teo Žokvić
Glavni naum za ovaj završni rada je iskoristit sva stečena znanja iz dizajna i dio znanja programiranja koje sam stekao na visokom učilištu Algebra, te ih praktično primijenit na izradi ovoga Game Design Dokumenta (GDD-a) i time pokazati svoje znanje i struku u tim vještinama. Dokument je plan i tlocrt po kojem će se video igra graditi, opisati će kako trebaju pojedini dijelovi igre funkcionirati jedni s drugima, te će sadržavati sve važne elemente koji su potrebni kako bi se...
ASP.NET MVC web aplikacija sa primjenom AngularJS-a
ASP.NET MVC web aplikacija sa primjenom AngularJS-a
Joško Bellotti
Ovaj rad služi kao opis procesa kreiranja web aplikacije koja kombinira AngularJS i ASP.NET MVC. Aplikacija predstavlja vježbu učenja AngularJS-a i rješavanja pojedinih praktičnih problema vezanih uz web development kao što su: drag-and-drop upload datoteka, kreiranje korisničkog sustava korištenjem ASP.NET Identity tehnologije, korištenje Entity Frameworka i općenito kombiniranja MVC-a i Angulara.
AUTOMATIZACIJA POSLOVA KORIŠTENJEM SYSTEM CENTER ORCHESTRATOR-A
AUTOMATIZACIJA POSLOVA KORIŠTENJEM SYSTEM CENTER ORCHESTRATOR-A
Luka Baruškin
Ovaj rad govori o načelima automatizacije procesa u informacijskim sustavima. Spominju se rezultati istraživanja provedenih u tvrtkama raznih veličina o utjecaju uvođenja automatizacije. U ovom radu su prikazani prvi koraci na putu prema automatizaciji imaginarne tvrtke Robot d.o.o. Kako ta tvrtka ima informacijski sustav baziran na Microsoft okolini odlučili su koristiti sam System Center Orchestrator alat. Kroz rad je opisan način rada i mogućnosti samog alata. Opisane su različite...
AUTOMATIZACIJA ZAKUPA MEDIJSKOG PROSTORA KROZ PROGRAMATSKO OGLAŠAVANJE
AUTOMATIZACIJA ZAKUPA MEDIJSKOG PROSTORA KROZ PROGRAMATSKO OGLAŠAVANJE
Josipa Prežigalo
U uvjetima sve intenzivnijih tehnoloških promjena i sve kompleksnijih zahtjeva sudionika na tržištu oglašavanja, oglašivačka industrija morala je kreirati nova, kreativna rješenja za izazove s kojima se susrela. Trend velike količine podataka (eng. Big data) nametnuo je potrebu uvođenja automatizacije u segmentu medijskog zakupa oglasnih pozicija koja bi odgovarala svim dionicima – oglašivačima, korisnicima i izdavačima, a sve u svrhu poboljšanja poslovanja i generiranja što...
Alati za penetracijsko testiranje web aplikacija na operacijskom sustavu Kali Linux
Alati za penetracijsko testiranje web aplikacija na operacijskom sustavu Kali Linux
Artur Debogović
Cilj ovoga diplomskoga rada je pružiti uvid u postupak tj. osnove penetracijskog testiranja web aplikacija kroz primjenu raznih alata Kali Linux operativnog sustava. Rad se sastoji od dva dijela: teorijskog i praktičnog. U teorijskom dijelu govori se općenito o Kali Linux-u i penetracijskom testiranju dok se u praktičnom dijelu rada provodi postupak penetracijskog testiranja nad raznim web aplikacijama u svrhu prikupljanja informacija o serveru, identifikacije ranjivosti u web...
Alternative otvorenog koda Microsoft sustavima za kolaboraciju
Alternative otvorenog koda Microsoft sustavima za kolaboraciju
Kristian Dizdar
Ovaj rad se bavi testiranjem i implementacijom alternativnih rješenja otvorenog koda u kolaboraciji, s naglaskom na elektroničku poštu i nadzor mail sustava. Svrha ovog rada je prezentiranje rješenja s naglaskom na financijsku i infrastrukturnu isplativost za implementaciju u poslovnu okolinu i kao adekvatna zamjena Microsoftovom Exchangeu. Implementacijom open-source rješenja (mail servera i softverskih alata za administraciju) želi se postići što jeftinija, a kvalitetna opcija...
Analiza i usporedba SOAP i REST arhitektura web usluga
Analiza i usporedba SOAP i REST arhitektura web usluga
Goran Petrović
Ovaj završni rad bavi se prikazom dvaju arhitektura oblikovanja web usluga koje imaju veliki utjecaj na razvoj elektroničkog poslovanja (engl. e-business). Rad počinje sa opisom povijesti nastanka web usluga i principima na kojima su nastali. Nadalje se opisuje okruženje u kojem se ove arhitekture izvode, te utjecaj koji web usluge imaju na moderno elektroničko poslovanje. Količina potrebnog znanja, jednostavnost implementacije, potreba za alatima i dodatne mogućnosti su važni...
Analiza korištenja zaštite u bežičnim lokalnim mrežama na području Republike Hrvatske
Analiza korištenja zaštite u bežičnim lokalnim mrežama na području Republike Hrvatske
Marko Radanović
Korištenje zaštite u bežičnim lokalnim mrežama vrlo je važna tematika. Zbog svih pogodnosti koje pružaju bežične lokalne mreže, naglo se šire i postaju sve popularnije te je njihova zaštita vrlo ozbiljan problem. Zbog tih razloga vrlo je važno posvetiti pozornost njihovoj sigurnosti. Prilikom implementacije bežične lokalne mreže uvijek se postavlja pitanje njezine sigurnosti. Zbog toga je potrebno odabrati opremu i metodu zaštite koja će tu sigurnost dignuti na visoku...
Analiza pass the hash
Analiza pass the hash
Martin Sraga
Pass the hash je tehnika napada koja se koristi više od 15 godina u svrhu dobivanja pristupa na Windows sustavima korištenjem sažetaka zaporki. Pass the hash metoda temelji se na dobivanju sažetka zaporke od jednog korisnika unutar infrastrukture s administrativnim privilegijama. To je moguće pribaviti na bilo kojem računalu unutar infrastrukture, ako ono nije dobro konfigurirano ili nema ažurirane sigurnosne zakrpe. Infrastruktura organizacije je ugrožena čim napadač ostvari...

Pages