Paginacija

Android aplikacija za autentifikaciju korištenjem biometrijske metode
Android aplikacija za autentifikaciju korištenjem biometrijske metode
Marko Tonković
Ovaj rad prikazuje mobilnu aplikaciju za Android platformu koja pomoću OpenCV knjižnice za računalni vid vrši funkciju detekcije lica, treniranje modela za prepoznavanje lica te na kraju i samo prepoznavanje lica. Za implementaciju računalnog vida potrebno je korištenje prirodnog koda napisanog u C/C++ programskim jezicima koji se pozivaju pomoću JNI sučelja i integriraju u Android okolinu preko NDK komponente. Uz funkcionalnost vezanu za računalni vid aplikacija ujedno i omogućava...
Aplikacija za kolaboraciju unutar IT tima
Aplikacija za kolaboraciju unutar IT tima
Verino Ćališ
U ovome radu cilj je izraditi aplikaciju koja će prvenstveno doprinijeti komunikaciji unutar tima ljudi. Jednostavnost same aplikacije treba olakšati komunikaciju između istih i/ili raznih odjela. Pod komunikacijom se podrazumijeva razmjena datoteka, obavijesti članovima tima, zadaci, jasna hijerarhija, te prikaz učinkovitosti. Komunikacija između članova informacijskog tima je bitna zbog različitih timova i razina, a u većini slučajeva svi moraju biti uključeni ili obaviješteni...
Blok Chain tehnologije u transakcijskim sustavima
Blok Chain tehnologije u transakcijskim sustavima
Tomislav Forko
Ideja ovog rada je približiti i objasniti rad sustava za upravljanje transakcijama. Porastom količine podataka u poslovanju dolaze sve veći zahtjevi za brzom dostupnosti tih podataka. Dostupnost podataka danas je vrlo upitna čak i cloud rješenja koja se nude u pozadini su opet centralizirani serveri. U radu u nastavku opisan je sustav koji ima naglasak na decentralizaciju, skalabilnost, brzinu pristupa, sigurnost. Mnoge tvrtke ali i državne institucije teže rješenju koji omogućava...
CENTRALIZIRANA ADMINISTRACIJA KORIŠTENJEM POWERCLI-A
CENTRALIZIRANA ADMINISTRACIJA KORIŠTENJEM POWERCLI-A
Filip Boljat
U ovom završnom radu kreirao sam skriptu za kreiranje, brisanje i vraćanje virtualnih mašina u prijašnje stanje. Glavna motivacija za uzimanje ovakve teme bila mi je osobno zanimanje u području skriptiranja, od prvog puta kada sam se upoznao sa skriptiranjem želio sam naučiti kako pisati i razumjeti što skripta radi. Uz to, spoznaja da je korištenje skripti nešto što svaka ozbiljna IT organizacija koristi još dodatno me motiviralo da kreiram skriptu. Za potrebe pisanja skripte...
CLICKJACKING I CROSS-SITE REQUEST FORGERY
CLICKJACKING I CROSS-SITE REQUEST FORGERY
Marko Šalković
Cilj ovog završnog rada je analiza tema clickjacking i cross-site request forgery, koja treba pružiti objašnjenja ova dva napada koja uključuju odgovore na pitanjašto su ta dva napada; kako do njih dolazi; kako oni utječu na korisnike web aplikacija i kako se obraniti od njih. Sadržaj ovog završnog rada odgovora na navedena pitanja u cilju podizanja osviještenosti o ovim temama koje se javljaju u praksi odnosno u svakodnevnom životu korisnika web aplikacija.
CSS3 UPITI O KORISNIČKOM MEDIJU
CSS3 UPITI O KORISNIČKOM MEDIJU
Matea Lukavski
Svakim danom na tržištu se pojavljuje sve više uređaja kojima korisnici imaju mogućnost pristupa Internetu. Korisnici posjeduju nekolicinu raznolikih uređaja u različitim oblicima i veličinama, no pred programere web-stranica postavlja se veliki izazov, kako pružiti vrhunsko korisničko iskustvo na različitim veličinama zaslona? Web-stranice koje nisu prilagođene za sve vrste uređaja, kao npr. za pametne telefone, pri pregledavanju, raspored s fiksnom širinom se skuplja kako...
Centralizirano upravljanje SOHO usmjerivača preko univerzalnog web sučelja
Centralizirano upravljanje SOHO usmjerivača preko univerzalnog web sučelja
Davor Baksa
U ovom se radu obrađuje koncept izrade sustava za centralizirano upravljanje bežičnim usmjernicima u svrhu olakšavanja administracije istih. Posebna pozornost obraća se na funkcionalnost sustava iz korisničke perspektive , razradi sustava visoke dostupnosti, te brizi o sigurnosnim aspektima sustava. Sustav se uspoređuje sa trenutnim konkurentskim rješenjima te se zaključuje o isplativosti izrade i korištenja takvog sustava.
Centralna procesorska jedinica
Centralna procesorska jedinica
Norman Momčilović
Centralna procesorska jednica (engl. Central Procesing Unit, skraćeno CPU) je glavna i središnja komponenta svakog računala koja služi za prihvaćanje i obradu binarnih podatka te zatim tako obrađene podatke predaje ostalim dijelovima računala. Osnovni dijelovi svakog procesora su: aritmetičko-logička jedinica, upravljačka jedinica i registri. Čimbenici koji utječu na snagu procesora su: frekvencija radnog takta, duljina procesorske riječi koju obrađuje, količina priručne...
Cisco IPsec
Cisco IPsec
Denis Jovanović
U današnje vrijeme globalnog poslovanja i sveprisutne povezanosti s Internetom, glavni je problem sigurnost podataka koji se prenose tom nesigurnom javnom mreţom. VPN tehnologija omogućuje upravo to – enkripciju i zaštitu integriteta podataka koji putuju kroz javnu mreţu povezujući više privatnih mreţa. IzmeĎu raznih VPN tehnologija, posebno se ističe IPsec, čija je implementacija široko rasprostranjena. Cisco, vodeća tvrtka u proizvodnji mreţne opreme i inovator u mreţnoj...
DATA ANALYTICS APPLIED IN AUDIT – CASE IN THE BANKING INDUSTRY
DATA ANALYTICS APPLIED IN AUDIT – CASE IN THE BANKING INDUSTRY
Sanja Petračić
Audit is a traditional industry. Auditors need to adapt, constantly innovate and embrace challenges in order to not be left behind. The Big Four are driving the change with the help of technology, but they are also changing the skillset of the audit team. The impact of technology and advanced analytics applied in audits today can be shown through banking audits and loan review processes. Traditionally, a standardized form made for the regulator was used to obtain an understanding and details...
DECENTRALIZIRANA APLIKACIJA ZA AUKCIJE NEZAMJENJIVIH TOKENA NA EUTHEREUM MREŽI
DECENTRALIZIRANA APLIKACIJA ZA AUKCIJE NEZAMJENJIVIH TOKENA NA EUTHEREUM MREŽI
Bruno Ivančić
Cilj ovog rada je otkriti i proširiti moje znanje o distribuiranim mrežama i teoriji aukcija izradom koncept aplikacije za aukcije na Ethereum mreži koristeći pametne ugovore. Nezamjenjivi tokeni koriste se za stvaranje digitalne povjerljivosti, a prvi put bili su implementirani koristeći Ethereum ERC721 token standard. NFT-Auction-dapp je aplikacija bazirana na Ethereumu koja omogućuje korisnicima da kreiraju i sudjeluju u aukcijama NFT tokena u stvarnom vremenu, na globalnoj i...
DEFINIRANJE ZNAČAJKI RAČUNALNIH IGARA USPOREDBOM DESKTOP I MOBILNIH PLATFORMI
DEFINIRANJE ZNAČAJKI RAČUNALNIH IGARA USPOREDBOM DESKTOP I MOBILNIH PLATFORMI
Katica Ivanković
Ovim radom se definiraju karakteristične značajke za računalne igre, usporedbom igara za desktop i mobilne platforme. Svrha rada je otkriti na što posebno treba obratiti pozornost prilikom kreiranja igre te koje specifikacije treba ukomponirati u igru kako bi ona u konačnici ostvarila uspješnu poziciju na današnjem tržištu računalnih igara. Usporedbom igranja različitih igara na različitim uređajima karakterističnim za spomenute platforme, određene su razlike i sličnosti...

Paginacija