Pages

Etički aspekti tržišnih komunikacija u Hrvatskoj iz prakse rada Suda časti HURA-e
Etički aspekti tržišnih komunikacija u Hrvatskoj iz prakse rada Suda časti HURA-e
Antonio Mikatović
Zakonodavni okvir oglašavanja i tržišnog komuniciranja u Republici Hrvatskoj prenormiran je pa je zbog toga vrlo teško provoditi nadzor i kontrolu tržišnog komuniciranja i oglašavanja. Brz razvoj novih tehnologija dodatno je doveo do neusklađenosti zakona i prakse. Kako bi se uz regulativu primjenjivali i najviši etički standardi, pojavila se samoregulacija, a kao samoregulacijski mehanizam u Hrvatskoj djeluje Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje - HURA. U sklopu...
Exchange učilišta Algebra u hibridnom okruženju
Exchange učilišta Algebra u hibridnom okruženju
Igor Pavleković
U ovom završnom radu opisan je proces migracije e-mail sustava učilišta Algebra s vlastitog sustava Exchange 2010/2013 na sustav Office 365 Exchange Online. Nakon prikaza prethodnog stanja te usluga dostupnih korisnicima na tadašnjem rješenju opisane su usluge dostupne nakon migracije, proces odlučivanja i metodâ migracije te na kraju sam proces hibridne konfiguracije sustava, čiji je rezultat današnji mail sustav učilišta Algebra. Samu migraciju potaknula je činjenica da je...
FORENZIKA MOBILNIH UREĐAJA
FORENZIKA MOBILNIH UREĐAJA
Dragutin Matoić
Forenzika mobilnih uređaja vrlo je važna grana digitalne forenzike. Prateći suvremene trendove u svijetu, razvoj mobilnih uređaja nameće se kao trend i predstavlja jednu od najbrže rastućih industrija. Sve širi razvoj brojnih funkcionalnosti i mogućnosti koje su dostupne na pametnim mobilnim uređajima dovodi po jačanja potrebe uređaja kako za poslovne, tako i za privatne svrhe. Sve veća količina podatka nalazi se u mobilnim uređajima i ukoliko dođe do bilo kojeg oblika...
FORENZIKA VIRTUALIZIRANIH SUSTAVA
FORENZIKA VIRTUALIZIRANIH SUSTAVA
Ivan Rafaj
Ovaj diplomski rad, osvrt je na problematiku digitalne forenzike virtualiziranih sustava. Iako su istražiteljske situacije prije virtualizacije bile u velikoj mjeri odmjerenije, jasnije i jednostavnije nije postojao globalni konsenzus oko svih aspekata koji su mogli zateći istra-žitelja na zadatku. Pravni problemi, forenzički ispravne ili forenzički prihvatljive metode te njihovo dokazivanje na sudu ili pred nekim drugim tijelom koje zahtjeva istragu i sudjelo-vanje istražitelja za...
FOTOGRAFIJA EKSTREMNOG BICIKLIZMA
FOTOGRAFIJA EKSTREMNOG BICIKLIZMA
Luka Križanac
Cilj je ovog rada objasniti primjenu fotografije na temu ekstremnog biciklizma. Za početak, bitno je upoznati se s temom zato što moramo znati prepoznati ključne trenutke u ovom sportu. Potrebno je poznavati problematiku i tehničke karakteristike snimanja te ih primijeniti na temi. Poznavanje elemenata fotografije ključno je za snimiti fotografiju koja će biti zanimljiva i atraktivna. Kod fotografiranja se javljaju specifični uvjeti te je potrebno prilagoditi im se i znati ih...
FOTOGRAMETRIJA I OPTIMIZACIJA MODELA U SVRHU KORIŠTENJA ZA VIDEO IGRE
FOTOGRAMETRIJA I OPTIMIZACIJA MODELA U SVRHU KORIŠTENJA ZA VIDEO IGRE
Karlo Marijić
Fotogrametrija je sve veći faktor u razvoju računalnih igara te bi jednog dana mogla potpuno zamijeniti ručno modeliranje i skulpturiranje 3D modela. Tema ovog diplomskog rada je obrazloženje prednosti i mana korištenja fotogrametrije za kreiranje 3D modela te optimizacija istog za Unity game engine. Ovim radom će se, osim obrazloženja procesa korištenja fotogrametrije u video igrama, usporediti i rezultati dobiveni različitim uvjetima kao kvaliteta i kvantiteta fotografija...
FUNKCIONALNOSTI WINDOWS 10 OPERACIJSKOG SUSTAVA ZA VELIKE SUSTAVE
FUNKCIONALNOSTI WINDOWS 10 OPERACIJSKOG SUSTAVA ZA VELIKE SUSTAVE
David Markov
U ovom radu objašnjeno je kako Windows 10 sa svojim brojnim funkcionalnostima olakšava rad u velikim sustavima te ih čini sigurnijima u odnosu na starije verzije operacijskog sustava. Također su navedene razlike između pojedinih verzija Windows operacijskog sustave za funkcionalnosti koje se mogu izvoditi samo na određenim verzijama Windows-a. Spomenute su razne verzije Windows operacijskog sustava, brojne funkcionalnosti dostupne na Windows 10 operacijskom sustavu. Isto tako neke od...
Fitness Log
Fitness Log
Ivan Maras
Razlog iz kojeg sam predložio ovu temu za završni rad je taj što svoje slobodno vrijeme provodim vježbajući u teretani. Također pratim i plan prehrane i zato sam želio iskombinirati stečena znanja tijekom obrazovanja i znanja iz teretane i napraviti ovu web stranicu. Cilj ovog rada je pokazati način izrade web stranice ovoga tipa i način praćenja napretka u vježbanju/prehrani.
GAMIFIKACIJA U SPORTU NA IMPLEMENTACIJI RJEŠENJA U TENISU
GAMIFIKACIJA U SPORTU NA IMPLEMENTACIJI RJEŠENJA U TENISU
Đani Pašić
Diplomski rad govori o uvođenju elemenata gamifikacije u organiziranje i praćenje sportskih događaja na primjeru tenisa. Početni dio rada definira teoretsku podlogu vezanu uz koncept gamifikacije kroz primjere iz okruženja. Nastavak rada orijentiran je na rekreativni sport i probleme koje nailazimo u istome. Također, govori se o motivaciji u sportu i unaprjeđenju bavljenja sportom na temelju psihologije. Glavni dio rada započinje istraživanjem tržišta o unaprjeđenju bavljenja...
GAP ANALIZA ALGEBRA GRUPE SUKLADNO GDPR-u TE PRIJEDLOZI USKLAĐIVANJA U ODJELU MARKETINGA
GAP ANALIZA ALGEBRA GRUPE SUKLADNO GDPR-u TE PRIJEDLOZI USKLAĐIVANJA U ODJELU MARKETINGA
Helena Čop
Nova pravila o zaštiti osobnih podataka, Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (Uredba) donose velike promjene u regulaciji osobnih podataka za sve pravne osobe koje u svom poslovanju obrađuju ili koriste osobne podatke. U radu je provedena Gap analiza i DPIA (engl. Data Protection Impact Assesement) usklađivanja sukladno zahtjevima Uredbe nad Algebra grupom. Predstavljen je dizajn programa usklađenosti za provođenje obrada i prava ispitanika s naglaskom na odjel marketinga.
HACCAPP
HACCAPP
Mihovil Vidaček
U radu se objašnjava problematika HACCP zahtjeva u ugostiteljskim objektima i opisuje se način na koji se generiranje HACCP dokumenata može ubrzati korištenjem HACCAPP mobilnom aplikacijom. U sklopu rada je implementiran sustav koji olakšava vođenje i ispunu tih dokumenata. Sustav se sastoji od mobilne i web aplikacije i biti će dostupan širem krugu korisnika preko Google Play trgovine. Mobilna aplikacija razvijena je za Android mobilne uređaje i povezana je s poslužiteljskom web...
HIBRIDNA ARHITEKTURA OFFICE 365 I EXCHANGE POSLUŽITELJA
HIBRIDNA ARHITEKTURA OFFICE 365 I EXCHANGE POSLUŽITELJA
Filip Salopek
Hibridna arhitektura kao spoj lokalne i Office 365 arhitekture Exchange poslužitelja, opisana kroz poslovne i tehničke funkcionalnosti i značajke. Opisani su uvjeti koji prethode implementaciji i alati implementacije. Izvršen je i dokumentiran testni proces same implementacije u kojem je spojen lokalni Exchange 2013 poslužitelj, sa Exchange Online poslužiteljem i Office 365 u hibridnu arhitekturu. Omogućena je jednostrana prijava SSO putem Active Directory federacijskog servisa i...

Pages