Pages

Cisco IPsec
Cisco IPsec
Denis Jovanović
U današnje vrijeme globalnog poslovanja i sveprisutne povezanosti s Internetom, glavni je problem sigurnost podataka koji se prenose tom nesigurnom javnom mreţom. VPN tehnologija omogućuje upravo to – enkripciju i zaštitu integriteta podataka koji putuju kroz javnu mreţu povezujući više privatnih mreţa. IzmeĎu raznih VPN tehnologija, posebno se ističe IPsec, čija je implementacija široko rasprostranjena. Cisco, vodeća tvrtka u proizvodnji mreţne opreme i inovator u mreţnoj...
DATA ANALYTICS APPLIED IN AUDIT – CASE IN THE BANKING INDUSTRY
DATA ANALYTICS APPLIED IN AUDIT – CASE IN THE BANKING INDUSTRY
Sanja Petračić
Audit is a traditional industry. Auditors need to adapt, constantly innovate and embrace challenges in order to not be left behind. The Big Four are driving the change with the help of technology, but they are also changing the skillset of the audit team. The impact of technology and advanced analytics applied in audits today can be shown through banking audits and loan review processes. Traditionally, a standardized form made for the regulator was used to obtain an understanding and details...
DECENTRALIZIRANA APLIKACIJA ZA AUKCIJE NEZAMJENJIVIH TOKENA NA EUTHEREUM MREŽI
DECENTRALIZIRANA APLIKACIJA ZA AUKCIJE NEZAMJENJIVIH TOKENA NA EUTHEREUM MREŽI
Bruno Ivančić
Cilj ovog rada je otkriti i proširiti moje znanje o distribuiranim mrežama i teoriji aukcija izradom koncept aplikacije za aukcije na Ethereum mreži koristeći pametne ugovore. Nezamjenjivi tokeni koriste se za stvaranje digitalne povjerljivosti, a prvi put bili su implementirani koristeći Ethereum ERC721 token standard. NFT-Auction-dapp je aplikacija bazirana na Ethereumu koja omogućuje korisnicima da kreiraju i sudjeluju u aukcijama NFT tokena u stvarnom vremenu, na globalnoj i...
DEFINIRANJE ZNAČAJKI RAČUNALNIH IGARA USPOREDBOM DESKTOP I MOBILNIH PLATFORMI
DEFINIRANJE ZNAČAJKI RAČUNALNIH IGARA USPOREDBOM DESKTOP I MOBILNIH PLATFORMI
Katica Ivanković
Ovim radom se definiraju karakteristične značajke za računalne igre, usporedbom igara za desktop i mobilne platforme. Svrha rada je otkriti na što posebno treba obratiti pozornost prilikom kreiranja igre te koje specifikacije treba ukomponirati u igru kako bi ona u konačnici ostvarila uspješnu poziciju na današnjem tržištu računalnih igara. Usporedbom igranja različitih igara na različitim uređajima karakterističnim za spomenute platforme, određene su razlike i sličnosti...
DESIGNING A VALUE MAPPING TOOL FOR STRENGTHENING CO-CREATION IN PUBLIC SERVICES
DESIGNING A VALUE MAPPING TOOL FOR STRENGTHENING CO-CREATION IN PUBLIC SERVICES
Franka Grubišić
Ljudi svakodnevno koriste mnoštvo usluga. Naše društvo se s porastom ekonomije dijeljenja mijenja od proizvoda do usluge orijentirane na proizvod. Iako su procesi dizajna i razvoja proizvoda već stavljeni u red i priznati, nije mnogo usluga svjedočilo istoj - osobito javni servisi. Dakle, ova teza proučava sjecište uslužnog, urbanog i tranzicijskog dizajna u javnom sektoru, postavljeno radi stvaranja alata za mapiranje vrijednosti za jačanje suradnje u javnim uslugama. Suradnja se...
DETEKCIJA LJUDSKOG LICA U VIDEOTIJEKU U REALNOM VREMENU
DETEKCIJA LJUDSKOG LICA U VIDEOTIJEKU U REALNOM VREMENU
Javor Marošević
Profesionalna motivacija predlaganja ove teme je na stvarnom projektu istražiti mogućnost zadovoljavajuće točne detekcije lica osoba u realnom vremenu koristeći biblioteke otvorenoga koda. Ovaj je rad zamišljen kao prva faza u pokušaju izrade sustava koji bi sa zadovoljavajućom točnošću mogao prepoznati prisutnost studenata u predavaonici što bi moglo dovesti do njegova korištenja u automatskom ažuriranju dolaznosti studenata na predavanja ili vježbe. Ispitivat će se scenarij...
DETEKCIJA PLAGIJATA U TEKSTOVIMA
DETEKCIJA PLAGIJATA U TEKSTOVIMA
Robert Pavičić
Plagijat je društveno negativna pojava koja je posebno nepoželjna u znanstvenim i obrazovnim krugovima. Pravni okvir poznaje problem plagijata, no relativno neuspješno ga sankcionira i detektira. Nadležnost se najčešće prebacuje na razna tijela s različitim razinama ovlasti bez jasno definirane odgovornosti i najčešće je potpuno nejasno tko bi što trebao poduzeti za sankcioniranje kao i tko pokreće postupak dokazivanja. Jednostavna, brza, efikasna i lako dostupna aplikativna...
DIGITAL TRANSFORMATION IMPACT ON HUMAN RESOURCES MANAGEMENT – DRIVING A CHANGE IN CASE OF CRODUX
DIGITAL TRANSFORMATION IMPACT ON HUMAN RESOURCES MANAGEMENT – DRIVING A CHANGE IN CASE OF CRODUX
Denis Stanarević
Digital transformation – the use of technology to radically improve performance of business is becoming a major topic for companies across the World. A business transformation is digital when it is built on a foundation of digital technology. In parallel, business rely on power of its employees – its workforce – motivation, knowledge, and experience – its ability to accept the change. Successful company, running sustainable business, merge the power of digital transformation with...
DIGITALIZATION OF PUBLIC PROCUREMENT (e-procurement) AS ACTIVATOR IN DIGITAL ECONOMY
DIGITALIZATION OF PUBLIC PROCUREMENT (e-procurement) AS ACTIVATOR IN DIGITAL ECONOMY
Ines Gruica Devčić
Javna nabava ne bi trebala biti samo promatrana kao određene aktivnost javnih naručitelja, već i kao strateški alat koji bi trebao omogućiti smanjenje cijena i troškova, povećati rast i doprinijeti održivosti. Direktive o nabavi kao osnovni zakonodavni okvir, nalažu državama članicama provedbu nabave koja je učinkovita, odgovorna, transparenta i u kojoj su više zastupljeni mali i srednji poduzetnici. Kao dio ove agende, Hrvatska bi trebala digitalno transformirati sustav javnih...
DIGITALNI DOKAZI
DIGITALNI DOKAZI
Mirko Skakić
U ovo radu prikazan je kratak pregled što su digitalni dokazi, pravni aspekti vezani uz njih te sam proces digitalne forenzike i kako se to u praksi provodi. Također su objašnjene specifičnosti koje su vezane uz digitalne dokaze koje ne postoje kod drugih oblika dokaza. Prikazan je način povrata podataka sa diska, od uzimanja preslike diska pa do korištenja različitih alata za istraživanje, pronalazak i povrat izbrisanih datoteka. Također, prikazan je rad sa najpopularnijim...
DIGITALNI MARKETING SEX-WELLNESS INDUSTRIJE PREMA GENERACIJI Z NA PRIMJERU TVRTKE LELO
DIGITALNI MARKETING SEX-WELLNESS INDUSTRIJE PREMA GENERACIJI Z NA PRIMJERU TVRTKE LELO
Lucija Mlačak
Svrha ove teme jest vidjeti koje emotivne i racionalne apele Generacija Z ima prilikom odluka u kupnji na digitalnim platformama i u okvirima djelovanja digitalnog marketinga u sex-wellness industriji u Hrvatskoj. Koji je utjecaj digitalnog medija na sex-wellness industriju i koristi li pravilno ciljanje ista ta industrija kada se obraća mlađim generacijama. Na koji način Generacija Z pronalazi partnere, stupa u intimne odnose, ima li uopće naglašenu seksualnost u odnosu na prijašnje...
DIGITALNI SADRŽAJI NAMIJENJENI DJECI − PRETVORBA TISKANE U DIGITALNU SLIKOVNICU
DIGITALNI SADRŽAJI NAMIJENJENI DJECI − PRETVORBA TISKANE U DIGITALNU SLIKOVNICU
Marija Morić
Ovaj rad opisuje kako proizvesti kvalitetan digitalni multimedijski sadržaj usmjeren na pozitivna iskustava kod djece i mladih kojima je namijenjen, a sadrži i praktični primjer kojim pokazuje kako iskoristiti postojeće materijale u izdavačkim kućama te pretvoriti tiskanu slikovnicu u multimedijalni digitalni sadržaj bez puno programiranja. Rad je također kratki priručnik namijenjen izdavačima koji sadrži i popis svih potrebnih procesa i alata u pretvorbi tiskane slikovnice u...

Pages