Pages

ANALIZA SIGURNOSTI JAVNIH DNS POSLUŽITELJA
ANALIZA SIGURNOSTI JAVNIH DNS POSLUŽITELJA
Josip Torbar
Sustav domenskih imena (DNS) kritična je komponenta interneta koja pretvara adrese računala u ljudima pamtljiva imena. DNS ima dugu povijest koja datira do ranih dana interneta, kada se jednostavna tablica hostova koristila u te svrhe. S vremenom se ovaj sustav razvio u ogromnu distribuiranu bazu podataka koja je postala neophodna za funkcioniranje interneta. Razvitkom interneta i porastom kibernetičkih prijetnji, sigurnost DNS-a postala je od kritične važnosti za održavanje njegove...
ANALIZA SUSTAVA GEOLOCIRANJA VOZILA U TVRTKI ZET
ANALIZA SUSTAVA GEOLOCIRANJA VOZILA U TVRTKI ZET
Mladen Kukec
Za poboljšanje i modernizaciju komunikacija u tvrtki ZET bilo je potrebno uvoĎenje TETRA digitalne komunikacijske radijske mreţe. TETRA ima standardizirana sučelja i aplikacije te se stalno razvija i prati nova mreţna dostignuća. Takav standard pokazuje svoju dugovječnost te svojom isplativošću zanimljiv je organizacijama, a pogotovo u javnom sektoru. Tvrtka Zet je prepoznala pogodnosti TETRA infrastrukture pa je za komunikaciju sa putnicima i prometnim osobljem, te za potrebe...
ANALIZA TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE U KOZMETIČKOJ INDUSTRIJI I PRIJEDLOG MARKETINŠKOG NASTUPA ZA MAYBELLINE HRVATSKA
ANALIZA TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE U KOZMETIČKOJ INDUSTRIJI I PRIJEDLOG MARKETINŠKOG NASTUPA ZA MAYBELLINE HRVATSKA
Lana Banjeglav
U ovom radu predstavit će se analiza kozmetičke industrije u Hrvatskoj kao i prijedlog strategije marketinškog nastupa za Maybelline Hrvatska. Analizirat će se 5 vodećih brendova dekorativne kozmetike i prikazati kako izgledaju njihove mrežne stranice, na koji način se oglašavaju te će se analizirati njihov nastup na društvenim mrežama. Također napravit će se istraživanje u kojem će se ispitati stavovi i navike potrošača o kozmetici na hrvatskom tržištu. Tom kvantitativnom...
ANALIZA TRŽIŠTA I IZRADA IGRE U UNITY OKVIRU
ANALIZA TRŽIŠTA I IZRADA IGRE U UNITY OKVIRU
Šime Kulišić
Analizom tržišta igara u određenom segmentu donosimo zaključke o specifičnim značajkama koje svakoj igri „nedostaju“ da bi zadovoljili sva očekivanja korisnika. Takva analiza je sprovedena nad 6 naslova unutar određenog žanra igara. Te najpopularnije tražene značajke, uz ostale zajedničke elemente, su nam poslužile kao baza pri dizajniranju igre koja bi spadala u okvir tog žanra. Opravdanje ovakvog pristupa je da takvom analizom bi dobili proizvod koji bi se svidio...
ANDROID APLIKACIJA ZA NAPREDNO PRAĆENJE I NADZOR KRETANJA OSOBA
ANDROID APLIKACIJA ZA NAPREDNO PRAĆENJE I NADZOR KRETANJA OSOBA
Ivan Leskovar
Rad opisuje postupak izrade programskog rješenja za napredno lokacijsko praćenje i nadzor osoba primjenom programskog inženjerstva. Prije izrade praktičnog dijela rada definirani su funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi, model podataka i arhitektura rješenja. U praktičnom dijelu rada razvijeno je programsko rješenje uz prikaz i objašnjenje ključnih dijelova koda. Programsko rješenje sastoji se od dvije aplikacije, središnjeg poslužitelja i Android klijentske aplikacije. U...
ANDROID APLIKACIJA ZA PRAĆENJE ZDRAVIH NAVIKA
ANDROID APLIKACIJA ZA PRAĆENJE ZDRAVIH NAVIKA
Matej Lamza
Ideja ovog rada je izraditi Android aplikaciju koja bi pomogla rekreativcima, ali i fitness trenerima da lakše i učinkovitije prate svoj ili napredak i zdrave navike svojih klijenata na jednome mjestu. U razvojnom svijetu Android aplikacija nove tehnologije stižu na tržište gotovo svakih nekoliko mjeseci, stoga je potrebno da programer konstantno uči i razvija svoje znanje. Uz samu izradu rada jedan od ciljeva je upoznavanje s trenutno najnovijim tehnologijama na tržištu. Svaka...
ANDROID SUSTAV ZA PRAĆENJE LOKACIJE KORISNIKA
ANDROID SUSTAV ZA PRAĆENJE LOKACIJE KORISNIKA
Igor Znika
Tema završnog rada je praćenje lokacije korisnika u vremenskim intervalima na koje on može utjecati. Sama ideja osmišljena je u cilju praćenja korisnika te mogućnosti pregledavanja njegovih lokacija. Cilj je prvog dijela rada pobliže se upoznati s web-tehnologijom, konkretno sa Spring programskim okvirom, tehnologijom koja olakšava rad s bazom (engl. ORM), konkretno Hibernate programskim okvirom, kao i operacijskim sustavom Android. Web-aplikacija razvijena je u Eclipse razvojnoj...
ANGAŽMAN KREATORA SADRŽAJA KAO MARKETINŠKI ALAT U PROCESU LANSIRANJA VIDEO IGRE
ANGAŽMAN KREATORA SADRŽAJA KAO MARKETINŠKI ALAT U PROCESU LANSIRANJA VIDEO IGRE
Matija Balen
Digitalno doba donijelo je veliki broj načina za oglašavanje, otvorilo svijet informacija i podataka za oglašivače te olakšalo praćenje potrošačkih akcija i tako nas približilo korisnicima i njihovim potrebama. Velika količina podataka i načini na koje ih je moguće iskoristiti mogu spriječiti ili usporiti one neiskusne ili one prestrašene u stvaranju odnosa s potrošačem. Kriva interpretacija i odabir kanala može otežati dijalog s potrošačem. Interpretacija podataka je...
ANTI-SPAM I ANTI-MALWARE ZAŠTITA U EXCHANGE SUSTAVU
ANTI-SPAM I ANTI-MALWARE ZAŠTITA U EXCHANGE SUSTAVU
Marko Vojković
Kroz ovaj završni rad se objašnjavaju pojmovi uz temu anti-malware i anti-spam zaštite, kao i Microsoft Exchange sustava U uvodnome dijelu tekst uvodi čitatelja u problematiku razvoja računalnih sustava i programa. U drugome poglavlju definirani su pojmovi zaštite računala, u nastavku su objašnjene prijetnje računalima. U trećem poglavlju je pojmovno i kronološki opisan razvoj anti-malware i anti-spam zaštite U četvrtome poglavlju detaljno je razrađena tema anti-spam...
APLIKACIJA ZA DIJELJENJE OSOBNOG VOZILA
APLIKACIJA ZA DIJELJENJE OSOBNOG VOZILA
Ivan Prügelhof
Profesionalna motivacija predlaganja teme je nedostatak takve mobilne aplikacije na Hrvatskom tržištu, njome bi se mogla ponuditi alternativa postojećim aplikacijama koja nedostaje, te platforma koja iz provizije pruža dobar izvor prihoda, jer vozila najčešće većinu vremena provode parkirana na mjestu. Samim time bi se troškovi održavanja vozila (registracija, redoviti servisi) smanjili na prihvatljiviju razinu zbog zarade iz cijene najma. Ova tema je odabrana jer postoji potreba...
APLIKACIJA ZA INFORMIRANJE O ZNAMENITOSTIMA TEMELJENA NA GEOLOKACIJAMA
APLIKACIJA ZA INFORMIRANJE O ZNAMENITOSTIMA TEMELJENA NA GEOLOKACIJAMA
Ana Sovilj
Aplikacija implementira funkcionalnost registracije, prijave korisnika, lokaciju i Google Maps za geolociranje korisnika i znamenitosti. Za potrebe aplikacije nužni su Wi-Fi ili mobilni podaci te uključena lokacija, odobrenja (engl. permissions) koja se definiraju u AndroidManifest XML-u. Podaci o korisniku spremljeni su u Firebase bazu podataka. Korisnik može vidjeti svoje podatke na profilu. Aplikacija omogućuje korisniku pretraživanje, kreiranje vlastite liste znamenitosti kao i...
APLIKACIJA ZA POMOĆ U RADU UPRAVLJANJEM LJUDSKIM POTENCIJALIMA
APLIKACIJA ZA POMOĆ U RADU UPRAVLJANJEM LJUDSKIM POTENCIJALIMA
Marko Cmrk
Ideja ovog završnog rada je obraditi problematiku vezanu za upravljanje ljudskim potencijalima u tvrtkama i kompanijama. Većina poslovnih procesa u odjelima za upravljanje ljudskim potencijalima još se uvijek odrađuje ručno i time bespotrebno usporava obradu pristiglih zahtjeva. Navedeni su procesi veoma pogodni za neki oblik automatizacije koji bi ih modernizirao, ubrzao i povezao s ostalim sustavima unutar tvrtke, što se ovim radom i pripadajućom aplikacijom želi demonstrirati.

Pages