Pages

Web aplikacija za pohranu i pretraživanje podataka
Web aplikacija za pohranu i pretraživanje podataka
Ivan Zvonar
Tema ovog rada je izrada web aplikacije za pohranu i pretraživanje podataka. Aplikacija omogućuje korisnicima jednostavnu pohranu podataka na server. Pohranjene podatke korisnici mogu pretraživati uz pomoć nekoliko ponuđenih filtera. Podaci se također mogu uvesti u aplikaciju s Dropbox servisa. U nastavku će biti opisane backend i frontend tehnologije korištene u izradi ove aplikacije. Objasniti će se arhitektura i opisati detalji implementacije. Na kraju će biti opisane sve...
Web aplikacija za pregled i unošenje internih evidencijskih listi
Web aplikacija za pregled i unošenje internih evidencijskih listi
Ivan Dumančić
Web aplikacija za unošenje i ažuriranje evidencijskih listi prikazuje alternativu za pisanje pisanih evidencijskih listi na papiru. Za razvoj aplikacije korišten je Visual Studio kao razvojno okruženje te programski okviri ASP.NET Web API 2, Unity, AngularJS i Entity Framework. Također, prilikom kodiranja su korišteni obrasci dizajna Repository Pattern, Unit of Work, Response-Request i Factory. Objavljivanje aplikacije je napravljeno pomoću Azure platforme. Arhitektura aplikacije je...
Web aplikacija za recenziju i ocjenjivanje video sadržaja
Web aplikacija za recenziju i ocjenjivanje video sadržaja
Stjepan Hećimović
Tema završnog rada je izrada web aplikacija za recenziju i ocjenjivanje video sadržaja koja je napravljena uz pomoć znanja stječenih tijekom školovanja na Visokom učilištu Algebra. Web aplikacija za recenziju i ocjenjivanje video sadržaja ima tri vrste korisnika: dizajnere (engl. designers), posjetitelje (engl. visitors) i profesore (eng. professors). Dizajneri učitavaju video uratke na web stranicu, posjetitelji imaju mogućnost gledanja i komentiranja dok profesori koriste CMS...
WebRTC aplikacija za komunikaciju studenata
WebRTC aplikacija za komunikaciju studenata
Tina Škrtić
Korištenjem API sučelja WebRTC tehnologije i WebSocket tehnologije implementirati aplikaciju koja će omogućavati komunikaciju studentima podrškom prijenosa videa i poruka. Opisati arhitekturu WebRTC-a i objasniti način povezivanja komponenti te demonstrirati način rada aplikacije na primjeru od četiri korisnika.
WordPress aplikacija za prikaz trenutačno otvorenih poslovnica (dućani, pekare…)
WordPress aplikacija za prikaz trenutačno otvorenih poslovnica (dućani, pekare…)
Bartol Paladin
Ovaj rad prikazuje izradu WordPress aplikacije s kojom se omogućuje krajnjim korisnicima prikaz trenutačno otvorenih poslovnica na Google mapama prema unaprijed određenim kategorijama. Upis poslovnice, njezinu lokaciju i radno vrijeme se provodi kroz WordPress sustav za uređivanje sadržaja na internet stranicama. Navedena aplikacija koristi PHP, JavaScript i jQuery programske jezike. Uvelike se koriste i WordPress funkcije kako bi se povećala sigurnost korištenja aplikacije ali i...
ZABBIX SERVER ZA PRAĆENJE SUSTAVA
ZABBIX SERVER ZA PRAĆENJE SUSTAVA
Frano Gatti
Opisane su ključne ideje centraliziranog praćenja sustava. Navedene su komponente sustava koje je bitno motriti. Sve je implementirano s Linux servisima za neprekidnu dostupnost. Svaki od servisa objašnjen je i navedeni su koraci konfiguracije. Definirani su koraci za podizanje i konfiguraciju Zabbix poslužitelja na CentoOS operacijskom sustavu. Glavni je cilj bio implementirati visoko dostupan poslužitelj za praćenje sustava. U virtualnom okruženju instalirani su servisi praćeni...
ZAŠTITA INFORMACIJSKOG SUSTAVA OD RANSOMWARE NAPADA
ZAŠTITA INFORMACIJSKOG SUSTAVA OD RANSOMWARE NAPADA
Žarko Vujanić
Sadržaj ovog rada prikazuje najveću informatičku sigurnosnu prijetnju današnjice zvana Ransomware. Svrha ovog rada je prikazati kako se korisnik može zaraziti od ovakve prijetnje, kako ova prijetnja funkcionira, što se očekuje od Ransomware-a u budućnosti i na kraju kako se zaštiti od ovakvoga napada. Praktični dio rada je prikazan sa nekoliko sigurnosnih politika koje se mogu upotrijebiti u većini informatičkih sustava. Svaki informatički sustav je jedinstven za sebe i ponekad...
ZAŠTITA KORISNIKA WEB PORTALA OD MALICIOZNIH NAPADA
ZAŠTITA KORISNIKA WEB PORTALA OD MALICIOZNIH NAPADA
Toni Dalić
Rad se bavi pregledom mogućih malicioznih prijetnji za korisnike Interneta u kontekstu sigurnosti podataka i imovine. Analizom najčitanijih web portala u Hrvatskoj prikazani su tehnološki i ljudski popusti koji mogu negativno utjecati na posjetitelje koji odgovornim ponašanjem i edukacijom trebaju prepoznati moguće prijetnje i odgovornim ponašanjem izbjeći mogućnost malicioznog napada. U radu su predstavljena tehnološka rješenja koja će pomoći korisnicima u zaštiti, kao i...
ZAŠTITA WEB POSLUŽITELJA
ZAŠTITA WEB POSLUŽITELJA
Damir Koščićarić
Za veliku popularnost Interneta, dijelom su zaslužni i engl. web poslužitelji. Pod pojmom web poslužitelj podrazumijevamo računalo koje se sastoji od hardvera i softvera koji zajedno poslužuju zahtjeve korisnika za web stranicama. Velik broj različitih web stranica zahtjeva velik broj poslužitelja, kako bi korisnici bili brzo posluženi sa zahtijevanim sadržajem. Danas se većina informacija traži na Internetu i samim time su web poslužitelji postali meta zlonamjernih korisnika...
xDSL TEHNOLOGIJE
xDSL TEHNOLOGIJE
Ana Tokić
U ovom završnom radu će biti govora o tome kako su DSL tehnologije (engl. Digital Subscriber Line) postale globalni fenomen, rješenje za realizaciju brzog pristupa Internetu te stvorile mnogobrojne pogodnosti. Pobliže ćemo objasniti njihove karakteristike. Bavit ćemo se xDSL tehnologijama koje svoj uspjeh najviše duguju razvoju širokopojasnih komunikacija te brzom pristupu Internetu. Dotaknut ćemo se i problema smetnji u prijenosu DSL-om, prigušenja signala i ograničenja dometa...
ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA ONLINE KUPNJU PRIRODNE KOZMETIKE
ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA ONLINE KUPNJU PRIRODNE KOZMETIKE
Martina Čut
Korištenje prirodnih kozmetičkih proizvoda raste kao rezultat osviještenosti potrošača o toksičnim sastojcima u kozmetici. Zbog utjecaja medija potrošači su postali svjesniji boljeg načina života. Iako jedno od najbrže rastućih posljednjih godina, tržište prirodne kozmetike još uvijek je manje zastupljeno u području istraživanja potrošača. Cilj ovog rada bio je istražiti koji čimbenici bi mogli biti ključni za donošenje kupovnih odluka u online trgovini prirodne...

Pages