Pages

Razvoj web aplikacije u ASP.net okruženju
Razvoj web aplikacije u ASP.net okruženju
Ante Gavranović
Tema ovog završnog rada je analiza razvoja web aplikacija, prednosti i nedostaci u usporedbi sa mobilnim i desktop aplikacijama. Uz završni rad prilažem web aplikaciju pisanu u .NET okruženju pod nazivom „Digitalni kalendar termina“. Funkcionalnosti aplikacije „Digitalni kalendar termina“ su:  dohvat, unos, uređivanje i brisanje podataka u bazi korisnika, odnosno klijenata/kupaca.  dohvat, unos, uređivanje i brisanje termina naručenih klijenata  autorizacija kojom...
Računalna Forenzika
Računalna Forenzika
Davor Delić
Tema ovog rada je akvizicija i analiza digitalnih dokaza na računalnoj infrastrukturi, metode za otkrivanje digitalnih dokaza na efikasan način, analiza budućih prepreka za istražitelje računalne forenzike te kako ih premostiti
Računalna analiza sentimenta na primjeru poslovnih vijesti na hrvatskom jeziku
Računalna analiza sentimenta na primjeru poslovnih vijesti na hrvatskom jeziku
Andrej Bagarić
U ovom ćemo se radu susresti sa pojmovima semantičke analize, pred procesuiranja podataka, nestrukturiranih podataka i klasifikatora. U radu su prezentirani konkretni modeli izrađeni sa python bibliotekama( npr. NLTK, urllib2) koji se pokazao korisnim za potrebe semantičke analize. Kao rezultat ovakvog modela dobiveni su kvalitetni i vrijedni podaci koje smo kasnije implementirali u web aplikaciju za predikciju sentimenta.
Redizajn web stranice Madeira Tourist
Redizajn web stranice Madeira Tourist
Karla Pavić
Redizajn web stranice Madeira Tourist” rad je koji prikazuje i objašnjava koncept redizajna postojeće web stranice “Madeira Tourist” radi poboljšanja trenutne funkcionalnosti i dizajna. Rad se sastoji od dizajna 26 stranica/podstranica za desktop, 26 za mobitel i 52 za tablet. Dizajn stranica realiziran je nakon osobnog istraživanja subjekta, razgovora s lokalnim stanovnicima, proučavanjem sadržaja subjekta, a potom i internetskog istraživanja. Sadržaj stranice...
Restrukturiranje korporativne mrežne infrastrukture – studija slučaja Hrvatski državni arhiv
Restrukturiranje korporativne mrežne infrastrukture – studija slučaja Hrvatski državni arhiv
Vedran Filipović
U ovom radu opisana je procedura analize trenutnog stanja informacijskog sustava na primjeru Hrvatskog državnog arhiva, kao i mogućnosti nadogradnje sustava i uvođenja novih tehnologija u budućnosti. Analizirane su pasivne i aktivne mrežne komponente, bežična pristupna mreža, dan je temeljni pregled virtualizacijske tehnologije i mogućnosti ostvarenja ušteda pravilnom implementacijom virtualizacije. Razmotrene su mogućnosti ugradnje optičke infrastrukture i preslagivanja...
Revizija implementacije Active Directoryja u korporativnom okruženju
Revizija implementacije Active Directoryja u korporativnom okruženju
Andreas Nuelati
Microsoft Active Directory jedan je od najrasprostranjenijih imeničkih sustava u upotrebi. U ovom su radu na primjeru virtualne korporativne mreže prikazane mogućnosti Active Directoryja te način kako se može provjeriti sigurnost njegovih osnovnih postavki. U radu su pojašnjeni osnovni pojmovi Active Directoryja. Kako je AD infrastruktura temelj korporativne mreže, sigurnost AD-a je jedan od važnijih zadataka koji imaju stručnjaci za sigurnost i reviziju. Rad se temelji na...
Revizija mrežne infrastrukture
Revizija mrežne infrastrukture
Krešimir Brodnjak
Ideja ovog rada je prikazati reviziju kao sredstvo za povećanje sigurnosti sustava. Svi primjeri naredbi su rađeni na mrežnoj infrastrukturi koja je trenutno aktivna i radi. Iz toga razloga su IP adrese sakrivene jer se radi o vatrozidu i centralnom usmjerniku koji su na produkcijskom sustavu. Svi rezultati su s produkcijskog sustava i prikazuju eventualne nedostatke u konfiguraciji postavki mrežne infrastrukture. U radu nije izvršena kompletna revizija mrežne infrastrukture zbog...
Rješenje za automatsko izdavanje certifikata
Rješenje za automatsko izdavanje certifikata
Krešimir Kovačević
Organizacije u svom radu godinama razvijaju informacijski sustav, prilagođavaju ga, unaprjeđuju poslovne procese i omogućuju efikasnije i efektivnije upravljanje organizacijom. Proizvođači softvera kao što su Microsoft, Oracle, Apple i drugi proizvode gotova rješenja koja se implementiraju na velikom broju korisnika te ih sistemski integratori implementiraju u organizacijama. Takva gotova rješenja je moguće konfigurirati pomoću opcija, postavki i setom određenih funkcionalnosti...
SAMOREGULACIJA TRŽIŠNOG KOMUNICIRANJA U HRVATSKOJ NA PRIMJERU TELEKOMUNIKACIJSKE INDUSTRIJE
SAMOREGULACIJA TRŽIŠNOG KOMUNICIRANJA U HRVATSKOJ NA PRIMJERU TELEKOMUNIKACIJSKE INDUSTRIJE
Marta Družijanić
Cilj ovog završnog rada je istražiti opće znanje i zapažanje ljudi o moralno dvojbenim oglasnim porukama. U prvom, teorijskom dijelu rada objašnjeni su neki od najčešćih pojmova u marketingu, oglašavanju i tržišnom komuniciranju. Također, obrazložen je regulacijski i samoregulacijski sustav u Hrvatskoj te svrha njihova postojanja. Naime, oglasne poruke dio su naše svakodnevice, ali mnogi potrošači nisu svjesni njihovog utjecaja na kreiranje odluke o kupnji ili u nekim...
SELECTING LEADERSHIP: UTILIZING THE TALENT DIMENSION IN THE INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR IN CROATIA
SELECTING LEADERSHIP: UTILIZING THE TALENT DIMENSION IN THE INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR IN CROATIA
Maja Pavičić
Brojne tvrtke u Hrvatskoj, ali i širom svijeta, koje se bave informacijskim tehnologijama suočavaju se s velikim i rastućim problemom pronalaska dobrih voditelja koji istovremeno imaju bogata stručna znanja i vještine, ali i vještine vođenja. Talent vođenja se razlikuje unutar pojedog sektora te je cilj ovog rada pronaći specifične razlike u talentu karakteristične za voditelje u sektoru informacijskih tehnologija. Rezultati provedenog istraživanja pomoći će menadžerima i...
SELECTING PERFORMANCE MEASUREMENT INDICATORS FOR IT RISK MANAGEMENT PROCESS
SELECTING PERFORMANCE MEASUREMENT INDICATORS FOR IT RISK MANAGEMENT PROCESS
Ivanka Tirić Podoreški
Ovaj rad opisuje principe i prakse integriranja procesa upravljanja informacijskim rizicima u IT organizacijski okvir upravljanja. Na temelju upravljačkog okvira za informacijske tehnologije COBIT 2019 i kaskade ciljeva, proces upravljanja informacijskim rizicima razrađen je na moguće razine zrelosti i primjenjive ciljeve upravljanja i ciljeve managementa te procesne aktivnosti. Nadalje, opisuju se mogući pokazatelji uspješnosti na temelju primjenjive razine zrelosti i poslovnog profila...
SERVIS ZA AUTOMATIZACIJU OBRADE PODATAKA POMOĆU VIZUALNOGA PROGRAMSKOG JEZIKA
SERVIS ZA AUTOMATIZACIJU OBRADE PODATAKA POMOĆU VIZUALNOGA PROGRAMSKOG JEZIKA
Darian Jug
Aplikacija bitsmth je mobilna aplikacija za vizualno programiranje. Ona služi kao potpora servisu za automatizaciju obrade podataka. Cilj bitsmtha je da korisniku omogući izradu kompleksnih tijekova rada (engl. workflows) koji u više koraka i iz više izvora procesiraju podatke, a bez potrebe za eksplicitnim naredbama za izvršavanje.

Pages