Paginacija

Navike hrvatskih potrošača u online i offline kupovini
Navike hrvatskih potrošača u online i offline kupovini
Sven Horvatić
kupovina postaje sve prominentnija u svijetu, ali i u Hrvatskoj. Iako se građani Hrvatske prilagođavaju online kupovini, nije istraženo koje proizvode ili usluge preferiraju kupovati online, a koje offline. Cilj rada je istražiti navike hrvatskih potrošača pri online i offline kupovini u korelaciji s vrstom proizvoda ili usluga. Način provođenja istraživanja: Na prigodnom uzorku od 108 ispitanika između 18 i 60+ godina, primijenjen je online upitnik od 64 čestice kojem su, uz...
NoSQL baze podataka
NoSQL baze podataka
Marko Panić
Tema ovog završnog rada je istraživanje NoSQL baza podataka, te njihovih osnovnih svojstava. U prvom dijelu rada su definirani osnovni koncepti i zakonitosti vezane uz sve NoSQL baze podataka, te usporedba njihovih karakteristika sa klasičnim relacijskim bazama podataka. U drugom dijelu završnog rada je pobliže opisana MongoDB baza podataka i njezin način rada, koja je odabrana radi svoje jednostavnosti, popularnosti i dobre tehničke podrške. U zadnjem dijelu završnog rada su...
OBRASCI U IMPLEMENTACIJI POSLOVNIH OBJEKATA – CSLA.NET
OBRASCI U IMPLEMENTACIJI POSLOVNIH OBJEKATA – CSLA.NET
Milan Jagodić
U ovom završnom radu proci cu kroz tematiku implementacije i razvoja poslovnih objekata u poslovnim aplikacijama, te objasniti ulogu obrazaca kod implementiranja takvih objekata i mogucih koristi koje proizlaze iz njihovog korištenja. U radu se pretežno koristim .NET tehnologijama te CSLA.NET programskim okvirom(engl. framework) cija je svrha pojednostaviti i strukturirati razvoj poslovnih objekata odnosno aplikacija. Sama arhitektura CSLA.NET radnog okvira koristi neke obrasce za...
OFFICE 365 ZA NOVE TVRTKE
OFFICE 365 ZA NOVE TVRTKE
Ivan Škreblin
Microsoft Office 365 za male tvrtke je jednostavan skup web-omogućenih alata koji omogućavaju pristup e-pošti, kontaktima, kalendaru, dijeljenje dokumenata i slanje izravnih poruka s bilo koje lokacije s pristupom na Internet i s bilo kojeg uređaja koji podržava Office 365 sustav. Dizajniran je tako da zadovolji potrebe većine tvrtki. Office 365 omogućuje odabir alata koji su potrebni za potpunu funkcionalnost male tvrtke. Sustav nudi poboljšane mogućnosti suradnje,...
OGLASNA KAMPANJA OŽUJSKOG PIVA USMJERENA NA PRIDOBIVANJE SKLONOSTI ŽENSKE CILJNE SKUPINE
OGLASNA KAMPANJA OŽUJSKOG PIVA USMJERENA NA PRIDOBIVANJE SKLONOSTI ŽENSKE CILJNE SKUPINE
Anita Perković
Predmet ovog diplomskog rada je oglasna kampanja s ciljem pridobivanja ženske ciljne skupine od strane Ožujskog piva, čiji su najjači atributi patrijarhalnost, tradicija i nacionalni ponos. S obzirom na atribute Ožujskog piva i cjelokupne marke Ožujsko, ovaj cilj čini se gotovo nemogućim. Pogotovo ako uzmemo u obzir neke od prvih dojmova iz istraživanja tržišta koji govore o mnogim razlozima za ne preferenciju Ožujskog piva od strane ženske ciljne skupine. Detaljnije...
OMOGUĆAVANJE BRZE INTERNETSKE VEZE NA UDALJENIM I TEŠKO DOSTUPNIM PODRUČJIMA
OMOGUĆAVANJE BRZE INTERNETSKE VEZE NA UDALJENIM I TEŠKO DOSTUPNIM PODRUČJIMA
Bekim Kurti
Pristup brzoj internetskoj vezi je prepoznat kao pravo svakog građana Europske Unije od strane Europske komisije. Cilj EK je da se do 2020. godine postigne pokrivenost mrežama nove generacije minimalne brzine od 30 Mbit/s cjelokupna populacija u Europskoj uniji. Postizanje ovakve pokrivenosti je veliki izazov za mala ruralna mjesta što predstavlja hendikep za njihov razvoj i zadržavanje populacije. Ovaj rad je praktično pokazao da je ipak moguće ostvariti dobru internetsku vezu i na...
ONLINE SUSTAV ZA UPRAVLJANJE REKLAMAMA NA WEB STRANICI
ONLINE SUSTAV ZA UPRAVLJANJE REKLAMAMA NA WEB STRANICI
Christian Khouri
On-line marketing je danas sve više rastuće područje u poslovnom svijetu stoga sam se odlučio za izradu on-line sustava, kako bih proširio svoje stručno znanje koje je potrebno za daljnje napredovanje u svijetu programiranja. Posebna sfera mog profesionalnog interesa je programski jezik PHP koji je odigrao glavnu ulogu u izradi projekta. Programski jezik PHP je popularan skriptni jezik, koji se koristi za razvoj web stranica i web aplikacija. Pokreće preko 80% današnjih web stranica...
OPRAVDANOST IMPLEMENTACIJE FORTINET UTM RJEŠENJA U IT SUSTAV VELIKE TVRTKE
OPRAVDANOST IMPLEMENTACIJE FORTINET UTM RJEŠENJA U IT SUSTAV VELIKE TVRTKE
Marko Družijanić
Posljednja dva desetljeća znatno je porasla potreba za komunikacijom putem interneta u privatne i poslovne svrhe. S razvojem računalnih mreža i tehnologija, razvijaju se i novi oblici računalnih ugroza. Tvrtke koje poslovnu komunikaciju temelje na korištenju internetom, čine sve kako bi osigurale nesmetano poslovanje. Postoje tehnologije i rješenja koja tvrtke implementiraju kako bi se obranile od sve češćih računalnih i mrežnih napada, a jedna od mogućnosti je korištenje...
OPTIMIZACIJA POSLOVANJA DOSTAVNE SLUŽBE KORIŠTENJEM GENETSKIH ALGORITAMA
OPTIMIZACIJA POSLOVANJA DOSTAVNE SLUŽBE KORIŠTENJEM GENETSKIH ALGORITAMA
Martin Šaban
U ovom radu opisane su osnove genetskih algoritama, njihovi sastavni dijelovi, te način njihovog funkcioniranja. Objašnjena je podjela evolucijskog računarstva, grane umjetne inteligencije u koju genetski algoritmi spadaju. Zatim je opisan problem usmjeravanja vozila, te je ostvaren i opisan genetski algoritam za rješavanje spomenutog problema. Provedeno je testiranje s različitim parametrima algoritma, te je prikazana analiza rezultata.
OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESA KROZ SIX SIGMA METODOLOGIJU Optimizacija PCS-MHS sustava dopreme sirovina
OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESA KROZ SIX SIGMA METODOLOGIJU Optimizacija PCS-MHS sustava dopreme sirovina
Danijel Činčurak
Ovaj rad opisuje optimizaciju PCS-MHS sustava čiji je cilj povećanje protoka materijala kroz sustav, kako bi kapacitet sustava bio dostatan za budući očekivani volumen proizvodnje. Uslijed očekivanog povećanog obujma proizvodnje, pojavila se potreba za revizijom postojećeg poslovnog procesa koji se odvija svakodnevno i dio je radnih zadataka koje odrađujem u okviru svojeg radnog mjesta. Riječ je o poslovnom procesu dopreme potrebnih sirovina u proizvodne prostorije (vagaone),...
OPTIMIZACIJA WEB-STRANICE NA PRIMJERU KOMPANIJE IZ AUTO INDUSTRIJE
OPTIMIZACIJA WEB-STRANICE NA PRIMJERU KOMPANIJE IZ AUTO INDUSTRIJE
Adriana Zečević
Tema ovog završnog rada je web-stranica kao alat marketinških komunikacija. Objašnjen je pojam online komunikacija, u kojim oblicima se pojavljuju, te koje su im karakteristike. Fokus je stavljen na one oblike koji su procijenjeni kao relevantni i koji su u skladu s mogućnostima klijenta. Na temelju toga odabrani su i kanali koji su predloženi za unapređenje nastupa klijenta u svrhu poboljšanja imidža i privlačenja novih korisnika. Također je za svaki pojedini kanal izrađen plan...
OSIGURAVANJE VISOKE DOSTUPNOSTI BAZA PODATAKA KORIŠTENJEM MICROSOFT TEHNOLOGIJA
OSIGURAVANJE VISOKE DOSTUPNOSTI BAZA PODATAKA KORIŠTENJEM MICROSOFT TEHNOLOGIJA
Vladimir Gladoić
U ovom završnom radu će se nastojati prikazati kako osigurati visoku dostupnost baza podatka u kritičnim IT sustavima. Jedna od glavnih zadaća sustava za visoku dostupnost je minimizirati vrijeme zastoja (engl. downtime) baza podataka, a samim time i maksimizirati dostupnost. Stoga su u radu prikazana neka od rješenja za visoku dostupnost te je posebna pažnja posvećena AlwaysOn tehnologiji, koja je preporučeno i aktualno Microsoftovo rješenje, a osigurava nas u potpunosti od gubitka...

Paginacija