Paginacija

Korištenje promotivnih kupona kao alata aktivacije branda u Hrvatskoj i svijetu
Korištenje promotivnih kupona kao alata aktivacije branda u Hrvatskoj i svijetu
Ivan Galović
U današnjim uvjetima široke ponude i velike dostupnosti proizvoda i usluga, zasićenosti komunikacijskih kanala i sve bolje informiranosti i zahtjevnosti kupaca, tradicionalna ''pasivna'' komunikacija više nije dovoljna i pojavljuju se novi alati koji u fokus stavljaju stimulaciju procesa kupnje. Promotivni kuponi jedni su od najčešće korištenih alata unapređenja prodaje, odnosno prodajnih promocija namijenjenih krajnjim potrošačima. Promotivni kuponi, bilo da se koriste u...
Korištenje vizualizacijskih tehnika kod sna analize u uvjetima informacijskog ratovanja
Korištenje vizualizacijskih tehnika kod sna analize u uvjetima informacijskog ratovanja
Srečko Zajec
Rad se bavi problematikom informacijskog ratovanja u kontekstu propagiranja vijesti na društvenim mrežama koja predstavlja izrazito dinamično i kompleksno područje. Aktualnost teme, a ujedno i izrazito mali broj radova iz ovog područja, zahtijevala je sveobuhvatan i sistematičan pristup u razradi ovog rada. Iz razloga praktičnosti pribjeglo se tematici rada koji se bazira na vizualizaciji mrežnih podataka o specifičnim aktivnostima na socijalnim mrežama (Facebook) korištenjem SNA...
Korporativne web stranice (Single Page Application)
Korporativne web stranice (Single Page Application)
Alan Cikuša
Glavna ideja ovog rada je izgraditi jednostavan i skalabilan sustav isporuke podataka iz baze podataka sa poslužiteljske strane, koji može pružiti pristup podacima klijentskoj aplikaciji, uz mogućnost daljnjeg razvoja. Klijentska web aplikacije u Single Page Application tehnologiji, koja će omogućiti korištenje tih podataka uz poboljšano korisničko iskustvo u odnosu na tradicionalne aplikacije. Rezultat je aplikacija koja jasno razdvaja poslužiteljsku i klijentsku stranu, uz...
Kreiranje fotorealnog interijera u 3D prostoru
Kreiranje fotorealnog interijera u 3D prostoru
Adi Bajagilović
Ovaj rad odraz je ideje za istraživanje postojećih interijera iz časopisa. U procesu rekreiranja postojećeg fotorealnog interijera kroz 3D prostor i alate, izradit ću nove 3D modele u novom prostoru, izraditi nekoliko elemenata namještaja, dodati nove teksture i osvjetljenja. Osvjetljenje se mjeri količinom i vrstom vidljivog osvjetljenja, dok se kamera postavlja na mjestu gdje najviše odgovara. Nakon toga se renderira i na kraju odrađuju završna rješenja 3D interijera u programu...
LEADING TO MOTIVATE IN AN IT PROJECT MANAGEMENT ENVIRONMENT
LEADING TO MOTIVATE IN AN IT PROJECT MANAGEMENT ENVIRONMENT
Andrej Pettö
U ovom završnom radu usporediti ću rad u tradicionalnim timovima u odnosu na rad u agilnim timovima. Kako suvremene tehnologije, noviji načini rada te organizacijske promjene potiču transformaciju kompanija. Rad u projektnim timovima je izazov i za voditelje projekta i za članove tima, posebno u matričnoj organizaciji. Ovim radom planiram istražiti elemente koji utječu na ljudsko ponašanje, radnu učinkovitost i motivaciju za vođenje i sudjelovanje u projektnim timovima. Sve je...
LTE-sustav četvrte generacije
LTE-sustav četvrte generacije
Ozren Vojnović
2004. godine počinje razvoj nove tehnologije radi zahtjeva za povećanjem efikasnosti uporabe radijskih resursa. LTE (engl. Long Term Evolution) se razvija kao globalno prihvaćeni 3GPP (engl. 3rd Generation Partnership Projekt) standard, a promjene se događaju u Evoluiranoj UTRAN (engl. E-UTRAN) mreži i evoluiranoj paketskoj jezgrenoj mreži (engl. Evolved Packet Core skraćeno EPC). Višestruki ulaz višestruki izlaz (engl. Multiple Input Multiple Output skraćeno MIMO), višestruki...
Lean Based and Artificial Intelligence Powered Support Framework for Independend Screen Entertainment Creators
Lean Based and Artificial Intelligence Powered Support Framework for Independend Screen Entertainment Creators
Ivan Spajić Buturac
Svrha ovog rada jest raspraviti o izazovima s kojima se suočavaju novi autori koji ulaze u svijet online komedije i predložiti rješenje koje bi im omogućilo da vrlo rano uđu u “magični krug uspjeha”. U radu je naglasak stavljen na neovisne autore jer predstavljaju ogroman potencijal u budućnosti industrije. U sadržaju ovog rada koristi se izraz ekranizirana zabava (eng. screen entertainment). Pri tome se misli na audiovizualne formate zabave koje su tradicionalno predstavljali...
Liferay portlet statističkih podataka
Liferay portlet statističkih podataka
Igor Gradinščak
Ovaj završni rad fokusira se na to kako prikazati statističke podatke na Web portalu koji se temelji na Liferay Portal tehnologiji. Demonstrira mogućnost prikaza podataka iz Fusion registra pomoću JavaScripta. Statistički podaci web portala dostupni su na internetu za javnost. Za razvoj aplikacije korištene su poznate biblioteke kako bi omogućile jednostavniju implementaciju i osigurale najbolje prakse unutar kôda.
Linux centralni repozitorij i upravitelj zakrpa
Linux centralni repozitorij i upravitelj zakrpa
Matija Vugrinec
U ovom završnom radu instalirao sam i konfigurirao alat Foreman te popratni alat Katello. Foreman i Katello su zajedno poslužili kao centralni Linux repozitorij paketa te kao alati za upravljanje i instaliranje paketima, zakrpama te softverskim nadogradnjama. Foreman je centralni poslužitelj koji je zadužen za upravljanje i instalaciju paketa dok Katello koristim za dohvaćanje paketa iz različitih repozitorija. Značajka ovih dvaju alata je upravljanje s centralnog mjesta stotinama i...
MANAGING GENERATION Z EMPLOYEES IN IT SOFTWARE INDUSTRY
MANAGING GENERATION Z EMPLOYEES IN IT SOFTWARE INDUSTRY
Jelena Malnar
Vođenje ljudi i pravilno upravljanje njihovim karijerama i očekivanjima predstavlja jedan od od najizazovnijih i najsloženijih zadataka za sve menadžere. Pri donošenju gotovo svih odluka koje se odnose na upravljanje zaposlenicima, menadžeri trebaju uzeti u obzir različite čimbenike kao što su iskustvo, vještine zaposlenika, njihove osobne ciljeve i potrebe što bi trebalo rezultirati zadovoljnim ljudima koji će se istinski osjećati kao cijenjeni dio organizacije. U IT industriji...
MARKETINŠKA STRATEGIJA ZA ZBIRKU VINOGRADARSTVA PITVE I ULOGA APLIKACIJE PROŠIRENE STVARNOSTI
MARKETINŠKA STRATEGIJA ZA ZBIRKU VINOGRADARSTVA PITVE I ULOGA APLIKACIJE PROŠIRENE STVARNOSTI
Martin Glavinić
Rad je zamišljen kao idejni projekt koji sadrži marketing plan i sve ključne elemente koncepcije projekta implementiranja tehnologije proširene stvarnosti (AR) što uključuje kompilaciju ciljeva, strategije i mjere za provođenje strateški planiranoga projekta. Sadrži potrebne informacije, opravdanja i akcijski plan. Također rad opisuje trenutno inertno stanje muzeja i sličnih ustanova na tržištu te napada dosadašnje ponašanje “gledaj i ne diraj” i zauzima poziciju...
MEASURING ORGANIZATIONAL CULTURE: THE CASE OF MARAS LTD.
MEASURING ORGANIZATIONAL CULTURE: THE CASE OF MARAS LTD.
Ivan Jakovac
Temeljni cilj ovog magistarskog rada je objasniti kako se organizacijske kultura može mjeriti i mijenjati kako bi se pomoglo managementu u sljedećoj fazi razvoja kompanije te pokazati na temelju provedenog istraživanja, koje varijable kulture treba razvijati, a koje varijable kulture treba mijenjati da bi se postigla promjena kulture koja će pridonijeti rastu i razvoju kompanije Maras. U prvom dijelu rad se bavi teorijom organizacijske kulture, različitom razinama, vrstama te njihovim...

Paginacija