Paginacija

ASCHENWELT GAME DESIGN DOKUMENT
ASCHENWELT GAME DESIGN DOKUMENT
Teo Žokvić
Glavni naum za ovaj završni rada je iskoristit sva stečena znanja iz dizajna i dio znanja programiranja koje sam stekao na visokom učilištu Algebra, te ih praktično primijenit na izradi ovoga Game Design Dokumenta (GDD-a) i time pokazati svoje znanje i struku u tim vještinama. Dokument je plan i tlocrt po kojem će se video igra graditi, opisati će kako trebaju pojedini dijelovi igre funkcionirati jedni s drugima, te će sadržavati sve važne elemente koji su potrebni kako bi se...
ASP.NET MVC web aplikacija sa primjenom AngularJS-a
ASP.NET MVC web aplikacija sa primjenom AngularJS-a
Joško Bellotti
Ovaj rad služi kao opis procesa kreiranja web aplikacije koja kombinira AngularJS i ASP.NET MVC. Aplikacija predstavlja vježbu učenja AngularJS-a i rješavanja pojedinih praktičnih problema vezanih uz web development kao što su: drag-and-drop upload datoteka, kreiranje korisničkog sustava korištenjem ASP.NET Identity tehnologije, korištenje Entity Frameworka i općenito kombiniranja MVC-a i Angulara.
AUTOMATIZACIJA POSLOVA KORIŠTENJEM SYSTEM CENTER ORCHESTRATOR-A
AUTOMATIZACIJA POSLOVA KORIŠTENJEM SYSTEM CENTER ORCHESTRATOR-A
Luka Baruškin
Ovaj rad govori o načelima automatizacije procesa u informacijskim sustavima. Spominju se rezultati istraživanja provedenih u tvrtkama raznih veličina o utjecaju uvođenja automatizacije. U ovom radu su prikazani prvi koraci na putu prema automatizaciji imaginarne tvrtke Robot d.o.o. Kako ta tvrtka ima informacijski sustav baziran na Microsoft okolini odlučili su koristiti sam System Center Orchestrator alat. Kroz rad je opisan način rada i mogućnosti samog alata. Opisane su različite...
AUTOMATIZACIJA ZAKUPA MEDIJSKOG PROSTORA KROZ PROGRAMATSKO OGLAŠAVANJE
AUTOMATIZACIJA ZAKUPA MEDIJSKOG PROSTORA KROZ PROGRAMATSKO OGLAŠAVANJE
Josipa Prežigalo
U uvjetima sve intenzivnijih tehnoloških promjena i sve kompleksnijih zahtjeva sudionika na tržištu oglašavanja, oglašivačka industrija morala je kreirati nova, kreativna rješenja za izazove s kojima se susrela. Trend velike količine podataka (eng. Big data) nametnuo je potrebu uvođenja automatizacije u segmentu medijskog zakupa oglasnih pozicija koja bi odgovarala svim dionicima – oglašivačima, korisnicima i izdavačima, a sve u svrhu poboljšanja poslovanja i generiranja što...
Alati za penetracijsko testiranje web aplikacija na operacijskom sustavu Kali Linux
Alati za penetracijsko testiranje web aplikacija na operacijskom sustavu Kali Linux
Artur Debogović
Cilj ovoga diplomskoga rada je pružiti uvid u postupak tj. osnove penetracijskog testiranja web aplikacija kroz primjenu raznih alata Kali Linux operativnog sustava. Rad se sastoji od dva dijela: teorijskog i praktičnog. U teorijskom dijelu govori se općenito o Kali Linux-u i penetracijskom testiranju dok se u praktičnom dijelu rada provodi postupak penetracijskog testiranja nad raznim web aplikacijama u svrhu prikupljanja informacija o serveru, identifikacije ranjivosti u web...
Alternative otvorenog koda Microsoft sustavima za kolaboraciju
Alternative otvorenog koda Microsoft sustavima za kolaboraciju
Kristian Dizdar
Ovaj rad se bavi testiranjem i implementacijom alternativnih rješenja otvorenog koda u kolaboraciji, s naglaskom na elektroničku poštu i nadzor mail sustava. Svrha ovog rada je prezentiranje rješenja s naglaskom na financijsku i infrastrukturnu isplativost za implementaciju u poslovnu okolinu i kao adekvatna zamjena Microsoftovom Exchangeu. Implementacijom open-source rješenja (mail servera i softverskih alata za administraciju) želi se postići što jeftinija, a kvalitetna opcija...
Analiza i usporedba SOAP i REST arhitektura web usluga
Analiza i usporedba SOAP i REST arhitektura web usluga
Goran Petrović
Ovaj završni rad bavi se prikazom dvaju arhitektura oblikovanja web usluga koje imaju veliki utjecaj na razvoj elektroničkog poslovanja (engl. e-business). Rad počinje sa opisom povijesti nastanka web usluga i principima na kojima su nastali. Nadalje se opisuje okruženje u kojem se ove arhitekture izvode, te utjecaj koji web usluge imaju na moderno elektroničko poslovanje. Količina potrebnog znanja, jednostavnost implementacije, potreba za alatima i dodatne mogućnosti su važni...
Analiza korištenja zaštite u bežičnim lokalnim mrežama na području Republike Hrvatske
Analiza korištenja zaštite u bežičnim lokalnim mrežama na području Republike Hrvatske
Marko Radanović
Korištenje zaštite u bežičnim lokalnim mrežama vrlo je važna tematika. Zbog svih pogodnosti koje pružaju bežične lokalne mreže, naglo se šire i postaju sve popularnije te je njihova zaštita vrlo ozbiljan problem. Zbog tih razloga vrlo je važno posvetiti pozornost njihovoj sigurnosti. Prilikom implementacije bežične lokalne mreže uvijek se postavlja pitanje njezine sigurnosti. Zbog toga je potrebno odabrati opremu i metodu zaštite koja će tu sigurnost dignuti na visoku...
Analiza pass the hash
Analiza pass the hash
Martin Sraga
Pass the hash je tehnika napada koja se koristi više od 15 godina u svrhu dobivanja pristupa na Windows sustavima korištenjem sažetaka zaporki. Pass the hash metoda temelji se na dobivanju sažetka zaporke od jednog korisnika unutar infrastrukture s administrativnim privilegijama. To je moguće pribaviti na bilo kojem računalu unutar infrastrukture, ako ono nije dobro konfigurirano ili nema ažurirane sigurnosne zakrpe. Infrastruktura organizacije je ugrožena čim napadač ostvari...
Analiza performansi Eduroam bežične mreže
Analiza performansi Eduroam bežične mreže
Robert Jurak
Uz proučavanje tehnologija koje se koriste u eduroam mreži, globalnoj roaming usluzi zamišljenoj pod okriljem europske udruge akademskih i istraživačkih mreža, primarni cilj ovog rada su mjerenja njenih performansi, pronalaženje potencijalnih nedostataka i prijedloga za rješavanje istih. Tehnologije korištene u eduroam mreži izuzetno su sigurne, pouzdane, pristupačne i jednostavne za korištenje od strane krajnjeg korisnika. Kvaliteta pristupa mreži mjerena je testiranjem...
Analiza pokrivenosti i jačine ometajućih signala prije implementacije bežične računalne mreže
Analiza pokrivenosti i jačine ometajućih signala prije implementacije bežične računalne mreže
Marin Radotić
Analiza pokrivenosti i jačine ometajućih signala predstavlja ključan korak u implementaciji bežične računalne mreže. Bez učinkovite analize prije implementacije mreža neće raditi prema očekivanjima i potrebama korisnika što može rezultirati poteškoćama u radu zaposlenika kojima je bežična mreža nužna za uspješno obavljanje posla. Provedbom analize pokrivenosti prostora i jačine ometajućih signala prije implementacije detektiraju se svi potencijalni problemi i izvori...
Analiza rizika i procedure oporavka ICT sustava
Analiza rizika i procedure oporavka ICT sustava
Marinko Uzelac
Analiza rizika i procedure oporavka ICT (Information and Communication Technology) sustava se sastoji od trenutnog stanja firme gdje se radi opis sustava iz kojega se uočavaju i rješavaju rizici. Radi se fizički opis lokacija, infrastrukture, smještaja opreme te na koji način je organiziran IT. Potom se uočavaju kritični resursi i definiraju se prioriteti nakon čega se pravi analiza rizika. Analiza rizika sastoji se od opisa rizika, koje su posljedice ako se on ostvari, što je...

Paginacija