Paginacija

JAVAFX APLIKACIJA ZA RJEŠAVANJE MATEMATIČKIH PROBLEMA GENETSKIM ALGORITMIMA
JAVAFX APLIKACIJA ZA RJEŠAVANJE MATEMATIČKIH PROBLEMA GENETSKIM ALGORITMIMA
Daniel Prtenjača
Tema završnog rada je implementacija aplikacije koja implementira genetske algoritme, tj. rješenje nama poznate Sudoku zagonetke. Korištenjem JavaFX okruženja implementirano je sučelje za prikaz Sudoku rješenja. Genetski algoritmi su usko povezani s prirodom. Povezujući evoluciju i genetske algoritme primijenjena je metoda slučajnog pretraživanja prostora. Nakon izvedbe aplikacije, testiranjem i analizom, dobiven je rezultat u kojem je vidljivo kakve su performanse genetskog...
JEDINSTVENA ARHITEKTURA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNE UPRAVE
JEDINSTVENA ARHITEKTURA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNE UPRAVE
Jovičić Davor
Informatizacija javne uprave je složen i dugotrajan proces kojem treba sustavno pristupiti. Cilj kojem se pritom teži je smanjiti razinu troškova i povećati kvalitetu usluge građanima i gospodarstvu. Trenutna slika informacijskih sustava javne uprave je isprepletena arhitektura sa puno izoliranih dijelova koji međusobno nisu kvalitetno povezani. Temelj za postizanje cilja su strateške smjernice na državnoj razini, kako bi sva tijela javne uprave radila na zajedničkoj informatičkoj...
JEDINSTVENA ARHITEKTURA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNE UPRAVE
JEDINSTVENA ARHITEKTURA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNE UPRAVE
Davor Jovičić
Informatizacija javne uprave je složen i dugotrajan proces kojem treba sustavno pristupiti. Cilj kojem se pritom teži je smanjiti razinu troškova i povećati kvalitetu usluge građanima i gospodarstvu. Trenutna slika informacijskih sustava javne uprave je isprepletena arhitektura sa puno izoliranih dijelova koji međusobno nisu kvalitetno povezani. Temelj za postizanje cilja su strateške smjernice na državnoj razini, kako bi sva tijela javne uprave radila na zajedničkoj informatičkoj...
Java web aplikacija za unapređenje organizacije poslovanja u Hrvatskoj vojsci
Java web aplikacija za unapređenje organizacije poslovanja u Hrvatskoj vojsci
Marin Kos
Ovim završnim radom i izradom web aplikacije za poboljšanje poslovanja u MORH-u obuhvatio se cijeli niz najmodernijih tehnologija. Počevši od Spring Boot programskog okvira uz opis i korištenje modula kao što su Spring DATA, Spring Security. Pristup podacima iz baze podataka pokrio se s JPA i HIBERNATE, a za skladištenje podataka je korišten MySQL. Za prezentacijski dio koristile su se biblioteke React i Redux. Arhitektura se bazirala na REST pozivima, tako da je razvoj bio...
KALI LINUX – PENETRACIJSKO TESTIRANJE BEŽIČNIH MREŽA
KALI LINUX – PENETRACIJSKO TESTIRANJE BEŽIČNIH MREŽA
Tonina Žitko-Kapeli
Komunikacijske tehnologije danas su neophodne u svakodnevnom radu, a istovremeno nas izlažu raznim prijetnjama. Veličina sustava i količina osjetljivih podataka proporcionalne su opasnostima od prijetnja. Bežična komunikacija je postala neizostavna. Ovo je najranjivi dio sustava jer se podaci neusmjereno i nekontrolirano šalju u zrak i može ih presresti bilo tko. U ovom radu obrađene su komunikacijske tehnologije bežičnih mreža. Korištenjem Kali Linux operativnog sustava...
KOMPARATIVNA ANALIZA ANSIBLE I TERRAFORM AUTOMATIZACIJSKIH ALATA
KOMPARATIVNA ANALIZA ANSIBLE I TERRAFORM AUTOMATIZACIJSKIH ALATA
David Kocijan
U ovom su radu uspoređena dva najpopularnija alata za automatizaciju na današnjem tržištu - Ansible i Terraform. Ansible je alat za IT automatizaciju otvorenog kôda koji pomaže u upravljanju sustavima. Može se koristiti za upravljanje mrežama, poslužiteljima, aplikacijama ili klasterima. Terraform je infrastruktura otvorenog kôda kao Infrastruktura kao kôd. Terraform i Ansible nude različite alate za automatizaciju infrastrukture. Terraform je fokusiran na upravljanje...
KOMPARATIVNA ANALIZA ISPLATIVOSTI UVOĐENJA KONKRETNIH CRM RJEŠENJA U MALE I SREDNJE TVRTKE
KOMPARATIVNA ANALIZA ISPLATIVOSTI UVOĐENJA KONKRETNIH CRM RJEŠENJA U MALE I SREDNJE TVRTKE
Nebojša Međo
U današnjem poslovnom svijetu korištenje specijaliziranih sustava za unaprjeđivanje poslovanja kao što su – ERP (Enterprise Resource Planning) i CRM (Customers Relationship Management) više nisu izuzetak, nego pravilo i de-facto standard u modernom poslovanju. Dok je isplativost uvođenja ERP sustava u male i srednje tvrtke upitna, ovisna o specifičnoj tvrtki i njenim poslovnim procesima - a za jako male tvrtke i kontraproduktivna – CRM sustavi sasvim dobro funkcioniraju u manjim...
KOMPETENCIJE VODITELJA MARKETINŠKIH PROJEKTA
KOMPETENCIJE VODITELJA MARKETINŠKIH PROJEKTA
Ivana Soldo
Projektni menadžment kao znanstvena disciplina se razvija iz dana u dan i dobiva na sve većoj važnosti. Projekti su prisutni u svim industrijama, od inženjerstva do marketinga, stoga razvijanje novih tehnika, metodologija i kompetencija su nužne. Upravo su kompetencije projektnih menadžera ključne za uspješno provođenje projekta od faze inicijacije do samog završetka. Marketing kao industrija se neprestano razvija, izuzetno je podložna promjenama u okolini, a projekti su temelj...
KOMUNIKACIJA NEOVISNIH DISTRIBUIRANIH USLUGA KORIŠTENJEM SERVICE BUS-a
KOMUNIKACIJA NEOVISNIH DISTRIBUIRANIH USLUGA KORIŠTENJEM SERVICE BUS-a
Daniel Prtenjača
Tema diplomskog rada je implementacija neovisnih distribuirani h sustava koji međusobno komuniciraju uz pomoć Service Bus-a. Distribuirani sustavi sastoje se od izvora podataka, tj. aplikacije koja sadrži podatke potrebne drugim neovisnim sustavima i dva sustava koja očekuju nekakve podatke. Service Bus aplikacija omogućuje razmjenu poruka od izvorišne aplikacije do krajnjih aplikacija. Nakon izvedbe aplikacija, prikazana je razmjena poruka između neovisnih sustava.
KORISNIKOV PROCES ODLUČIVANJA U VIKEND TURIZMU
KORISNIKOV PROCES ODLUČIVANJA U VIKEND TURIZMU
Ivana Grgurević
Završni rad pod nazivom „Korisnikov proces odlučivanja u vikend turizmu“ bavi se razmatranjem i analiziranjem korisnikovih razmišljanja prilikom planiranja vikend putovanja. U poglavlju "Vikend turizam" opisane su glavne vrste i aspekti vikend turizma te trendovi vikend turizma aktualni u svijetu i u Hrvatskoj. Vikend turizam je vrsta turizma koja podrazumijeva putovanje tijekom vikenda u svrhu odmora i zabave. Trendovi vikend turizma odnose se na destinacije koje su u trendu, vrste...
KORIŠTENJE ELEMENATA DVOSTRUKOG ZNAČENJA U OGLAŠAVANJU U HRVATSKOJ
KORIŠTENJE ELEMENATA DVOSTRUKOG ZNAČENJA U OGLAŠAVANJU U HRVATSKOJ
Lovro Ivan Guljelmović
U današnjem svijetu koji je prezasićen oglasima raznih vrsta, efektivno i efikasno korištenje kreativnih oglasa može uvelike pomoći kompanijama i brendovima u njihovim namjerama privlačenja i zadržavanja klijenata te u pretvaranju stranaca u kupce. Premda ljudi žive u svijetu u kojem sve više i više dominiraju digitalni oblici marketinških komunikacija, nije moguće osporiti i dalje postojanu važnost i utjecaj tradicionalnih medija. Ovim se radom zbog navedenih razloga pobliže...
KORIŠTENJE GRAFIČKIH KARTICA U OBRADI ZVUČNOG ZAPISA
KORIŠTENJE GRAFIČKIH KARTICA U OBRADI ZVUČNOG ZAPISA
Kruno Karlović
U završnom radu želja mi je proučiti mogućnosti obrade zvuka pomoću grafičkih kartica korištenjem CUDA dodataka (engl. plug-in). Cilj je rada na praktičnom primjeru stvarnog audio zapisa primijeniti plug-inove bazirane isključivo na CUDA tehnologiji te usporediti takav vid obrade zvuka s klasičnom obradom putem hardverskih plug-inova.

Paginacija