Pages

UPRAVLJAČKI PRISTUP IZGRADNJI WEB SJEDIŠTA KROZ PRIMJENU ITIL-A
UPRAVLJAČKI PRISTUP IZGRADNJI WEB SJEDIŠTA KROZ PRIMJENU ITIL-A
Luka Maras
Diplomski rad obrađuje predmet upravljačkog pristupa izgradnji web sjedišta kroz upotrebu ITIL-a, skupa dobrih praksi za upravljanje informacijskim uslugama. Glavna tema diplomskog rada jest planski, procesni pristup izgradnji web sjedišta, bez obzira na ciljeve zacrtane u njihovoj strategiji te njihov obujam i raspon. Rad prikazuje sve faze ITIL-a primijenjene na izgradnju web sjedišta: strategiju usluge, dizajn usluge, tranziciju usluge, rukovanje uslugom i kontinuirano...
USKLAĐIVANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA ORGANIZACIJE SA ZAHTJEVIMA GDPR UREDBE
USKLAĐIVANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA ORGANIZACIJE SA ZAHTJEVIMA GDPR UREDBE
Darija Balen
Najava stupanja na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka, skraćeno GDPR, uvelike je promijenila fokus poslovanja tvrtki, u vidu zaštite osobnih podataka. Skrenuta je pozornost na osobne podatke svih građana Europske Unije, a najavljivane visoke kazne izazvale su negativnu reakciju javnosti. Tvrtke se susreću s novim načinima razumijevanja definicija osobnih podataka i svoje poslovne sustave moraju prilagoditi kako bi bile u mogućnosti ispuniti nove zahtjeve koje GDPR donosi. GDPR...
USPOREDBA GLAVNIH USMJERNIČKIH PROTOKOLA ZA PRIMJENU U VELIKIM TVRTKAMA
USPOREDBA GLAVNIH USMJERNIČKIH PROTOKOLA ZA PRIMJENU U VELIKIM TVRTKAMA
Kristijan Krčmar
Ovaj rad prikazuje usporedbu vjerojatno dva najčešće upotrebljavana mrežna protokola EIGRP i OSPF. Odabrana je mrežna topologija s ciljem lakog prilagođavanja određenim uvjetima testiranja. Nakon što je cijela mreža konfigurirana, uspoređeni su ključni parametri poput brzine konvergencije, otkazivanja ključnih sučelja i ključnih uređaja, lakoće implementacije pojedinog protokola te njihove skalabilnosti. Nakon istraživanja na internetu te komunikacije s ljudima koji na...
USPOREDBA I TESTIRANJE HIPERVIZORA OTVORENOG KODA XEN I KVM
USPOREDBA I TESTIRANJE HIPERVIZORA OTVORENOG KODA XEN I KVM
Daniel Devčić
Virtualizacija je neizostavan dio svih većih računalnih sustava današnjice, stoga je iznimno važno upoznati se sa što više različitih platformi za virtualizaciju. Naspram komercijalnih rješenja KVM i Xen su odlična alternativa, a ponekad predstavljaju i značajno bolji izbor, bilo s financijskog aspekta, bilo s aspekta performansi. Fokus ovog rada je na usporedbi performansi hipervizora Xen i KVM. Uvid u sličnosti i razlike među njima može uvelike olakšati odabir rješenja kod...
USPOREDBA INTERNET INFORMATION SERVICES I APACHE HTTP WEB POSLUŽITELJA
USPOREDBA INTERNET INFORMATION SERVICES I APACHE HTTP WEB POSLUŽITELJA
Antun Major
Apache i Internet Information Services su neovisno razvijene platforme koje pružaju niz istih ili sličnih značajki. Svaki poslužitelj ima vlastitu arhitekturu s različitim funkcionalnostima i dodatnim modulima, te različito odgovara na zahtjeve pojedinih tehnologija. Zbog glavne zadaće dva poslužitelja u vidu posluživanja HTTP zahtjeva usporedivi su u konteksu performansi, dostupnosti, zahtjevnosti administriranja i drugih pitanja vezanih za obavljanje svoje zajedničke uloge. ...
USPOREDBA JEDNOSTAVNIH JEDNOSMJERNIH HASH FUNKCIJA I METODA S DODAVANJEM ZNAKA
USPOREDBA JEDNOSTAVNIH JEDNOSMJERNIH HASH FUNKCIJA I METODA S DODAVANJEM ZNAKA
Mihovil Vidaček
U sklopu završnog rada“Usporedba jednostavnih jednosmjernih hash funkcija i metoda s dodavanjem znaka“analizirane su i uspoređeneMD5, SHA-1, SHA-2 i PBKDF2 metode za hashiranje. U radu se osim usporedbe spomenutih metoda govori i o načinu njihove upotrebe i o detaljima vezanima za svaku metodu. Navedene su metode testirane na pripremljenoj skupini lozinki različitih razina složenosti. Za svaki od hash algoritama proučeni su prednosti i nedostaci. Opisane su i testirane najčešće...
USPOREDBA LINUX I MICROSOFT POSLUŽITELJSKE INFRASTRUKTURE KAO POTPORE POSLOVANJU MALIH TVRTKI
USPOREDBA LINUX I MICROSOFT POSLUŽITELJSKE INFRASTRUKTURE KAO POTPORE POSLOVANJU MALIH TVRTKI
Josip Stanešić
Male tvrtke osnova su ekonomije Europe. U suvremenom poslovanju IT tehnologija i samim time IT infrastruktura nužni su za poslovanje čak i u tvrtkama kojima osnovna djelatnost nije u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija. S obzirom na važnost IT infrastrukture bitan je njen odabir. U ovom radu uspoređene su IT infrastrukture bazirane na Linux i Microsoft tehnologijama za referentnu tvrtku kako bi se omogućio lakši odabir malim tvrtkama. Usporedba se sastoji od tri...
USPOREDBA PERFORMANSI PRI PRIJENOSU PODATAKA NA RADIJSKOJ PRISTUPNOJ MREŽI U SUSTAVIMA EGPRS I NB-IOT
USPOREDBA PERFORMANSI PRI PRIJENOSU PODATAKA NA RADIJSKOJ PRISTUPNOJ MREŽI U SUSTAVIMA EGPRS I NB-IOT
Filip Otočan
Cilj ovoga rada je napraviti analizu i usporedbu performansi prijenosa podataka kod komercijalnih EGPRS i NB-IoT sustava s aspekta pokrivenosti signalom, uz veoma niske potrebne brzine prijenosa podataka, uz minimalnu potrošnju energije. Opisane su najznačajnije komercijalne LPWAN i EGPRS tehnologije, te njihove razlike. U praktičnom djelu rada izneseni su rezultati i analiza mjerenja performansi NB-IoT i EGPRS sustava u rubnim područjima dostupnosti usluge, te na kraju zaključak.
USPOREDBA RAZVOJA MOBILNIH APLIKACIJA NA UWP I ANDROID TEHNOLOGIJAMA
USPOREDBA RAZVOJA MOBILNIH APLIKACIJA NA UWP I ANDROID TEHNOLOGIJAMA
Daniel Bele
Temeljni je cilj diplomskog rada usporedba mobilnih razvojnih arhitektura i programskih rješenja na dvjema različitim platformama – Universal Windows Platform i Android operacijskome sustavu. Razvojem StivCinematheque aplikacije na spomenutim platformama, otvorena je mogućnost produbljivanja različitih aspekata i pristupa u rješavanju problema na različite načine. Pristup, dakle, omogućuje opsežniju analizu obiju tehnologija i mnoštva programskih sučelja u različitim...
USPOREDBA RJEŠENJA ZA USPOSTAVU VIRTUALNIH PRIVATNIH MREŽA
USPOREDBA RJEŠENJA ZA USPOSTAVU VIRTUALNIH PRIVATNIH MREŽA
Matej Vdović
U današnje vrijeme globalne povezanosti Internetom, apsolutni je imperativ osigurati tajnost i integritet podataka. Prilikom povezivanja udaljenih lokacija kao prijenosni medij koristi se Internet koji je nesiguran i svakako je bilo potrebno naći rješenje kako zaštititi podatke od neovlaštenog pristupa. Rješenje je dano VPN tehnologijom. Virtualne privatne mreže omogućuju kreiranje, kao što im samo ime kaže, privatne mreže preko javne nesigurne internetske infrastrukture....
USPOREDBA SIGFOX I LORAWAN TEHNOLOGIJA I PRIMJENA U VRTLARSTVU
USPOREDBA SIGFOX I LORAWAN TEHNOLOGIJA I PRIMJENA U VRTLARSTVU
Slaven Olujić
Cilj ovog diplomskog rada je implementacija Internet stvari (engl. Internet of things, skraćeno IoT) prototipa za primjenu u vrtlarstvu koristeći LPWAN (engl. Low Powered Wide Area Network) tehnologije LoRaWAN i Sigfox. Funkcionalnosti koje će se napraviti su automatizacija navodnjavanja, praćenje parametara vlage zemlje, temperature zraka te komunikacija IoT uređaja s internetom. Usporedit ćemo LPWAN tehnologije Sigfox i LoRaWAN koje su namijenjena za nisku potrošnju i situacije u...
UTJECAJ ANALIZE TEKSTA NA UČINKOVITOST KAMPANJE „NAPLATA PO KLIKU“ (PPC)
UTJECAJ ANALIZE TEKSTA NA UČINKOVITOST KAMPANJE „NAPLATA PO KLIKU“ (PPC)
Ljiljana Petrak
Svrha ovog rada je utvrditi mogu li se saznanje i rezultati analize teksta nad prikupljenim tekstualnim upitima već akviziranih, visoko profitabilnih, klijenata iskoristiti za poboljšanje kampanja po modelu naplate po kliku i sukladno tome privući veći broj profitabilnih klijenata. U prvom dijelu rada se, pomoću analize teksta provedene na tekstualnim upitima profitabilnih klijenata, dolazi do saznanja o načinu komunikacije profitabilne ciljne skupine kroz najčešće korištene...

Pages