Pages

Usporedba alata za korekciju boja video materijala
Usporedba alata za korekciju boja video materijala
David Kričkić
U ovom ću radu usporediti četiri popularna alata za digitalnu korekciju boja, tako što ću napraviti pregled njihovih prednosti, mana i slučajeva u kojima je svakog od njih najbolje iskoristiti. Posebno ću naglasiti omjer brzine rada i kvalitete samih alata, obzirom da je jedna od glavnih karakteristika ovakvih vrsta programa brzina i jednostavnost korištenja, nasuprot velikom broju mogućnosti i potrebom za znatnom količinom tehničkog predznanja. Kako bih bolje predočio posao kolor...
Usporedba performansi virtualizacije Windows Servera 2016: VMWARE ESXI I KVM
Usporedba performansi virtualizacije Windows Servera 2016: VMWARE ESXI I KVM
Luka Lončarić
Cilj ovog rada je na objektivan i vjerodostojan način ustanoviti i usporediti izmjerene performanse virtualiziranog poslužitelja Windows Servera 2016 na najkorištenijem komercijalnom hipervizoru ESXi i besplatnom hipervizoru otvorenog koda KVM na Linuxu. U prvom dijelu rada objašnjeni su osnovni termini i pojmovi vezani uz virtualizaciju, različite metode i prednosti virtualizacije, te su ukratko opisani hipervizori koji su tema ovog rada i istraživanja. Praktični dio rada...
Utjecaj digitalne transformacije na poslovne i tržišne mogućnosti te prijedlozi stvaranja novih vrijednosti
Utjecaj digitalne transformacije na poslovne i tržišne mogućnosti te prijedlozi stvaranja novih vrijednosti
Dražen Tomić
Novonastala digitalna transformacija predstavlja značajnu promjenu u primjerni novih poslovnih modela koja je nastala kao rezultat umrežavanja ljudi (Social networks) i stvari (IoT). Velika količina podataka sve se više pretvara u vrijedne informacije putem kojih organizacije, ukoliko žele opstati na tržištu, moraju mijenjati svoje strateške odluke, temeljiti ih na strategiji optimizacije i inovacija. U ovom je radu, predstavljena analiza digitalne transformacije o napuštanju/...
Utjecaj faktorske analize na prediktivni regresijski model
Utjecaj faktorske analize na prediktivni regresijski model
Zlatan Morić
Cilj rada je analizirati utjecaj metoda smanjenja dimenzija na prediktivne modele linearne regresije. Objašnjena je provjera i priprema podataka, model linearne regresije, analiza glavnih komponenti i faktorska analiza.
VAŽNOST I NAČIN PRIMJENE SDLC OKVIRA U RAZVOJU SOFTVERSKIH RJEŠENJA
VAŽNOST I NAČIN PRIMJENE SDLC OKVIRA U RAZVOJU SOFTVERSKIH RJEŠENJA
Marija Šuško
Životni ciklus razvoja softvera može se definirati kao vodič koji daje detaljan opis kako ispuniti korisnikove zahtjeve i ciljeve, planirati, izgraditi i održavati softversko rješenje te na taj način osigurati visoku kvalitetu i učinkovitost cijelog projekta. Konvencionalne aktivnosti SDLC okvira koje pomažu u ispunjavanju zahtjeva klijenta distribuiraju se kroz šest glavnih SDLC faza. U prvoj fazi prikupljanja i analize korisničkih zahtjeva, koju obično provode stariji članovi...
VAŽNOST TESTIRANJA ZA KVALITETNU IZRADU WEB RJEŠENJA
VAŽNOST TESTIRANJA ZA KVALITETNU IZRADU WEB RJEŠENJA
Kristian Radić
Za svaki proizvod napravljen od strane čovjeka postoji vjerojatnost da u nekom trenutku zakaže i prestane obavljati funkciju zbog koje je stvoren. Softverska rješenja nisu u tome nikakva iznimka. Prestanak rada softverskih rješenja može uzrokovati korisnicima i proizvođačima tih rješenja veliku financijsku štetu, a u nekim slučajevima i uvelike narušiti ugled. U ovom radu navedeni su neki od primjera važnosti ispravnog i detaljnog testiranja softvera, objašnjeni su principi za...
VDI – Virtualna desktop infrastruktura
VDI – Virtualna desktop infrastruktura
Marko Ljubas
Tijekom pojačane informatizacije društva pojavljuju se određeni problemi u instalaciji, upravljanju, održavanju i samoj konsolidaciji poslužitelja. Današnje moderne tehnologije omogućavaju konsolidaciju poslužitelja uz pomoć virtualne platforme, a ta tehnologija ima za posljedicu smanjivanje fizičkog broja poslužitelja. Ovaj završni rad ima za cilj prikazati prednosti ovakvog sustava kao i njegove mane. S obzirom da postoji nekoliko tehnologija s kojima možemo složiti takvo...
VIZUALNI IDENTITET GRADA SPLITA
VIZUALNI IDENTITET GRADA SPLITA
Ena Skopljaković
Najvažniji element neke tvrtke, ogranizacije ili proizvoda je vizualni identitet pomoću kojeg formiramo konzistentnost i prepoznatljivost među konkurencijom. Vizualni identitet je temelj svakog brenda i nastaje planiranjem vizualnih elemenata koje nalazimo u knjizi standarda. Kreiranjem vizualnog identiteta za već prepoznatljivi i poznati turistički grad Split, povećali bi tržiste kao i promociju samog grada.
VIZUALNI IDTENTITET I DIZAJN SPORTSKO PENJAČKE WEB STRANICE
VIZUALNI IDTENTITET I DIZAJN SPORTSKO PENJAČKE WEB STRANICE
Juraj Govorčin
Cilj ovoga rada je razrada vizualnog identiteta i dizajna sportsko penjačke web stranice. Izradom strategije odnosno proučavanjem konkurencije, oblikovanjem cilja projekta i potrebama korisnika dobili smo sliku o veličini i obuhvatu stranice. Radi što lakšeg predočavanja obuhvata stranice i njezinih gabarita napravljena je hijerarhijska lista u kojoj su poredane informacije, s obzirom na potrebe korisnika. Uz pomoć hijerarhijske liste stranica može početi dobivati kostur kroz dizajn...
VIŠEJEZIČNA WEB APLIKACIJA I PLAN TESTIRANJA ZA PRAVNO SAVJETOVANJE
VIŠEJEZIČNA WEB APLIKACIJA I PLAN TESTIRANJA ZA PRAVNO SAVJETOVANJE
Dorothy Phiri
Predmet završnog rada je web aplikacija koja spaja ponudu i potražnju na tržištu pravnih usluga. Aplikacija omogućuje pružateljima pravnih usluga, odvjetnicima, da se registriraju i otvore svoj profil s kratkim sažetkom područja djelatnosti, iskustva i kontakt podataka. S druge strane, osobe koje imaju potrebu za pravnih savjetima imaju mogućnost postaviti upit uz odabir određenog pravnog područja. Nakon što određeni odvjetnik odgovori na upit, korisnik ima mogućnost neposredno...
VMware vRealize Orchestrator Automatizacija
VMware vRealize Orchestrator Automatizacija
Danijel Dmitrović
Virtualizacija je danas neophodna kod svake organizacije. Virtualizacija omogućava uštedu prostora koji bi u suprotnome bio iskorišten za nagomilane servere, uštedu novaca, povećanje performansi, puno lakšu administraciju i daljinsko upravljanje. Veće organizacije kreiraju nove virtualne mašine na dnevnoj ili tjednoj bazi, uzimaju snapshote, podižu domene i laboratorije u virtualnoj okolini. Svaki od tih zadataka može biti u potpunosti automatiziran. VMware vRealize Orchestrator je...
Visoka dostupnost Exchange 2013 poslužitelja
Visoka dostupnost Exchange 2013 poslužitelja
Goran Sinovec
U završnom radu opisan je mogući proces postizanja visoke dostupnosti Exchange 2013 sustava. Koncept završnog rada prati zasebno mogućnosti postizanja visoke dostupnosti Exchange 2013 Client Access Server uloge i Exchange 2013 Mailbox Server uloge. Za svaku od uloga opisana su moguća rješenja visoke dostupnosti. Visoku dostupnost CAS (eng. Client Access Server) uloge, predstavljaju tri rješenja, počevši od jednostavnog ka složenijem. Visoka dostupnost CAS uloge temeljena je na load...

Pages