Pages

SUSTAV ZA UPRAVLJANJE PROCESOM ODRŽAVANJA STAMBENE ZGRADE
SUSTAV ZA UPRAVLJANJE PROCESOM ODRŽAVANJA STAMBENE ZGRADE
Nina Barbarić
Završnim radom prikazuju se koristi i načini digitalizacije procesa održavanja zgrada. Za svaku vrstu korisnika (stanar, predstavnik stanara i upravitelj zgrade) predlažu se i opisuju rješenja koja poboljšavaju i olakšavaju život u zgradi. Stanarima se omogućava proaktivno praćenje aktivnosti zgrade, sudjelovanje u donošenju odluka te pravedna podjela troškova. Predstavnicima stanara i upraviteljima zgrada se olakšava proces vođenja zgrade, komunikacija sa stanarima,...
SUSTAV ZA UPRAVLJANJE VOZNIM PARKOM
SUSTAV ZA UPRAVLJANJE VOZNIM PARKOM
Mario Banay
Tema diplomskog rada je izrada programskog rješenja za upravljanje voznim parkom. Motivacija za odabir teme je primjena znanja stečenog tijekom studija važnog za daljnji profesionalni razvoj. Rezultat rada je sustav koji se sastoji od mobilne aplikacije za Android platformu i internet sučelja za administraciju korisnika. Mobilna aplikacija je predviđena za upotrebu od strane korisnika vozila, dok je internet sučelje namijenjeno za korištenje od strane administratora voznog parka....
SUSTAVI S DISTRIBUIRANIM PROCESIRANJEM
SUSTAVI S DISTRIBUIRANIM PROCESIRANJEM
Dominik Vidaković
Ovaj rad pokazuje prednosti korištenja paralelnih distribuiranih sustava pri razvijanju softvera namijenjenog za procesiranje ogromnih količina podataka. Prvo su objašnjeni osnovni pojmovi vezani za distribuirane sustave, nakon toga su predstavljene tri tehnologije koje se koriste pri razvijanju distribuiranih softverskih rješenja. Te tehnologije su Apache Hadoop, Apache Spark i Apache Storm. Rad također pokazuje primjer razvoja, pokretanja i eksperimentiranja s aplikacijom napravljenom...
SUSTAVI VISOKE DOSTUPNOSTI
SUSTAVI VISOKE DOSTUPNOSTI
Davor Stanec
U doba kada je najveća vrijednost svake tvrtke informacija vrlo često dolazimo do točke kada želimo osigurati dostupnost podataka svim zainteresiranim stranama. U prošlosti su sustavi koji omogućavaju visoku dostupnost bili glomazni, kompleksni i prije svega izuzetno skupi, što je za direktnu posljedicu imalo mali broj implementacija. Težnja za boljom iskoristivosti sustava značajno je doprinijela razvoju virtualizacijskih tehnologija, kojima danas ostvarujemo značajne uštede pri...
SWAP NA MODERNIM OPERACIJSKIM SUSTAVIMA
SWAP NA MODERNIM OPERACIJSKIM SUSTAVIMA
Danijel Studen
Ideja rada bila je pokazati treba li vam SWAP, možete li ga umanjiti i, u krajnjoj liniji, možete li potpuno raditi bez njega. Na ta pitanja ponuđen je odgovor i obrazloženje uz preduvjet, a to je postojanje adekvatne strojne opreme za kompenzaciju gašenja SWAP-a i sistemske stabilnosti. Ako se odlučite na testiranje rada bez SWAP-a, trebali biste imati minimalno 8 GB memorije jer u protivnom gašenje SWAP prostora loše utječe na performanse, a ponekad i na samu stabilnost sustava....
Sauce Vizualni identitet i signalizacija festivala gastronomije
Sauce Vizualni identitet i signalizacija festivala gastronomije
Ana Žurić
U svrhu izrade završnog rada osmislila sam cjelokupni koncept novog festivala Fine Dining hrane, u okviru kojega sam osmislila branding, vizualni identitet, program i sadržaj festivala te sustav signalizacije koji sam primijenila u prostor parka Ribnjak. Festival sam nazvala Sauce uz claim The Base of Everything. Kao što umak povezuje jelo i daje mu život, tako Sauce festival okuplja najbolje kuhare i stvara jedinstvenu platformu za njihovo zajedničko djelovanje. Uvodni dio rada...
Signalistika - park Bundek
Signalistika - park Bundek
Ines Zjakić
U ovom radu pristupa se problemu signalistike - njenoj funkciji, ali i dodatnoj vrijednosti koju može imati u nekom prostoru radi nacina na koji utjece na posjetitelja. Naglasak je na pronalaženju “pravila” postavljanja oznaka u prostor, pravog materijala i boje, velicine i oblika oznaka te na ujednacavanju vizualne komunikacije prostora s njegovom namjenom, idejom, njegovim vizualnim identitetom i njegovim posjetiteljima. Odabir pozicioniranja sustava prema kretanju i...
Sigurna komunikacija unutar MPLS L3 VPN oblaka
Sigurna komunikacija unutar MPLS L3 VPN oblaka
Josip Maloča
Komunikacija između udaljenih lokacija uvijek je izazov u smislu sigurnosti, redundancije i pouzdanosti, a posebno ako se ta komunikacija odvija preko infrastrukture koja nije pod vlastitim nadzorom. WAN (eng. Wide Area Network) segment koji povezuje udaljene lokacije mora, uz sve navedeno, omogućiti kategorizaciju i određivanje prioriteta mrežnog prometa. U ovom će radu biti predstavljen jedan način kako se ovi zahtjevi mogu zadovoljiti, a to je napredna implementacija MPLS (eng....
Sigurnosna inteligencija u korporacijama
Sigurnosna inteligencija u korporacijama
Grga Jovanovski
U ovom radu objašnjeno je što je sigurnosna inteligencija te kako ju korporacije koriste za održavanje sigurnosti informacijskog sustava. Objašnjeni su pojmovi koji čine sigurnosnu inteligenciju, sigurnost i inteligencija. Spomenuti su zakoni i pravne regulative povezane uz sigurnost informacijskih sustava. Prikazani su trendovi računalnog kriminala u Republici Hrvatskoj i broj razriješenih slučajeva. Objašnjene su najpoznatije prijetnje informacijskom sustavu korporacije te...
Sigurnosni izazovi aplikativnog okruženja internet stvari
Sigurnosni izazovi aplikativnog okruženja internet stvari
Nikola Sovilj
Ovaj završni rad dati će uvid u što Internet stvari je i kako se razvijao s vremenom. Biti će opisano što je to što ga čini kompleksnim konceptom, kakvi su izazovi koji se pojavljuju i kakva su rješenja razvijena koja su olakšala živote ljudima. Glavni cilj je pokazati kakve vrste napada su se dogodile u prošlosti i pružiti primjer rješenja koje može osigurati različite vrste IoT aplikacija.
Sigurnosni propusti Android operacijskog sustava
Sigurnosni propusti Android operacijskog sustava
Karlo Martolić
Osnovni cilj ovog završnog rada prikaz je arhitekture i sigurnosti pametnih telefona, odnosno telefona s Android operacijskim sustavom. Kroz jednostavne maliciozne radnje nastojat će se prikazati kako se najbolje zaštiti od malicioznih korisnika koji ugrožavaju sigurnost prodiranjem u podatke na koje nemaju pravo pristupa.
Sigurnosni propusti Android operacijskog sustava
Sigurnosni propusti Android operacijskog sustava
Karlo Bartolić
Osnovni cilj ovog završnog rada prikaz je arhitekture i sigurnosti pametnih telefona, odnosno telefona s Android operacijskim sustavom. Kroz jednostavne maliciozne radnje nastojat će se prikazati kako se najbolje zaštiti od malicioznih korisnika koji ugrožavaju sigurnost prodiranjem u podatke na koje nemaju pravo pristupa.

Pages