Paginacija

DIZAJN I IMPLEMENTACIJA CJELOVITOG RASPODIJELJENOG SUSTAVA ZA KONTROLU I VOĐENJE OSOBNIH FINANCIJA
DIZAJN I IMPLEMENTACIJA CJELOVITOG RASPODIJELJENOG SUSTAVA ZA KONTROLU I VOĐENJE OSOBNIH FINANCIJA
Eugen Rajković
Ovim završnim radom prikazani su dizajn i izrada raspodijeljenog sustava za kontrolu i vođenje osobnih financija, koji se temelji na klijent-poslužitelj arhitekturi. Pri razvoju sustava obuhvaćen je niz aktualnih tehnologija. Poslužitelj je implementiran u ASP.NET Core 3.0 tehnologiji. Na klijentskoj strani web aplikacija izrađena je u Vue.js, a mobilna u NativeScript-Vue programskom okviru. Komunikacija između klijenta i poslužitelja odvija se REST pozivima, koristeći HTTPS mrežni...
DIZAJN I IMPLEMENTACIJA RJEŠENJA ZA OPORAVAK OD KATASTROFALNOG OTKAZA MREŽNIH KONEKCIJA
DIZAJN I IMPLEMENTACIJA RJEŠENJA ZA OPORAVAK OD KATASTROFALNOG OTKAZA MREŽNIH KONEKCIJA
Danijel Šebalj
Ovim radom se želi prikazati na koji je način moguće osigurati neometano odvijanje ključnih poslovnih procesa tvrtki koje se uvelike oslanjanju na upotrebu informacijskih tehnologija. U ovom radu će se prikazati način osiguravanja visoke dostupnosti usluga, koji su problemi i moguća rješenja prilikom dizajna i implementacije sustava za oporavak od katastrofe, te pružiti uvid u neke od dostupnih tehnologija za povezivanje primarne i sekundarne lokacije. Primarno će se obraditi...
DIZAJN I IZRADA KORISNIČKOG SUČELJA ZA FILMSKI PORTAL
DIZAJN I IZRADA KORISNIČKOG SUČELJA ZA FILMSKI PORTAL
Sven Mrđen
Cilj ovog završnog rada je predstaviti i objasniti učinkovite metode dizajniranja korisničkih sučelja te opisati njihovu implementaciju kroz postupak izrade korisničkog sučelja filmskog web portala. Namjera ovog rada jest pružiti čitatelju uvid u cjelokupni proces izrade interaktivnog sučelja od faze prototipiziranja do faze implementacije i testiranja. Rad se sastoji od 5 glavnih, međusobno povezanih cjelina. Pregled projekta opisati će cilj praktičnog djela rada, navesti...
DIZAJN I IZRADA SUSTAVA ZA POREDAK PAROVA I POJEDINACA U TIMSKIM SPORTOVIMA
DIZAJN I IZRADA SUSTAVA ZA POREDAK PAROVA I POJEDINACA U TIMSKIM SPORTOVIMA
Antonio Britvar
Na temelju postojećih i zastarjelih algoritama za rangiranje pojedinaca razrađen je novi algoritam za definiranje poretka parova i pojedinaca u timskim sportovima. Definiranjem strategije i opsega projekta, razvijene su funkcionalne specifikacije i analizirani takvi algoritmi čiji će temeljni principi biti od značaja za izradu novog algoritma. Opisan je tijek izvođenja i način pripreme prototipa aplikacije za primjenu. Uz to, osmišljen je, dizajniran i izrađen vizualni prototip te...
DIZAJN I IZRADA WEB SUSTAVA ZA POHRANU I ORGANIZIRANJE INFORMACIJA S INTERNETA NA NAČIN SAVE-FOR-LATER
DIZAJN I IZRADA WEB SUSTAVA ZA POHRANU I ORGANIZIRANJE INFORMACIJA S INTERNETA NA NAČIN SAVE-FOR-LATER
Nikola Tošić
U radu je objašnjen korisnički i serverski dio tehnologije za izradu interaktivne Single Page aplikacije. Korištene tehnologije uređivanja i upravljanja korisničkog sučelja su Bootstrap i AngularJS čije su značajke u radu detaljno opisane. Opisane su i tehnologije serverske strane a to je ASP .NET Web API, te način spremanja podataka u bazu pomoću Entity Frameworka. U praktičnom dijelu je prikazan postupak kod konkretnog primjera izrade aplikacije, te njegove mogućnosti.
DIZAJNIRANJE KORISNIČKOG SUČELJA I ISKUSTVA iOS APLIKACIJE ZA POMOĆ PRI RECIKLIRANJU OTPADA
DIZAJNIRANJE KORISNIČKOG SUČELJA I ISKUSTVA iOS APLIKACIJE ZA POMOĆ PRI RECIKLIRANJU OTPADA
Vicko Mozara
Posljednjih godina, problematika prevelikog zagađenja i globalnog zatopljenja sve je prisutnija u današnjem društvu. Iako je recikliranje jedan od najlakših načina da pojedinac doprinese poboljšanju situacije, često ga u tome sprječava nedovoljno znanje o pravilnom recikliranju. Slijedom prepoznate potrebe, kao cilj ovog rada postavljena je izrada korisničkog iskustva i korisničkog sučelja mobilne aplikacije za iOS platformu koja za cilj ima olakšati proces odvajanja otpada i...
DRUŠTVENA MREŽA ZA ORGANIZACIJU IT DOGAĐAJA
DRUŠTVENA MREŽA ZA ORGANIZACIJU IT DOGAĐAJA
Ivica Žaja
Cilj ovog rada je izrada web aplikacije koja će omogućiti da se na jednom mjestu pregledaju različitih događaji vezani za popularne i aktualne teme u IT svijetu, kako bi se sudionici pobliže upoznali s temama za koje su zainteresirani. Uvodni dio rada govori o razvoju informatičke tehnologije i noviteta koji se u današnje vrijeme pojavljuju na tržištu i konceptu cjeloživotnog učenja koji se nametnuo kao standard u informatičkoj industriji. Nastavak rada započinje...
DVOSTRUKA AUTENTIFIKACIJA POMOĆU PREPOZNAVANJA LICA
DVOSTRUKA AUTENTIFIKACIJA POMOĆU PREPOZNAVANJA LICA
Filip Zelić
Svakodnevni cyber-napadi i krađa podataka pokazuju koliko treba uložiti napora u dodatnu sigurnost informatičkih sustava. Zaštite postoje raznolike, od autentifikacije korisnika (provjera identifikacije korisnika uz predočenje akreditiranih podataka) do autorizacije (pravo pristupa određenom resursu) te same zaštite čuvanja podataka. Ovaj rad se fokusira na autentifikaciju korisnika, iznimno važan element sigurnosti budući da predstavlja prvi korak prijave korisnika u određeni...
Desktop aplikacija za administraciju privatnog poduzeća izrađena .NET i SQL Server tehnologijama
Desktop aplikacija za administraciju privatnog poduzeća izrađena .NET i SQL Server tehnologijama
Stjepan Pavleković
S obzirom da su u današnje vrijeme računala napredovala do stadija koji su do ne tako davno bili gotovo nezamislivi, a ista su postala globalno dostupna i veoma pristupačna, ona u kombinaciji s internetom kakav je poznat danas, postala su jedno od temeljnih sredstava u poslovnome svijetu. Svaki oblik poslovanja koje se provodi korištenjem računalnih tehnologija i interneta iza sebe ostavlja velike količine podataka. Kako se u takvim oblicima poslovanja ne rijetko pojavljuje velika...
Desktop virtualizacija koristeći Citrix infrastrukturu
Desktop virtualizacija koristeći Citrix infrastrukturu
Fran Slivar
Ovaj rad obrađuje temu desktop virtualizacije koristeći Citrix infrastrukturu kao referentni model. Opisana je virtualizacija i desktop virtualizacija općenito, povijest, vrste, usporedba konkurentskih rješenja, implementacija i buduća primjena. Obrađena je Citrix virtualizacijska platforma bazirana na Citrix XenDesktop 7.13 produktu sa detaljnim objašnjenjem komponenti sa korisničke i poslužiteljske strane. U radu su objašnjeni neki od praktičnih primjera desktop virtualizacije...
Digitalni marketing kao glavna poluga za ostvarivanje poslovnih ciljeva
Digitalni marketing kao glavna poluga za ostvarivanje poslovnih ciljeva
Ivan Radoš
Zadatak ovog rada je obuhvatiti sve aspekte digitalnog marketinga i prikazati ga kao komplimentarnu vrijednost unutar projekta. Projekt je stvaran te se masa aktivnosti iz samoga rada veže na konkretne izvedbe samog projekta. Kroz rad proći će se kroz alate koji su lako dostupni, a mogu imati visoku analitičku vrijednost. Digitalni marketing počiva na ideji masovnosti i lake dostupnosti sadržaja, stoga je ovaj vid marketinga stavljen u kontekst turizma.
Dimenzioniranje i zaštita DNS servisa
Dimenzioniranje i zaštita DNS servisa
Zvonimir Papuga
Domain name system (DNS) pruža imenski servis za Internet i zapravo je kralježnica Interneta (eng. backbone). DNS je jedan od najvećih imenskih servisa koji je operativan i dan danas, pružajući podršku ogromnom broju različitih klijenata, korisnika i mreža. U pozadini je zapravo servis koji pretvara FQDN (eng. Fully Qualified Domain Name) imena i druga klijentska imena u IP adrese. Upravo zahvaljujući DNS-u korisnici mreže mogu pronaći resurse jednostavnim upisom adrese koja ih...

Paginacija