Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
JEDINSTVENA ARHITEKTURA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNE UPRAVE

Davor Jovičić (2017)
Visoko učilište Algebra