Pages

IZRADA VIZUALNOG IDENTITETA I SIGNALISTIKE SPOMEN-PARKA DOTRŠČINA
IZRADA VIZUALNOG IDENTITETA I SIGNALISTIKE SPOMEN-PARKA DOTRŠČINA
Matea Jurić
Spomen-park Dotrščina jedan je od najvećih zagrebačkih parkova i mjesto najvećeg masovnog zločina u povijesti Zagreba. Tijekom drugog svjetskog rata prostor Dotrščine korišten je kao mjesto za masovna pogubljenja antifašista, Srba, Židova i drugih žrtava ustaškog režima. Povijest Dotrščine relativno je nepoznata među zagrebačkim građanima. Karakterističan teren i simbolični spomenici koji se nalaze na području parka pružaju simboličku podlogu za izradu vizualnog...
IZRADA VIŠEPLATFORMSKE MOBILNE APLIKACIJE ZRĆE INFO
IZRADA VIŠEPLATFORMSKE MOBILNE APLIKACIJE ZRĆE INFO
Darko Baričević
Ovaj završni rad služi kako bi se prikazao postupak stvaranja mobilne aplikacije za mobilna i tablet računala koja rade na iOS ili na Android operativnim sustavima. Aplikacija je nazvana „Zrce Info“, a zamišljena je kao informativna aplikacija za turiste koja ima ulogu turističkog vodiča. Rad je osmišljen na način da postepeno prikaže nastajanje aplikacije od praznog projekta do konačnog proizvoda spremnog za slanje na Apple trgovinu aplikacijama (engl. AppStore) i Google Play...
IZRADA WEB APLIKACIJE KORIŠTENJEM ANGULAR.JS l LARAVEL OKVIRA
IZRADA WEB APLIKACIJE KORIŠTENJEM ANGULAR.JS l LARAVEL OKVIRA
Karlo Mikuš
Ideja ovog rada je istraživanje popularnih alata za razvoj web aplikacija. Cilj je bio kreirati funkcionalnu web aplikaciju koja e prikazivati kako se navedeni alati koriste te kako nam olakšavaju razvoj. Sama funkcionalnost aplikacije je vrlo jednostavna, omoguiti prijavljenim korisnicima postavljanje projekata za koje im treba radna snaga. Zainteresirane strane zatim mogu pregledavati raspoložive projekte i kontaktirati autore projekta. Nakon što korisnik pošalje prijavu za...
IZRADA WEB APLIKACIJE ZA PLANIRANJE RUTE PUTOVANJE PRIMJENOM NODE.JS I REACT JAVASCRIPT KNJIŽNICA
IZRADA WEB APLIKACIJE ZA PLANIRANJE RUTE PUTOVANJE PRIMJENOM NODE.JS I REACT JAVASCRIPT KNJIŽNICA
Matija Komorčec
Iako je JavaScript jedan od najpopularnijih programskih jezika u svijetu, ipak nije na dobrom glasu u svijetu programera. Počeci su mu bili vrlo skromni, nitko zapravo nije niti očekivao da bi programski jezik stvoren u samo 10 dana mogao postati ono što je danas – vrlo moćan alat za stvaranje kompletnih programskih rješenja. Unatoč lošoj reputaciji, JavaScript konstantno napreduje, razvija se i dobiva nove dodatke, sve kako bi programeru omogućio produktivniji, brži i lakši...
IZRADA WINDOWS PHONE 8 APLIKACIJE KORIŠTENJEM MVVM OBRASCA
IZRADA WINDOWS PHONE 8 APLIKACIJE KORIŠTENJEM MVVM OBRASCA
Slaven Olujić
Ovaj rad bavi se sa razvojem Windows Phone 8 aplikacije za prikaz poslovnih događaja korištenjem Model-View-ViewModel obrasca. Cilj ovog rada je upoznati čitatelja sa prednostima MVVM arhitekture i načinom njezine implementacije te sa osnovnim mogućnostima programskog razvoja za WP 8 operativni sustav. Osim toga upoznat ćemo se sa korištenjem web servisa baziranih na REST načinu komunikacije te sa načinom obrade povratnih podataka korištenjem C-Sharp programskog jezika.
IZRADA iOS IGRE KORIŠTENJEM COCOS2D PROGRAMSKOG OKVIRA
IZRADA iOS IGRE KORIŠTENJEM COCOS2D PROGRAMSKOG OKVIRA
Darko Baričević
Ovaj završni rad služi kako bi se prikazao postupak stvaranja 2D igre za mobilna i tablet računala koja rade na iOS operativnom sustavu. Igra je nazvana „Fly Mania“, a po tipu igre je beskonačna klizajuća igra (engl. infinite scroller). To znači da razine u igri traju potencijalno beskonačno dugo, a obično završavaju kada igrač izgubi sve živote. Rad je osmišljen na način da postepeno prikaže nastajanje igre od praznog projekta do konačnog proizvoda spremnog za slanje na...
IZVEDBA ISPITNOG SUSTAVA POMOĆU ASP.NET MVC WEB APLIKACIJE I ANDROID MOBILNE APLIKACIJE
IZVEDBA ISPITNOG SUSTAVA POMOĆU ASP.NET MVC WEB APLIKACIJE I ANDROID MOBILNE APLIKACIJE
Ivan Ferenc
Glavna ideja za ovaj završni rad mi je bila izraditi aplikaciju za ispitni sustav. Krajnji rezultat je web aplikacija koja s jedne strane omogućuje kreiranje ispitnog sadržaja (novih ispita, pitanja i odgovora), a s druge strane rješavanju ispita registriranim korisnicima, te android mobilna aplikacija koja je preko web servisa povezana sa istom bazom podataka kao i web aplikacija i koja također omogućuje korisnicima polaganje ispita. Nadalje, obje aplikacije imaju mogućnost...
Implementacija DirectAccess-a u malim organizacijama
Implementacija DirectAccess-a u malim organizacijama
Nikola Perković
Microsoft DirectAccess je revolucionarno rješenje za udaljeni pristup za upravljanje Windows klijentima koji su u domeni. DirectAccess pruža uvijek uključen VPN čim god imamo mrežnu povezanost. DirectAccess omogućuje sigurnosan pristup podatcima i aplikacijama koje se nalaze u organizaciji a samo je potrebno biti spojen na internet. Mnogi vjeruju da je DirectAccess protokol, ali DirectAccess nije protokol. DirectAccess koristi to jest oslanja se na mnoge Microsoft tehnologije. Neke od...
Implementacija Hyper-V poslužitelja
Implementacija Hyper-V poslužitelja
Mario Jurišić
Pojavom najpopularnije teme IT današnjice prepoznate su prednosti virtualizacije u radu tvrtke. Tehnologija koja je korištena u konsolidaciji je Microsoft Hyper-V Server 2008 R2. Ovaj završni rad prikazuje izvršenu konsolidaciju fizičkih servera u virtualne, koji su problemi proizašli prilikom migracije, zašto neki poslužitelji namjerno nisu virtualizirani, koje su prednosti ovakvog sustava kao i njegove mane. Rad prikazuje staru i novu infrastrukturu te opisuje same...
Implementacija PKI infrastrukture na Windows arhitekturi
Implementacija PKI infrastrukture na Windows arhitekturi
Vjekoslav Gašparević
Cilj ovog završnog rada je prikazati kako pravilno izgraditi sustav infrastrukture javnog ključa na dvije razine. Danas infrastruktura javnog ključa standardno omogućava korištenje digitalnih certifikata za zaštitu digitalnih podataka u prijenosu i mirovanju, omogućavajući povjerljivost, integritet i autentičnost. Kako bi sustav bio pravilno izgrađen objasnit ću osnovna načela rada potrebna za shvaćanje načina rada primijenjene tehnologije i arhitekturu sustava. Izgradnja...
Implementacija SAP programskog sustava u poduzeću
Implementacija SAP programskog sustava u poduzeću
Petar Božić
Glavna ideja ovog rada je upoznavanje i približavanje s procesom implementacije SAP ERP sustava. Taj sustav se nalazi u velikom broju tvrtki. U ovom radu se pokušava opisati način na koji se implementira SAP ERP sustav te dati do znanja obuhvat tog ogromnog projekta. Kao cilj koji je postignut bi se moglo uzeti upravo to, dublje upoznavanje s procesom implementacije SAP ERP sustava u poduzeću.
Implementacija i konfiguracija Google Rapid Response forenzičkog alata u svrhu udaljenog otkrivanja, nadzora i uklanjanja štetnog programskog koda
Implementacija i konfiguracija Google Rapid Response forenzičkog alata u svrhu udaljenog otkrivanja, nadzora i uklanjanja štetnog programskog koda
Aleksandar Komparić
Ovaj rad daje uvid u principe rada Google Rapid Response alata za udaljenu forenziku i odgovor na incidente. Opisuje elemente koje alat koristi te daje pregled mogućnosti koje alat posjeduje. Alat je implementiran u testnu okolinu te su pokrenuti moduli zvani tokovi i lovovi koji su ocijenjeni zanimljivima za analizu i potencijalnu detekciju malicioznih programa ili korisnika, po procijeni autora. Drugi dio rada se sastoji od dokumentiranja korištenja GRR-a, nailaženja na greške te...

Pages