Pages

Izrada prototipa pametnog sata temeljenog na Arduinu za podršku procesu treninga
Izrada prototipa pametnog sata temeljenog na Arduinu za podršku procesu treninga
Filip Tomić
Pojava nosivih uređaja u posljednjih nekoliko godina predstavlja revoluciju u svijetu tehnologije na sličan način kao pojava pametnih telefona deset godina ranije. Sve više proizvođača predstavlja sve tehnološki naprednije uređaje, a među njima prednjače uređaji za pomoć u treningu. Iako je na početku ovog rada napravljen kratki pregled povijesti nosivih uređaja te tehnologija koje su im omogućile razvitak do danas, rad se bazira na teoriji i praksi izrade prototipa pametnog...
Izrada višeinstančne aplikacije u oblaku „Gym Organizer“
Izrada višeinstančne aplikacije u oblaku „Gym Organizer“
Alan Jagar
U ovom radu opisan je proces razvoja aplikacija za više klijenata. Napravljena je usporedba s poslovnim procesom jedne firme koja se bavi razvojem takvih aplikacija i predloženo je rješenje koje može znatno ubrzati razvoj funkcionalnosti i isporuku aplikacije klijentima. U radu je opisano na koji način pristupiti problemu posebnih funkcionalnosti za klijente, na koji način implementirati autorizaciju i autentikaciju, kako koristiti asinkronu obradu zahtjeva i na koji način...
JAVA WEB ALAT ZA IZRADU STATIČKE HTML STRANICE
JAVA WEB ALAT ZA IZRADU STATIČKE HTML STRANICE
Iva Vukelić
Cilj ovog završnog rada je stvaranje alternative za platforme za izradu web stranica kao što su Wix i Squarespace gdje će korisnik biti u mogućnosti da izveze konačni rezultat u obliku HTML i CSS datoteka što nije bilo moguće s već postojećim platformama za stvaranje web stranica. Također će biti moguće da korisnik određuje raspored elemenata web stranice kroz crtež koji može biti nacrtan ručno ili kroz neki program sličan MS Paint. Prvi korak u stvaranju web stranice je...
JAVA WEB APLIKACIJA TEMELJENA NA KONTEJNERIZACIJI I MIKROSERVISIMA
JAVA WEB APLIKACIJA TEMELJENA NA KONTEJNERIZACIJI I MIKROSERVISIMA
Božo Barun
Ciljevi ovog rada su teoretski opisati tehnologiju „cloud-native“ aplikacija i prikazati postupak izrade prototipa jedne takve aplikacije koja služi podršci poslovanja generičke knjižnice. Motivacija za odabir teme potječe iz činjenice da su tehnologija oblaka i „cloud-native“ aplikacije nastale nedavno, dinamično su područje računarstva koje se izrazito brzo i snažno razvija te osjećaj da je ovo prijelomni trenutak u području računalnog inženjerstva usporediv s...
JAVAFX APLIKACIJA ZA RJEŠAVANJE MATEMATIČKIH PROBLEMA GENETSKIM ALGORITMIMA
JAVAFX APLIKACIJA ZA RJEŠAVANJE MATEMATIČKIH PROBLEMA GENETSKIM ALGORITMIMA
Daniel Prtenjača
Tema završnog rada je implementacija aplikacije koja implementira genetske algoritme, tj. rješenje nama poznate Sudoku zagonetke. Korištenjem JavaFX okruženja implementirano je sučelje za prikaz Sudoku rješenja. Genetski algoritmi su usko povezani s prirodom. Povezujući evoluciju i genetske algoritme primijenjena je metoda slučajnog pretraživanja prostora. Nakon izvedbe aplikacije, testiranjem i analizom, dobiven je rezultat u kojem je vidljivo kakve su performanse genetskog...
JEDINSTVENA ARHITEKTURA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNE UPRAVE
JEDINSTVENA ARHITEKTURA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNE UPRAVE
Jovičić Davor
Informatizacija javne uprave je složen i dugotrajan proces kojem treba sustavno pristupiti. Cilj kojem se pritom teži je smanjiti razinu troškova i povećati kvalitetu usluge građanima i gospodarstvu. Trenutna slika informacijskih sustava javne uprave je isprepletena arhitektura sa puno izoliranih dijelova koji međusobno nisu kvalitetno povezani. Temelj za postizanje cilja su strateške smjernice na državnoj razini, kako bi sva tijela javne uprave radila na zajedničkoj informatičkoj...
JEDINSTVENA ARHITEKTURA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNE UPRAVE
JEDINSTVENA ARHITEKTURA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNE UPRAVE
Davor Jovičić
Informatizacija javne uprave je složen i dugotrajan proces kojem treba sustavno pristupiti. Cilj kojem se pritom teži je smanjiti razinu troškova i povećati kvalitetu usluge građanima i gospodarstvu. Trenutna slika informacijskih sustava javne uprave je isprepletena arhitektura sa puno izoliranih dijelova koji međusobno nisu kvalitetno povezani. Temelj za postizanje cilja su strateške smjernice na državnoj razini, kako bi sva tijela javne uprave radila na zajedničkoj informatičkoj...
Java web aplikacija za unapređenje organizacije poslovanja u Hrvatskoj vojsci
Java web aplikacija za unapređenje organizacije poslovanja u Hrvatskoj vojsci
Marin Kos
Ovim završnim radom i izradom web aplikacije za poboljšanje poslovanja u MORH-u obuhvatio se cijeli niz najmodernijih tehnologija. Počevši od Spring Boot programskog okvira uz opis i korištenje modula kao što su Spring DATA, Spring Security. Pristup podacima iz baze podataka pokrio se s JPA i HIBERNATE, a za skladištenje podataka je korišten MySQL. Za prezentacijski dio koristile su se biblioteke React i Redux. Arhitektura se bazirala na REST pozivima, tako da je razvoj bio...
KALI LINUX – PENETRACIJSKO TESTIRANJE BEŽIČNIH MREŽA
KALI LINUX – PENETRACIJSKO TESTIRANJE BEŽIČNIH MREŽA
Tonina Žitko-Kapeli
Komunikacijske tehnologije danas su neophodne u svakodnevnom radu, a istovremeno nas izlažu raznim prijetnjama. Veličina sustava i količina osjetljivih podataka proporcionalne su opasnostima od prijetnja. Bežična komunikacija je postala neizostavna. Ovo je najranjivi dio sustava jer se podaci neusmjereno i nekontrolirano šalju u zrak i može ih presresti bilo tko. U ovom radu obrađene su komunikacijske tehnologije bežičnih mreža. Korištenjem Kali Linux operativnog sustava...
KOMPARATIVNA ANALIZA ISPLATIVOSTI UVOĐENJA KONKRETNIH CRM RJEŠENJA U MALE I SREDNJE TVRTKE
KOMPARATIVNA ANALIZA ISPLATIVOSTI UVOĐENJA KONKRETNIH CRM RJEŠENJA U MALE I SREDNJE TVRTKE
Nebojša Međo
U današnjem poslovnom svijetu korištenje specijaliziranih sustava za unaprjeđivanje poslovanja kao što su – ERP (Enterprise Resource Planning) i CRM (Customers Relationship Management) više nisu izuzetak, nego pravilo i de-facto standard u modernom poslovanju. Dok je isplativost uvođenja ERP sustava u male i srednje tvrtke upitna, ovisna o specifičnoj tvrtki i njenim poslovnim procesima - a za jako male tvrtke i kontraproduktivna – CRM sustavi sasvim dobro funkcioniraju u manjim...
KOMUNIKACIJA NEOVISNIH DISTRIBUIRANIH USLUGA KORIŠTENJEM SERVICE BUS-a
KOMUNIKACIJA NEOVISNIH DISTRIBUIRANIH USLUGA KORIŠTENJEM SERVICE BUS-a
Daniel Prtenjača
Tema diplomskog rada je implementacija neovisnih distribuirani h sustava koji međusobno komuniciraju uz pomoć Service Bus-a. Distribuirani sustavi sastoje se od izvora podataka, tj. aplikacije koja sadrži podatke potrebne drugim neovisnim sustavima i dva sustava koja očekuju nekakve podatke. Service Bus aplikacija omogućuje razmjenu poruka od izvorišne aplikacije do krajnjih aplikacija. Nakon izvedbe aplikacija, prikazana je razmjena poruka između neovisnih sustava.
KORISNIKOV PROCES ODLUČIVANJA U VIKEND TURIZMU
KORISNIKOV PROCES ODLUČIVANJA U VIKEND TURIZMU
Ivana Grgurević
Završni rad pod nazivom „Korisnikov proces odlučivanja u vikend turizmu“ bavi se razmatranjem i analiziranjem korisnikovih razmišljanja prilikom planiranja vikend putovanja. U poglavlju "Vikend turizam" opisane su glavne vrste i aspekti vikend turizma te trendovi vikend turizma aktualni u svijetu i u Hrvatskoj. Vikend turizam je vrsta turizma koja podrazumijeva putovanje tijekom vikenda u svrhu odmora i zabave. Trendovi vikend turizma odnose se na destinacije koje su u trendu, vrste...

Pages