Pages

Izrada aplikacije za evidenciju korištenja dana godišnjih odmora i plaćenih dopusta
Izrada aplikacije za evidenciju korištenja dana godišnjih odmora i plaćenih dopusta
Ivan Ceković
Spring je programski okvir otvorenog koda koji se koristi za izradu poslovnih Java web aplikacija. Sastoji se od više različitih projekata od kojih je najzanimljiviji Spring Boot jer sadrži sve ostale projekte, od kojih su najpoznatiji Spring Security, Spring Data i Spring MVC. Za pristup podacima iz baze podataka koristi se JDBC, JPA i Hibernate. Navedene tehnologije se kombiniraju kako bi se dobila optimalna brzina izvođenja aplikacije i razumljiviji kod. Za prikaz obrađenih podataka...
Izrada igre ZooMax za iOS uređaje
Izrada igre ZooMax za iOS uređaje
Slavko Pečar
U ovom radu opisat će se izrada igre ZooMax. Igra je namijenjena za predškolsku djecu kao edukativna igra. Opisat će se alati korišteni u izradi igre, prokomentirat će se kod koji čini igru, neki problemi koji su se pojavljivali prilikom razvoja i digitalna distribucija. Mobilne igre su postale jako popularne i postale su novo tržište od 1997 kada se pojavila prva popularna mobilna igra. U radu opisat će se alati koji su bili korišteni za izradu rada (XCode, Cocos2D i ostali...
Izrada informacijskog sustava za airsoft
Izrada informacijskog sustava za airsoft
Ivor Marić
Moja ideja bila je, korištenjem tehnologija s kojima se ne susrećem svakodnevno (MVC, C# ,jQuery ,AJAX) razviti web aplikaciju i time unaprijedi svoje znanje. Kao temu aplikacije odabrao sam airsoft. Cilj aplikacije je omogućiti igračima airsofta olakšano vođenje airsoft kluba i organizaciju susreta. Navedenu ideju sam i ostvario. Napravio sam aplikaciju za vođenje airsoft kluba i organiziranje susreta te pri tome jako puno naučio o tehnologijama koje se koriste prilikom izrade web...
Izrada mobilne aplikacije za podršku poslovnim procesima vozača taksija
Izrada mobilne aplikacije za podršku poslovnim procesima vozača taksija
Dominik Ferenčak
Ovim se radom ukazuje na jedno od mogućih rješenja za obavljanje svakodnevnoga poslovanja vozača taksija u Hrvatskoj. Rad opisuje koje funkcionalnosti i mehanizme aplikacija treba imati kako bi vozači taksija uz pomoć Android uređaja mogli jednostavno i transparentno obavljati svoje poslovanje, te vlasnicima taksi prijevoza dati brz i detaljan uvid u sve podatke o svim automobilima, vozačima i vožnjama. Ideja je pojednostaviti poslovanje taksi-prijevoznicima i vozačima taksija...
Izrada mrežne igre za više igrača i više platformi u programskom okviru Unity
Izrada mrežne igre za više igrača i više platformi u programskom okviru Unity
Jurica Adamek
Ideja rada je napraviti kartašku igru u razvojnom okruženju Unity koja podržava mrežnu igru između 2 igrača. Sama igra ima svoj set pravila i igra se na poteze. Poslužitelj i dio igre koji se spaja na poslužitelja su implementirani pomoću WebSocketSharp biblioteke koja podržava WebSocket protokol i komunikaciju između poslužitelja i klijenta u stvarnom vremenu.
Izrada neuronskih mreža za izračun aerodinamičkog profila
Izrada neuronskih mreža za izračun aerodinamičkog profila
Jure Fadiga
Tema ovog rada biti će neuronske mreže. Prije svega, navest ću pod kojim su utjecajem i kako one nastale, koja im je bila svrha u doba njihova nastanka, a u koju su pak svrhu one korištene danas. Potom ću opisati postupak izrade vlastite neuronske mreže u programskom jeziku C#. Cilj ovog rada je izraditi vlastitu neuronsku mrežu koja će biti korištena u desktop aplikaciji kako bi napravila izračun aerodinamičkih profila.
Izrada promotivnog videomaterijala za električni romobil Xiaomi
Izrada promotivnog videomaterijala za električni romobil Xiaomi
Alen Skenderi
U ovom je završnom radu prikazan cijeli postupak izrade jednog promotivnog videozapisa. Ovaj je rad želio naglasiti prednosti električnog romobila u odnosu na druga prijevozna sredstva prateći pri tome zahtjeve klijenata i zahtjeve tržišta. Faza se pretprodukcije sastojala od kreiranja pitanja vezanih za električne romobile, analize prikupljenih podataka, razgovora s klijentom i knjige snimanja. Produkcijski se dio sastojao od odabira opreme, odabira glumaca, pripreme kadrova i...
Izrada promotivnog videospota za ugostiteljski objekt
Izrada promotivnog videospota za ugostiteljski objekt
Kristijan Varga
U radu je opisan cjelokupan proces izrade promotivnog videospota, koji služi da bismo predstavili određeni ugostiteljski objekt. Prvi dio završnog rada opisuje proces istraživanja, što nam pomaže u dobivanju smjernica po kojima će se napraviti videospot. Potom se opisuju radnje koje je potrebno napraviti za izradu videospota. Proces radnji promotivnog videospota prati redoslijed kojim se radilo. Procesi radnje podijeljeni su na tri dijela, a to su predprodukcija, produkcija i...
Izrada prototipa pametnog sata temeljenog na Arduinu za podršku procesu treninga
Izrada prototipa pametnog sata temeljenog na Arduinu za podršku procesu treninga
Filip Tomić
Pojava nosivih uređaja u posljednjih nekoliko godina predstavlja revoluciju u svijetu tehnologije na sličan način kao pojava pametnih telefona deset godina ranije. Sve više proizvođača predstavlja sve tehnološki naprednije uređaje, a među njima prednjače uređaji za pomoć u treningu. Iako je na početku ovog rada napravljen kratki pregled povijesti nosivih uređaja te tehnologija koje su im omogućile razvitak do danas, rad se bazira na teoriji i praksi izrade prototipa pametnog...
Izrada višeinstančne aplikacije u oblaku „Gym Organizer“
Izrada višeinstančne aplikacije u oblaku „Gym Organizer“
Alan Jagar
U ovom radu opisan je proces razvoja aplikacija za više klijenata. Napravljena je usporedba s poslovnim procesom jedne firme koja se bavi razvojem takvih aplikacija i predloženo je rješenje koje može znatno ubrzati razvoj funkcionalnosti i isporuku aplikacije klijentima. U radu je opisano na koji način pristupiti problemu posebnih funkcionalnosti za klijente, na koji način implementirati autorizaciju i autentikaciju, kako koristiti asinkronu obradu zahtjeva i na koji način...
JAVA WEB ALAT ZA IZRADU STATIČKE HTML STRANICE
JAVA WEB ALAT ZA IZRADU STATIČKE HTML STRANICE
Iva Vukelić
Cilj ovog završnog rada je stvaranje alternative za platforme za izradu web stranica kao što su Wix i Squarespace gdje će korisnik biti u mogućnosti da izveze konačni rezultat u obliku HTML i CSS datoteka što nije bilo moguće s već postojećim platformama za stvaranje web stranica. Također će biti moguće da korisnik određuje raspored elemenata web stranice kroz crtež koji može biti nacrtan ručno ili kroz neki program sličan MS Paint. Prvi korak u stvaranju web stranice je...
JAVA WEB APLIKACIJA TEMELJENA NA KONTEJNERIZACIJI I MIKROSERVISIMA
JAVA WEB APLIKACIJA TEMELJENA NA KONTEJNERIZACIJI I MIKROSERVISIMA
Božo Barun
Ciljevi ovog rada su teoretski opisati tehnologiju „cloud-native“ aplikacija i prikazati postupak izrade prototipa jedne takve aplikacije koja služi podršci poslovanja generičke knjižnice. Motivacija za odabir teme potječe iz činjenice da su tehnologija oblaka i „cloud-native“ aplikacije nastale nedavno, dinamično su područje računarstva koje se izrazito brzo i snažno razvija te osjećaj da je ovo prijelomni trenutak u području računalnog inženjerstva usporediv s...

Pages