Paginacija

UTJECANJE NA POSJEĆENOST BLOGA KORIŠTENJEM REKLAMNIH KAMPANJA NA FACEBOOKU
UTJECANJE NA POSJEĆENOST BLOGA KORIŠTENJEM REKLAMNIH KAMPANJA NA FACEBOOKU
Marina Mandić
Digitalne društvene mreže postale su dijelom naše svakodnevnice. Sve se više ljudi njima koristi kako za privatne, tako i u poslovne svrhe. Uz Facebook oglase možemo lako i efikasno privući ciljanu skupinu ljudi na internetsku stranicu, komunicirati s njima i saznati kako unaprijediti posao. Jedna je od glavnih karakteristika Facebooka dvosmjerna komunikacija uz koju zainteresirani korisnici imaju mogućnost da pitaju sve što ih zanima ali i da dobiju povratnu informaciju brže nego...
UTVRĐIVANJE SIGURNOSNIH RANJIVOSTI NA UREĐAJIMA POVEZANIMA NA INTERNET U ZEMLJAMA EU KORIŠTENJEM ALATA SHODAN.IO
UTVRĐIVANJE SIGURNOSNIH RANJIVOSTI NA UREĐAJIMA POVEZANIMA NA INTERNET U ZEMLJAMA EU KORIŠTENJEM ALATA SHODAN.IO
Ema Lovrić
Razvojem tehnologija i rastom broja uređaja povezanih na Internet, smanjuje se računalna sigurnost te je sve veći izazov osigurati sustave i zaštiti osobne podatke. OSINT inteligencijom prikupljaju se podaci sa svih javno dostupnih izvora podataka što čini velike količine podataka dostupne svima, kako sigurnosnim stručnjacima, tako i napadačima. Koristeći OSINT alat Shodan u radu su prikazane ranjivosti pojedinih protokola, uređaja i servisa u državama Europske Unije te je...
UVOĐENJE NFC TEHNOLOGIJE U IDENTIFIKACIJU I AUTORIZACIJU KORISNIKA IT SUSTAVA
UVOĐENJE NFC TEHNOLOGIJE U IDENTIFIKACIJU I AUTORIZACIJU KORISNIKA IT SUSTAVA
Lana Malčić
Ovaj završni rad kroz kratki uvod opisuje tehnologiju komunikacije između uređaja na maloj udaljenosti, tzv. Near Field Communication (NFC) tehnologiju. U radu su navedena moguća područja primjene i opisan je detaljni prikaz područja primjene NFC tehnologije, a na bazi scenarija identifikacije (autentikacije) i autorizacije korisnika informatičkog sustava. Rad opisuje prednosti upotrebe NFC-a, njegove (možebitne) mane, navodi rizike i preporuke kako ih ukloniti ili ublažiti. ...
UVOĐENJE USLUGE BEŽIČNOG PRISTUPA INTERNETU POMOĆU ITIL SMJERNICA
UVOĐENJE USLUGE BEŽIČNOG PRISTUPA INTERNETU POMOĆU ITIL SMJERNICA
Krešimir Brodnjak
Ideja ovog diplomskog rada je prikazati kako smisleno uz preporučene smjernice, opet ne standarda, uvesti novu uslugu u rad, kako upravljati njome i poboljšavati je. Potrebno je prilikom toga proći kroz sve faze uvođenja usluge, od same ideje za uvođenje usluge do konačnog puštanja u rad, ispravljanja nedostataka do poboljšavanja rada usluge uz moguća proširenja i opsega same usluge u budućnosti. Kao usluga je navedena usluga bežičnog pristupa internetu, ali sami koncept rada je...
Unaprjeđenje razvojnog ciklusa softverskog proizvoda korištenjem kontejnerske virtualizacije
Unaprjeđenje razvojnog ciklusa softverskog proizvoda korištenjem kontejnerske virtualizacije
Filip Kaić
Ovaj rad opisuje i dokazuje unaprjeđenje razvojnog ciklusa softverskog proizvoda upotrebom kontejnerske virtualizacije. U prvom dijelu rada govori se o povijesti razvojnog procesa, aplikacijske arhitekture, isporuke i pakiranja te aplikacijske infrastrukture. U nastavku rada izrađuje se aplikacija pisana prema mikroservisnoj arhitekturi prilagođena za rad na distribuiranim sustavima koja će se koristiti u produkciji proizvoda KIP EYE. Korisnici će putem aplikacije imati jedinstven...
Uporaba IT u dizajnu i izradi bespilotnih letjelica
Uporaba IT u dizajnu i izradi bespilotnih letjelica
Bernardin Mustač
Svrha ovog završnog rada je sažeti prikaz primjena IT tehnologija u izradi i dizajnu bespilotnih letjelica od početnog dizajna do završnog proizvoda, potpomognuto podacima iz studija i istraživanja različitih ustanova diljem svijeta, iako dio, pogotovo vezan za aerodinamiku i CNC obradu dolazi iz priručnika za aerodinamiku i obradu materijala.
Upravljanje ispisnim okruženjem sa Ysoft SafeQ softverom
Upravljanje ispisnim okruženjem sa Ysoft SafeQ softverom
Aleksandar Krstev
U ovom završnom radu je opisana implementacija i upravljanje ispisnim okruženjem sa Ysoft SafeQ softverom.. Upravljanje ispisnim okruženjem se sastoji od definiranja korisničkih pravila i dozvola za ispis, kopiranje i skeniranje, upravljanje autentikacijom korisnika na multifunkcijskim uređajima, integracija sustava sa imeničkim servisom te opis mogućnosti konfiguriranja sustava kao i pohrane/povrata statističkih podataka i konfiguracijskih parametara. Biti će obrađeno i nekoliko...
Upravljanje sigurnosnim informacijama i događajima korištenjem AlienVault Unified Security Managementa
Upravljanje sigurnosnim informacijama i događajima korištenjem AlienVault Unified Security Managementa
Dragan Bednarčuk
Koliko smo se puta zapitali na koji način velike kompanije i korporacije sprječavaju napade i održavaju svoj informacijski sustav sigurnim, u skladu sa zakonom i regulativama. Sustav koji ćemo opisati i čije značajke ćemo demonstrirati kroz ovaj rad naziva se SIEM. Riječ je o sustavu koji prikuplja velike količine logova te preko istih radi potrebne korelacije događaja kako bi imali što jasniji uvid u sigurnosne prijetnje i nedostatke unutar informacijskog sustava. Pomoću...
Usporedba alata za korekciju boja video materijala
Usporedba alata za korekciju boja video materijala
David Kričkić
U ovom ću radu usporediti četiri popularna alata za digitalnu korekciju boja, tako što ću napraviti pregled njihovih prednosti, mana i slučajeva u kojima je svakog od njih najbolje iskoristiti. Posebno ću naglasiti omjer brzine rada i kvalitete samih alata, obzirom da je jedna od glavnih karakteristika ovakvih vrsta programa brzina i jednostavnost korištenja, nasuprot velikom broju mogućnosti i potrebom za znatnom količinom tehničkog predznanja. Kako bih bolje predočio posao kolor...
Usporedba performansi virtualizacije Windows Servera 2016: VMWARE ESXI I KVM
Usporedba performansi virtualizacije Windows Servera 2016: VMWARE ESXI I KVM
Luka Lončarić
Cilj ovog rada je na objektivan i vjerodostojan način ustanoviti i usporediti izmjerene performanse virtualiziranog poslužitelja Windows Servera 2016 na najkorištenijem komercijalnom hipervizoru ESXi i besplatnom hipervizoru otvorenog koda KVM na Linuxu. U prvom dijelu rada objašnjeni su osnovni termini i pojmovi vezani uz virtualizaciju, različite metode i prednosti virtualizacije, te su ukratko opisani hipervizori koji su tema ovog rada i istraživanja. Praktični dio rada...
Utjecaj digitalne transformacije na poslovne i tržišne mogućnosti te prijedlozi stvaranja novih vrijednosti
Utjecaj digitalne transformacije na poslovne i tržišne mogućnosti te prijedlozi stvaranja novih vrijednosti
Dražen Tomić
Novonastala digitalna transformacija predstavlja značajnu promjenu u primjerni novih poslovnih modela koja je nastala kao rezultat umrežavanja ljudi (Social networks) i stvari (IoT). Velika količina podataka sve se više pretvara u vrijedne informacije putem kojih organizacije, ukoliko žele opstati na tržištu, moraju mijenjati svoje strateške odluke, temeljiti ih na strategiji optimizacije i inovacija. U ovom je radu, predstavljena analiza digitalne transformacije o napuštanju/...
Utjecaj faktorske analize na prediktivni regresijski model
Utjecaj faktorske analize na prediktivni regresijski model
Zlatan Morić
Cilj rada je analizirati utjecaj metoda smanjenja dimenzija na prediktivne modele linearne regresije. Objašnjena je provjera i priprema podataka, model linearne regresije, analiza glavnih komponenti i faktorska analiza.

Paginacija