Paginacija

USPOREDBA PROCESA POSTAVLJANJA U RAD PROGRAMSKIH RJEŠENJA NA VODEĆIM SVJETSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA U OBLAKU
USPOREDBA PROCESA POSTAVLJANJA U RAD PROGRAMSKIH RJEŠENJA NA VODEĆIM SVJETSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA U OBLAKU
Fran Rogić
Cilj ovog rada je usporedba funkcionalnosti i performansi na vodećim svjetskim pružateljima usluga u oblaku. Među vodećim pružateljima usluga u oblaku nalaze se Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) i Microsoft Azure. Od navedenih pružatelja usluga u oblaku, AWS Amplify, Google Firebase i Azure App Services su najčešće korišteni servisi za razvoj aplikacija. Osim funkcionalnosti i performansi, usporedit će se i cijene svih servisa kako bi se moglo procijeniti koja...
USPOREDBA RAZVOJA MOBILNIH APLIKACIJA NA UWP I ANDROID TEHNOLOGIJAMA
USPOREDBA RAZVOJA MOBILNIH APLIKACIJA NA UWP I ANDROID TEHNOLOGIJAMA
Daniel Bele
Temeljni je cilj diplomskog rada usporedba mobilnih razvojnih arhitektura i programskih rješenja na dvjema različitim platformama – Universal Windows Platform i Android operacijskome sustavu. Razvojem StivCinematheque aplikacije na spomenutim platformama, otvorena je mogućnost produbljivanja različitih aspekata i pristupa u rješavanju problema na različite načine. Pristup, dakle, omogućuje opsežniju analizu obiju tehnologija i mnoštva programskih sučelja u različitim...
USPOREDBA RJEŠENJA ZA USPOSTAVU VIRTUALNIH PRIVATNIH MREŽA
USPOREDBA RJEŠENJA ZA USPOSTAVU VIRTUALNIH PRIVATNIH MREŽA
Matej Vdović
U današnje vrijeme globalne povezanosti Internetom, apsolutni je imperativ osigurati tajnost i integritet podataka. Prilikom povezivanja udaljenih lokacija kao prijenosni medij koristi se Internet koji je nesiguran i svakako je bilo potrebno naći rješenje kako zaštititi podatke od neovlaštenog pristupa. Rješenje je dano VPN tehnologijom. Virtualne privatne mreže omogućuju kreiranje, kao što im samo ime kaže, privatne mreže preko javne nesigurne internetske infrastrukture....
USPOREDBA SIGFOX I LORAWAN TEHNOLOGIJA I PRIMJENA U VRTLARSTVU
USPOREDBA SIGFOX I LORAWAN TEHNOLOGIJA I PRIMJENA U VRTLARSTVU
Slaven Olujić
Cilj ovog diplomskog rada je implementacija Internet stvari (engl. Internet of things, skraćeno IoT) prototipa za primjenu u vrtlarstvu koristeći LPWAN (engl. Low Powered Wide Area Network) tehnologije LoRaWAN i Sigfox. Funkcionalnosti koje će se napraviti su automatizacija navodnjavanja, praćenje parametara vlage zemlje, temperature zraka te komunikacija IoT uređaja s internetom. Usporedit ćemo LPWAN tehnologije Sigfox i LoRaWAN koje su namijenjena za nisku potrošnju i situacije u...
UTJECAJ ANALIZE TEKSTA NA UČINKOVITOST KAMPANJE „NAPLATA PO KLIKU“ (PPC)
UTJECAJ ANALIZE TEKSTA NA UČINKOVITOST KAMPANJE „NAPLATA PO KLIKU“ (PPC)
Ljiljana Petrak
Svrha ovog rada je utvrditi mogu li se saznanje i rezultati analize teksta nad prikupljenim tekstualnim upitima već akviziranih, visoko profitabilnih, klijenata iskoristiti za poboljšanje kampanja po modelu naplate po kliku i sukladno tome privući veći broj profitabilnih klijenata. U prvom dijelu rada se, pomoću analize teksta provedene na tekstualnim upitima profitabilnih klijenata, dolazi do saznanja o načinu komunikacije profitabilne ciljne skupine kroz najčešće korištene...
UTJECAJ I VAŽNOST PSIHOMETRIJSKOG PROFILIRANJA NA WEBU
UTJECAJ I VAŽNOST PSIHOMETRIJSKOG PROFILIRANJA NA WEBU
Tomislav Bekić
Proces ekstrakcije informacija omogućava dobivanje uvida u obrasce i trendove u vezi s podacima. U ovom je radu, u realnom vremenu, provedena analiza teksta modela Myers-Briggs (MBTI) tip ličnosti i analiza objava na društvenim medijima. U nastavku slijedi prikaz i interpretacija konfuzijske matrice prediktivnog modela tipa osobnosti. Rezultati rada ukazuju na mogućnost predviđanja MBTI ličnosti analizom objava na društvenim medijima.
UTJECAJ INFLUENCERA NA ODLUKU O KUPOVINI
UTJECAJ INFLUENCERA NA ODLUKU O KUPOVINI
Mihaela Čudina
U ovom radu objasnit će se utjecaj društvenih mreža i influencera na odluku o kupovini. Detaljno će se objasniti proces samog odlučivanja o kupovini te društvene mreže, njihove razlike i značaj u procesu odluke. Bit će objašnjeno kako društvene mreže koriste statističke podatke u svrhu plasiranja marketinške komunikacije. Uz to će biti napravljeno i istraživanje koje će provjeriti stavove i navike koje korisnici imaju prema društvenim mrežama, influencerima i oglašavanju...
UTJECAJ ITIL-a NA USTUPANJE IZVOĐENJA DIJELOVA POSLOVNIH IT PROCESA
UTJECAJ ITIL-a NA USTUPANJE IZVOĐENJA DIJELOVA POSLOVNIH IT PROCESA
Josip Vlahek
Svrha ovog rada je ispitati utjecaj okvira najboljih praksi Information Technology Infrastructure Library (ITIL) na implementaciju ustupanja izvođenja dijelova ili cijelih poslovnih procesa vanjskom izvođaču (engl. IT outsourcing - ITO). Glavno pitanje na koje će se dati odgovor je koji su učinci ITIL-a na provedbu IT outsourcinga. Cilj je saznati je li ITIL primjenjiv u ITO projektima, te ima li na njih pozitivan ili negativan utjecaj. Na početku rada koji govori o utjecaju ITIL-a na...
UTJECAJ KORISNIČKOG SUČELJA NA ISKUSTVO KUPOVINE U E-TRGOVINAMA
UTJECAJ KORISNIČKOG SUČELJA NA ISKUSTVO KUPOVINE U E-TRGOVINAMA
Tin Muhar
Završni rad pod nazivom „Utjecaj korisničkog sučelja na iskustvo kupovine u e-trgovinama“ nas upoznaje sa razvojem e-trgovine, kako je sve počelo pa kako da izgleda danas. Istaknuti su ključni trendovi koji utječu na korisnike e-trgovine, ali isto tako i na trgovce. Elementi koji utječu na ponašanje korisnika dok pretražuju, pronalaze i na kraju kupuju neki proizvod. Rad je potkrijepljen sa dvije vrste istraživanja, kvantitativno i kvalitativno. Istaknut je problem sa kojim se...
UTJECAJ ODLUKE TVRTKE GOOGLE O NEPODRŽAVANJU KOLAČIĆA TREĆIH STRANA NA POSLOVANJE I UČINKOVITOST ONLINE OGLAŠAVANJA HRVATSKIH MARKETINŠKIH AGENCIJA
UTJECAJ ODLUKE TVRTKE GOOGLE O NEPODRŽAVANJU KOLAČIĆA TREĆIH STRANA NA POSLOVANJE I UČINKOVITOST ONLINE OGLAŠAVANJA HRVATSKIH MARKETINŠKIH AGENCIJA
Nina Horvat
Zaštita privatnosti korisnika na internetu jedna je od gorućih tema u svijetu internetskog oglašavanja. Ovaj završni rad objašnjava zašto su internet preglednici primorani blokirati kolačiće trećih strana i kakav će to imati utjecaj na internetsko oglašavanje i industriju oglašavanja. Istaknuta je važnost kolačića trećih strana za digitalno oglašavanje te kako će se promijeniti oglašivački ekosustav nakon njihovog blokiranja. Prikazane su potencijalne alternative...
UTJECAJ PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 NA PONAŠANJE POTROŠAČA U INDUSTRIJI LJEPOTE
UTJECAJ PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 NA PONAŠANJE POTROŠAČA U INDUSTRIJI LJEPOTE
Marijana Rep
Pandemija bolesti COVID-19 imala je veliki utjecaj na industriju ljepote. Mnogi saloni ljepote i frizerski saloni morali su zatvoriti svoja vrata ili ograničiti rad zbog mjera zaštite od širenja virusa. To je dovelo do gubitka posla za mnoge radnike u industriji ljepote, a također je utjecalo i na financijski položaj mnogih poduzeća u tom sektoru. Unatoč ovome, neki su se segmenti u industriji ljepote nastavili razvijati i dobro raditi tijekom pandemije bolesti COVID-19, kao što su...
UTJECAJ UMJETNE INTELIGENCIJE NA KREATIVNU INDUSTRIJU I KREATIVNU EKONOMIJU
UTJECAJ UMJETNE INTELIGENCIJE NA KREATIVNU INDUSTRIJU I KREATIVNU EKONOMIJU
Juraj Anzulović
Umjetna inteligencija (AI) tema je u gotovo u svih medijima, industrija i mnogim brujanjima gotovo svih profesionalaca nevažno o području ekspertize. Posebno je naglašen u kreativnoj industriji kao svemoći alat koji će kompletno promijeniti paradigmu industrije. Ipak, unatoč tolikoj popularnosti, AI je i dalje nejasan koncept, zbog svoje kompleksnosti i rapidnog razvoja samog polja istraživanja mnoga pitanja su još uvijek nerazjašnjena i zahtijevaju strukturiranje i unificiranje,...

Paginacija