Paginacija

UPRAVLJANJE ODNOSIMA S KORISNICIMA U SPORTSKIM KLADIONICAMA
UPRAVLJANJE ODNOSIMA S KORISNICIMA U SPORTSKIM KLADIONICAMA
Filip Čepin
Sportsko se klađenje pojavilo nešto prije 19. stoljeća kada su Britanci masovno počeli uvoditi klađenje na konjičke utrke. 50-ak godina nakon pojavljivanja TV prijenosa, prvi puta se pojavljuje i online klađenje. 1996. godine postoji već 15 web stranica za online klađenje, a prva tvrtka koja je nudila tu opciju zvala se Intertops. Danas je sportsko klađenje podignuto na viši nivo. Ovaj završni rad doprinijet će razumijevanju upravljanja odnosa s korisnicima sportskih kladionica,...
UPRAVLJANJE PROMETOM U L2 SDN MREŽI
UPRAVLJANJE PROMETOM U L2 SDN MREŽI
Dario Posarić
Softverski definirane mreže (engl. Software Defined Networking ‒ SDN) nova su paradigma u svijetu računarstva kojom se mijenja način implementacije i upravljanja nad mrežom i mrežnim uređajima. Temeljne dvije karakteristike SDN-a su odvajanje kontrolne i podatkovne ravni te uspostavljanje centralnog mjesta kontrole nad cjelokupnom mrežom u vidu SDN kontrolera. Kontroler kao centralno mjesto u mreži nudi sučelje za pristup aplikacijama koje iste mogu koristiti za različite svrhe...
UPRAVLJANJE RASVJETOM PUTEM BEŽIČNIH TEHNOLOGIJA ISM POJASA NA PRIMJERU POSLOVNE ZGRADE
UPRAVLJANJE RASVJETOM PUTEM BEŽIČNIH TEHNOLOGIJA ISM POJASA NA PRIMJERU POSLOVNE ZGRADE
Ronald Galić
Postojeća rješenja upravljanja rasvjetom, temeljena na infracrvenim senzorima, imaju kratak domet detekcije korisnika od nekoliko metara do najviše 20 metara, nemaju mogućnost autorizacije korisnika što dovodi do neželjenih aktivacija rasvjete, poput prolaska životinja, te koriste duge intervale isključivanja rasvjete što dovodi do povećane potrošnje električne energije. U ovome radu prikazano je rješenje upravljanja rasvjetom temeljeno na Bluethoot low energy tehnologiji s...
UPRAVLJANJE VMWARE VIRTUALNIM OBLAKOM KORIŠTENJEM APLIKATIVNOG SUČELJA
UPRAVLJANJE VMWARE VIRTUALNIM OBLAKOM KORIŠTENJEM APLIKATIVNOG SUČELJA
Tomislav Krevzelj
U ovom radu dotaknuti ćemo se teme virtualizacije računalnih resursa na lokalnoj infrastrukturi baziranoj na VMware tehnologiji. Opisati ćemo standardne oblike virtualizacije i njihovu primjenu te prikazati na koji način kreirati virtualne mašine unutar lokalnog okruženja. Potom, uz pomoć Python aplikacije automatizirati ćemo dohvaćanje korisnika koji se nalaze unutar Windows Active Directory imeničkog sustava te izradu izolirane virtualne okoline u kojoj se nalazi virtualna...
UPRAVLJAČKI PRISTUP IZGRADNJI WEB SJEDIŠTA KROZ PRIMJENU ITIL-A
UPRAVLJAČKI PRISTUP IZGRADNJI WEB SJEDIŠTA KROZ PRIMJENU ITIL-A
Luka Maras
Diplomski rad obrađuje predmet upravljačkog pristupa izgradnji web sjedišta kroz upotrebu ITIL-a, skupa dobrih praksi za upravljanje informacijskim uslugama. Glavna tema diplomskog rada jest planski, procesni pristup izgradnji web sjedišta, bez obzira na ciljeve zacrtane u njihovoj strategiji te njihov obujam i raspon. Rad prikazuje sve faze ITIL-a primijenjene na izgradnju web sjedišta: strategiju usluge, dizajn usluge, tranziciju usluge, rukovanje uslugom i kontinuirano...
USKLAĐIVANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA ORGANIZACIJE SA ZAHTJEVIMA GDPR UREDBE
USKLAĐIVANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA ORGANIZACIJE SA ZAHTJEVIMA GDPR UREDBE
Darija Balen
Najava stupanja na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka, skraćeno GDPR, uvelike je promijenila fokus poslovanja tvrtki, u vidu zaštite osobnih podataka. Skrenuta je pozornost na osobne podatke svih građana Europske Unije, a najavljivane visoke kazne izazvale su negativnu reakciju javnosti. Tvrtke se susreću s novim načinima razumijevanja definicija osobnih podataka i svoje poslovne sustave moraju prilagoditi kako bi bile u mogućnosti ispuniti nove zahtjeve koje GDPR donosi. GDPR...
USPOREDBA GLAVNIH USMJERNIČKIH PROTOKOLA ZA PRIMJENU U VELIKIM TVRTKAMA
USPOREDBA GLAVNIH USMJERNIČKIH PROTOKOLA ZA PRIMJENU U VELIKIM TVRTKAMA
Kristijan Krčmar
Ovaj rad prikazuje usporedbu vjerojatno dva najčešće upotrebljavana mrežna protokola EIGRP i OSPF. Odabrana je mrežna topologija s ciljem lakog prilagođavanja određenim uvjetima testiranja. Nakon što je cijela mreža konfigurirana, uspoređeni su ključni parametri poput brzine konvergencije, otkazivanja ključnih sučelja i ključnih uređaja, lakoće implementacije pojedinog protokola te njihove skalabilnosti. Nakon istraživanja na internetu te komunikacije s ljudima koji na...
USPOREDBA I TESTIRANJE HIPERVIZORA OTVORENOG KODA XEN I KVM
USPOREDBA I TESTIRANJE HIPERVIZORA OTVORENOG KODA XEN I KVM
Daniel Devčić
Virtualizacija je neizostavan dio svih većih računalnih sustava današnjice, stoga je iznimno važno upoznati se sa što više različitih platformi za virtualizaciju. Naspram komercijalnih rješenja KVM i Xen su odlična alternativa, a ponekad predstavljaju i značajno bolji izbor, bilo s financijskog aspekta, bilo s aspekta performansi. Fokus ovog rada je na usporedbi performansi hipervizora Xen i KVM. Uvid u sličnosti i razlike među njima može uvelike olakšati odabir rješenja kod...
USPOREDBA INTERNET INFORMATION SERVICES I APACHE HTTP WEB POSLUŽITELJA
USPOREDBA INTERNET INFORMATION SERVICES I APACHE HTTP WEB POSLUŽITELJA
Antun Major
Apache i Internet Information Services su neovisno razvijene platforme koje pružaju niz istih ili sličnih značajki. Svaki poslužitelj ima vlastitu arhitekturu s različitim funkcionalnostima i dodatnim modulima, te različito odgovara na zahtjeve pojedinih tehnologija. Zbog glavne zadaće dva poslužitelja u vidu posluživanja HTTP zahtjeva usporedivi su u konteksu performansi, dostupnosti, zahtjevnosti administriranja i drugih pitanja vezanih za obavljanje svoje zajedničke uloge. ...
USPOREDBA JEDNOSTAVNIH JEDNOSMJERNIH HASH FUNKCIJA I METODA S DODAVANJEM ZNAKA
USPOREDBA JEDNOSTAVNIH JEDNOSMJERNIH HASH FUNKCIJA I METODA S DODAVANJEM ZNAKA
Mihovil Vidaček
U sklopu završnog rada“Usporedba jednostavnih jednosmjernih hash funkcija i metoda s dodavanjem znaka“analizirane su i uspoređeneMD5, SHA-1, SHA-2 i PBKDF2 metode za hashiranje. U radu se osim usporedbe spomenutih metoda govori i o načinu njihove upotrebe i o detaljima vezanima za svaku metodu. Navedene su metode testirane na pripremljenoj skupini lozinki različitih razina složenosti. Za svaki od hash algoritama proučeni su prednosti i nedostaci. Opisane su i testirane najčešće...
USPOREDBA LINUX I MICROSOFT POSLUŽITELJSKE INFRASTRUKTURE KAO POTPORE POSLOVANJU MALIH TVRTKI
USPOREDBA LINUX I MICROSOFT POSLUŽITELJSKE INFRASTRUKTURE KAO POTPORE POSLOVANJU MALIH TVRTKI
Josip Stanešić
Male tvrtke osnova su ekonomije Europe. U suvremenom poslovanju IT tehnologija i samim time IT infrastruktura nužni su za poslovanje čak i u tvrtkama kojima osnovna djelatnost nije u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija. S obzirom na važnost IT infrastrukture bitan je njen odabir. U ovom radu uspoređene su IT infrastrukture bazirane na Linux i Microsoft tehnologijama za referentnu tvrtku kako bi se omogućio lakši odabir malim tvrtkama. Usporedba se sastoji od tri...
USPOREDBA PERFORMANSI PRI PRIJENOSU PODATAKA NA RADIJSKOJ PRISTUPNOJ MREŽI U SUSTAVIMA EGPRS I NB-IOT
USPOREDBA PERFORMANSI PRI PRIJENOSU PODATAKA NA RADIJSKOJ PRISTUPNOJ MREŽI U SUSTAVIMA EGPRS I NB-IOT
Filip Otočan
Cilj ovoga rada je napraviti analizu i usporedbu performansi prijenosa podataka kod komercijalnih EGPRS i NB-IoT sustava s aspekta pokrivenosti signalom, uz veoma niske potrebne brzine prijenosa podataka, uz minimalnu potrošnju energije. Opisane su najznačajnije komercijalne LPWAN i EGPRS tehnologije, te njihove razlike. U praktičnom djelu rada izneseni su rezultati i analiza mjerenja performansi NB-IoT i EGPRS sustava u rubnim područjima dostupnosti usluge, te na kraju zaključak.

Paginacija