Paginacija

IPv6
IPv6
Zoran Matić
Glavna tema ovog završnog rada je Internet protokol verzija 6 (engl. IPv6 – Internet Protocol version 6) – kako i zbog kakvih potreba je nastao, koji su principi njegova funkcioniranja, te koje nam nove mogućnosti pruža. Naravno, da bi se moglo govoriti o IPv6 protokolu, svakako se mora spomenuti i njegov prethodnik, IPv4 protokol. Kroz kratku usporedbu tih dvaju protokola navest ćemo prednosti verzije 6, ali i spomenuti probleme oko njegove implementacije u sustave, koja traje već...
ISKORIŠTAVANJE KOGNITIVNIH PRISTRANOSTI U SVRHU MANIPULACIJE POTROŠAČIMA
ISKORIŠTAVANJE KOGNITIVNIH PRISTRANOSTI U SVRHU MANIPULACIJE POTROŠAČIMA
Helena Svetec
U radu se analiziraju načini na koji marketinški stručnjaci iskorištavaju kognitivne pristranosti u svrhu marketinške komunikacije i time utječu na izbor potrošača. Definiraju se teorijski aspekti u vezi s ponašanjem potrošača i čimbenika koji utječu na takvo ponašanje. Daje se uvid u podložnosti potrošača heuristikama i pristranostima prilikom odluke o kupnji te prikazuju mogućnosti iskorištavanja kognitivnih pristranosti u marketingu. Rezultati provedenog istraživanja...
ISO 27001 u praksi
ISO 27001 u praksi
Tomislav Mihelić
U ovom radu opisan je proces implementacije ISO 27001 norme u tvrtki Etna d.o.o. Kroz rad opisani su sigurnosni zahtjevi koje tvrtka treba zadovoljiti, opis ISO 27001 norme, ključne točke za uvođenje norme te upravljanje rizicima u informacijskom sustavu tvrtke. Sastavni dio rada je i osnovni dokument norme (Izjava o primjenjivosti) koji sadrži sve kontrolne točke norme, te način njihove implementacije u tvrtki.
ISO/IEC 20000 – opis norme i uvođenje u IT tvrtku
ISO/IEC 20000 – opis norme i uvođenje u IT tvrtku
Bojan Drakulić
Glavni predmet proučavanja ovog rada je ISO/IEC 20000 standard i njegova uloga u suvremenom upravljanju svim neophodnim procesima za konkurentno i uspješno poslovanje. Najveće težište je na prvom dijelu standarda (ISO/IEC 20000-1:2011) čiji zahtjevi se na strukturirani način iznose i analiziraju u svrhu boljeg razumijevanja njihove primjene kod praktične implementacije. Glavna ideja rada je prikazati i približiti proces uvođenja standarda u nekoj tvrtki kako bi se opisali zahtjevi...
ISPLATIVOST KORIŠTENJA FOTOGRAFIJE U ODNOSU NA 3D VIZUALIZACIJU ZA POTREBE MARKETINGA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
ISPLATIVOST KORIŠTENJA FOTOGRAFIJE U ODNOSU NA 3D VIZUALIZACIJU ZA POTREBE MARKETINGA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI
Edo Horvat
U ovom završnom radu se kroz razvoj fotografije automobila do današnjih dana prikazuje važnost korištenja profesionalne fotografije automobila za potrebe marketinga u svrhu oglašavanja. U doba velike konkurencije u automobilskoj industriji, učinkovito oglašavanje profesionalne fotografije automobila dokazano bilježi vrlo uspješan odaziv novih klijenata za kupnju automobila. Navedene su metode za mjerenje komunikacijskog učinka oglasa. Također je istražena prodaja automobila kroz...
ISPRAVLJANJE NEGATIVNIH EFEKATA KOD KORIŠTENJA ZELENOG PLATNA U VIDEO PRODUKCIJI
ISPRAVLJANJE NEGATIVNIH EFEKATA KOD KORIŠTENJA ZELENOG PLATNA U VIDEO PRODUKCIJI
Tibor Cecelja
Kroz ovaj rad upoznajemo se s poviješću korištenja zelenog platna i vezanih tehnika i tehnologija u video produkciji, njihovom evolucijom te načinom korištenja u modernoj produkciji. Fokus ovog rada je demonstracija pravilnog korištenja zelenog platna te ispravljanja najčešćih grešaka koje se pojavljuju pri korištenju istog. Svako od rješenja detaljno je opisano i demonstrirano vizualno kroz fotografski i video materijal. Sva postprodukcijska rješenja izrađena su u...
IZAZOVI PRIHVAĆANJA DIGITALNIH USLUGA I POSLOVNI EFEKTI KORIŠTENJA DIGITALNIH USLUGA NA PRIMJERU OBRTNIŠTVA
IZAZOVI PRIHVAĆANJA DIGITALNIH USLUGA I POSLOVNI EFEKTI KORIŠTENJA DIGITALNIH USLUGA NA PRIMJERU OBRTNIŠTVA
Kristina Valjak
Cilj ovoga rada je prikazati imaju li obrtnici preduvjete te razumiju li prednosti uvođenja i primjene digitalnih usluga, uključivo digitalnih marketinških usluga u svoje poslovanje. Istraživanjem ćemo dobiti odgovor koliko zapravo obrtnici na području Republike Hrvatske razumiju potencijal digitalnih usluga, jesu li spremni za uvođenje digitalnih usluga i njihovo korištenje te u kojoj mjeri mogu iskoristiti potencijal digitalnih marketinških usluga za unapređenje vlastitog poslovanja.
IZGRADNJA DATA CENTRA
IZGRADNJA DATA CENTRA
Tomislav Lulić
Projekt izgradnje Data centra kapitalni je projekt i strateška investicija u razvoju tvrtke. Njime tvrtka dokazuje zrelost da prihvati vlastiti Odjel informatike kao jedan od bitnih dijelova sustava za podršku poslovnim procesima, a izgradnjom Data centra to potvrđuje. Izgradnja Data centra dokazuje visoku informatizaciju u poslovnim procesima, kao i brigu tvrtke o svojim najvažnijem IT resursu, a to su podaci. U današnje vrijeme sličnih projekata sve je manje iz razloga što se sve...
IZGRADNJA JEDNOSTRANIČNE WEB APLIKACIJE PRIMJENOM OBLIKOVNIH OBRAZACA
IZGRADNJA JEDNOSTRANIČNE WEB APLIKACIJE PRIMJENOM OBLIKOVNIH OBRAZACA
Vatroslav Fabijanić
Ovaj rad opisuje što su to oblikovni obrasci. Na koji način se oni koriste generalno u razvoju softvera. Bavi se primjenom oblikovnih obrazaca u razvoju jednostranične web aplikacije (engl. Single Page Application, SPA). Objašnjava što je to jednostraničnu web aplikaciju. Pokazuje kompoziciju korisničkog sučelja jednostranične web aplikacije primjenom MV* oblikovnih obrazaca u AngularJS radnom okviru. Opisuje oblikovne obrasce za dohvat podataka u .Net tehnologiji koji su temelje za...
IZRADA 3D MODELA I TEKSTURA ZA VIDEO IGRE
IZRADA 3D MODELA I TEKSTURA ZA VIDEO IGRE
Željko Višnjić
Svjedoci smo razvoja računalne tehnologije u mjeri u kojoj to nitko nije slutio. Video igre nisu iznimka, a tome je pridonio upravo takav streloviti razvoj tehnologije koji je omogućio da današnje video igre s grafičkog aspekta izgledaju gotovo kao realnost. No, napredak u tehnologiji nije se odrazio samo na povećanje kapaciteta memorije, brže procesore i brže grafičke kartice, nego i na veličinu ekrana odnosno rezoluciju koju je moguće prikazati. Veća rezolucija rezultira većom...
IZRADA 3D MODELA SJEDINJENIH NA WEB STRANICI U SVRHU KORIŠTENJA ZA DIZAJNIRANJE SKATE PARKOVA
IZRADA 3D MODELA SJEDINJENIH NA WEB STRANICI U SVRHU KORIŠTENJA ZA DIZAJNIRANJE SKATE PARKOVA
Sven Bezi
Ovaj će se završni rad baviti procesom izrade web-stranice koja služi kao reprezentativna platforma i procesom izrade desktop aplikacije koja unutar sebe sadržava teksturirane 3D objekte u svrhu dizajniranja skate-parkova. Prema mojem istraživanju ovakvu vrstu 3D aplikacije još nisam susreo te bi ona uvelike mogla unaprijediti skateboarding i potaknuti širenje skejtbordinške kulture. Cilj je ovoga projekta napraviti alat koji se lako uporabljuje i koji dostavlja kvalitetne...
IZRADA ANKETNOG SUSTAVA (e-Ankete)
IZRADA ANKETNOG SUSTAVA (e-Ankete)
Željko Mikić
Glavni zadatak ovog diplomskog rada je projektirati i izraditi cjelokupan web bazirani sustav za izradu elektroničkih anketa koji će biti postavljen i dostupan u oblaku. Sustav se sastoji od triju aplikacija: web aplikacije za upravljanje anketama koja omogućuje registraciju i upravljanje anketama, web aplikacije za anonimno popunjavanje anketa koja omogućuje osobama s jedinstvenom poveznicom popunjavanje i slanje popunjene ankete te aplikacijom za anketare koja omogućuje popunjavanje,...

Paginacija