Paginacija

WEB APLIKACIJA ZA DRUŠTVENU MREŽU IGRAČA VIDEOIGARA
WEB APLIKACIJA ZA DRUŠTVENU MREŽU IGRAČA VIDEOIGARA
Petra Rubić
Cilj ovog završnog rada je razraditi ideju razvoja društvene mreže korisnika koji igraju videoigre te način integracije njihovih podataka s popularnih platformi za videoigre i društvenih mreža u aplikaciji. Pripadajućom Java web aplikacijom nastoji se demonstrirati brz i jednostavan razvoj moderne integracijske platforme koja korisnicima omogućava pristup svim podacima vezanih uz postignuća, događanja i novosti u videoigrama.
WEB APLIKACIJA ZA INTERAKCIJU TRENERA I IGRAČA TENISA
WEB APLIKACIJA ZA INTERAKCIJU TRENERA I IGRAČA TENISA
Bruno Lončar
Cilj ovog završnog rada je da se kroz teorijski i praktični dio pokaže izrada informacijskog sustava koji koristi jedan servis za komunikaciju s više klijenata. Sustav je namijenjen trenerima i igračima tenisa, a svrha mu je praćenje podataka o treninzima koje treneri unose za svoje igrače. Rad započinje s planiranjem i postavljanjem zahtjeva sustava, te se nastavlja s modeliranjem sustava i izradom baze podataka s potrebnim tablicama i pohranjenim procedurama. U nastavku se opisuje...
WEB APLIKACIJA ZA NARUDŽBU HRANE
WEB APLIKACIJA ZA NARUDŽBU HRANE
Luka Vuković
Motivacija za izradu ovog rada je konstantna želja za razvojem znanja i vještina te napredovanje u struci, a kao glavni cilj izdvaja se izrada web aplikacije s potencijalnom primjenom u produkcijskoj okolini. Izgradit će se MVC aplikacija koja omogućuje narudžbu hrane, pregled recepata, nutritivnih vrijednosti i dostavu namirnica. Aplikacija će imati mogućnost rada za autorizirane i ne autorizirane korisnike. Ne autorizirani korisnici imati će samo jednu mogućnost, a to je pregled...
WEB APLIKACIJA ZA OBRADU PODATAKA ISTRAŽIVANJA I PRIKAZ IZVJEŠTAJA
WEB APLIKACIJA ZA OBRADU PODATAKA ISTRAŽIVANJA I PRIKAZ IZVJEŠTAJA
Matej Cervelin
Ideja ovog završnog rada je izraditi dio nove softverske platforme za Peekator koji će se poglavito koristiti za prikaz izvještaja klijentima. Obrada podataka prikupljenih kroz istraživanja je iznimno bitna kako bi se klijentima omogućila kvalitetna analiza dobivenih podataka kroz izvještaje. Na osnovu tih izvještaja klijenti će donositi zaključke o navikama krajnjih kupaca te planirati sljedeće poslovne kampanje za ostvarivanje lojalnosti trenutnih korisnika i privlačenje novih....
WEB APLIKACIJA ZA OTKRIVANJE SMJEŠTAJA I ZANIMLJIVOSTI TURISTIČKIH DESTINACIJA POMOĆU TOČAKA INTERESA
WEB APLIKACIJA ZA OTKRIVANJE SMJEŠTAJA I ZANIMLJIVOSTI TURISTIČKIH DESTINACIJA POMOĆU TOČAKA INTERESA
Franko Zrilić
Povod za predlaganje ove teme je želja da se olakša pristup korisnim informacijama turistima radi lakšeg snalaženja u mjestima diljem Hrvatske. Cilj ovog završnog rada je prikazati proces izrade web aplikacije pomoću kojeg korisnici filtriraju sadržaj na Google karti radi otkrivanja smještaja i turističkih atrakcija u mjestima. Prolazit ću kroz postupke koji su potrebni za izradu web aplikacije. To uključuje planiranje i izradu dizajna, izradu prilagođene Wordpress teme,...
WEB APLIKACIJA ZA PRAČENJE RAZVOJA DJETETA
WEB APLIKACIJA ZA PRAČENJE RAZVOJA DJETETA
Kristijan Mikulec
Profesionalna motivacija (cilj) predlaganja ove teme je izrada web aplikacije putem koje će roditelji biti u mogućnosti bilježiti razvoj svoga djeteta. Ova tema je odabrana iz razloga što je autor i sam nedavno postao otac. Želio je stvoriti web aplikaciju pomoću koje će moći prati napredak svoga djeteta, te je želio isto omogućiti i drugim roditeljima. Osim unosa podataka, te njihovog pregleda omogućen je i pregled svih bitnih informacija i savjeta na jednome mjestu (na web...
WEB I MOBILNA APLIKACIJA ZA OBJAVU POSLOVA
WEB I MOBILNA APLIKACIJA ZA OBJAVU POSLOVA
Ivan Ponjavić
Cilj ovog završnog rada jest napraviti nešto korisno što bi moglo pomoći ljudima u svakodnevnom životu. Rezultat ideje, osmišljavanja i izrade aplikacije koju sam odabrao za završni rad, jest konačan produkt u obliku softwarea koji je vrlo koristan, a pogotovo za onu grupaciju ljudi koja je nezaposlena i bez primanja. Kroz ovu aplikaciju se ostvaruje prvi kontakt između ponuđača poslova i kandidata za obavljanje poslova što je za mnoge možda najteži korak prilikom pronalaženja...
WEB SUSTAV ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O IGRAČIMA RAČUNALNIH IGARA SA RAZLIČITIH IGRAČIH PLATFORMI
WEB SUSTAV ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O IGRAČIMA RAČUNALNIH IGARA SA RAZLIČITIH IGRAČIH PLATFORMI
Marijan Mikolić
Video igre danas su jedan od najraširenijih oblika zabave u kojem uživaju ljudi razne dobi diljem svijeta. Zbog razvoja tehnologije, video igre proširile su se na razne svakodnevne uređaje kao što su pametni telefoni te je zbog toga danas broj ljudi koji redovno igraju video igre velik. Video igre igračima predstavljaju zabavu, bijeg od stvarnosti, priliku za socijalizaciju te ponekad umjetnički izražaj. U današnje digitalno doba, većina igara povezuje se na online platforme putem...
WINDOWS SERVER 2012 R2 CLUSTERING TEHNOLOGIJA
WINDOWS SERVER 2012 R2 CLUSTERING TEHNOLOGIJA
Matej Hegedušić
U današnje vrijeme kada poslovanje mora imati stalnu dostupnost svojih kritičnih resursa, kao što su poslužitelji, mrežna oprema te ostala oprema koja spada pod kritičnu infrastrukturu. Organizacije moraju imati rješenje koje će tu kritičnu infrastrukturu učinit visoko dostupnom, danas svjedočimo stalnim klimatskim promjenama te drugim štetnim okolnostima koje mogu utjecati na našu infrastrukturu. Zbog takovih razloga treba razmišljati o uvođenju redundantnosti IT sustava....
Web aplikacija za analizu audio podataka
Web aplikacija za analizu audio podataka
Ivan Zvonar
Tema ovog diplomskog rada je izrada web aplikacije za analizu zvuka koristeći algoritam za generiranje digitalnog audio potpisa. Digitalni audio potpis služi za identifikaciju bilo kojeg audio ili video zapisa, a najčešće se koristi za prepoznavanje pjesama i dohvaćanje metapodataka o pjesmi. Algoritmi za analizu zvuka imaju mnogo primjena u svakodnevnom životu, primjerice, omogućuju korisniku da sazna sve informacije o nepoznatoj pjesmi, koju trenutno sluša na radiju. Također se...
Web aplikacija za analizu sentimenta na društvenim mrežama
Web aplikacija za analizu sentimenta na društvenim mrežama
Denis Košutić
Društvene mreže predstavljaju glavni medij za izražavanje mišljenja i stavova o raznim područjima – kvaliteti proizvoda, popularnosti političke stranke, imidžu organizacije i slično. Svakodnevno se generiraju velike količine podataka na društvenim mrežama, koje je moguće analizirati i izvući korisne informacije. Sentiment je ideja, mišljenje ili osjećaj o nekoj temi. Analiza sentimenta je automatizirani proces razumijevanja mišljenja i stavova iz pisanog ili govornog jezika...
Web aplikacija za oglašavanje ponude ugostiteljskih objekata temeljena na geolokacijama
Web aplikacija za oglašavanje ponude ugostiteljskih objekata temeljena na geolokacijama
Damir Jugo
Predmetna web aplikacija bazirana je na prikazu događanja na nekoj lokaciji u određenom vremenu. Koncept aplikacije zamišljen je na način da se podaci o raznim događajima koji mogu biti gastro, zabavne i slične tematike, prikazuju kroz podatkovni ali i kartografski prikaz korisnicima aplikacije. Za potrebe izgradnje aplikacije izabran je pristup koji koristi baze za pohranu podataka (SQL), servisa koji spremaju i dohvaćaju podatke na serveru (Web API), aplikativnog dijela na klijentu...

Paginacija