Paginacija

THE USE OF COMMUNICATION STRATEGIES IN FOSTERING EMPLOYEE PERFORMANCE THROUGH LEARNING AND DEVELOPMENT
THE USE OF COMMUNICATION STRATEGIES IN FOSTERING EMPLOYEE PERFORMANCE THROUGH LEARNING AND DEVELOPMENT
Tera Šuperina
This graduate thesis will be focusing on the use of communication strategies in fostering employee performance through learning and development. Specifically, the thesis will explore if there is a difference in the probability of an employee signing up for training depending on the type of advertising material promoting the training. Additionally, this thesis will examine and give answers to the problem areas regarding the relationship between attending a training program and better employee...
Tranzicija SOA monolitnog sustava na arhitekturu temeljenu na mikroservisima
Tranzicija SOA monolitnog sustava na arhitekturu temeljenu na mikroservisima
Inga Cigoj
Ovaj rad bavi se arhitekturom Sirius platforme koja se koristi u bankarskim sustavima kao podrška klijentskim aplikacijama kao što su internet bankarstvo i mobilno bankarstvo. Poslovne potrebe banaka za koje je namijenjena Sirius platforma i njihove promjene tijekom vremena potaknule su na razmišljanje o novoj arhitekturi tog sustava koja bi omogućila agilnije prilagođavanje tim promjenama. Inicijalni sustav je konstruiran kao monolitna arhitektura što je odgovaralo projektu u...
UDALJENA NAPREDNA FORENZIKA AKTIVNIH RAČUNALNIH SUSTAVA PRIMJENOM GRR RAPID RESPONSE OKVIRA
UDALJENA NAPREDNA FORENZIKA AKTIVNIH RAČUNALNIH SUSTAVA PRIMJENOM GRR RAPID RESPONSE OKVIRA
Zlatko Robić
Ovaj rad za cilj ima proširiti područje računalne forenzike na alate otvorenog kôda te dokazati da je uz pomoć alata obrađenog u istom moguće vrlo lako izvršiti pretraživanje radne memorije i datotečnog sustava aktivnog računala u svrhu traženja artefakata. Sama računalna forenzika je danas sve važnije područje uslijed značajnog porasta prijetnji za računalnu sigurnost. Upravo korištenje javno dostupnih alata za forenziku organizacijama omogućuje primjereni odgovor na...
ULOGA DIGITALNIH TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA U HOTELIJERSKOJ INDUSTRIJI
ULOGA DIGITALNIH TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA U HOTELIJERSKOJ INDUSTRIJI
Vesna Mislović
U zadnjih nekoliko godina u gotovo svim gospodarskim granama intenzivirali su se procesi digitalizacije poslovanja, a paralelno su i marketinški stručnjaci počeli koristiti nove strategije oglašavanja i privlačenja potencijalnih potrošača putem sve brojnijih digitalnih komunikacijskih kanala i platformi. Utjecaj informacijskih i komunikacijskih tehnologija posebno je vidljiv u hotelskoj industriji te je danas gotovo nemoguće zamisliti rezervaciju hotela bez korištenja nekog od...
ULOGA DIGITALNOG IDENTITETA U DIGITALNOJ EKONOMIJI S OSVRTOM NA PRIMJENU BLOCKCHAIN KONCEPTA U ODABRANOJ INDUSTRIJI
ULOGA DIGITALNOG IDENTITETA U DIGITALNOJ EKONOMIJI S OSVRTOM NA PRIMJENU BLOCKCHAIN KONCEPTA U ODABRANOJ INDUSTRIJI
Goran Fijačko
Ovaj rad opisuje blockchain tehnologiju, njenu povijest, način na koji funkcionira i kako utječe na poslovne modele kakve danas poznajemo i sve to držeći se u okviru digitalnog identiteta. Kroz rad će se usporediti tradicionalni poslovni modeli sa modelima koji koriste blockchain i pametne ugovore. Nakon opisa primjene tehnologije u nekim od odabranih industrija u sklopu praktičnog dijela rada biti će predstavljen koncept aplikacije za unos, izdavanje i verifikaciju obrazovnih...
UNAPRJEĐENJE POSTOJEĆEG SUSTAVA AŽURNOSTI ZA UDRUGU POMOĆU PRILAGOĐENE WEB APLIKACIJE
UNAPRJEĐENJE POSTOJEĆEG SUSTAVA AŽURNOSTI ZA UDRUGU POMOĆU PRILAGOĐENE WEB APLIKACIJE
Iva Mikulec
Ovaj završni rad sadrži detaljan opis razvoja korisničkoga sučelja web aplikacije koja je izrađena za potrebe korisnika. Korisnik je web aplikacije udruga RODA (RODitelji u Akciji). Portal udruge RODA jedino je mjesto na kojem trudnice u Hrvatskoj mogu dobiti ažurne podatke potrebne za planiranje poroda. Ovom web aplikacijom zdravstvenim djelatnicima omogućava se unos podataka i fotografija svojih rodilišta. Za izradu korisničkoga sučelja korištene su sljedeće moderne web...
UNAPRJEĐENJE POŠTANSKOG PROMETA UPOTREBOM BESKONTAKTNIH TEHNOLOGIJA
UNAPRJEĐENJE POŠTANSKOG PROMETA UPOTREBOM BESKONTAKTNIH TEHNOLOGIJA
Luka Čulić Viskota
Osnovna ideja rada je izrada koncepta arhitekture sustava programske potpore poštanskom prometu, prvenstveno carinskom postupku u poštanskom prometu te implementacija koncepta u konkretno softversko rješenje. Rad se zasniva na uporabi beskontaktnih čipova za pohranu i prijenos podataka u poštanskom prometu. U radu je napravljena usporedba trenutnih tehnologija koje se koriste u tom sektoru te onih koji autor predlaže. Opisan je koncept pohrane podataka na beskontaknim čipovima, proces...
UPOTREBA MATERIJALIZIRANIH POGLEDA U OPTIMIZACIJI PERFORMANSI RELACIJSKE BAZE PODATAKA
UPOTREBA MATERIJALIZIRANIH POGLEDA U OPTIMIZACIJI PERFORMANSI RELACIJSKE BAZE PODATAKA
Dubravko Fistrić
Analiza poslovnih podataka osim što daje korisne informacije omogućuje i lakše buduće planiranje poslovanja te nije uopće čudno da sve više klijenata ima zahtjeve za što kvalitetnijim prikazom i analizom podataka. Kako bi se podaci mogli kvalitetno uspoređivati potrebno je u bazama čuvati velike količine podataka koje je kasnije teško brzo i kvalitetno pretraživati, te je i samo izvršavanje upita dugotrajno. Kao jedno od adekvatnih rješenje ovog problema nameću se...
UPOZNAVANJE NOVIH ILI UNAPRIJEĐENIH ALATA OPERATIVNOG SUSTAVA WINDOWS SERVER 2016
UPOZNAVANJE NOVIH ILI UNAPRIJEĐENIH ALATA OPERATIVNOG SUSTAVA WINDOWS SERVER 2016
Mario Babić
Ubrzanim razvojem tehnologija i načinom života, korisnici zahtjevaju pristup informacijama u bilo kojem trenutku i na bilo kojem mjestu. Rješenje korisničkih zahtjeva je računalna infrastruktura u oblaku. Operativni sustav Windows Server 2012 R2 razvijen je u smjeru virtualizacije fizičkih poslužitelja i uštedi resursa, dok je operativni sustav Windows Server 2016 razvijen u smjeru pružanja usluga iz oblaka korištenjem Docker tehnologije. U ovom radu prikazana je usporedba...
UPRAVITELJ POSLOVNIM KONTAKTIMA
UPRAVITELJ POSLOVNIM KONTAKTIMA
Krunoslav Lujić
Upravljanje odnosom s korisnicima, skraćeno CRM (engl. Customer Relationship Management) je ključno za tvrtke bez obzira na veličinu i organizacijsku strukturu. Međutim, gotovo svi CRM računalni sustavi koji pomažu tvrtkama s primjenom ove metodologije, su osmišljeni prvenstveno za velike tvrtke. Zbog toga umjesto da pomognu, CRM sustavi malim tvrtkama predstavljaju uteg. Razlog tome je što većina CRM sustava „prisiljava“ male tvrtke da svoju pažnju, umjesto na korisnika,...
UPRAVLJANJE KORISNIČKIM PODACIMA U POSLOVNIM PROCESIMA
UPRAVLJANJE KORISNIČKIM PODACIMA U POSLOVNIM PROCESIMA
Ivan Rezek
Na području Europske unije je donesena uredba o zaštiti osobnih podatka te je prepoznata mogućnost stvaranja nove IT usluge koja bi olakšala nadzor, kontrole pristupa te upravljanje osobnim podacima. Ovaj rad će se temeljiti na pravnim i poslovnim pritiscima koji djeluju na organizacije unutar Europske unije i one organizacije koje posluju sa zemljama članicama Europske unije. Na temelju tih pritisaka objasnit ćemo uslugu koja bi organizacijama pomogla i olakšala rad s podacima. Za...
UPRAVLJANJE MALIM IT PROJEKTIMA
UPRAVLJANJE MALIM IT PROJEKTIMA
Tomislav Mesić
Svi uspješni IT projekti današnjice oslanjaju se na neku od projektnih metodologija. Dobre implementacije projektnih metodologija u posljednjih nekoliko desetljeća pokazale su se kao glavni razlog uspješnosti projekata, a naročito svih uspješnih IT projekata. Također, kriva implementacija projektnih metodologija pokazala se kao glavni razlog neuspješnosti projekata. Iste ove činjenice vrijede jednako za velike kao i za male projekte i upravo u tim činjenicama leže problemi...

Paginacija