specijalistički diplomski stručni
Implementacija i konfiguracija Google Rapid Response forenzičkog alata u svrhu udaljenog otkrivanja, nadzora i uklanjanja štetnog programskog koda

Aleksandar Komparić (2018)
Visoko učilište Algebra