završni rad
Korištenje neuronskih mreža u iOS aplikacijama

Hrvoje Baić (2018)
Visoko učilište Algebra