Pages

STRATEGIJA ONLINE MARKETINŠKOG NASTUPA I MJERENJE UČINKOVITOSTI
STRATEGIJA ONLINE MARKETINŠKOG NASTUPA I MJERENJE UČINKOVITOSTI
Marina Dugić
Temeljni cilj ovog Završnog rada je detaljno analiziranje i upoznavanje s procesom kreiranja strategije online marketinškog nastupa te izrada same strategije za vlastiti modni blog. Ideja je bila odabrati najbolje internet marketinške aktivnosti za promociju bloga, s njima se upoznati u teoretskom dijelu rada te u praktičnom dijelu postaviti ciljeve i detaljno razraditi strategiju. Radi tematike bloga, fokus oglašavanja bio je na društvenim mrežama. Pošto blog nije profitabilan u...
STRATEGIJA ONLINE MARKETINŠKOG NASTUPA I MJERENJE UČINKOVITOSTI
STRATEGIJA ONLINE MARKETINŠKOG NASTUPA I MJERENJE UČINKOVITOSTI
Marina Dugić
Temeljni cilj ovog Završnog rada je detaljno analiziranje i upoznavanje s procesom kreiranja strategije online marketinškog nastupa te izrada same strategije za vlastiti modni blog. Ideja je bila odabrati najbolje internet marketinške aktivnosti za promociju bloga, s njima se upoznati u teoretskom dijelu rada te u praktičnom dijelu postaviti ciljeve i detaljno razraditi strategiju. Radi tematike bloga, fokus oglašavanja bio je na društvenim mrežama. Pošto blog nije profitabilan u...
STRATEGIJE INTERNACIONALIZACIJE TVRTKE
STRATEGIJE INTERNACIONALIZACIJE TVRTKE
Ivan Magdić
Glavni cilj ovog rada jest prikazati korake koje tvrtka mora poduzeti da bi uspješno nastupila i djelovala u međunarodnom okruženju. Rad prikazuje pripremne radnje koje tvrtka mora učiniti prije ulaska u strano tržište, kao i kriterije kojima se vodi prilikom odabira tržišta. Nadalje, istražuje metode ulaska na strano tržište, nacionalne regulative vezane uz ulazak stranih tvrtki na tržište, kao i potencijalne barijere pri ulasku na strano tržište. Gledajući s aspekta...
SUSTAV OGLAŠAVANJA U SVRHU PRONALAŽENJA CIMERA U HRVATSKOJ
SUSTAV OGLAŠAVANJA U SVRHU PRONALAŽENJA CIMERA U HRVATSKOJ
Matea Žuvić
Nedostatak mobilne aplikacije specijalizirane za pronalaženje cimera u Hrvatskoj je poticaj za obrađivanje ove teme kroz završni rad. Na temelju analize postojećih sustava i provedenog istraživanja navedene teme, utvrđena je potreba za ovakvom aplikacijom te su definirane glavne funkcionalnosti. Modeliranjem su zahtjevi iskazani grafički te je prikazana njihova međusobna povezanost. U praktičnom dijelu rada razvijeno je programsko rješenje uz prikaz i pojašnjenje korištenih...
SUSTAV ZA AUTOMATSKO GENERIRANJE SUČELJA U WEB APLIKACIJAMA
SUSTAV ZA AUTOMATSKO GENERIRANJE SUČELJA U WEB APLIKACIJAMA
Filip Bebić
U ovom radu je opisan sustav za generiranje koda sučelja internetskih formi u svrhu ubrzavanja razvoja web aplikacija. Iako na tržištu postoje brojni alati koji postižu slične rezultate, trenutno niti jedan od njih nema značajne mogućnosti integracije u postojeće podatkovno okruženje. U svom radu pokazao sam mogućnost izrade ovakvog sustava sa minimalnom količinom kôda i sa potrebnim kapacitetima za proširenje funkcionalnosti kakav je nužan za praktično poslovanje.
SUSTAV ZA DETEKCIJU LICA SA UPOZORENJEM NA MOBILNOM UREĐAJU
SUSTAV ZA DETEKCIJU LICA SA UPOZORENJEM NA MOBILNOM UREĐAJU
Mario Vegh
Ovaj rad prikazuje cjelovito rješenje praćenja dolaznosti studenata na nastavu. Student pri ulasku u učionicu napravi prepoznavanje lica te mu u realnom vremenu pristiže obavijest na mobitel da je uspješno prisustvovao predavanju. Svrha praktičnog rada je suzbijanje lažnih potpisa od strane kolega, a isto tako i pomoć studentu da nadoknadi predavanja ili vježbe na koje nije stigao doći. Ovaj rad sastoji se od Android aplikacije, Python desktop aplikacije, Python konzolne aplikacije...
SUSTAV ZA KONTROLE VERZIJA U KOLABORACIJSKOM OKRUŽENJU
SUSTAV ZA KONTROLE VERZIJA U KOLABORACIJSKOM OKRUŽENJU
Albert Huzejrović
U ovome radu prezentira se programsko rješenje sustava za verzioniranje u kolaboracijskom okruženju. Verzioniranje je važan dio svakog programa ili proizvoda te svaki program ili proizvod prolazi kroz više iteracija u svojem životnom vijeku. Postoje dva tipa sustava za kontrole verzija: distribuirani i centralizirani. Git, Mercurial i Darcs su distribuirani sustavi za kontrole verzija te ih razlikuje način pohrane i težina korištenja. Desktop aplikacija je izvedena u WPF-u i pruža...
SUSTAV ZA NADZOR VLAŽNOSTI I NAVODNJAVANJE TLA
SUSTAV ZA NADZOR VLAŽNOSTI I NAVODNJAVANJE TLA
Dino Mudrovčić
Ovaj rad prikazuje cjelovito rješenje sustava za nadzor vlažnosti i navodnjavanje tla. Korisnik se prijavljuje u Android aplikaciju i odabirom lokacije pregledava stanje dobivenih vrijednosti sa senzora, vremensku prognozu te kontrolira stanje ventila za vodu. Podatci sa senzora prikupljaju se pomoću Arduino kompatibilnih pločica, kao i slanje tih podataka te kontrola ventila za vodu. Za pohranu podataka sa senzora, statusa ventila za vodu i lokacije senzora, koristi se Firebase baza...
SUSTAV ZA NAPLAĆIVANJE JAVNOG PRIJEVOZA
SUSTAV ZA NAPLAĆIVANJE JAVNOG PRIJEVOZA
Igor Mandić
Ideja razvoja sustava nastala je iz želje da se ljudima putem tehnologije olakša i pojednostavi svakodnevni život. Giganti poput Applea i Googlea uvode ljude u novu tehnološku dob u kojoj im se pruža prilika da dosta trivijalnih zadataka koje neprestano odraĎuju automatiziraju, olakšaju ili u potpunosti uklone, kako bi imali više vremena koncentrirati se na stvari koje su uistinu bitne.
SUSTAV ZA OCJENJIVANJE JAHTI
SUSTAV ZA OCJENJIVANJE JAHTI
Vito Žuvanić
Osnovni cilj Sustava za ocjenjivanje jahti je evidencija i pregled ocjena jahti. Sustav se sastoji od baze podataka, web servisa, mobilne aplikacije namijenjene krajnjim korisnicima, odnosno klijentima, i web aplikacije namijenjene administratorima, odnosno zaposlenicima. Mobilna aplikacija izrađena je u Xamarinu i namijenjena je klijentima, da mogu unositi ocjene. Aplikacije je instalirana na nekoliko tableta koji se predaju klijentima na ispunjavanje nakon što vrate jahtu, odnosno...
SUSTAV ZA ORGANIZIRANJE PRIJEVOZA OSOBA
SUSTAV ZA ORGANIZIRANJE PRIJEVOZA OSOBA
Rino Duboković
U radu je opisana web aplikacija „Drite“ koja pomaže spajanju putnika i vozača u gradskom prometu, tehnologija korištena u izradi web aplikacije, arhitektura i komponente sustava kao i nedostaci, prednosti i planirana proširenja. Kroz uvod je opisana motivacija za izradom cijelog projekta, dok je u zaključku stavljen naglasak na dobrim potvrđenim načinima izrade rada i prednostima koji nose moderne tehnologije.
SUSTAV ZA UMREŽAVANJE IT PROFESIONALACA
SUSTAV ZA UMREŽAVANJE IT PROFESIONALACA
Matej Rennert
U radu je detaljno provedeno istraživanje praćenja performansi i vremena izvršavanja procesa te su prikazane prednosti i ograničenja korištenja modula u razvoju. Cilj rada je usporediti kako modulariziranje aplikacije utjeće na sveukupni razvoj projekta u odnosu na klasični pristup razvoju i prikazati je li moguće rastaviti komponente aplikacije na module, a da se zadrži pravilan i nesmetan pristup i rad aplikacije. U svrhe istraživanja kreiran je projekt s temom sustava za...

Pages