Pages

SIGURNOSNA POHRANA POSLUŽITELJA U OBLAK ZA OPORAVAK OD KATASTROFE KAO DIO KONTINUITETA POSLOVANJA ORGANIZACIJE
SIGURNOSNA POHRANA POSLUŽITELJA U OBLAK ZA OPORAVAK OD KATASTROFE KAO DIO KONTINUITETA POSLOVANJA ORGANIZACIJE
Tomislav Čut
Za poslovanje svake organizacije sigurnosna pohrana podataka dio je kontinuiteta poslovanja, a to je za poslovanje neizbježan operativni trošak. Računarstvo u oblaku omogućilo je organizacijama kontinuitet poslovanja koji uključuje tehnologije i procese pohrane i oporavka. Potencijalan uzrok kompletnog uništavanja poslovanja na primarnoj lokaciji mogu biti ne samo ispad informacijskog sustava već i nepredviđene katastrofe, te je iz pohrane potrebno oporaviti ne samo podatke već...
SIGURNOSNE KOPIJE U WINDOWS SERVERU 2008 R2
SIGURNOSNE KOPIJE U WINDOWS SERVERU 2008 R2
Mateo Kvesić
Windows Server 2008 R2 je Microsoftov poslužiteljski operacijski sustav, a temelji se na ranijoj verziji Windows Servera 2008 i proširuje ga dodatnim karakteristikama u svrhu povećanja učinkovitosti i produktivnosti. Windows Server 2008 R2 prvi je Microsoftov operacijski sustav koji se proizvodi samo u 64-bitnoj verziji i to omogućava bolje iskorištavanje poslužiteljskih resursa (memorija, procesor itd.). Bez obzira koliko dobro se brinuli o našem računalnom sustavu, ne možemo...
SIGURNOST BEŽIČNIH LOKALNIH MREŽA
SIGURNOST BEŽIČNIH LOKALNIH MREŽA
Luka Lukinec
Analizirano je stanje zaštite bežičnih lokalnih mreža na različitim područjima, počevši od kućanstva pa sve do poduzeća. Prema prikupljenim podacima vidljivo je, kako su korištene zaštite odnosno razina snage lozinke te vrsta enkripcije. Većina korisnika jedino ima zaštitu dobivenu od pružatelja usluga te su još uvijek nedovoljno upućeni u probleme zloupotrebe mreža. Sa pojavom novih tehnologija te sve većim korištenjem privatnih podataka putem mreža, potrebno je...
SIGURNOST I REVIZIJA VIRTUALNE INFRASTRUKTURE (VMware)
SIGURNOST I REVIZIJA VIRTUALNE INFRASTRUKTURE (VMware)
Vladimir Lutman
Sve ozbiljne tvrtke počinju koristiti virtualizacijsku tehnologiju koja je nezaobilazni trend posljednjih godina. Ovaj rad pojašnjava pojam virtualizacije, upoznaje nas s tvrtkom VMware i njezinim virtualizacijskim rješenjem vSphere s naglaskom na produkt ESXi poslužitelj te naglašava sigurnosne rizike i kontrole koje susrećemo u virtualizaciji. Budući da se tvrtke sve više oslanjaju na virtualizaciju, stručnjaci za sigurnost i reviziju informacijskih sustava kao jedan od glavnih...
SIGURNOST NA ZRAČNOM SUČELJU GSM SUSTAVA
SIGURNOST NA ZRAČNOM SUČELJU GSM SUSTAVA
Željko Višnjić
GSM standard je globalan i izrazito rasprostranjen.. Koristi se u više od 200 zemalja te ima više od 4 milijarde korisnika. Osim velikog broja korisnika koji GSM sustav koriste za glasovne pozive, sve je veći broj onih koji GSM sustav koriste za druge usluge poput SMS bankarstva i internet bankarstva. Sigurnosna očekivanja su u potpunoj suprotnosti razmjeru korištenja GSM usluga. Obzirom da je GSM sustav izrazito zatvoren, nije ga bilo moguće detaljno istražiti i testirati. Razvoj...
SIGURNOST PODATAKA U OBLAKU
SIGURNOST PODATAKA U OBLAKU
Tomislav Pokić
Računarstvo u oblaku ima mnogo prednosti u odnosu na tradicionalno računarstvo. Oblačno računarstvo temelji se na staroj i novoj tehnologiji. Budući korisnici oblaka bit će zabrinuti za sigurnost svojih podataka koje postavljaju u oblak. Različiti modeli implementacije i pružanja usluga postavljaju različite zahtjeve za sigurnošću, te ih korisnici moraju biti svjesni. U oblaku je potrebno uz klasične sigurnosne modele uvrstiti i neke nove. Kada postavljamo podatke u oblak moramo...
SOFTVERSKA ZVUČNA SINTEZA
SOFTVERSKA ZVUČNA SINTEZA
Krešimir Jukić
Ovaj rad će prikazati izradu softverskog sintesajzera upotrebom programskog jezika FAUST (engl. Functional Audio Stream). Kao podloga za izradu ovakvog tipa softvera opisat će se osnovni koncepti u zvučnoj sintezi, način korištenja određenih vrsta zvučne sinteze, međusobna interakcija među zvučnim modulima, a nakon toga programski jezik FAUST, njegove mogućnost i sintaksa. Pokazat će se i funkcionalnosti praktičnog dijela rada (izrađenog sintesajzera). Koristit će se neke od...
SOFTVERSKI DEFINIRANE MREŽE U OPENSTACK OBLAČNOM RAČUNARSTVU
SOFTVERSKI DEFINIRANE MREŽE U OPENSTACK OBLAČNOM RAČUNARSTVU
Antun Nemanić
U ovome radu obrađena je tema softverski definiranih mreža i kako se one uklapaju u OpenStack oblačno računarstvu. Obrađen je koncept softverski definiranih računalnih mreža, osnovni protokoli poput VXLAN-a, NVGRE-a i GENEVE. U laboratorijskom dijelu napravljena je instalacija OpenStack okruženja s naglaskom na mrežni dio, Neutron. Napravljena je integracija i interoperabilnost Linux Bridge i Open vSwitch mrežnog adaptera i analiza VXLAN komunikacije između ta dva tipa softverskih...
SOFTWARE DEFINED NETWORKING
SOFTWARE DEFINED NETWORKING
Mate Matijašević
Ovaj diplomski rad pojašnjava osnovne koncepte software-defined networking-a, novog pristupa planiranju i implementaciji mrežne infrastrukture u raznim okolinama. Kako bi čitatelj što kvalitetnije usvojio ideju SDN-a, prva poglavlja se bave osnovnim komponentama mrežne okoline i podatkovnih centara, kao i problemima i izazovima postojećih infrastruktura. Drugi dio ovog rada nastoji na što jednostavniji način prikazati arhitekturu i način rada SDN-a, različite pristupe SDN-u, razna...
SPRING FRAMEWORK PROGRAMSKI OKVIR ZA IZRADU KOMPLEKSNIH WEB APLIKACIJA
SPRING FRAMEWORK PROGRAMSKI OKVIR ZA IZRADU KOMPLEKSNIH WEB APLIKACIJA
Bojan Mudrić
Tema ovog rada je Spring Framework, programski okvir za izradu poslovnih Java aplikacija. Objašnjeno je zašto je Spring poseban, gledano kroz pregled postepenog razvoja tehnologija za web. Opisani su osnovni koncepti: inverzija kontrole i injekitranje ovisnosti. Za Spring je od središnje važnosti njegov IoC kontejner. Razrađena je Springova podrška za MVC arhitekturu, uključujući sve njene glavne elemente. Sva teorija demonstrirana je na primjeru web aplikacije.
SQL SERVER:ALWAYSON AVAILABILITY GROUPS
SQL SERVER:ALWAYSON AVAILABILITY GROUPS
Matej Maček
Iako je rad zamišljen kao uputa za implementaciju Microsoft tehnologije, tijekom studiranja prenamijenjen je i napisan u svrhu polaganja diplomskog rada na diplomskom studiju. Pisan je na temu visoke raspoloživosti baze podataka, pri čemu je ključni segment visoka dostupnost usluge kao važna karakteristika kritičnih IT sustava. Ispad sustava u IT infrastrukturi je nešto što nitko ne želi, ni zaposlenici ali ni klijenti. Imati nedostupnu uslugu u današnjem povezanom svijetu glavni...
STORAGE SPACES
STORAGE SPACES
Josip Vardić
Završnim radom na temu Storage Spacesa želio sam čitateljima u grubim crtama, na jednostavan način, objasniti što je Storage Spaces tehnologija, koji su njezini zahtjevi, kako funkcionira, njezine mogućnosti i ujedno prikazati jednostavnu implementaciju.

Pages