Pages

NEW PRODUCT DEVELOPMENT IN TELECOMMUNICATIONS: APPLICATION OF DESIGN THINKING
NEW PRODUCT DEVELOPMENT IN TELECOMMUNICATIONS: APPLICATION OF DESIGN THINKING
Ana Zrno
New product development (NPD) is the key process in every company. It results in innovation, which is driving growth. Key to the company’s longtime survival is finding a way how to manage the NPD process well, how to assure the right products are developed and successfully launched. Agile paradigm is changing the way how products are developed. It is also changing the way how businesses are run. Design thinking and jobs to be done methodologies are becoming part of the new product...
NOVI KONCEPT SURADNJE VISOKOG OBRAZOVANJA I GOSPODARSTVA KROZ PLATFORMU ZA DIGITALNE MARKETINŠKE USLUGE
NOVI KONCEPT SURADNJE VISOKOG OBRAZOVANJA I GOSPODARSTVA KROZ PLATFORMU ZA DIGITALNE MARKETINŠKE USLUGE
Mihaela Kolačević
U Hrvatskoj posluje mnogo malih kompanija kojima nedostaje adekvatna marketinška prezentacija, a nisu u fokusu afirmiranih marketinških agencija. Mala trgovačka društva pokretač su gospodarstva, stoga je destimulirajuće da ne iskorištavaju potencijal digitalnog marketinga u svom poslovanju zbog svojih malih budžeta za tržišnu komunikaciju. S druge strane, mnogo studenata ne uspijeva tijekom studija dobiti mogućnost za stjecanje relevantnog radnog iskustva u području svoje...
Napredna analiza konkurentnih hipoteza
Napredna analiza konkurentnih hipoteza
Vjeran Kokanović
Analiza empirijskih, statističkih i obavještajnih podataka kompleksan je zadatak koji zahtijeva visoki stupanj točnosti analitičkog zaključivanja u izrazito neizvjesnim uvjetima. Ovako izveden zaključak koristi se za popunjavanje praznina u znanju te za analitičara znači princip upravljanja nesigurnostima. Analiza konkurentnih hipoteza strukturirana je analitička metoda koja nam pomaže u razumijevanju kompleksnih problema te nam omogućuje da našoj podsvijesti nametnemo...
Napredni digitalni potpis
Napredni digitalni potpis
Petar Miletić
Sažetak. Unutar ovog rada obrađena je tema digitalnog potpisivanja XML dokumentacije s posebnim naglasnom na napredni digitalni popis. Kako bi tehnologija potpisivanja bila što jasnija u početku ovog rada opisani su tehnološki temelji na kojima se digitalni potpis zasniva, a zatim se prikazuje konkretni primjer pomoću kojeg su ilustrirane prednosti i mane digitalnog potpisivanja.
Navike hrvatskih potrošača u online i offline kupovini
Navike hrvatskih potrošača u online i offline kupovini
Sven Horvatić
kupovina postaje sve prominentnija u svijetu, ali i u Hrvatskoj. Iako se građani Hrvatske prilagođavaju online kupovini, nije istraženo koje proizvode ili usluge preferiraju kupovati online, a koje offline. Cilj rada je istražiti navike hrvatskih potrošača pri online i offline kupovini u korelaciji s vrstom proizvoda ili usluga. Način provođenja istraživanja: Na prigodnom uzorku od 108 ispitanika između 18 i 60+ godina, primijenjen je online upitnik od 64 čestice kojem su, uz...
NoSQL baze podataka
NoSQL baze podataka
Marko Panić
Tema ovog završnog rada je istraživanje NoSQL baza podataka, te njihovih osnovnih svojstava. U prvom dijelu rada su definirani osnovni koncepti i zakonitosti vezane uz sve NoSQL baze podataka, te usporedba njihovih karakteristika sa klasičnim relacijskim bazama podataka. U drugom dijelu završnog rada je pobliže opisana MongoDB baza podataka i njezin način rada, koja je odabrana radi svoje jednostavnosti, popularnosti i dobre tehničke podrške. U zadnjem dijelu završnog rada su...
OBRASCI U IMPLEMENTACIJI POSLOVNIH OBJEKATA – CSLA.NET
OBRASCI U IMPLEMENTACIJI POSLOVNIH OBJEKATA – CSLA.NET
Milan Jagodić
U ovom završnom radu proci cu kroz tematiku implementacije i razvoja poslovnih objekata u poslovnim aplikacijama, te objasniti ulogu obrazaca kod implementiranja takvih objekata i mogucih koristi koje proizlaze iz njihovog korištenja. U radu se pretežno koristim .NET tehnologijama te CSLA.NET programskim okvirom(engl. framework) cija je svrha pojednostaviti i strukturirati razvoj poslovnih objekata odnosno aplikacija. Sama arhitektura CSLA.NET radnog okvira koristi neke obrasce za...
OFFICE 365 ZA NOVE TVRTKE
OFFICE 365 ZA NOVE TVRTKE
Ivan Škreblin
Microsoft Office 365 za male tvrtke je jednostavan skup web-omogućenih alata koji omogućavaju pristup e-pošti, kontaktima, kalendaru, dijeljenje dokumenata i slanje izravnih poruka s bilo koje lokacije s pristupom na Internet i s bilo kojeg uređaja koji podržava Office 365 sustav. Dizajniran je tako da zadovolji potrebe većine tvrtki. Office 365 omogućuje odabir alata koji su potrebni za potpunu funkcionalnost male tvrtke. Sustav nudi poboljšane mogućnosti suradnje,...
OGLASNA KAMPANJA OŽUJSKOG PIVA USMJERENA NA PRIDOBIVANJE SKLONOSTI ŽENSKE CILJNE SKUPINE
OGLASNA KAMPANJA OŽUJSKOG PIVA USMJERENA NA PRIDOBIVANJE SKLONOSTI ŽENSKE CILJNE SKUPINE
Anita Perković
Predmet ovog diplomskog rada je oglasna kampanja s ciljem pridobivanja ženske ciljne skupine od strane Ožujskog piva, čiji su najjači atributi patrijarhalnost, tradicija i nacionalni ponos. S obzirom na atribute Ožujskog piva i cjelokupne marke Ožujsko, ovaj cilj čini se gotovo nemogućim. Pogotovo ako uzmemo u obzir neke od prvih dojmova iz istraživanja tržišta koji govore o mnogim razlozima za ne preferenciju Ožujskog piva od strane ženske ciljne skupine. Detaljnije...
OMOGUĆAVANJE BRZE INTERNETSKE VEZE NA UDALJENIM I TEŠKO DOSTUPNIM PODRUČJIMA
OMOGUĆAVANJE BRZE INTERNETSKE VEZE NA UDALJENIM I TEŠKO DOSTUPNIM PODRUČJIMA
Bekim Kurti
Pristup brzoj internetskoj vezi je prepoznat kao pravo svakog građana Europske Unije od strane Europske komisije. Cilj EK je da se do 2020. godine postigne pokrivenost mrežama nove generacije minimalne brzine od 30 Mbit/s cjelokupna populacija u Europskoj uniji. Postizanje ovakve pokrivenosti je veliki izazov za mala ruralna mjesta što predstavlja hendikep za njihov razvoj i zadržavanje populacije. Ovaj rad je praktično pokazao da je ipak moguće ostvariti dobru internetsku vezu i na...
ONLINE SUSTAV ZA UPRAVLJANJE REKLAMAMA NA WEB STRANICI
ONLINE SUSTAV ZA UPRAVLJANJE REKLAMAMA NA WEB STRANICI
Christian Khouri
On-line marketing je danas sve više rastuće područje u poslovnom svijetu stoga sam se odlučio za izradu on-line sustava, kako bih proširio svoje stručno znanje koje je potrebno za daljnje napredovanje u svijetu programiranja. Posebna sfera mog profesionalnog interesa je programski jezik PHP koji je odigrao glavnu ulogu u izradi projekta. Programski jezik PHP je popularan skriptni jezik, koji se koristi za razvoj web stranica i web aplikacija. Pokreće preko 80% današnjih web stranica...
OPORAVAK POSLOVNE ICT OKOLINE NAKON INCIDENTA
OPORAVAK POSLOVNE ICT OKOLINE NAKON INCIDENTA
Karlo Bogović
U ovom radu prikazati će se nekoliko mogućih vrsta zločudnih napada na ICT poslovne okoline, njihov utjecaj na okolinu te detekciju i buduću prevenciju istih. Osim uvida u svaki od vrsta napada, isti će biti prikazani i testirani na virtualnoj okolini, pomoću Kali Linux distribucije Linux operativnih sustava, koja služi za penetracijsko testiranje. Nakon praktičnog prikaza zločudnih napada, predstaviti će se postupak detekcije promjena u sustavu od strane sistemskog...

Pages