Pages

METRIKE I ALATI ZA MJERENJA OBJEKTNO I ASPEKTNO ORIJENTIRANIH KOMPONENTI U .NET-u
METRIKE I ALATI ZA MJERENJA OBJEKTNO I ASPEKTNO ORIJENTIRANIH KOMPONENTI U .NET-u
Martina Vila
Cilj ovog rada je proučavanje metrika i alata za mjerenje kompleksnosti kôda. Poseban naglasak je stavljen na teorijsku podlogu razvijenih metrika za objektno orijentiranu i predloženih za aspektno orijentiranu paradigmu. Rad je zaključen s primjerima uspješnosti mjerenja objektnih i aspektnih inačica kôda pomoću NDependa i Visual Studia. Aspektno orijentirano programiranje je paradigma koja se nadovezuje na objektni sustav. Nakon identifikacije presjecajućih dužnosti, one se...
MICROSOFT FOREFRONT THREAT MANAGEMENT GATEWAY U MALOM PODUZECU
MICROSOFT FOREFRONT THREAT MANAGEMENT GATEWAY U MALOM PODUZECU
Tin Babić
U radu su obraene funkcionalnosti Microsoft Forefront Threat Management Gateway-a (TMG) s ciljem osiguranja visoke racunalne sigurnosti. Ideja rada je obraditi sve funkcionalnosti koje zajednickom suradnjom doprinose sigurnosti sustava. U sljedecim koracima sažeto ce se proci kroz znacajke svake od njih. Publishing poslužitelja omogucuje dostupnost njegova sadržaja s javne mreže. Ovdje ce se za primjer uzeti publishiranje web poslužitelja, te na taj nacin korisnicima omoguciti...
MIGRACIJA FIZIČKOG POSLUŽITELJA U AMAZON WEB SERVICES
MIGRACIJA FIZIČKOG POSLUŽITELJA U AMAZON WEB SERVICES
Mateo Kvesić
U ovom radu opisuje se proces migracije fizičkog poslužitelja u virtualno okruženje, a zatim i migracija iz virtualnoga u oblak. Rad je podijeljen u nekoliko tematskih cjelina kojima je svrha pojasniti razlog odabira virtualne tehnologije u odnosu na tradicionalne i kako kroz jednostavan praktični primjer pokazati proces migracije. Na početku se opisuje svrha i razlog zbog kojega se vrši virtualizacija te prednosti i nedostatci iste u odnosu na fizičke poslužitelje. Nakon što su...
MIGRACIJA IMENIČKOG SERVISA: Samba–Microsoft Active Directory
MIGRACIJA IMENIČKOG SERVISA: Samba–Microsoft Active Directory
Matija Töpfer
Zadatak: Istražiti mogućnost korištenja Samba 4 servisa kao zamjene ili dopune za Microsoft Active Directory servise. Općenito opisati rad imeničkih servisa i Samba 4 servisa te imeničke LDAP sheme. Testirati rad Samba domenskog kontrolera u replikacijskom odnosu sa Microsoft domenskim kontrolerom te kao samostalnog domenskog kontrolera, sa težištem na prijavi korisnika, dijeljenu datoteka i pisača te osnovnim akcijama poput izrade korisnika, dodjele prava i slično. Detaljno...
MIGRACIJA WEB POSLUŽITELJA IZMEĐU VODEĆIH PLATFORMI RAČUNARSTVA U OBLAKU
MIGRACIJA WEB POSLUŽITELJA IZMEĐU VODEĆIH PLATFORMI RAČUNARSTVA U OBLAKU
Damir Josić
Računarstvo u oblaku sve je popularniji odabir u organizacijama te gotovo 90% velikih organizacija smješta svoje infrastrukture u oblak ili koriste istovremeno više oblaka. Obzirom na brzo razvijanje tehnologija u oblaku i promjene u organizacijama, iste se mogu odlučiti na migraciju svojih poslovanja iz oblaka u oblak. Obzirom na navedeno, u radu je odrađena migracija web poslužitelja baziranih na Linux i Microsoft operativnim sustavima između vodećih platformi računarstva u...
MJERENJE ODMAKA POZICIJE U MEMS INERCIJSKOJ NAVIGACIJI TEMELJENOJ NA INTEGRIRANJU
MJERENJE ODMAKA POZICIJE U MEMS INERCIJSKOJ NAVIGACIJI TEMELJENOJ NA INTEGRIRANJU
Josip Horvat
Navigacija postaje dio svakodnevice te sve više sustava koristi neku vrstu navigacije. Najčešći tip navigacije je GPS (engl. Global positioning system) pomoću kojeg se određuje lokacija nekog objekta. Navigacija za rute je došla do impresivne razine da možemo bez problema otići na putovanje u nama nepoznato područje te se snaći i odraditi što smo došli odraditi. To vrijedi za putovanje pješke, automobilom, biciklom, vlakom i ostalim prijevoznim sredstvima. Područje gdje je...
MJERENJE PERFORMANSI VIŠEPROCESORKOG SUSTAVA U STVARNOJ OKOLINI
MJERENJE PERFORMANSI VIŠEPROCESORKOG SUSTAVA U STVARNOJ OKOLINI
Rikard Stainko
Kada govorimo o računalima i operacijskim sustavima često se postavlja pitanje performansi odnosno koji operacijski sustav radi brže i bolje. Svrha ovog rada je pokušati objasniti, izračunati i vizualno prikazati korištenje resursa u dva najpoznatija Microsoft-ova proizvoda: Windows XP koji je napravio revoluciju u Windows svijetu i Windows 7 koji glasi kao dostojni nasljednik te titule. Mjerenja će se obavljati na aplikaciji koja koristi sistemske tablice Windows sustava kako bi se...
MOBILNA APLIKACIJA ZA PREPOZNAVANJE GLJIVA ”MUSHROOM DETECTIVE”
MOBILNA APLIKACIJA ZA PREPOZNAVANJE GLJIVA ”MUSHROOM DETECTIVE”
Marko Domladovac
Cilj rada je osmisliti i izraditi mobilnu aplikaciju „Mushroom detective“ za prepoznavanje gljiva na Android operativnom sustavu. Aplikacija treba biti jednostavna za korištenje gdje je fotografiranje slika pomoću mobitela glavna funkcionalnost korisničkog sučelja, jer se na temelju fotografije provjerava vrsta gljive. Projekt se sastoji od dva dijela. Prvi je dio stvaranje modela na stroju jake procesorske snage, a drugi je dio fotografiranje i usporedba slika na mobilnom uređaju.
MOBILNA APLIKACIJA ZA USAVRŠAVANJE GOVORA DJECE S AUTIZMOM
MOBILNA APLIKACIJA ZA USAVRŠAVANJE GOVORA DJECE S AUTIZMOM
Jure Pinjuh
Tema ovog rada izrada je mobilne i web aplikacije koja bi osobama s autističnim poremećajem omogućila komunikaciju s drugima preko simbola, teksta i pretvaranja teksta u govor. Aplikacija spada u kategoriju AAC (engl. alternative and augmentative communication) aplikacija pa kao takva služi kao pomagalo u komunikaciji. U radu je opisan razvoj baze podataka, web servisa te web i mobilne aplikacije. Tijekom izrade rada korištene su moderne tehnologije kao što su ASP.NET Web API, Dapper,...
MOBILNA APLIKACIJA ZA VOĐENJE TRENINGA
MOBILNA APLIKACIJA ZA VOĐENJE TRENINGA
Ivan Zvonimir Popović
Rad opisuje izradu softverskog rješenja namijenjenu za praćenje i menadžment treninga. Unutar rada su opisani principi i pristupi korišteni pri izradi baze podataka, web aplikacijsko programskog sučelja (engl. application programming interface, skraćeno API) te mobilne aplikacije, kao i interakcije između istih. Cilj ovog rada je prikazati, kroz praktični i teorijski dio kako izgraditi sustav koji može komunicirati sa više vrsta klijenata te kako izgraditi mobilnu aplikaciju koja...
MOBILNA KARTICA VJERNOSTI KUPCA
MOBILNA KARTICA VJERNOSTI KUPCA
Marko Marjanović
Tema ovog rada je izrada napredne mobilne kartice vjernosti kupca koja bi korisnika još intenzivnije uključila u proces sakupljanja popusta, te tako povećala njegovu razinu vjernosti, istovremeno pribavljajući trgovcu još više podataka na osnovu kojih može raditi razne korektivne radnje unutar poslovnog prostora – preslagivanje polica, dodatni popusti i sl. Opisani su razni aspekti dolaska do finalnog proizvoda. U prvom dijelu rada fokus je na arhitekturi rješenja, te...
MOGUĆNOSTI USMJERAVANJA U MPLS L3VPN MREŢI IZMEĐU KORISNIKA I DAVATELJA MREŢNIH USLUGA
MOGUĆNOSTI USMJERAVANJA U MPLS L3VPN MREŢI IZMEĐU KORISNIKA I DAVATELJA MREŢNIH USLUGA
Rene Debeuc
Ovim radom prikazana je mreža davatelja mrežnih usluga s podrškom za MPLS L3VPN uslugu, kao i mogućnosti usmjeravanja između korisnika i davatelja mrežnih usluga. Navedene teme obrađene su kroz teorijski i simulacijski dio rada. MPLS L3VPN usluga korisnicima omogućuje povezivost između više korisničkih lokacija, korištenjem infrastrukture davatelja mrežnih usluga. Jezgra mreže davatelja usluga sastoji se od LSR usmjernika koji preklapaju MPLS pakete. U kontekstu MPLS L3VPN...

Pages