Paginacija

RAZVOJ WEB APLIKACIJE ZA PRAĆENJE NAPRETKA U FITNESSU IZMEĐU TRENERA I KLIJENTA
RAZVOJ WEB APLIKACIJE ZA PRAĆENJE NAPRETKA U FITNESSU IZMEĐU TRENERA I KLIJENTA
Leon Pintarić
Motivacija za odabir ove teme je povezanost programskog inženjerstva i trenutnog hobija. Također jedan od motiva je potreba za takvim načinom rada koji se pojavio tijekom pandemije. Glavni cilj je izrada web aplikacije koja će optimizirati i omogućiti online treniranje s fitness trenerom. Izrađena je MVC aplikacija koja omogućuje treneru registraciju svojih novih korisnika. U aplikaciju se ulazi prijavom. Trener će vidjeti sve svoje klijente te će za svakoga moći izraditi i...
RAČUNALNA FORENZIKA
RAČUNALNA FORENZIKA
Antonio Matijašec
Računalna forenzika je mlada, brzo rastuća disciplina u informacijskim tehnologijama. Fokusira se na pronalaženje dokaza nakon što se dogodio određeni incident, primjerice, krađa podataka. U računalnoj forenzici puno se toga svodi na standardizirane procedure, a temeljna je procedura, koja i sama ima podprocedure, sljedeća: pripremanje za incident, prikupljanje dokaza, analiza dokaza te izrada završne dokumentacije, tj. izvještaja. Glavni je cilj računalne forenzike napraviti...
RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZACIJA
RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZACIJA
Tina Grdić
U završnom radu prikazane su osnove virtualizacijskih tehnologija te detaljno objašnjena Red Hat Enterprise virtualizacijska okolina zajedno s pripadajućim osobinama. U završnom djelu rada razmatrana okolina uspoređena je s konkurentskim tehnologijama na tržištu.
REDIZAJN AMBALAŽE PRIRODNIH KOZMETIČKIH PROIZVODA
REDIZAJN AMBALAŽE PRIRODNIH KOZMETIČKIH PROIZVODA
Gabriela Budišćak
Napretkom tehnologije i povećanjem mogućnosti za stvaranjem i davanjem sve kvalitetnijih i autentičnijih dobara i usluga, mijenjaju se i naše percepcije i potrebe. Moderan svijet nam neprestano nameće sve zahtjevnije i više standarde kojima svjesno ili nesvjesno počinjemo težiti. To se posebice odražava i na svijet ambalaže, kroz sve veće zahtjeve za zadovoljavanjem prvenstveno vizualnog aspekta, a potom funkcionalnog ili čak ekonomskog. Upravo se iz tih razloga uvidjela potreba...
REDIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA PEKARNICE “MARIO MAR”
REDIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA PEKARNICE “MARIO MAR”
Mirna Maros
Prvi dojam o hrani obično je vizualni te naša spremnost da prihvatimo hranu ovisi o njenom izgledu. Izgled pruža sve informacije o proizvodu i njegovoj okolini i time se izdvaja od mnoštva drugih i privlači oko promatrača. Ista situacija odvija se i u svijetu pekarstva, gdje je dizajn presudan kako bi neki brend uspio. Vizualni identitet je jedna od ključnih komponenata koje čine identitet nekog brenda. Dobar vizualni identitet nužan je za uspjeh na tržištu, a u stvaranju...
REDIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA, AMBALAŽE I WEB STRANICE VINARIJE
REDIZAJN VIZUALNOG IDENTITETA, AMBALAŽE I WEB STRANICE VINARIJE
Luka Stošić
Završni rad obuhvaća postupak i razradu vizualnog identiteta i ambalaže za vinariju Miklaužić kako bi se sve objedinilo u jednu zajedničku smislenu ideju i cjelinu koja bi se koristila za promidžbu same vinarije u Hrvatskoj. Obiteljsko gospodarsko vinogradarstvo „Miklaužić“ iz Popovače bavi se tradicionalnom proizvodnjom specifičnih zatravljenih nasada i ekoloških pristupa zaštiti pri obradi loze. Najpoznatiji je proizvođač vina od svoje autohtone vinske sorte, a godišnje...
REDIZAJN WEB STRANICE ZA POMORSKOG PRIJEVOZNIKA JADROLINIJA
REDIZAJN WEB STRANICE ZA POMORSKOG PRIJEVOZNIKA JADROLINIJA
Doris Stipanović
Zbog modernizacije i napretka tehnologije, vizualni identitet i web stranica su jako bitan faktor svakog poduzeća te je danas to jedan od ključnih elemenata za uspjeh poduzeća. Kvalitetno poduzeće je ono koje zadovoljava potrebe trenutnih, potencijalnih te budućih klijenata. Jadrolinija je poduzeće za pomorski prijevoznik putnika i tereta sa dugom poviješću te stoljetnom tradicijom. Istraživanje koje je provedeno putem ankete u svrhu dobivanja uvida kako potencijalni korisnik i...
REDUNDANTNOST EXCHANGE 2013 MAIL SUSTAVA
REDUNDANTNOST EXCHANGE 2013 MAIL SUSTAVA
Tomislav Pokić
Kako bi se osigurala visoka dostupnost sustava Microsoft Exchange 2013 potrebno je osigurati sve njegove uloge. U ovom radu obrađene su uloge CAS i Mailbox poslužitelja te visoka dostupnost sustava na razini podatkovnih centara. Ideja rada je dati prikaz metoda s prednostima i manama kako bi čitatelj mogao sam odlučiti koja je metoda njemu potrebna prilikom implementacije visoko dostupnog Exchange sustava. Rezultat rada je implementacija visoko dostupnog sustava kod korisnika koja će...
REKONSTRUKCIJA MODELA POMOĆU BESPILOTNE LETJELICE
REKONSTRUKCIJA MODELA POMOĆU BESPILOTNE LETJELICE
Mateo Vlatković
Cilj ovog rada je prikazati kako je uz pomoć bespilotne letjelice i visoko rezolucijskih fotografija moguće rekonstruirati objekt. Unutar rada obradit ću temu fotogrametrije te analizirati i objasniti tehnike i načine snimanja bespilotnom letjelicom. Opisat ću korake i postupke provedene prilikom pripreme za snimanje te završne softverske obrade podataka. Rekonstruirani objekt izmjeriti ću i ispisati koristeći trodimenzionalni pisač. Razvoj tehnologije izrade bespilotnih letjelica...
RESPONZIVNI JEDNOSTRANIČNI PORTAL ZA PONUDU I POTRAŢNJU USLUGA
RESPONZIVNI JEDNOSTRANIČNI PORTAL ZA PONUDU I POTRAŢNJU USLUGA
Matija Barišić
Korištenjem jezika za označavanje HTML definirani su struktura i sadržaj internetske stranice. Tako je stranica podijeljena u tri logičke cjeline: zaglavlje, sadržaj te podnožje. Uobičajeno, zaglavlje stranice čine metapodaci i poveznice prema svim potrebnim vanjskim datotekama. Sadržaj čine unutarnje poveznice namijenjene dohvaćanju podataka vezanih uz odabrane usluge. Na dnu stranice je smješteno podnožje, koje je prvenstveno namijenjeno za kontakt s korisnicima, potencijalnim...
REVIZIJA MREŽNE INFRASTRUKTURE
REVIZIJA MREŽNE INFRASTRUKTURE
Boris Leko
Revizija informatičkih sustava predstavlja proces prikupljanja i evaluacije dokaza na temelju kojih se može utvrditi čuva li se imovina informacijskog sustava tvrtke na odgovarajući način, održava li se integritet podataka, omogućuje li se efikasno ostvarivanje organizacijskih ciljeva te koriste li se resursi djelotvorno. Jedan od glavnih podsustava cjelokupnog IT okruženja je mrežna infrastruktura. Korištenjem specijalističkih alata za reviziju mrežne infrastrukture i...
RUDARENJE TEKSTA: ANALIZA SENTIMENTA
RUDARENJE TEKSTA: ANALIZA SENTIMENTA
Igor Durbek
Rad pruža pogled na rudarenje teksta, s posebnim naglaskom na analizu sentimenta. Rad također uključuje iznalaženje teksta, koje vidi kao dio rudarenja teksta, te strojno učenje, s naglaskom na zadatak klasifikacije.Rad obuhvaća razne dijelove procesa rudarenja teksta, od procesa poput pretprocesiranja i korjenovanja, do praktičnih zadataka poput pronalaska plagijata, analize sentimenta recenzija bebinih proizvoda, i sličnih zadataka.Rad demonstrira praktičnu korisnost rudarenja...

Paginacija