Paginacija

PRIMJENA DPLL ALGORITMA ZA PREPORUKU GLAZBE
PRIMJENA DPLL ALGORITMA ZA PREPORUKU GLAZBE
Barbara Lončarić
Stručnjaci koji se bave potrošačima, sve češće koriste glazbu i targetiranje ljudskih osjetila koja imaju pozitivan učinak. Takvu vrstu marketinga nazivamo osjetilni marketing. Uporabom čimbenika koji pozitivno utječu na potrošače, postoji mogućnost stvaranja emocionalne povezanosti s njima, što na kraju dovodi do lojalnog, zadovoljnog korisnika. Želja je marketinških stručnjaka upoznati svoje potrošače te na temelju njihovih preferencija kreirati marketinšku...
PRIMJENA DUBOKOG UČENJA ZA DETEKCIJU STUPNJA SLIČNOSTI INDIVIDUALNOG UMJETNIČKOG STILA
PRIMJENA DUBOKOG UČENJA ZA DETEKCIJU STUPNJA SLIČNOSTI INDIVIDUALNOG UMJETNIČKOG STILA
Katarina Manhart
Ovaj rad istražuje u kojoj mjeri algoritam za duboko učenje može prepoznati karakteristike i stupanj sličnosti individualnog umjetničkog stila. Teorijski dio rada opisuje najvažnije istraživačke smjerove u području računalnih znanosti koji mogu doprinijeti umjetničkoj zajednici. Objašnjava se koncept konvolucijskih neuronskih mreža koje su posebno prilagođene za procesiranje slika. Zatim su izdvojene one značajke mreža koje na temelju prethodnih istraživanja pokazuju...
PRIMJENA I SPECIFIČNOSTI PROTOKOLA ZA ZAŠTITU DOMENE ELEKTRONIČKE POŠTE
PRIMJENA I SPECIFIČNOSTI PROTOKOLA ZA ZAŠTITU DOMENE ELEKTRONIČKE POŠTE
Hrvoje Međeši
Kroz ovaj rad cilj mi je bio objasniti i prikazati koliko je zapravo razmjena poruka elektroničkom poštom sigurna i koliko bitno može utjecati na korisnike kao i na organizacije. Osim sigurnost, glavni motiv mi je bio i provjeriti sa tehnološkog aspekta koji su sve mehanizmi i protokoli uključeni u cijeli taj proces. Zbog kompleksnosti teme odlučio sam se koristiti sve relevantne protokole električne pošte koji postoje: SMTP, IMAP i POP3 protokol, te istražiti njihove prednosti i...
PRIMJENA MQTT PROTOKOLA U PROCESU KONTROLE KVALITETE PROIZVEDENIH ELEKTRONIČKIH
 KOMPONENTI
PRIMJENA MQTT PROTOKOLA U PROCESU KONTROLE KVALITETE PROIZVEDENIH ELEKTRONIČKIH KOMPONENTI
Srećko Bartolić
Internet stvari (engl. Internet of Things, skraćeno IoT) je skup tehnologija, odnosno koncept koji postoji već duže vrijeme, no tek je u zadnjih nekoliko godina naglo porasla primjena IoT tehnologija. Razlog je većinom jeftinija proizvodnja uređaja i računala malih dimenzija i male potrošnje energije. Ujedno, utjecala je i potreba za pametnijom automatizacijom industrije, što se na internetu može pronaći pod nazivom Industrija 4.0 ili kao četvrta industrijska revolucija. IoT se...
PRIMJENA MREŽNE NB-IOT TEHNOLOGIJE U DOMENI INTERNETA STVARI
PRIMJENA MREŽNE NB-IOT TEHNOLOGIJE U DOMENI INTERNETA STVARI
Kristijan Štrk
Ovaj rad ima za cilj pokazati kako nova NB-IoT tehnologija ima značajnu prednost naspram LTE mrežne komunikacije u pogledu razmjene podataka kod IoT uređaja, te dokazati njegova bolja penetracijska svojstva u odnosu na LTE. Ovaj rad daje sažete informacije o LPWAN tehnologijama, te ih uspoređuje sa kratko-dometnim Wi-Fi i ZigBee i daleko-dometnim GPRS tehnologijama. Također, donosi usporedbu NB-IoT tehnologije, s njoj sličnom, LoRa tehnologijom. U praktičnom dijelu rada iznesena su...
PRIMJENA MVC RAZOR TEHNOLOGIJE U IZRADI APLIKACIJE ZA EVIDENCIJU RADNOG VREMENA
PRIMJENA MVC RAZOR TEHNOLOGIJE U IZRADI APLIKACIJE ZA EVIDENCIJU RADNOG VREMENA
Denis Raković
Evidencija radnog vremena zaposlenika vrlo je važan segment nadzora i upravljanja suvremenim poslovnim sustavima. Shodno toj činjenici, te činjenici da u poduzeću u kojem sam trenutno zaposlen postoje zamjetni nedostaci u vođenju istog, odlučio sam se za izradu aplikacije za evidenciju radnog vremena primjenom MVC Razor tehnologije. Aplikacija ima zadaću prikupljanja i obrade podataka koji omogućuju jednostavnije i kvalitetnije upravljanje ljudskim resursima. Aplikacija koja je dio...
PRIMJENA RFID TEHNOLOGIJE U MALOPRODAJNIM SUSTAVIMA
PRIMJENA RFID TEHNOLOGIJE U MALOPRODAJNIM SUSTAVIMA
Mario Jambrović
Završnim radom Primjena RFID tehnologije u maloprodajnim sustavima skreće se pozornost na prednosti RFID (engl. RFID1 – radio frequency identification) tehnologije kroz osvrt na mnoge primjere primjene RFID tehnologije u različitim industrijskim, gospodarskim i tehnološkim granama. Nažalost, zbog dugog perioda povrata investicije u RFID ista se gotovo i ne koristi u maloprodajnim sustavima stoga je posebna pozornost posvećena upravo projektnom zadatku u kojem se pomoću podataka...
PRIMJENA RFID TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU
PRIMJENA RFID TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU
Ivana Dugan
Rad opisuje RFID (Identifikacija putem radijske frekvancije; engl. Radio-frequency identification) tehnologiju, njeno nastajanje, razvoj i karakteristike. Obrađuje tag i čitač kao osnovne komponente svakog RFID sistema, različite načine dijeljenja tagova u kategorije (pasivni, djelomično aktivni i aktivni). Središnji dio rada opisuje primjenu RFID tehnologije, sličnosti raznih RFID sistema, njihove zajedničke funkcije i konceptualne pretpostavke. Nadalje, rad se bavi pitanjima...
PRIMJENA STORYTELLINGA U MARKETINGU SADRŽAJEM ZA BRAND ODJEĆE
PRIMJENA STORYTELLINGA U MARKETINGU SADRŽAJEM ZA BRAND ODJEĆE
David Milevoj
Kako bi na tržištu, koje je prepuno raznih modnih brendova, brend bio jedinstven i prepoznatljiv, potrebno je poduzeti niz marketinških aktivnosti. Brend u ovome završnome radu je Chypka, mladi hrvatski brend odjeće. Za potrebe rada provedeno je istraživanje koje je ispitanicima ponudilo nekoliko pristupa u storytellingu te se je prema analizi rezultata odredio najbolji pristup. Uz pomoć anketiranja ispitanika, intervjuom s osobom zaduženom za marketing i desk istraživanjem,...
PRIMJENA STROJNOG UČENJA U KONTEKSTU FUNKCIJSKOG JEZIKA HASKELL
PRIMJENA STROJNOG UČENJA U KONTEKSTU FUNKCIJSKOG JEZIKA HASKELL
Luka Hadžiegrić
Porastom kompleksnosti programskih rješenja funkcijska paradigma postaje sve značajnija u razvoju softvera jer obećava veću modularnost, stabilnost i razumljivost programskog koda. Ovaj rad istražuje funkcijski pristup izradi softvera kroz izradu fiktivne pametne kuharice i primjenu algoritma strojnog učenja.
PRIČUVNE KOPIJE – SIGURNOST PODATAKA U WINDOWS SERVERU 2012 R2
PRIČUVNE KOPIJE – SIGURNOST PODATAKA U WINDOWS SERVERU 2012 R2
Alen Hajnić
U današnje vrijeme poslovanje većine organizacija ovisi o informatičkom sustavu i zato je ključno ulagati u njega te ga na pravi način administrirati. Ipak, uvijek postoji mogućnost da će doći do određenih gubitaka podataka, a najčešće su podaci najvrjednija imovina organizacije. Pričuvna kopija (engl. Backup) je kopija originalnih podataka koju spremamo na nekoj drugoj lokaciji, a koju možemo jednostavno povratiti ukoliko se ukaže potreba. Dvije su kategorije pričuvnih...
PROBIJANJE LOZINKI PUTEM HASHCAT PROGRAMA
PROBIJANJE LOZINKI PUTEM HASHCAT PROGRAMA
Zlatko Paleka
Većina ljudi danas koristi lozinke u nekom obliku. Također, činjenica je da velik broj ljudi ne vodi dovoljno računa o tome kakve lozinke koriste1, tj. koliko jednostavnu ili kompleksnu lozinku imaju, niti razmišljaju o posljedicama kada bi im ta lozinka bila otkrivena. Koliko duga treba biti lozinka kako bi bila sigurna za korištenje? Ako imamo zakriptiranu 7-zip datoteku, koje vrste napada postoje za probijanje te lozinke? Koliko je vremena potrebno za tako nešto te može li se i...

Paginacija