Paginacija

PRAĆENJE LOKACIJA OPREME POMOĆU TEHNOLOGIJE RADIOFAROVA
PRAĆENJE LOKACIJA OPREME POMOĆU TEHNOLOGIJE RADIOFAROVA
Tomislav Papić
Cilj ovog rada je pokazati kako pomoću tehnologije radiofarova (engl. beacons) možemo pratiti lokaciju opreme, prije svega u zatvorenim prostorima, iako nema prepreka da se isti princip može primijeniti i na otvorenom. Radiofarovi su temeljeni na BLE1 tehnologiji i često se koriste u kombinaciji s mobilnim uređajima. Hipoteza koju želimo dokazati je da se pomoću ovakvog pristupa može uspješno locirati dio opreme do preciznosti od 1 m i na taj način znatno efikasnije pratiti njihovu...
PRAĆENJE PROFITABILNOSTI S CILJEM OPTIMIZACIJE PROCESA
PRAĆENJE PROFITABILNOSTI S CILJEM OPTIMIZACIJE PROCESA
Zlatko Herzl
U završnom radu obrađena je tema praćenja i analize profitabilnosti aktivnog poslovanja. U radu je stavljen fokus na prikupljanje, obradu i prezentiranje rezultata obrađenih podataka. Teorijski dio usmjeren je na ekspertne sustave kao moguće alate za rad s podacima te njihova primjena – od ulaza podataka, transformacije do izlaznih rezultata. Kroz rad će biti opisani izvori podataka u kojima se nalaze prihodi i rashodi te način objedinjavanja različitih izvora u zajedničku bazu....
PREDNOSTI I PRIMJENA DROPSHIPPING-A KAO METODE E-POSLOVANJA – REALIZACIJA PROJEKTA NA PLATFORMI
 SHOPIFY
PREDNOSTI I PRIMJENA DROPSHIPPING-A KAO METODE E-POSLOVANJA – REALIZACIJA PROJEKTA NA PLATFORMI SHOPIFY
Karlo Knežević
Radom se želi pokazati prednost dropshippinga kao jedne od metoda e-trgovine koja je realizirana na platformi Shopify. Cilj je obuhvatiti sve procese koji uključuju njegovo pokretanje. Kroz istraživanje tržišta i ispitivanje niša, određeno je koji se točno proizvodi prodaju te na koji način se komunicira prema ciljanoj skupini. Izrada financijskog plana uključuje određivanje cijena, definiranje marža te planiranje poslovanja. Izrada marketinškog plana uključuje analizu...
PREDVIĐANJE CIJENA DIONICA UZ POMOĆ TEHNIKA RUDARENJA PODATAKA
PREDVIĐANJE CIJENA DIONICA UZ POMOĆ TEHNIKA RUDARENJA PODATAKA
Vanja Pandžić
Mogućnost predviđanja kretanja tržišta predstavlja zanimljiv problem, kako financijskom sektoru, tako i ekonomskoj znanosti, a pozitivno rješenje istoga predstavljalo bi rušenje „Hipoteze Slučajnog Hoda“ (Random Walk Hypothesis) s ekonomske strane te novu, izrazito usmjerenu i preciznu strategiju trgovanja sa strane financijskog sektora. Prepreku uspješnom predviđanju predstavlja velik broj poznatih (i nepoznatih!) faktora koji utječu na kretanje cijena i tehničkoj analizi...
PREDVIĐANJE CIJENA NEKRETNINA ALGORITMOM SLUČAJNIH ŠUMA
PREDVIĐANJE CIJENA NEKRETNINA ALGORITMOM SLUČAJNIH ŠUMA
Alen Hodžić
Rad se bavi utjecajem raznolikog broja parametara na utjecaj cijene nekretnina na tržištu s primjerom na velikom tržištu Rusije. Podaci korišteni u radu dobiveni su od najveće banke u Rusiji i Istočnoj Europi, Sberbank, tijekom natjecanja na kaggle.com. Za analizu u ovom radu odabran je algoritam slučajnih šuma koji je, uspoređen sa drugim algoritmima, pokazao prednosti i mane u predviđanju tržišne cijene nekretnina. Osim samog algoritma slučajnih šuma napravljena je i analiza...
PREGLED PROPUŠTENIH KULTURNIH OBJEKATA NA PRAĆENOJ RUTI
PREGLED PROPUŠTENIH KULTURNIH OBJEKATA NA PRAĆENOJ RUTI
Tomislav Šulentić
Završni rad govori o praćenju propuštenih kulturnih objekata na ruti koju korisnik odabere te detaljni prikaz položaja tih objekata i kratki opis o njima koji omogućuju korisniku mogućnost da u budućnosti ne propusti navedene objekte ako su oni u sferi korisnikovih interesa. Početni dio rada se odnosi na anketu kojom testiramo varijabilnost aplikacije. Anketiranje će se vrštiti nad ispitanicima za koje smatramo da bi mogli koristiti naše aplikacije. Glavni dio rada obrađuje...
PREPOZNAVANJE BROJEVA IZ MNIST SKUPA PODATAKA KORISTEĆI STROJNO UČENJE
PREPOZNAVANJE BROJEVA IZ MNIST SKUPA PODATAKA KORISTEĆI STROJNO UČENJE
Hrvoje Šuta
Svrha ovog rada je proučavanje algoritama strojnog učenja i metoda prepoznavanja rukopisa koristeći pritom MNIST skup podataka koji sadrži u sebi zapise 60 000 uzoraka brojeva pisanih rukom i skeniranih u 28x28 piksel formatu. Glavni izazov i cilj bilo je prepoznati odgovarajući algoritam koji bi se mogao koristit u rješavanju problema prepoznavanja brojeva.
PRIJEDLOG STRATEGIJE DIGITALNOG MARKETINGA I MONETIZACIJE KRONOGRAF BLOGA
PRIJEDLOG STRATEGIJE DIGITALNOG MARKETINGA I MONETIZACIJE KRONOGRAF BLOGA
Luka Patarčić
Tradicionalni blog odličan je primjer više mehanizama i koncepata digitalnog marketinga. Blog u marketinškom smislu primarno služi kao platforma za marketing kroz sadržaj te je danas popularan marketinški alat unutar strategije digitalnog marketinga brojnih tvrtki i internetskih trgovina. Iako je jedan internetski blog u usporedbi sa internetskom trgovinom često jednostavniji u konceptu i izvedbi, za kvalitetan internetski blog potrebno je pažljivo izrađena i implementirana...
PRIJEDLOG STRATEGIJE DIGITALNOG MARKETINGA ZA AGENCIJU VANJSKIH SPORTSKIH I ZABAVNIH AKTIVNOSTI
PRIJEDLOG STRATEGIJE DIGITALNOG MARKETINGA ZA AGENCIJU VANJSKIH SPORTSKIH I ZABAVNIH AKTIVNOSTI
Nives Gurović
Svjesna važnosti kvalitetnog nastupa u današnjem digitalnom, online svijetu u ovom radu sam započela digitalnu priču agencije koja je specijalizirana za pružanje usluga vanjskih sportskih i zabavnih aktivnosti. U radu sam se vodila svime onime što sam naučila za vrijeme trogodišnjeg studija počevši od samog planiranja do praktične realizacije dijelova strategije te davanja prijedloga za buduće aktivnosti agencije. Čitava strategija je potkrijepljena istraživanjima odnosno...
PRIMJENA AGILNE PROJEKTNE METODE I NOVIH MEDIJA NA KONCEPUTALNOM SAJAMSKOM PROJEKTU TECHEXPO
PRIMJENA AGILNE PROJEKTNE METODE I NOVIH MEDIJA NA KONCEPUTALNOM SAJAMSKOM PROJEKTU TECHEXPO
Anel Zukanović
Predmet ovog diplomskog rada je konceptualni sajamski projekt TechExpo na čijem primjeru je implementirana agilna metoda projektnog menadžmenta. Finalni rezultat je zamišljen kao cjeloviti projekt primjenjiv u praksi koji osim projektnog plana sadrži marketing plan i vizualna/kreativna rješenja. Ovaj projekt je izražen na inovativan način koncipiranja i izvedbe sajamskih projekata kao važnih alata integrirane tržišne komunikacije. Osim toga, u rad je implementirana moderna...
PRIMJENA BIHEVIORALNE BIOMETRIJE ZA SIGURAN PRISTUP INFORMACIJSKOM SUSTAVU
PRIMJENA BIHEVIORALNE BIOMETRIJE ZA SIGURAN PRISTUP INFORMACIJSKOM SUSTAVU
Nadan Marenković
Jednostruka autentikacija putem korisničke zaporke se koristi kako bi identificirali korisnika prema onome što korisnik zna, a to je korisničko ime, zaporka ili PIN. Takvim načinom autentikacije korisnički račun i informacijski sustav na koji se korisnik prijavljuje je izložen ranjivošću i ugrozama. Ovaj rad je usmjeren na izradu koncepta proširenja jednostruke autentikacije korisničkom zaporkom i tehnikom bihevioralne biometrije dinamikom tipkanja na tipkovnici. Dinamikom...
PRIMJENA BIOMETRIJE U ELEKTRONIČKOM POSLOVANJU
PRIMJENA BIOMETRIJE U ELEKTRONIČKOM POSLOVANJU
Hrvoje Lovrić
U ovom radu obraditi ću temu biometrije, dati kratki povijesni pregled, objasniti biometriju kao tehniku autentikacije - najkorištenije tehnike koje mjere i analiziraju fizičke i ponašajne karakteristike čovjeka u svrhu autentikacije. Opisat ću osnovne principe rada, klasifikaciju te međusobnu usporedbu biometrijskih tehnika. Objasniti ću zašto je biometrija jedna od najkorištenijih i najpouzdanijih metoda autentikacije. Pomoću besplatnih aplikacija pokazati ću i usporediti kako...

Paginacija