Paginacija

Implementacija DirectAccess-a u malim organizacijama
Implementacija DirectAccess-a u malim organizacijama
Nikola Perković
Microsoft DirectAccess je revolucionarno rješenje za udaljeni pristup za upravljanje Windows klijentima koji su u domeni. DirectAccess pruža uvijek uključen VPN čim god imamo mrežnu povezanost. DirectAccess omogućuje sigurnosan pristup podatcima i aplikacijama koje se nalaze u organizaciji a samo je potrebno biti spojen na internet. Mnogi vjeruju da je DirectAccess protokol, ali DirectAccess nije protokol. DirectAccess koristi to jest oslanja se na mnoge Microsoft tehnologije. Neke od...
Implementacija Hyper-V poslužitelja
Implementacija Hyper-V poslužitelja
Mario Jurišić
Pojavom najpopularnije teme IT današnjice prepoznate su prednosti virtualizacije u radu tvrtke. Tehnologija koja je korištena u konsolidaciji je Microsoft Hyper-V Server 2008 R2. Ovaj završni rad prikazuje izvršenu konsolidaciju fizičkih servera u virtualne, koji su problemi proizašli prilikom migracije, zašto neki poslužitelji namjerno nisu virtualizirani, koje su prednosti ovakvog sustava kao i njegove mane. Rad prikazuje staru i novu infrastrukturu te opisuje same...
Implementacija PKI infrastrukture na Windows arhitekturi
Implementacija PKI infrastrukture na Windows arhitekturi
Vjekoslav Gašparević
Cilj ovog završnog rada je prikazati kako pravilno izgraditi sustav infrastrukture javnog ključa na dvije razine. Danas infrastruktura javnog ključa standardno omogućava korištenje digitalnih certifikata za zaštitu digitalnih podataka u prijenosu i mirovanju, omogućavajući povjerljivost, integritet i autentičnost. Kako bi sustav bio pravilno izgrađen objasnit ću osnovna načela rada potrebna za shvaćanje načina rada primijenjene tehnologije i arhitekturu sustava. Izgradnja...
Implementacija SAP programskog sustava u poduzeću
Implementacija SAP programskog sustava u poduzeću
Petar Božić
Glavna ideja ovog rada je upoznavanje i približavanje s procesom implementacije SAP ERP sustava. Taj sustav se nalazi u velikom broju tvrtki. U ovom radu se pokušava opisati način na koji se implementira SAP ERP sustav te dati do znanja obuhvat tog ogromnog projekta. Kao cilj koji je postignut bi se moglo uzeti upravo to, dublje upoznavanje s procesom implementacije SAP ERP sustava u poduzeću.
Implementacija i konfiguracija Google Rapid Response forenzičkog alata u svrhu udaljenog otkrivanja, nadzora i uklanjanja štetnog programskog koda
Implementacija i konfiguracija Google Rapid Response forenzičkog alata u svrhu udaljenog otkrivanja, nadzora i uklanjanja štetnog programskog koda
Aleksandar Komparić
Ovaj rad daje uvid u principe rada Google Rapid Response alata za udaljenu forenziku i odgovor na incidente. Opisuje elemente koje alat koristi te daje pregled mogućnosti koje alat posjeduje. Alat je implementiran u testnu okolinu te su pokrenuti moduli zvani tokovi i lovovi koji su ocijenjeni zanimljivima za analizu i potencijalnu detekciju malicioznih programa ili korisnika, po procijeni autora. Drugi dio rada se sastoji od dokumentiranja korištenja GRR-a, nailaženja na greške te...
Implementacija i konfiguracija Google Rapid Response forenzičkog alata u svrhu udaljenog otkrivanja, nadzora i uklanjanja štetnog programskog koda
Implementacija i konfiguracija Google Rapid Response forenzičkog alata u svrhu udaljenog otkrivanja, nadzora i uklanjanja štetnog programskog koda
Aleksandar Komparić
Ovaj rad daje uvid u principe rada Google Rapid Response alata za udaljenu forenziku i odgovor na incidente. Opisuje elemente koje alat koristi te daje pregled mogućnosti koje alat posjeduje. Alat je implementiran u testnu okolinu te su pokrenuti moduli zvani tokovi i lovovi koji su ocijenjeni zanimljivima za analizu i potencijalnu detekciju malicioznih programa ili korisnika, po procijeni autora. Drugi dio rada se sastoji od dokumentiranja korištenja GRR-a, nailaženja na greške te...
Implementacija sustava za oporavak IT infrastrukture korištenjem VMware SRM
Implementacija sustava za oporavak IT infrastrukture korištenjem VMware SRM
Jerko Vuletić
Ovim radom prikazuje se funkcionalnost sustava za oporavak od ispada (engl. Disaster Recovery) kao dijela strategije planiranja neprekinutosti poslovanja . U današnje vrijeme informacijski sustav kao dio poslovnog sustava postao je ključan za funkcioniranje poslovanja u velikom broju tvrtki i ustanova, te sve više u fokus dolazi potreba za njegovim neprestanim i neprekinutim funkcioniranjem. Jedan od načina osiguranja neprekinutosti poslovanje jest definiranje ključnih poslovnih...
Implementacija sustava za upravljanje digitalnim forenzičkim laboratorijem u virtualnom okruženju
Implementacija sustava za upravljanje digitalnim forenzičkim laboratorijem u virtualnom okruženju
Martin Sraga
Foreman alat otvorenog koda (eng. open source) je sustav za forenzičko upravljanje predmetima. Foreman se koristi u svrhu upravljanja i organiziranja forenzičkih slučajeva, postavljanje zadataka vezanih uz slučajeve te raspodjelu rada na tim istim slučajevima. Foreman alat omogućava istražiteljima praćenje i bilježenje dokaza te verifikaciju bilježaka koje su generirane prilikom rada na određenom slučaju. Za omogućavanje korištenja Foreman alata koristi se virtualno okruženje,...
Implementacija virtualnih privatnih mreža u Windows Server 2012
Implementacija virtualnih privatnih mreža u Windows Server 2012
Matej Zubčević
Ovaj rad pruža uvid u virtualne privatne mreže i podršku koju pruža Windows Server 2012R2. Opisana su osnovna načela, protokoli, prednosti i nedostatci virtualnih privatnih mreža. Opisane su uloge koje nam pomažu u implementaciji udaljenog povezivanja i sigurnog povezivanja dva udaljena ureda. Rezultat rada je opis konfiguracije i implementacija navedenih uloga koje se mogu primijeniti u produkcijskom okruženju.
Implementacija višeslojne cloud platforme
Implementacija višeslojne cloud platforme
Dino Leder
Tema ovog rada je prikazati sve sustave i elemente koje jedna cloud platforma uključuje izradom njihovog prototipa u pojednostavljenom obliku i njihovom analizom i usporedbom s postojećim platformama. Ovaj rad će objasniti osnovne pojmove clouda kao preduvjet za daljnje razumijevanje sustava i kroz izradu prototipa objasniti arhitekturu i rad takve višeslojne cloud platforme.
Indeksiranje HTML podataka web trgovina
Indeksiranje HTML podataka web trgovina
Matija Huremović
Korištenjem WebHarvest alata XQuery-a i Jave implementirati aplikaciju koja će omogućavati automatsko puzanje web trgovina, te obrađivanje tih podataka, bilježenje zapisa te dodavanje novih trgovina uz minimalnu potrebnu konfiguraciju. Opisati arhitekturu aplikacije i objasniti način obrade podataka te demonstrirati način rada aplikacije na primjeru jedne web trgovine.
Informacijski sustav za komuniciranje SMS porukama
Informacijski sustav za komuniciranje SMS porukama
Alan Jagar
Ovaj završni rad fokusira se na interoperabilnosti informacijskih sustava. Interoperabilnost je prikazana kroz aplikaciju „Message Dispatcher“ koja je izvedena u tri glavna modula od kojih je svaki objašnjen u zasebnim cjelinama rada. Za razvoj aplikacije korištene su poznate biblioteke kako bi omogućile jednostavniju implementaciju i osigurale najbolje prakse unutar koda.

Paginacija