Paginacija

IZRADA APLIKACIJA NA ANDROID PLATFORMI
IZRADA APLIKACIJA NA ANDROID PLATFORMI
Daniel Bele
Glavna namjena aplikacije StivCinematheque i završnog rada je objasniti osnovne funkcionalnosti Android platforme i njihovu primjenu u složenijem kontekstu. Stoga je aplikacija implementirana s težnjom prema visokoj modularnosti, gdje svaki blok predstavlja nezavisni dio cjeline i kao takav ponovno je iskoristiv za slične namjene. Aplikacija je dizajnirana slijedeći objektno orijentirane principe i nastoji omogućiti prenamjenu u aplikaciju sličnih funkcionalnosti malim izmjenama u...
IZRADA APLIKACIJE I BAZE PODATAKA ZA EVIDENTIRANJE TELEFONSKIH POZIVA
IZRADA APLIKACIJE I BAZE PODATAKA ZA EVIDENTIRANJE TELEFONSKIH POZIVA
Luka Šparavec
Tvrtke koje imaju povećani broj ulazni i izlaznih telefonskih poziva se ne rijetko susreću sa nedovoljno organiziranim načinom praćenja istih. Ovaj rad predstavlja sustav koji se temelji na informacijskim tehnologijama koje omogućuju upravljanje telefonskih poziva. Ideja je, pohraniti telefonski poziv sa njegovim relevantnim podacima, te upravljati istima. Osim telefonskih poziva kao relevantan podatak je i osoba unutar tvrtke koja je sudionik poziva, ti se podaci također pohranjuju te...
IZRADA APLIKACIJE ZA PUTNE NALOGE KORIŠTENJEM MVC KONCEPTA
IZRADA APLIKACIJE ZA PUTNE NALOGE KORIŠTENJEM MVC KONCEPTA
Alen Adanić
Glavna ideja ovog rada bila je izgraditi jednostavnu aplikaciju za putne naloge kako bismo mogli prikazati upotrebu oblikovnih obrasca kod razvoja aplikacija. Rezultat je web aplikacija koja omogućuje registraciju korisnika i osnovne procese vezane uz putne naloge (kreiranje, uređivanje, brisanje i odobravanje). Korišten je MVC obrazac za razvoj aplikacije te MS SQL Server baza podataka.
IZRADA APLIKACIJE ZA VOĐENJE EVIDENCIJE O PČELINJACIMA
IZRADA APLIKACIJE ZA VOĐENJE EVIDENCIJE O PČELINJACIMA
Željko Severović
Cilj je ovog završnoga rada prikazati koristi i načine primjene modernih tehnologija u tradicionalnim zanimanjima. Iako je fokus završnog rada orijentiran na pčelarstvo, slični su principi primjenjivi i u drugim tradicionalnim zanimanjima. Rezultat ovog završnog rada je sustav koji pčelarima omogućuje praćenje i planiranje njihovih aktivnosti, dok istovremeno osobama od interesa omogućuje uvid u stvarno stanje pčelinjaka i ključne podatke za planiranje radnji s ciljem smanjenja...
IZRADA GAMIFICIRANE E-LEARNING PLATFORME
IZRADA GAMIFICIRANE E-LEARNING PLATFORME
Adriana Biuk
Tema ovog diplomskog rada je prikazati mogućnosti primjene gamifikacije u vidu e-learning rješenja koje prati kolegije koji se održavaju na Viskom učilištu Algebra. Hipoteza ovog rada je pokušati dokazati kako osmišljena web platforma može povećati angažman u učenju, povećati razumijevanje određenih kolegija te motivirati studente. Rad se sastoji od uvodnog teorijskog dijela koji se bavi opisom gamifikacije kao i e-learninga te prednostima korištenja istoga. Nakon teorijskog...
IZRADA IGARA ZA LINUX ARM PLATFORMU
IZRADA IGARA ZA LINUX ARM PLATFORMU
Miljenko Martinić
Ovim radom pokušava se ustanoviti je li moguće da izrada video igara za Linux ARM platformu postane validna i održiva opcija. Rad je podjeljen na dvije cjeline. Prvi dio rada vezan je uz praktični dio rada, odnosno video igru izrađenu za spomenuti platformu. Video igra istovremeno služi kao dokaz koncepta i kao testna platforma. U radu su pobrojani alati i programski paketi korišteni za izradu spomenute video igre, te je objašnjen proces kojimje igra nastala. Objašnjeni su glavni...
IZRADA JEDNOSTRANIČNE APLIKACIJE KORIŠTENJEM BOOTSTRAP RADNOG OKVIRA I WORDPRESS CMS-A
IZRADA JEDNOSTRANIČNE APLIKACIJE KORIŠTENJEM BOOTSTRAP RADNOG OKVIRA I WORDPRESS CMS-A
Josip Bukal
Profesionalna motivacija (cilj) predlaganja ove teme je izrada mog osobnog internet portfolia. Portfolio se koristi u poslovne svrhe bilo za osobu ili tvrtku i sadržava sve radove koji prezentiraju iskustvo i ekspertizu. Cilj završnog rada je pokazati proces izrade Wordpress teme, integraciju vanjskih api servisa i Bootstrap radnog okvira koji osigurava prilagodbu Internet sjedišta različitim veličinama ekrana. U radu ću dokumentirati cijeli proces rada, od pokretanja samo Wordpress...
IZRADA JEDNOSTRANIČNE APLIKACIJE KORIŠTENJEM WORDPRESS-a I ANGULAR APLIKACIJSKOG OKVIRA
IZRADA JEDNOSTRANIČNE APLIKACIJE KORIŠTENJEM WORDPRESS-a I ANGULAR APLIKACIJSKOG OKVIRA
Matej Franjić
Glavni mehanizam za svaki blog je sustav za upravljanje sadržajem. Nije bitno koji sustav, svaki od njih ima svoje prednosti i mane, ali danas se Wordpress ističe kao najzastupljeniji u čitavom svijetu. To je potpuno opravdano s obzirom na funkcionalnosti koje nam Wordpress omogućuje. Wordpress omogućuje jednostavan i intuitivan unos sadržaja koji se bilježi u bazi podataka. Izrada vlastite Wordpress teme nam omogućuje lakšu prilagodbu i optimizaciju koda, jer zašto bismo imali...
IZRADA JEZIČNOG PREVODITELJA .NET PROGRAMSKOG JEZIKA
IZRADA JEZIČNOG PREVODITELJA .NET PROGRAMSKOG JEZIKA
Vedran Drenški
Završni rad prikazuje teorijsku i praktičnu osnovu izgradnje jezičnog prevoditelja višeg programskog jezika namijenjenog izvršavanju unutar .NET okoline. Rad započinje definiranjem pojma programskog jezika te kratkim povijesnim prikazom razvoja istih. Povijesni prikaz opisuje temeljne značajke, podjele te motive koji su utjecali na razvoj generacija programskih jezika. Nakon uvodnih poglavlja rad opisuje namjenu i zahtjeve koje je trebao ispuniti osmišljeni programski jezik više...
IZRADA JavaFX APLIKACIJE ZA ORGANIZACIJU TURNIRA
IZRADA JavaFX APLIKACIJE ZA ORGANIZACIJU TURNIRA
Miljenko Martinić
Zadatak ovoga završnoga rada je izrada aplikacije za organizaciju turnira. Svrha izrade aplikacije su osobne potrebe. Funkcija aplikacije je organizacija turnira po švicarskom (engl. Swiss Tournament System) ili round-robin sustavu. Aplikacija također ima mogućnost evidencije pojedinih igrača ili timova, koja je i neophodna za funkcionalan rad aplikacije. Pri izradi pojedinoga turnira aplikacija omogućava podešavanje sustava turnira (švicarski ili round-robin), broja kola ...
IZRADA KOMPONENTE ZA e-Potpis
IZRADA KOMPONENTE ZA e-Potpis
Željko Mikić
Glavni zadatak ovog završnog rada je projektirati i izraditi komponentu za izradu elektroničkog potpisa (e-Potpis) sukladno W3C normama XMLDSig i XAdES. Ova komponenta se može koristiti u web aplikacijama za potrebe elektroničkog potpisivanja dokumenata, obrazaca i dr. podataka. Njena namjena treba biti univerzalna i treba omogućiti jednostavnu integraciju neovisno o platformi. Komponenta za elektronički potpis treba omogućiti izradu elektroničkih potpisa i elektroničkih isprava u...
IZRADA MOBILNE APLIKACIJE U XAMARIN OKRUŽENJU
IZRADA MOBILNE APLIKACIJE U XAMARIN OKRUŽENJU
Mislav Zlatar
U ovome je radu opisana izrada mobilne aplikacije u Xamarin okruženju pisane u C# programskom jeziku. Mobilna je aplikacija povezana s REST web servisom koji pomoću procedure dohvaća podatke iz SQL Server baze podataka. Korisnik se prijavljuje pomoću korisničkog imena i lozinke nakon čega mu se nudi pregled dostupnih usluga u oblaku i prikaz vlastitih korisničkih podataka. Odabirom pojedine usluge korisnik se prijavljuje pomoću kolačića koji se sastoji od korisničkog imena i...

Paginacija