Pages

DESIGNING A VALUE MAPPING TOOL FOR STRENGTHENING CO-CREATION IN PUBLIC SERVICES
DESIGNING A VALUE MAPPING TOOL FOR STRENGTHENING CO-CREATION IN PUBLIC SERVICES
Franka Grubišić
Ljudi svakodnevno koriste mnoštvo usluga. Naše društvo se s porastom ekonomije dijeljenja mijenja od proizvoda do usluge orijentirane na proizvod. Iako su procesi dizajna i razvoja proizvoda već stavljeni u red i priznati, nije mnogo usluga svjedočilo istoj - osobito javni servisi. Dakle, ova teza proučava sjecište uslužnog, urbanog i tranzicijskog dizajna u javnom sektoru, postavljeno radi stvaranja alata za mapiranje vrijednosti za jačanje suradnje u javnim uslugama. Suradnja se...
DETEKCIJA LJUDSKOG LICA U VIDEOTIJEKU U REALNOM VREMENU
DETEKCIJA LJUDSKOG LICA U VIDEOTIJEKU U REALNOM VREMENU
Javor Marošević
Profesionalna motivacija predlaganja ove teme je na stvarnom projektu istražiti mogućnost zadovoljavajuće točne detekcije lica osoba u realnom vremenu koristeći biblioteke otvorenoga koda. Ovaj je rad zamišljen kao prva faza u pokušaju izrade sustava koji bi sa zadovoljavajućom točnošću mogao prepoznati prisutnost studenata u predavaonici što bi moglo dovesti do njegova korištenja u automatskom ažuriranju dolaznosti studenata na predavanja ili vježbe. Ispitivat će se scenarij...
DETEKCIJA PLAGIJATA U TEKSTOVIMA
DETEKCIJA PLAGIJATA U TEKSTOVIMA
Robert Pavičić
Plagijat je društveno negativna pojava koja je posebno nepoželjna u znanstvenim i obrazovnim krugovima. Pravni okvir poznaje problem plagijata, no relativno neuspješno ga sankcionira i detektira. Nadležnost se najčešće prebacuje na razna tijela s različitim razinama ovlasti bez jasno definirane odgovornosti i najčešće je potpuno nejasno tko bi što trebao poduzeti za sankcioniranje kao i tko pokreće postupak dokazivanja. Jednostavna, brza, efikasna i lako dostupna aplikativna...
DIGITAL TRANSFORMATION IMPACT ON HUMAN RESOURCES MANAGEMENT – DRIVING A CHANGE IN CASE OF CRODUX
DIGITAL TRANSFORMATION IMPACT ON HUMAN RESOURCES MANAGEMENT – DRIVING A CHANGE IN CASE OF CRODUX
Denis Stanarević
Digital transformation – the use of technology to radically improve performance of business is becoming a major topic for companies across the World. A business transformation is digital when it is built on a foundation of digital technology. In parallel, business rely on power of its employees – its workforce – motivation, knowledge, and experience – its ability to accept the change. Successful company, running sustainable business, merge the power of digital transformation with...
DIGITALIZATION OF PUBLIC PROCUREMENT (e-procurement) AS ACTIVATOR IN DIGITAL ECONOMY
DIGITALIZATION OF PUBLIC PROCUREMENT (e-procurement) AS ACTIVATOR IN DIGITAL ECONOMY
Ines Gruica Devčić
Javna nabava ne bi trebala biti samo promatrana kao određene aktivnost javnih naručitelja, već i kao strateški alat koji bi trebao omogućiti smanjenje cijena i troškova, povećati rast i doprinijeti održivosti. Direktive o nabavi kao osnovni zakonodavni okvir, nalažu državama članicama provedbu nabave koja je učinkovita, odgovorna, transparenta i u kojoj su više zastupljeni mali i srednji poduzetnici. Kao dio ove agende, Hrvatska bi trebala digitalno transformirati sustav javnih...
DIGITALNI DOKAZI
DIGITALNI DOKAZI
Mirko Skakić
U ovo radu prikazan je kratak pregled što su digitalni dokazi, pravni aspekti vezani uz njih te sam proces digitalne forenzike i kako se to u praksi provodi. Također su objašnjene specifičnosti koje su vezane uz digitalne dokaze koje ne postoje kod drugih oblika dokaza. Prikazan je način povrata podataka sa diska, od uzimanja preslike diska pa do korištenja različitih alata za istraživanje, pronalazak i povrat izbrisanih datoteka. Također, prikazan je rad sa najpopularnijim...
DIGITALNI MARKETING SEX-WELLNESS INDUSTRIJE PREMA GENERACIJI Z NA PRIMJERU TVRTKE LELO
DIGITALNI MARKETING SEX-WELLNESS INDUSTRIJE PREMA GENERACIJI Z NA PRIMJERU TVRTKE LELO
Lucija Mlačak
Svrha ove teme jest vidjeti koje emotivne i racionalne apele Generacija Z ima prilikom odluka u kupnji na digitalnim platformama i u okvirima djelovanja digitalnog marketinga u sex-wellness industriji u Hrvatskoj. Koji je utjecaj digitalnog medija na sex-wellness industriju i koristi li pravilno ciljanje ista ta industrija kada se obraća mlađim generacijama. Na koji način Generacija Z pronalazi partnere, stupa u intimne odnose, ima li uopće naglašenu seksualnost u odnosu na prijašnje...
DIGITALNI SADRŽAJI NAMIJENJENI DJECI − PRETVORBA TISKANE U DIGITALNU SLIKOVNICU
DIGITALNI SADRŽAJI NAMIJENJENI DJECI − PRETVORBA TISKANE U DIGITALNU SLIKOVNICU
Marija Morić
Ovaj rad opisuje kako proizvesti kvalitetan digitalni multimedijski sadržaj usmjeren na pozitivna iskustava kod djece i mladih kojima je namijenjen, a sadrži i praktični primjer kojim pokazuje kako iskoristiti postojeće materijale u izdavačkim kućama te pretvoriti tiskanu slikovnicu u multimedijalni digitalni sadržaj bez puno programiranja. Rad je također kratki priručnik namijenjen izdavačima koji sadrži i popis svih potrebnih procesa i alata u pretvorbi tiskane slikovnice u...
DIGITALNI VODENI ŽIG
DIGITALNI VODENI ŽIG
Dario Bjelobradić
Digitalni vodeni žig je vrsta markera koji je ugrađen u sliku, video i zvučni signal, tekstualni dokument, kompjutorski program, kemijski podatak... Obično se koristi u svrhu identifikacije vlasništva nad autorskim pravima sadržaja. Potreba za označavanjem sadržaja digitalnim vodenim žigom javlja se prilikom obrade podataka, preciznije njihovim prelaskom iz analogne domene u digitalnu čime postaje nemoguće razlikovati originalne podatke od kopija. Umetanje vodenog žiga radi se...
DIRECT ACCESS TEHNOLOGIJA U WINDOWS SERVERU 2008 R2
DIRECT ACCESS TEHNOLOGIJA U WINDOWS SERVERU 2008 R2
Matej Hegedušić
U današnje vrijeme, kada je mobilnost jedna od najvažnijih stvari u poslovanju, Direct Access pruža iskustvo pristupa korporativnoj mreži s bilo koje lokacije. Komunikacija između korisnika i administratora je olakšana te tako zaposlenici ne moraju fizički biti u kompaniji kako bi obavljali svoj posao. Glavna prednost Direct Access klijenta je bolja i sigurnija autentifikacija te to što je računalo uvijek priključeno na korporativnu mrežu, a administrator mu može pristupiti već...
DISTRIBUIRANI NAPAD NA WPA2 ENKRIPCIJU
DISTRIBUIRANI NAPAD NA WPA2 ENKRIPCIJU
Luka Tomašević
Svrha ovog završnog rada je analiza sigurnosti i naknadni napad na WPA2 enkripciju. U uvodu je opisana povijest bežičnih mreža, te metode njihovih zaštita. Rad detaljno opisuje eksperiment napada na WPA2 zaštitu, te će kasnije moći poslužiti kao priručnik za rekreiranje clustera sa svrhom otkrivanja WPA2 zaporke koristeći više programskih alata, ali primaran je alat „moscrack“, koji je zaslužan za raspodjelu posla otkrivanja zaporke na članove clustera. Sama lozinka se...
DIZAJN 3D LIKA ZA VIDEOIGRU
DIZAJN 3D LIKA ZA VIDEOIGRU
Bernard Jurić
U ovom radu će se prikazati cjeloviti proces, od planiranja i kreacije do prezentacije gotovog 3d lika za videoigru. Osnovna ideja je pokazati kako žanr igre, njena mehanika, priča i niz drugih specifičnosti utječe na radni proces kreacije lika. Prikazati će se proces planiranja, koji je možda čak i najvažniji od svih ostalih faza u razvoju. Nakon toga će se krenuti u fazu dizajna imajući u vidu zahtjeve zamišljene igre i njihov utjecaj u ovoj inicijalnoj fazi. Nakon faze...

Pages