Pages

SIGURNOST PODATAKA U OBLAKU
SIGURNOST PODATAKA U OBLAKU
Tomislav Pokić
Računarstvo u oblaku ima mnogo prednosti u odnosu na tradicionalno računarstvo. Oblačno računarstvo temelji se na staroj i novoj tehnologiji. Budući korisnici oblaka bit će zabrinuti za sigurnost svojih podataka koje postavljaju u oblak. Različiti modeli implementacije i pružanja usluga postavljaju različite zahtjeve za sigurnošću, te ih korisnici moraju biti svjesni. U oblaku je potrebno uz klasične sigurnosne modele uvrstiti i neke nove. Kada postavljamo podatke u oblak moramo...
SOFTVERSKA ZVUČNA SINTEZA
SOFTVERSKA ZVUČNA SINTEZA
Krešimir Jukić
Ovaj rad će prikazati izradu softverskog sintesajzera upotrebom programskog jezika FAUST (engl. Functional Audio Stream). Kao podloga za izradu ovakvog tipa softvera opisat će se osnovni koncepti u zvučnoj sintezi, način korištenja određenih vrsta zvučne sinteze, međusobna interakcija među zvučnim modulima, a nakon toga programski jezik FAUST, njegove mogućnost i sintaksa. Pokazat će se i funkcionalnosti praktičnog dijela rada (izrađenog sintesajzera). Koristit će se neke od...
SOFTVERSKI DEFINIRANE MREŽE U OPENSTACK OBLAČNOM RAČUNARSTVU
SOFTVERSKI DEFINIRANE MREŽE U OPENSTACK OBLAČNOM RAČUNARSTVU
Antun Nemanić
U ovome radu obrađena je tema softverski definiranih mreža i kako se one uklapaju u OpenStack oblačno računarstvu. Obrađen je koncept softverski definiranih računalnih mreža, osnovni protokoli poput VXLAN-a, NVGRE-a i GENEVE. U laboratorijskom dijelu napravljena je instalacija OpenStack okruženja s naglaskom na mrežni dio, Neutron. Napravljena je integracija i interoperabilnost Linux Bridge i Open vSwitch mrežnog adaptera i analiza VXLAN komunikacije između ta dva tipa softverskih...
SOFTWARE DEFINED NETWORKING
SOFTWARE DEFINED NETWORKING
Mate Matijašević
Ovaj diplomski rad pojašnjava osnovne koncepte software-defined networking-a, novog pristupa planiranju i implementaciji mrežne infrastrukture u raznim okolinama. Kako bi čitatelj što kvalitetnije usvojio ideju SDN-a, prva poglavlja se bave osnovnim komponentama mrežne okoline i podatkovnih centara, kao i problemima i izazovima postojećih infrastruktura. Drugi dio ovog rada nastoji na što jednostavniji način prikazati arhitekturu i način rada SDN-a, različite pristupe SDN-u, razna...
SPRING FRAMEWORK PROGRAMSKI OKVIR ZA IZRADU KOMPLEKSNIH WEB APLIKACIJA
SPRING FRAMEWORK PROGRAMSKI OKVIR ZA IZRADU KOMPLEKSNIH WEB APLIKACIJA
Bojan Mudrić
Tema ovog rada je Spring Framework, programski okvir za izradu poslovnih Java aplikacija. Objašnjeno je zašto je Spring poseban, gledano kroz pregled postepenog razvoja tehnologija za web. Opisani su osnovni koncepti: inverzija kontrole i injekitranje ovisnosti. Za Spring je od središnje važnosti njegov IoC kontejner. Razrađena je Springova podrška za MVC arhitekturu, uključujući sve njene glavne elemente. Sva teorija demonstrirana je na primjeru web aplikacije.
SQL SERVER:ALWAYSON AVAILABILITY GROUPS
SQL SERVER:ALWAYSON AVAILABILITY GROUPS
Matej Maček
Iako je rad zamišljen kao uputa za implementaciju Microsoft tehnologije, tijekom studiranja prenamijenjen je i napisan u svrhu polaganja diplomskog rada na diplomskom studiju. Pisan je na temu visoke raspoloživosti baze podataka, pri čemu je ključni segment visoka dostupnost usluge kao važna karakteristika kritičnih IT sustava. Ispad sustava u IT infrastrukturi je nešto što nitko ne želi, ni zaposlenici ali ni klijenti. Imati nedostupnu uslugu u današnjem povezanom svijetu glavni...
STORAGE SPACES
STORAGE SPACES
Josip Vardić
Završnim radom na temu Storage Spacesa želio sam čitateljima u grubim crtama, na jednostavan način, objasniti što je Storage Spaces tehnologija, koji su njezini zahtjevi, kako funkcionira, njezine mogućnosti i ujedno prikazati jednostavnu implementaciju.
STORAGE SPACES FAILOVER NA WINDOWS SERVERU 2012
STORAGE SPACES FAILOVER NA WINDOWS SERVERU 2012
Ivan Lekić
Ovaj diplomski rad opisuje istraživanje i opis storage spaces-a i implementaciju storage spaces failovera. Nakon početnog uvoda slijedi opisivanje storage spacesa te načina na koji oni funkcioniraju. Opisuju se dijelovi storage spacesa te kako oni funkcioniraju i od čega su sastavljeni. Prostor za pohranu je temelj svakog failover sustava. Bez pohrane nema failovera i usluga koja se pruža postaje nedostupna. Nadalje rad opisuje način na koji se izrađuju storage pools, virtualni...
STRATEGIJA DIGITALNE KOMUNIKACIJE ZA KAMP KASTANIJA NOVIGRAD
STRATEGIJA DIGITALNE KOMUNIKACIJE ZA KAMP KASTANIJA NOVIGRAD
Gregor Bajić
Budući da završavam studij digitalnog marketinga i imam višegodišnje iskustvo u turističkom sektoru, odlučio sam povezati ova dva područja i napisati rad o kampovima s mobilnim kućicama u Hrvatskoj i njihovu predstavljanju na digitalnim platformama. Ako smo dobro upoznati s demografskim karakteristikama naših korisnika, njihovim navikama, interesima i modelima ponašanja, alati digitalnih marketinških komunikacija omogućuju nam precizno ciljanje, povećavanje poznatosti branda i...
STRATEGIJA DIGITALNOG MARKETINGA ZA DENTALNU POLIKLINIKU K2
STRATEGIJA DIGITALNOG MARKETINGA ZA DENTALNU POLIKLINIKU K2
Paula Maričić
U završnom radu „Strategija digitalnog marketinga za dentalnu polikliniku K2“ obuhvaćena je analiza zatečenog stanja, proces redizajna mrežnog sjedišta, redizajn logotipa, izrada digitalne marketinške strategije koja obuhvaća sadržajnu strategiju, strategiju nastupa na društvenim mrežama i oglašivačku strategiju, na kraju čega su predstavljeni rezultati koji su ostvareni kroz provedbu aktivnosti iz strategije.
STRATEGIJA MARKETINGA KROZ SADRŽAJ ZA DM - DROGERIE MARKT
STRATEGIJA MARKETINGA KROZ SADRŽAJ ZA DM - DROGERIE MARKT
Iva Lemaić
Marketing kroz sadržaj je jedan od najvažnijih trendova u digitalnom marketingu jer omogućava diferencijaciju od konkurencije, te se nalazi u središtu najuspješnijih kampanja digitalnog marketinga. Obzirom da relevantan sadržaj povezuje kompaniju s potrošačima, trebao bi se još bolje provesti kroz marketinški nastup DM-a. Specifična prednosti ovog trenda je da kvalitetan sadržaj može poslužiti i u svrhu educiranja korisnika. Preko dobrog sadržaja korisnicima je moguće...
STRATEGIJA MARKETINGA SADRŽAJEM NA PRIMJERU FITNESS CENTRA
STRATEGIJA MARKETINGA SADRŽAJEM NA PRIMJERU FITNESS CENTRA
Dario Sorić
Vođenje mrežnog sjedišta fitness centra je samostalna projektna ideja koja se tek treba realizirati. Uključuje stvaranje marketinga sadržajem kao blog, video, infografiku, e-knjigu te e-mail s ciljem educiranja korisnika sjedišta o fitnessu, vježbama i prehrani. S obzirom na nepostojanje jasno definiranih ciljeva i pisanih komunikacijskih smjernica, izrada detaljno razrađene strategije marketinga sadržajem učinila se kao ključni korak u daljnjem razvoju projekta. Primjenom...

Pages