Pages

Razvoj aplikacija za Azure platformu
Razvoj aplikacija za Azure platformu
Nikola Ratković
Rad se bavi konceptom računalstva u oblaku (engl. cloud computing) i razvojem aplikacija u oblaku i to na Windows Azure platformi. Rad polazi od definiranja današnje percepcije pojma računalstva u oblaku te razmatra trendove i okolnosti koje omogućuju pomak dijela računalstva ka oblaku. Uvidom u povijesni kontekst, paradigme i tehnologiju uočava se da su koncepti računalstva u oblaku – virtualizacija, mainframe računala, distribuirani sustavi i slično – otprije poznati, a...
Razvoj grafičkih kartica na osobnim računalima
Razvoj grafičkih kartica na osobnim računalima
Saša Žunec
Grafiĉka kartica je raĉunalna komponenta, koja naredbe i instrukcije dobivene od centralne procesorske jedinice (engl. Central Processing Unit, skraćeno CPU), dohvaća, obraĊuje te zatim šalje na perifernu izlaznu jedinicu odnosno raĉunalni monitor. Prve generacije grafiĉkih kartica na osobnim raĉunalima, imale su ulogu mosta izmeĊu CPU-a te raĉunalnog monitora, odnosno cjelokupna obrada slike se izvršavala na CPU-u. Uzlet grafiĉkih kartica dogodio se uvoĊenjem grafiĉkog...
Razvoj mobilnih aplikacija za Android operativne sustave
Razvoj mobilnih aplikacija za Android operativne sustave
Josip Božić
U ovom radu opisane su osnove operativnog sustava Android te princip njegova rada. Osim opisa samog sustava, opisani su i osnovni elementi razvoja aplikacija za Android, kao i najbolje prakse prilikom više mogućih načina rješavanja problema. Detaljno su opisani zahtjevi za početak razvoja i sam razvoj aplikacije od sučelja do pozadinskog koda, uključujući razne komponente aplikacije. Na kraju je opisan postupak objavljivanja aplikacije na Android trgovinu aplikacija, čime...
Razvoj poslovne ideje i marketinškog plana za mobilnu aplikaciju “Snow Buddy”
Razvoj poslovne ideje i marketinškog plana za mobilnu aplikaciju “Snow Buddy”
Nikola Škarica
U ovom radu se razvija poslovni i marketinški plan za unaprijeđenje postojećih usluga rezerviranja učitelja skijanja. Unaprijeđenje se bazira na programskom rješenju za pametne telefone i opisuje se kroz usporednu analizu postojećih usluga zajedno s prikazom grafičkog sučelja predloženog programskog rješenja. Prilikom definiranja poslovnog modela uzele su se u obzir prednosti uspješnih digitalnih usluga iz drugih industrija i prilagodile na predloženo rješenje. Za...
Razvoj računalne 2D igre
Razvoj računalne 2D igre
Matija Pufnik
Ovaj rad prikazuje proces razvoja računalne igre od početne ideje do gotovog proizvoda. Počinje objašnjenjem početne faze razvoja koja se odnosi na dizajniranje igre te se nastavlja prikazom procesa vezanih za izradu te igre. Objekti likova i ostali elementi koji će se rabiti u igri bit će izrađeni s pomoću alata Adobe Photoshop, a dizajnirana će igra biti izrađena u računalnom programu Construct 2. Prije prikaza izrade same igre objasnit će se važni pojmovi vezani za izradu...
Razvoj web aplikacije u ASP.net okruženju
Razvoj web aplikacije u ASP.net okruženju
Ante Gavranović
Tema ovog završnog rada je analiza razvoja web aplikacija, prednosti i nedostaci u usporedbi sa mobilnim i desktop aplikacijama. Uz završni rad prilažem web aplikaciju pisanu u .NET okruženju pod nazivom „Digitalni kalendar termina“. Funkcionalnosti aplikacije „Digitalni kalendar termina“ su:  dohvat, unos, uređivanje i brisanje podataka u bazi korisnika, odnosno klijenata/kupaca.  dohvat, unos, uređivanje i brisanje termina naručenih klijenata  autorizacija kojom...
Računalna Forenzika
Računalna Forenzika
Davor Delić
Tema ovog rada je akvizicija i analiza digitalnih dokaza na računalnoj infrastrukturi, metode za otkrivanje digitalnih dokaza na efikasan način, analiza budućih prepreka za istražitelje računalne forenzike te kako ih premostiti
Računalna analiza sentimenta na primjeru poslovnih vijesti na hrvatskom jeziku
Računalna analiza sentimenta na primjeru poslovnih vijesti na hrvatskom jeziku
Andrej Bagarić
U ovom ćemo se radu susresti sa pojmovima semantičke analize, pred procesuiranja podataka, nestrukturiranih podataka i klasifikatora. U radu su prezentirani konkretni modeli izrađeni sa python bibliotekama( npr. NLTK, urllib2) koji se pokazao korisnim za potrebe semantičke analize. Kao rezultat ovakvog modela dobiveni su kvalitetni i vrijedni podaci koje smo kasnije implementirali u web aplikaciju za predikciju sentimenta.
Redizajn web stranice Madeira Tourist
Redizajn web stranice Madeira Tourist
Karla Pavić
Redizajn web stranice Madeira Tourist” rad je koji prikazuje i objašnjava koncept redizajna postojeće web stranice “Madeira Tourist” radi poboljšanja trenutne funkcionalnosti i dizajna. Rad se sastoji od dizajna 26 stranica/podstranica za desktop, 26 za mobitel i 52 za tablet. Dizajn stranica realiziran je nakon osobnog istraživanja subjekta, razgovora s lokalnim stanovnicima, proučavanjem sadržaja subjekta, a potom i internetskog istraživanja. Sadržaj stranice...
Restrukturiranje korporativne mrežne infrastrukture – studija slučaja Hrvatski državni arhiv
Restrukturiranje korporativne mrežne infrastrukture – studija slučaja Hrvatski državni arhiv
Vedran Filipović
U ovom radu opisana je procedura analize trenutnog stanja informacijskog sustava na primjeru Hrvatskog državnog arhiva, kao i mogućnosti nadogradnje sustava i uvođenja novih tehnologija u budućnosti. Analizirane su pasivne i aktivne mrežne komponente, bežična pristupna mreža, dan je temeljni pregled virtualizacijske tehnologije i mogućnosti ostvarenja ušteda pravilnom implementacijom virtualizacije. Razmotrene su mogućnosti ugradnje optičke infrastrukture i preslagivanja...
Revizija implementacije Active Directoryja u korporativnom okruženju
Revizija implementacije Active Directoryja u korporativnom okruženju
Andreas Nuelati
Microsoft Active Directory jedan je od najrasprostranjenijih imeničkih sustava u upotrebi. U ovom su radu na primjeru virtualne korporativne mreže prikazane mogućnosti Active Directoryja te način kako se može provjeriti sigurnost njegovih osnovnih postavki. U radu su pojašnjeni osnovni pojmovi Active Directoryja. Kako je AD infrastruktura temelj korporativne mreže, sigurnost AD-a je jedan od važnijih zadataka koji imaju stručnjaci za sigurnost i reviziju. Rad se temelji na...
Revizija mrežne infrastrukture
Revizija mrežne infrastrukture
Krešimir Brodnjak
Ideja ovog rada je prikazati reviziju kao sredstvo za povećanje sigurnosti sustava. Svi primjeri naredbi su rađeni na mrežnoj infrastrukturi koja je trenutno aktivna i radi. Iz toga razloga su IP adrese sakrivene jer se radi o vatrozidu i centralnom usmjerniku koji su na produkcijskom sustavu. Svi rezultati su s produkcijskog sustava i prikazuju eventualne nedostatke u konfiguraciji postavki mrežne infrastrukture. U radu nije izvršena kompletna revizija mrežne infrastrukture zbog...

Pages